Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    route - az IP routing tábla kiírása/megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A family] add [-net|-gép] cél [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M]
       [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A family] del [-net|-gép] cél [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

LEÍRÁS

    A route a kernel IP routing tábláját manipulálja.  Elsődleges felhasználása abban áll,
    hogy beállítja a statikus útvonalakat adott gépek vagy hálózatok felé, egy olyan
    interfészen keresztül, amely korábban már konfigurálva volt az ifconfig(8) programmal.

OPCIÓK

    -v   bőbeszédű (verbose) üzemmód

    -A family
       A megadott címcsaládot használja (pl. `inet', `inet6').

    -n   A címeket numerikus formában mutatja, nem próbálja meghatározni a szimbólikus
       gépneveket. Ez akkor hasznos, ha azt akarod kitalálni, hogy miért tűnt el a
       névszerveredhez vezető útvonal.

    -e   a netstat(8)-formátumot használja a routing tábla kiírásához.  -ee egy nagyon
       hosszú sort ír ki, a routing tábla összes paraméterével.

    -net  a cél egy hálózat.

    -host a cél egy gép.

    -F   kiírja a kernel FIB routing táblát. A formátumot meg lehet változtatni -e -vel és
       -ee -vel.

    -C   kiírja a kernel útvonal cache-ét.

    del  töröl egy útvonalat.

    add  hozzáad egy útvonalat.

    cél  A célhálózat vagy gép.  IP címeket pontozott decimális (dotted decimal) vagy
       gép/hálózat név formájában adhatsz meg.

    netmask Nm
       megadja az hozzáadandó útvonal hálózati maszkját.

    gw Gw

       Minden a cél hálózat/gép -hez tartozó IP csomag a megadott gateway-en keresztül
       lesz irányítva. MEGJEGYZÉS: Először is a megadott gateway elérhető kell legyen.
       Ez általában azt jelenti, hogy előzőleg be kell állítanod egy statikus útvonalat a
       gateway-hez. Ha valamelyik lokális interfészed nevét adod meg, akkor arra az
       interfészre lesznek terelve a csomagok. Ez a BSD-vel való kompatibititás céljából
       van.

    metric M
       Beállítja a metric mezőt a routing táblában ( a routing démonok használják) M-re

    mss M A maximális TCP szegmensméretet (Maximum Segment Size - MSS) az ezen az útvonalon
       folyó  kapcsolatok  esetén  M  bájtra  állítja be.  Ezt többnyire csak az
       útvonalkeresési beállítások finomabb optimalizálására használják. A default 536.

    window W
       A TCP ablakméretet (window size) az ezen az útvonalon folyó kapcsolatok esetén W
       bájtra állítja be.  Ezt tipikusan csak AX.25 hálózatok és olyan driverek esetén
       használják, amelyek képtelenek "back to back" frame-eket kezelni.

    irtt I Beállítja az ezen az útvonalon folyó TCP kapcsolatok "initial round trip time"
       (irtt) paraméterét I miliszekundumra (1-12000). Ezt általában csak az AX.25
       hálózatokon használják. A default az RFC 1122-nek megfelelő 300ms.

    reject Egy eltorlaszoló útvonalat  installál,  ami  meggátolja  a  neki  megfelelő
       útvonalkeresést.  Ez  például  arra  jó,  hogy hálózatokat takarjunk el az
       alapértelmezett útvonal beállítása előtt. NEM tűzfalépítésra való.

    mod, dyn, reinstate
       Egy dinamikus vagy módósított útvonalat installál. Mindkét flag-et általában csak a
       routing démonok állítják be. Ez csak hibakeresés céljából van.

    dev If Kikényszeríti, hogy az útvonal a megadott eszközzel legyen társítva, ha ez nincs,
       akkor a kernel magától próbálja meg meghatározni a használandó eszközt (úgy, hogy
       megnézi a már meglévő útvonal és eszköz specifikációkat, és azt hogy az útvonalat
       hova rendelik) A legtöbb normális hálózatban erre nincs szükség.

       Ha dev If az utolsó opció a parancssorban, akkor a dev szót ki lehet hagyni, mivel
       az a default. Egyébként az útvonalmódosítok sorrendje (metric - netmask - gw - dev)
       nem számít.

