Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ssh - biztonságos shell kliens (távoli gépre való belépésre szolgáló program)

ÁTTEKINTÉS

    ssh [-l login_name] hostname [parancs]

    ssh [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_char] [-i identity_fájl]
    [-l login_name] [-n] [-k] [-V] [-o opciók] [-p port] [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C] [-g]
    [-L port:host:hostport] [-R port:host:hostport] hostname [parancs]

LEÍRÁS

    Az ssh (Secure Shell) egy program, ami arra való, hogy távoli gépekre jelentkezzünk be
    és/vagy parancsokat hajtsunk végre távoli gépeken.  Célja az, hogy helyettesítse az
    rlogin-t és az rsh-t, és biztonságos (titkosított) kapcsolatot biztosítson két gép között.
    X11 kapcsolatokat és tetszőleges TCP/IP portokat szintén lehet a biztonságos csatornára
    továbbítani (forwardolni).

    Az ssh kapcsolódik és belép a megadott hostname gépre. A felhasználó több módszerrel is
    igazolhatja azonosságát.

    Előszor is, ha az a gép, amelyről a felhasználó belép fel van sorolva az /etc/hosts.equiv
    -ban vagy az /etc/ssh/shosts.equiv -ban a távoli gépen, és a felhasználói nevek
    megegyeznek mindkét oldalon, akkor rögtön beengedik.  Másodszor, ha a .rhosts vagy a
    .shosts fájl ott van a felhasználó home könyvtárában a távoli gépen és tartalmaz egy sort,
    amely a kliens gép nevét tartalmazza, a felhasználó beléphet. Az authentikációnak
    (authentication - hitelesítés, amikor bizonyítod, hogy az vagy, akinek mondod magad - a
    ford. megjegyzése) ezt a formáját általában nem engedélyezi a szerver, mert nem
    biztonságos.

    A második (és elsődleges) lehetőség az authentikációra az rhosts vagy hosts.equiv módszer,
    RSA-alapú gép-authentikációval kombinálva. Ez azt jelenti, hogy a belépés csak akkor
    engedélyezett, ha az .rhosts, .shosts, /etc/hosts.equiv, vagy /etc/ssh/shosts.equiv,
    megengedi, és ezen kívül  a  kliens  gép  kulcsát  ellenőrizni  lehet  (lásd  a
    $HOME/.ssh/known_hosts  és  /etc/ssh/ssh_known_hosts  -t a FÁJLOK részben).  Ez az
    authentikációs módszer kizárja az "IP spoofing", "DNS spoofing" és a "routing spoofing"
    által  kihasznált  biztonsági  lyukakat.  [Megjegyzés  a  rendszergazdáknak:  az
    /etc/hosts.equiv, .rhosts, és a rlogin/rsh protokollok  általában  eredendően  nem
    biztonságosak és le kell tiltani őket, ha a biztonság fontos szempont.]

    Harmadik authentikációs módszerként az ssh támogatja az RSA alapú authentikációt. Az
    elrendezés a nyilvános kulcsú kriptográfián alapul: vannak olyan titkosítási rendszerek,
    ahol a titkosítás és visszafejtés különböző kulcsok használatával történik, és a
    visszafejtéshez használt kulcsot  nem  lehet  a  titkosításhoz  használt  kulcsból
    kikövetkeztetni. Az RSA egy ilyen rendszer. Az elgondolás az, hogy minden felhasználó
    készít egy nyilvános/privát kulcspárt authentikációs célokra. A szerver tudja a nyilvános
    kulcsot, de a privát kulcsot csak a felhasználó ismeri. A $HOME/.ssh/authorized_keys fájl
    tartalmazza azokat a nyilvános kulcsokat, amelyekkel be lehet lépni. Amikor a felhasználó
    be akar lépni, az ssh program megmondja a szervernek, hogy melyik kulcspárt akarja
    authentikációra felhasználni. A szerver ellenőrzi, hogy a kulcs engedélyezve van-e, és ha
    igen, akkor úgy teszi próbára  a felhasználót (pontosabban az általa futtatott ssh
    programot), hogy egy véletlen számot küld el neki, amit a felhasználó nyilvános kulcsával
    titkosít.  Ezt csak a megfelelő privát kulcs segítségével lehet visszafejteni. Ezután a
    felhasználó kliense visszafejti a privát kulcsal, így bebizonyítja, hogy ismeri a a privát
    kulcsot anélkül, hogy azt elküldené a szervernek.

