Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    shutdown - kilépés a rendszerből

VÁZLAT

    /sbin/shutdown [-t másodperc] [-arkhncfF] mikor [figyelmeztetés]

LEÍRÁS

    A shutdown parancs biztonságosan lép ki a rendszerből. Az összes bejentkezett felhasználót
    figyelmezteti, valamint letiltja a belépést (lásd: login(1)). A folyamatot a program
    rögtön, vagy meghatározott idő múlva indíthatja el, melyben először minden alkalmazást
    értesít a SIGTERM jelzéssel. Ez a szövegszerkesztőknek időt ad a fájlok elmentésére, a
    levelező- és hírolvasó programok így tisztán léphetnek ki, stb. A shutdown az init
    processztől a futásszint megváltoztatását kéri.  A 0-s  futásszintet  a  rendszer
    leállítására, a 6-osat az újrabootolásra használjuk, az 1-essel olyan állapotba kerül a
    gép, ahol karbantartási feladatok végezhetők; ez az alapbeállítás, ha sem a -h, sem pedig
    az -r opciót nem adjuk meg a shutdown-nak.  A teendőket rendszerleállítás- vagy
    újraindítás esetén a /etc/inittab fájl megfelelő bejegyzései tartalmazzák.

OPCIÓK

    -a   Használja a /etc/shutdown.allow fájlt.

    -t másodperc
       Az init(8)-et másik futásszintre váltás előtt ennyi idő kivárására kéri a
       processzeknek küldendő SIGTERM és SIGKILL jelzés között.

    -k   Ne lépjen ki igazából, csak a figyelmeztető üzenetet küldje el mindenkinek.

    -r   Rendszer újraindítása.

    -h   Leállítás kilépés után.

    -n   [NEM JAVASOLT] Ne hívja meg az initet, hanem maga végezze el a kilépést. Az opció
       használata ellenjavallott, mivel eredményei kiszámíthatatlanok lehetnek.

    -f   Ne indítson fsck-et a újraindítás után.

    -F   Mindenképpen legyen fsck.

    -c   Szakítson meg egy folyamatban levő kilépést. Ezzel az opcióval együtt természetesen
       nem kell megadni időparamétert, de felhasználói üzenetet lehet.

    mikor Mikor lépjen ki.

    figyelmeztetés
       Az összes felhasználónak küldendő üzenet.

    A mikor argumentum többféle formátumban megadható. Lehet hagyományos óó:pp alakban, ahol
    óó az órák száma (egy vagy két számjegy), pp pedig a perc (mindig két számjegyben).
    Másrészt megjelenhet +p-ként is, ahol p jelenti a kivárandó percek számát (késleltetés). A
    now (most) szó egyenértékű +0-val.

    Ha a shutdownt időzítéssel hívják meg, létrehozza  a  /etc/nologin  fájlt,  mely
    megakadályozza felhasználók beléptetését pl. a login(1) programmal. Ezt az állományt csak
    akkor távolítja el, ha még az initnek küldött jelzés előtt leállítják a folyamatot (pl.
    megszakítják a shutdownt, vagy valami rosszul sül el). Egyéb esetekben a rendszerleállító,
    vagy -indító scriptek feladata a fájl törlése.

    Az -f paraméter gyors újrabootolást eredményez. A parancs létrehozza a /fastboot
    állományt, melynek meglétét a rendszerindító rc fájl figyeli, és hatására nem hívja meg az
    fsck(1) programot. Ezután a bootfolyamat eltávolítja a /fastbootot.

    Az -F paraméter kierőszakolja az fsck(1)-et: létrehozza a /forcefsck állományt, aminek
    hatására a rendszerindító rc fájl az fsck(1)-et egy különleges `force' paraméterrel hívja,
    így még a rendesen unmountolt fájlrendszerek is ellenőrzésre kerülnek. A /forcefsck
    törlése szintén a bootfolyamat feladata.

    Az -n opció eredményeképpen a shutdown nem hívja az initet, hanem maga öli meg az összes
    futó alkalmazást. Ezután kikapcsolja a kvótákat, jegyzetelést és a swappolást, valamint
    lecsatolja a mountolt fájlrendszereket.

AZ ELÉRÉS KORLÁTOZÁSA

    A shutdownt az init(8) is hívhatja a CTRL-ALT-DEL billentyűk lenyomása esetén, ha létezik
    megfelelő bejegyzés a /etc/inittab állományban. Ez azt is jelentheti, hogy mindenki, aki
    fizikailag hozzáfér a billentyűzethez, kiléphet a rendszerből. Ennek megakadályozására a
    shutdown képes ellenőrizni, hogy megbízható felhasználó jelentkezett-e be a virtuális
    konzolok egyikéről. Ha a programot az -a opcióval indítjuk (ezt az /etc/inittab-ban a
    shutdown hívásához lehet adni), ellenőrzi, hogy elérhető-e a /etc/shutdown.allow fájl.
    Ezután  ezt  összehasonlítja a virtuális konzolról bejentkezett emberek névsorával
    (/var/run/utmp). A műveletet csak akkor folytatja, ha az itt felsorolt felhasználók egyike
    vagy a root jentkezett be. Más esetekben a

    shutdown: no authorized users logged in

    hibaüzenetet küldi a (fizikai) rendszerkonzolra. A /etc/shutdown.allow állomány soronként
    egy nevet tartalmazhat. Az üres és a # jellel kezdődő (megjegyzés) sorok megengedettek. A
    fájl 32 felhasználó nevét tartalmazhatja.

FÁJLOK

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

HIBÁK

    Nem  vehető igazi hibának, hogy a legtöbb felhasználó elfelejti megadni a mikor
    argumentumot, és furcsállja a shutdown által visszaadott hibaüzenetet. A mikor argumentum
    kötelező; az esetek 90%-ában ez now.

SZERZŐ

    Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>

LÁSD MÉG

    fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gál Gyuri <gyuri@lamer.hu>

                      Jun 22, 1998                SHUTDOWN(8)