Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   ping — a hálózat gépeinek ICMP ECHO_REQUEST csomagok küldése

VÁZLAT

   ping [-dfnqrvR] [-c (szmll)] [-i (vrakozs)] [-l (elterhels)] [-p
   (mintzat)] [-s (csomagmret)]

LEÍRÁS

   A ping ICMP (hálózatközi vezérlőüzenet protokol) kötelező ECHO_REQUEST
   (visszhang-kérés) datagramot küld azért, hogy egy ICMP ECHO_RESPONSE
   (visszhang-válasz) válaszcsomagot kapjon egy géptől vagy átjárótól. Az
   ECHO_REQUEST datagramok (``ping''-ek) egy IP és egy ICMP fejléccel
   rendelkeznek, amit egy “struct timeval” késés követ, majd tetszőleges
   számú kitöltő ``pad'' byte ami megtölti a csomagot.

   -c szmll
       A program leállása szmll ECHO_RESPONSE csomag fogadása után.

   -d   Beállítja a SO_DEBUG (hibakeresési) opciót a használt
       csatlakozóponton (socket-en).

   -f   Elárasztó (flooding) ping. A kimenő csomagok olyan gyorsak, hogy
       vagy másodpercenként százszor, vagy a visszaérkezés után azonnal
       indulnak, amelyik gyorsabb. Minden egyes elküldött ECHO_REQUEST
       után egy pont ``.'' jelenik meg, és minden kapott ECHO_REPLY után
       egy visszatörlés (backspace). Ez gyorsan láthatóvá teszi, hogy
       hány csomag veszett el. Ezt az opciót csak a szuper-felhasználó
       használhatja. Figyelmeztets: ez komoly hálózat terhelést okoz,
       és csak fokozott óvatossággal használható.

   -i vrakozs
       Minden csomag között vrakozs másodpercnyi vrakozs. Az
       alapértelmezett egy másodpercnyi várakozás minden csomag között.
       Ez az opció összeférhetetlen az -f opcióval.

   -l elterhels
       Ha az elterhels opciót megadjuk, a ping először ennyi csomagot
       küld, amilyen gyorsan csak lehetséges, mielőtt visszatérne normál
       működési állapotába. Ezt az opciót csak a szuper-felhasználó
       használhatja.

   -n   Csak számjegyes kijelzés. Nem történik kísérlet a gépek címeihez
       tartozó szimbolikus nevek visszakeresésére.

   -p mintzat
       Meghatározható legfeljebb 16 kitöltő, ``pad'' byte a küldött
       csomag kitöltéséhez. Ez akkor hasznos, ha a hálózat adatfüggő
       problémáit szeretnénk diagnosztizálni. Például, a “-p ff”
       hatására a küldött csomag csupa egyessel lesz kitöltve.

   -q   Csöndes kijelzés. Semmi sem íródik ki, csak az összegző sor
       induláskor és befejezéskor.

   -R   Útvonal feljegyzés. Tartalmazza a RECORD_ROUTE opciót az
       ECHO_REQUEST csomagban és a visszatérő csomagokban lévő útvonal
       puffert megjeleníti. Megjegyzendő, hogy az IP fejlécbe csak
       kilenc ilyen útvonal fér bele. Sok gép nem veszi figyelembe,
       vagy eldobja ezt az opciót.

   -r   Kikerüli a rendes útvonal választó táblázatot és közvetlenül a
       csatolt hálózat gépének küld. Hibajelzés érkezik, ha a gép nem a
       közvetlenül csatolt hálózaton található. Ez az opció akkor
       használható, ha egy helyi gépet szeretnénk pingelni egy olyan
       csatolón keresztül, aminek nincs közvetlen útvonala felé (például
       miután a csatolót eldobta a routed(8)).

   -s csomagmret
       Az elküldendő adatbájtok számát határozza meg. Az
       alapértelmezett 56, ami 64 ICMP adatbájtra módosul, amikor az
       ICMP 8 bájtos fejléce hozzáadódik.

   -v   Bőbeszédű kimenet. Minden fogadott ICMP csomag, ami nem
       ECHO_RESPONSE kiíródik.

   Amikor a ping segítségével hibát keresünk, először mindig a saját gépet
   kell ellenőrizni, hogy a helyi hálózati csatoló jól működik. Utána egyre
   távolabbi gépeket és átjárókat kell ``pingelni''. A program a válaszidők
   és a csomag veszteségek statisztikáját kiszámolja. Ha kettőzött csomagok
   érkeznek, azokat nem számolja bele a csomagveszteségi statisztikába,
   habár ezen csomagok válaszidejét használja a minimum/átlag/maximum
   válaszidő kiszámításához. Amikor a meghatározott darabszámú csomagot
   elküldte (és megkapta), vagy SIGINT hatására megszakad a program futása,
   egy rövid összegzést ír ki.

   Ha a ping nem kap egyetlen válaszcsomagot sem, 1-es kilépési kódot
   eredményez. Hiba esetén 2-es, egyébként 0-ás kóddal lép ki. Ezért a
   kilépési kód használható annak megállapítására, hogy egy gép ``él'' vagy
   sem.

   Ezen programot a hálózat ellenőrzésére, mérésére és menedzselésére
   szánták. A terhelés miatt, amit a hálózaton okoz, nem tanácsos a ping
   használata normál működés során, vagy automatikus parancsfájlokban.

