Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    route - az IP routing tábla kiírása/megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A family] add [-net|-gép] cél [netmask Nm] [gw Gw]
       [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn]
       [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A family] del [-net|-gép] cél [gw Gw] [netmask Nm]
       [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

LEÍRÁS

    A route a kernel IP routing tábláját  manipulálja.  Elsődleges
    felhasználása abban áll, hogy beállítja a statikus útvonalakat adott
    gépek vagy hálózatok felé, egy olyan interfészen keresztül, amely
    korábban már konfigurálva volt az ifconfig(8) programmal.

OPCIÓK

    -v   bőbeszédű (verbose) üzemmód

    -A family
       A megadott címcsaládot használja (pl. `inet', `inet6').

    -n   A címeket numerikus formában mutatja, nem próbálja meghatározni
       a szimbólikus gépneveket. Ez akkor hasznos, ha azt akarod
       kitalálni, hogy miért tűnt el a névszerveredhez vezető útvonal.

    -e   a netstat(8)-formátumot használja a routing tábla kiírásához.
       -ee egy nagyon hosszú sort ír ki, a routing tábla összes
       paraméterével.

    -net  a cél egy hálózat.

    -host a cél egy gép.

    -F   kiírja a kernel FIB routing táblát. A formátumot meg lehet
       változtatni -e -vel és -ee -vel.

    -C   kiírja a kernel útvonal cache-ét.

    del  töröl egy útvonalat.

    add  hozzáad egy útvonalat.

    cél  A célhálózat vagy gép. IP címeket pontozott decimális (dotted
       decimal) vagy gép/hálózat név formájában adhatsz meg.

    netmask Nm
       megadja az hozzáadandó útvonal hálózati maszkját.

    gw Gw

       Minden a cél hálózat/gép -hez tartozó IP csomag a megadott
       gateway-en keresztül lesz irányítva. MEGJEGYZÉS: Először is a
       megadott  gateway elérhető kell legyen.  Ez általában azt
       jelenti, hogy előzőleg be kell állítanod egy statikus útvonalat
       a gateway-hez.  Ha valamelyik lokális interfészed nevét adod
       meg, akkor arra az interfészre lesznek terelve a csomagok. Ez a
       BSD-vel való kompatibititás céljából van.

    metric M
       Beállítja a metric mezőt a routing táblában ( a routing démonok
       használják) M-re

    mss M A maximális TCP szegmensméretet (Maximum Segment Size - MSS) az
       ezen az útvonalon folyó kapcsolatok esetén M bájtra állítja be.
       Ezt többnyire csak az útvonalkeresési beállítások finomabb
       optimalizálására használják. A default 536.

    window W
       A TCP ablakméretet (window size) az ezen az útvonalon folyó
       kapcsolatok esetén W bájtra állítja be.  Ezt tipikusan csak
       AX.25 hálózatok és olyan driverek esetén használják, amelyek
       képtelenek "back to back" frame-eket kezelni.

    irtt I Beállítja az ezen az útvonalon folyó TCP kapcsolatok "initial
       round trip time" (irtt) paraméterét I miliszekundumra (1-12000).
       Ezt általában csak az AX.25 hálózatokon használják.  A default
       az RFC 1122-nek megfelelő 300ms.

    reject Egy eltorlaszoló útvonalat installál, ami meggátolja a neki
       megfelelő útvonalkeresést. Ez például arra jó, hogy hálózatokat
       takarjunk el az alapértelmezett útvonal beállítása előtt. NEM
       tűzfalépítésra való.

    mod, dyn, reinstate
       Egy dinamikus vagy módósított útvonalat installál. Mindkét flag-
       et általában csak a routing démonok állítják be. Ez csak
       hibakeresés céljából van.

    dev If Kikényszeríti, hogy az útvonal a megadott eszközzel legyen
       társítva, ha ez nincs, akkor a kernel magától próbálja meg
       meghatározni a használandó eszközt (úgy, hogy megnézi a már
       meglévő útvonal és eszköz specifikációkat, és azt hogy az
       útvonalat hova rendelik) A legtöbb normális hálózatban erre
       nincs szükség.

       Ha dev If az utolsó opció a parancssorban, akkor a dev szót ki
       lehet hagyni, mivel az a default. Egyébként az útvonalmódosítok
       sorrendje (metric - netmask - gw - dev) nem számít.

