Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    shutdown - kilépés a rendszerből

VÁZLAT

    /sbin/shutdown [-t msodperc] [-arkhncfF] mikor [figyelmeztets]

LEÍRÁS

    A shutdown parancs biztonságosan lép ki a rendszerből. Az összes
    bejentkezett felhasználót figyelmezteti, valamint letiltja a belépést
    (lásd: login(1)). A folyamatot a program rögtön, vagy meghatározott idő
    múlva indíthatja el, melyben először minden alkalmazást értesít a
    SIGTERM  jelzéssel.  Ez a szövegszerkesztőknek időt ad a fájlok
    elmentésére, a levelező- és hírolvasó programok így tisztán léphetnek
    ki, stb. A shutdown az init processztől a futásszint megváltoztatását
    kéri.  A 0-s futásszintet a rendszer leállítására, a 6-osat az
    újrabootolásra használjuk, az 1-essel olyan állapotba kerül a gép, ahol
    karbantartási feladatok végezhetők; ez az alapbeállítás, ha sem a -h,
    sem pedig az -r opciót nem adjuk meg a shutdown-nak. A teendőket
    rendszerleállítás- vagy újraindítás esetén  a  /etc/inittab  fájl
    megfelelő bejegyzései tartalmazzák.

OPCIÓK

    -a   Használja a /etc/shutdown.allow fájlt.

    -t msodperc
       Az  init(8)-et  másik futásszintre váltás előtt ennyi idő
       kivárására kéri a processzeknek küldendő SIGTERM és SIGKILL
       jelzés között.

    -k   Ne lépjen ki igazából, csak a figyelmeztető üzenetet küldje el
       mindenkinek.

    -r   Rendszer újraindítása.

    -h   Leállítás kilépés után.

    -n   [NEM JAVASOLT] Ne hívja meg az initet, hanem maga végezze el a
       kilépést.  Az opció használata ellenjavallott, mivel eredményei
       kiszámíthatatlanok lehetnek.

    -f   Ne indítson fsck-et a újraindítás után.

    -F   Mindenképpen legyen fsck.

    -c   Szakítson meg egy folyamatban levő kilépést. Ezzel az opcióval
       együtt  természetesen  nem  kell megadni időparamétert, de
       felhasználói üzenetet lehet.

    mikor Mikor lépjen ki.

    figyelmeztets
       Az összes felhasználónak küldendő üzenet.

    A mikor argumentum többféle formátumban megadható. Lehet hagyományos
    :pp alakban, ahol az órák száma (egy vagy két számjegy), pp pedig
    a perc (mindig két számjegyben). Másrészt megjelenhet +p-ként is, ahol
    p jelenti a kivárandó percek számát (késleltetés). A now (most) szó
    egyenértékű +0-val.

    Ha a shutdownt időzítéssel hívják meg, létrehozza a /etc/nologin fájlt,
    mely  megakadályozza  felhasználók  beléptetését  pl.  a login(1)
    programmal. Ezt az állományt csak akkor távolítja el, ha még az initnek
    küldött jelzés előtt leállítják a folyamatot (pl. megszakítják a
    shutdownt, vagy valami  rosszul  sül  el).  Egyéb  esetekben  a
    rendszerleállító, vagy -indító scriptek feladata a fájl törlése.

    Az -f paraméter gyors újrabootolást eredményez. A parancs létrehozza a
    /fastboot állományt, melynek meglétét a rendszerindító rc fájl figyeli,
    és hatására nem hívja meg az fsck(1) programot. Ezután a bootfolyamat
    eltávolítja a /fastbootot.

    Az -F paraméter kierőszakolja az fsck(1)-et: létrehozza a /forcefsck
    állományt, aminek hatására a rendszerindító rc fájl az fsck(1)-et egy
    különleges `force' paraméterrel hívja, így még a rendesen unmountolt
    fájlrendszerek is ellenőrzésre kerülnek. A /forcefsck törlése szintén a
    bootfolyamat feladata.

    Az -n opció eredményeképpen a shutdown nem hívja az initet, hanem maga
    öli meg az összes futó alkalmazást. Ezután kikapcsolja a kvótákat,
    jegyzetelést és a swappolást,  valamint  lecsatolja  a  mountolt
    fájlrendszereket.

AZ ELÉRÉS KORLÁTOZÁSA

    A shutdownt az init(8) is hívhatja a CTRL-ALT-DEL billentyűk lenyomása
    esetén, ha létezik megfelelő bejegyzés a /etc/inittab állományban. Ez
    azt  is  jelentheti,  hogy  mindenki, aki fizikailag hozzáfér a
    billentyűzethez, kiléphet a rendszerből. Ennek megakadályozására a
    shutdown képes ellenőrizni, hogy megbízható felhasználó jelentkezett-e
    be a virtuális konzolok egyikéről. Ha a programot az -a opcióval
    indítjuk (ezt az /etc/inittab-ban a shutdown hívásához lehet adni),
    ellenőrzi, hogy elérhető-e a /etc/shutdown.allow fájl. Ezután ezt
    összehasonlítja a virtuális konzolról bejentkezett emberek névsorával
    (/var/run/utmp). A műveletet csak akkor folytatja, ha az itt felsorolt
    felhasználók egyike vagy a root jentkezett be. Más esetekben a

    shutdown: no authorized users logged in

    hibaüzenetet küldi a (fizikai) rendszerkonzolra. A /etc/shutdown.allow
    állomány soronként egy nevet tartalmazhat. Az üres és a # jellel
    kezdődő (megjegyzés) sorok megengedettek. A fájl 32 felhasználó nevét
    tartalmazhatja.

FÁJLOK

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

HIBÁK

    Nem vehető igazi hibának, hogy a legtöbb felhasználó elfelejti megadni
    a mikor argumentumot, és furcsállja a shutdown által visszaadott
    hibaüzenetet. A mikor argumentum kötelező; az esetek 90%-ában ez now.

SZERZŐ

    Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>

LÁSD MÉG

    fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gál Gyuri <gyuri@lamer.hu>

                 Jun 22, 1998           SHUTDOWN(8)