PÉLDÁK

    route add -net 127.0.0.0
       hozzáadja a normális loopback bejegyzést, 255.0.0.0 netmaszkot használva (A
       osztályú  hálozat, a cél címből következik), és a "lo" eszközzel társítja
       (feltételezvén, hogy az eszköz előzőleg már konfigurálva volt az ifconfig(8) -al)

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       egy útvonalat jelöl ki a 192.56.76.x hálózathoz, az "eth0" eszközön keresztül. A C
       osztályú netmaszk megadása itt tulajnonképpen felesleges, mert a 192.* egy C
       osztályú cím. A "dev" szót itt el lehet hagyni.

    route add default gw mango-gw
       Egy alapérterlmezés szerinti útvonalat ad a routing táblához (amely akkor lesz
       használva, ha egyetlen más útvonal sem illeszkedik). Minden ezt az útvonalat
       használó csomag a "mango-gw" felé lesz terelve.  Az, hogy az útvonalhoz melyik
       eszközt használja, attól függ, hogy hogyan tudjuk a "mango-gw" -t elérni - előzőleg
       be kell állítani egy statikus útvonalat a "mango-gw"-hez.

    route add ipx4 sl0
       Az "ipx4" gép"-hez vezető útvonalat ad hozzá a SLIP interfészen keresztül
       (feltételezve, hogy a "ipx4"-hez SLIP-en keresztül kapcsolódunk).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Ez a parancs azt adja meg, hogy a "192.57.66.x" hálózatra érkező csomagok az előbbi
       útvonalon keresztül a SLIP interfészre kerüljenek.

    route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Ez egy nem magától értetődő parancs, amely azt állítja be, hogy az összes D
       osztályú (multicast) IP útvonal az "eth0"-on menjen keresztül. Normális esetben ez
       egy multicasting kernel helyes beállítása.

    route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Ez egy eltorlaszoló (rejecting) útvonalat installál a "10.x.x.x."  privát hálózat
       számára.

KIMENET

    A kernel routing tábla kimenete a következő oszlopokba van rendezve

    Destination
       A cél hálózat vagy cél gép.

    Gateway
       A gateway cím vagy '*' ha egy sincs beállítva.

    Genmask
       A netmaszk a cél hálózat számára; '255.255.255.255' ha a cél egy gép, és '0.0.0.0'
       a default útvonal esetén.

    Flag-ek
       A lehetságes flag-ek:
       U (az útvonal fenn(up) van)
       H (a cél egy gép(host))
       G ( gateway -t használ)
       R (reinstate útvonal dinamikus routoláshoz)
       D (dinamikusan beállítva egy démon vagy egy redirect által)
       M (módosítva egy routing démon vagy egy redirect által)
       ! (eltorlaszoló(reject) útvonal)

    Metric A 'távolság' a célig (általában ugrásokban számolva). Az újabb kernelek nem
       használják, de a routing démonoknak szükségük lehet rá.

    Ref  Az ehhez az útvonalhoz tartozó referenciák. (A Linux kernel nem használja.)

    Use  Azt számolja, hogy hányszor néztek utána ennek az útvonalnak. Az -F vagy a -C
       használatától függően ez vagy a sikeres (-C) vagy sikertelen (-F)  útvonal cache
       lekérdezést jelenti.

    Iface Az interfész, amelyre kimennek az ehhez az útvonalon elinduló csomagok.

    MSS  Az alapértelmezett maximális szegmensméret (maximum segment size) az ezen az
       útvonalon történő TCP kapcsolatok számára.

    Window Az alapértelmezett ablakméret (window size) az ezen az útvonalon történő TCP
       kapcsolatok számára.

    irtt  Initial RTT (Round Trip Time). A kernel ezt arra használja, hogy megpróbálja a TCP
       protokoll paramétereit legjobban beállítani anélkül hogy (az esetleg csak lassan
       megérkező) válaszra várjon.

    HH (csak a cache kiíratásakor)
       Azoknak az ARP bejegyzéseknek és cache-elt útvonalaknak a száma, amelyek a cache-
       elt útvonal hardver header cache-ere vonatkoznak.  Ez -1 lesz, ha a cache-elt
       útvonalhoz tartozó interfésznek nincs szüksége hardver címre.

    Arp (csak a cache kiíratásakor)
       A cache-elt útvonal hardvercíme aktuális (up to date) -e.

FÁJLOK

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

LÁSD MÉG

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

TÖRTÉNETE

    A route -t Linuxra eredetileg Fred N. van Kempen <waltje@uwalt.nl.mugnet.org> írta,
    később Johannes Stille és Linus Torvalds módosított rajta. Alan Cox adta hozzá az mss és
    window opciókat a Linux 1.1.22 számára. Bernd Eckenfels adta hozzá az irtt témogatást és
    a netstat-al való egyesítést.

SZERZŐ

    Jelenleg Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com> tartja karban.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>