PÉLDÁK

    route add -net 127.0.0.0
       hozzáadja a normális loopback bejegyzést, 255.0.0.0 netmaszkot
       használva (A osztályú hálozat, a cél címből következik), és a
       "lo" eszközzel társítja (feltételezvén, hogy az eszköz előzőleg
       már konfigurálva volt az ifconfig(8) -al)

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       egy útvonalat jelöl ki a 192.56.76.x hálózathoz, az "eth0"
       eszközön  keresztül.  A  C osztályú netmaszk megadása itt
       tulajnonképpen felesleges, mert a 192.* egy C osztályú cím. A
       "dev" szót itt el lehet hagyni.

    route add default gw mango-gw
       Egy alapérterlmezés szerinti útvonalat ad a routing táblához
       (amely akkor lesz használva, ha egyetlen más útvonal sem
       illeszkedik). Minden ezt az útvonalat használó csomag a "mango-
       gw" felé lesz terelve. Az, hogy az útvonalhoz melyik eszközt
       használja, attól függ, hogy hogyan tudjuk a "mango-gw" -t elérni
       - előzőleg be kell állítani egy statikus útvonalat a "mango-
       gw"-hez.

    route add ipx4 sl0
       Az "ipx4" gép"-hez vezető útvonalat ad hozzá a SLIP interfészen
       keresztül (feltételezve, hogy a "ipx4"-hez SLIP-en keresztül
       kapcsolódunk).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Ez a parancs azt adja meg, hogy a "192.57.66.x" hálózatra érkező
       csomagok az előbbi útvonalon keresztül a SLIP interfészre
       kerüljenek.

    route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Ez egy nem magától értetődő parancs, amely azt állítja be, hogy
       az összes D osztályú (multicast) IP útvonal az "eth0"-on menjen
       keresztül.  Normális esetben ez egy multicasting kernel helyes
       beállítása.

    route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Ez egy  eltorlaszoló  (rejecting)  útvonalat  installál  a
       "10.x.x.x." privát hálózat számára.

KIMENET

    A kernel routing tábla kimenete a következő oszlopokba van rendezve

    Destination
       A cél hálózat vagy cél gép.

    Gateway
       A gateway cím vagy '*' ha egy sincs beállítva.

    Genmask
       A netmaszk a cél hálózat számára; '255.255.255.255' ha a cél egy
       gép, és '0.0.0.0' a default útvonal esetén.

    Flag-ek
       A lehetságes flag-ek:
       U (az útvonal fenn(up) van)
       H (a cél egy gép(host))
       G ( gateway -t használ)
       R (reinstate útvonal dinamikus routoláshoz)
       D (dinamikusan beállítva egy démon vagy egy redirect által)
       M (módosítva egy routing démon vagy egy redirect által)
       ! (eltorlaszoló(reject) útvonal)

    Metric A 'távolság' a célig (általában ugrásokban számolva). Az újabb
       kernelek nem használják, de a routing démonoknak szükségük lehet
       rá.

    Ref  Az ehhez az útvonalhoz tartozó referenciák. (A Linux kernel nem
       használja.)

    Use  Azt számolja, hogy hányszor néztek utána ennek az útvonalnak.
       Az -F vagy a -C használatától függően ez vagy a sikeres (-C)
       vagy sikertelen (-F) útvonal cache lekérdezést jelenti.

    Iface Az interfész, amelyre kimennek az ehhez az útvonalon elinduló
       csomagok.

    MSS  Az alapértelmezett maximális szegmensméret (maximum segment
       size) az ezen az útvonalon történő TCP kapcsolatok számára.

    Window Az alapértelmezett ablakméret (window size) az ezen az útvonalon
       történő TCP kapcsolatok számára.

    irtt  Initial RTT (Round Trip Time). A kernel ezt arra használja, hogy
       megpróbálja a TCP protokoll paramétereit legjobban beállítani
       anélkül hogy (az esetleg csak lassan megérkező) válaszra várjon.

    HH (csak a cache kiíratásakor)
       Azoknak az ARP bejegyzéseknek és cache-elt útvonalaknak a száma,
       amelyek  a  cache-elt  útvonal  hardver  header  cache-ere
       vonatkoznak. Ez -1 lesz, ha a cache-elt útvonalhoz tartozó
       interfésznek nincs szüksége hardver címre.

    Arp (csak a cache kiíratásakor)
       A cache-elt útvonal hardvercíme aktuális (up to date) -e.

FÁJLOK

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

LÁSD MÉG

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

TÖRTÉNETE

    A  route  -t  Linuxra  eredetileg  Fred  N.  van  Kempen
    <waltje@uwalt.nl.mugnet.org> írta, később Johannes Stille és Linus
    Torvalds módosított rajta.  Alan Cox adta hozzá az mss és window
    opciókat a Linux 1.1.22 számára. Bernd Eckenfels adta hozzá az irtt
    témogatást és a netstat-al való egyesítést.

SZERZŐ

    Jelenleg Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com> tartja karban.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>