AZ ICMP CSOMAG RÉSZLETEI

   Egy IP fejléc opciók nélkül 20 byte hosszú. Egy ICMP ECHO_REQUEST csomag
   ezenkívül tartalmaz egy 8 bájtos ICMP fejlécet, amit tetszőleges
   mennyiségű adat követ. Amikor a csomagmretet megadjuk, ezt a többlet
   adatmennyiséget határozzuk meg (az alapértelmezett 56). Tehát az IP
   csomag belsejében kapott ICMP ECHO_REPLY típusú adat mennyisége mindig 8
   bájttal (az ICMP fejléccel) több lesz, mint az kért adatmennyiség.

   Ha ez az adatmennyiség legalább 8 byte hosszú, a ping ennek az első nyolc
   bájtját használja arra, hogy időjelzést tegyen bele, amit a visszatérési
   idő kiszámítására használ. Ha kevesebb, mint nyolc kitöltő bájtot
   határozunk meg, akkor a visszatérési időket nem adja meg.

KÉTSZEREZETT ÉS SÉRÜLT CSOMAGOK

   A Ping jelez minden megkétszerezett és sérült csomagot. Kétszerezett
   csomagnak normális esetben nem lenne szabad előfordulnia, és úgy tűnik,
   hogy hibás link-szintű újraküldések okozzák. A kétszereződések sok
   helyzetben előfordulhatnak, és habár ritkán, (vagy sosem) jelentenek jót,
   az alacsony szintű kettőződések előfordulása nem minden esetben ad okot a
   riadalomra.

   A sérült csomagok feltétlenül riasztó jelek, és a ping csomag útjában (a
   hálózaton vagy a gépeken) hibás hardvert jeleznek.

KÜLÖNBÖZŐ ADATMINTÁZATOK KIPRÓBÁLÁSA

   A hálózat(között)i réteg sohasem kezelheti a csomagokat eltérően, az
   adatrészükben tartalmazott adatoktól függően. De sajnos, adatfüggő
   problémák osonhatnak be a hálózatokba, amik ott hosszú ideig
   felfedezetlenek maradhatnak. Sok esetben az a különös mintázat, amivel a
   probléma van olyan, amiben nincs elég ``átmenet'', mint pl. a csak
   nullák, csak egyesek, vagy olyan minta, ami ehhez közelít, mint pl. a
   majdnem csak nullák. Nem feltétlenül elégséges, ha a parancssorban olyan
   adatmintázatot határozunk meg, ami (például) csak nullákból áll, mivel
   az adatkapcsolati szinten lévő mintázat számít, és a kapcsolat a
   parancssorba beírt adat és a vezérlő által továbbított adat között igen
   bonyolult lehet.

   Ez azt jelenti, hogy ha adatfüggő problémát kell keresni, valószínűleg
   igen sokat kell próbálgatni hogy megtaláljuk. Ha szerencsénk van,
   található egy olyan fájl, ami vagy nem megy át a hálózaton, vagy az
   átvitele sokkal tovább tart, mint a hasonló hosszúságú fájloké. Akkor
   ebben a fájlban lehet olyan ismétlődő mintázatokat keresni, amit ki lehet
   próbálni a ping -p opciójával.

TTL RÉSZLETEI

   Egy IP csomag TTL értéke jelzi az IP útvonalválasztók maximális számát,
   amin a csomag keresztül tud menni, mielőtt eldobják. A jelenlegi
   gyakorlat szerint az Interneten minden útvonalválasztótól az várható,
   hogy a TTL mezőt pontosan eggyel csökkenti.

   A TCP/IP specifikációja szerint a TTL mezőt a TCP csomagoknál 60-ra kell
   állítani, de sok rendszer kisebb értékeket használ ( a BSD 4.3 30-at, a
   4.2 15-öt használt).

   Ennek a mezőnek a lehetséges legnagyobb értéke 255, és a legtöbb Unix
   rendszer az ICMP ECHO_REQUEST csomagokban a TTL mezőt 255-re állítja.
   Ezért van az, hogy néhány gép ``ping''-elhető, de nem érhető el telnet(1)
   -tel vagy ftp(1) -vel.

   Normális működés esetén a ping a megkapott csomagok TTL értékét kiírja.
   Amikor a távoli rendszer megkapja a ping csomagot, a következő három
   dolog valamelyikét teheti a TTL mezővel a válaszában:

   ·  Nem változtatja; ez az, amit a Berkeley Unix rendszerek csináltak a
     4.3BSD-Tahoe változat előtt. Ebben az esetben a TTL értéke a
     megkapott csomagban 255 minusz az oda-vissza úton érintett
     útvonalválasztók száma lesz.

   ·  Beállítja 255-re; ez az, amit a jelenlegi Berkeley Unix rendszerek
     tesznek. Ebben az esetben a TTL értéke a kapott csomagban 255 minusz
     az útvonalválasztók száma lesz a távoli rendszer felől a pingelő gép
     irányában.

   ·  Valami más értékre állítja. Néhány gép ugyanazt az értéket használja
     az ICMP csomagok számára, mint amit a TCP csomagok esetében, például
     30-at vagy 60-at. Egyebek használhatnak teljesen vad értékeket.

HIBÁK

   Sok gép és átjáró figyelmen kívül hagyja a RECORD_ROUTE opciót.

   Az IP fejléc maximális hossza túl kicsi ahhoz, hogy az olyan opciók, mint
   a RECORD_ROUTE teljesen hasznosak lehessenek. Ezzel azonban nem sokat
   lehet tenni.

   Az elárasztó pingelés általában nem ajánlott, az üzenetszórási címnek az
   elárasztó pingelése pedig csak nagyon ellenőrzött körülmények között
   végezhető.

LÁSD MÉG

   netstat(1), ifconfig(8), routed(8)

TÖRTÉNETE

   A ping parancs először a 4.3BSD rendszerben jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

   Bozsér Zoltán <ZOLTAN.BOZSER@hun.conoco.com>