    Az ssh automatikusan alkalmazza az RSA authentikációs protokollt. A felhasználó az ssh-
    keygen(1) futattásával automatikusan létrehozza az ő RSA kulcspárját.  Ezzel a privát
    kulcs a .ssh/identity -ba kerül, míg a nyilvános kulcs a .ssh/identity.pub -ba, a
    felhasználó home könyvtárában. A felhasználónak ezután a saját identity.pub -ját a
    .ssh/authorized_keys  -ba  kell  másolnia a home könyvtárában a távoli gépen (az
    authorized_keys fájl megfelelt a hagyományos .rhosts fájlnak, és soronként egy kulcsot
    tartalmaz, bár a sorok nagyon hosszúak lehetnek). Ezután a felhasználó beléphet, anélkül
    hogy a jelszavát megadná. Az RSA authentikáció sokkal biztonságosabb mint az rhosts
    authentikáció.

    Az RSA authentikáció egy authentikációs közvetítő (agent) segítségével használható a
    legkényelmesebben. Lásd az ssh-agent(1) -et további információkért.

    Egy negyedik authentikációs módszerként, az ssh támogatja a TIS authentikációs szerveren
    keresztüli authentikációt.  Az elképzelés az, hogy az ssh megkéri a TIS authsrv(8) -et,
    hogy authentikálja a felhasználót. Előfordulhat, hogy a felhasználói nevek a TIS
    adatbázisban nem ugyanazok mint a lokákis gépen, például ha a felhasználó egy smartcard
    -al vagy Digipass-al authentikálja magát. Ebben az esetben a felhasználói név az
    adatbázisban  általában  csak az authentikációs eszköz sorozatszámaként ismert. Az
    /etc/ssh/sshd_tis.map fájl tartalmazza a lokális felhasználók ás a neki megfelelő TIS
    adatbázis-beli nevek közötti leképezést.  Ha ez a fájl nem létezik, vagy a felhasználó
    nincs benne, akkor az ssh feltételezi, hogy a felhasználói név és a TIS adatbázis-beli név
    ugyanaz.

    Ha a többi authentikációs módszer meghiúsul, az ssh jelszót kér a felhasználótól. A
    jelszót ellenőrzés céljából elküldi a távoli gépre, azonban mivel minden kommunikáció
    titkosítva van, a jelszót nem olvashatja el valaki, aki a hálózaton hallgatózik.

    Amikor a felhasználó azonosságát elfogadja a szerver, akkor vagy végrehajtja a megadott
    parancsot, vagy belép a gépbe, és a felhasználónak egy szokásos shell-t ad a távoli gépen.
    Minden, a távoli parancsal vagy shell-el történő kommunikáció automatikusan titkosítva
    lesz.

    Ha egy pszeudo-terminál volt allokálva (normális login session), a felhasználó kiléphet a
    "~." parancs segítségével és felfüggesztheti az ssh -t "~^Z" -vel.

    Az összes forwardolt kapcsolatot ki lehet listázni egy "~#" -el, és ha a session a
    forwardolt X11 vagy TCP/IP kapcsolatok végetérésére várva blokkol, akkor "~&" -el háttérbe
    lehet küldeni (Ezt nem szabad addig hasznélni, amíg a felhasználó shellje aktív, mert
    akkor a shell "lógni" fog). Az összes escape-szekvenciát "~?" -el lehet kilistázni.

    Egyetlen tilde (~) karaktert "~~" -ként lehet elküldeni (vagy  úgy, hogy a tildét a
    fentiekben nem említett karakter követi). Az escape karakter csak akkor van különleges
    karakterként interpretálva, ha újsort követ. Az escape karaktert meg lehet változtatni a
    konfigurációs fájlokban vagy a parancssorban.

    Ha az ssh nem foglal le egy pszeudo terminált, akkor a session átlátszó lesz, és lehet
    bináris adatok megbízható átvitelére használni. A legtöbb rendszerben az escape karakter
    ``none'' -ra (semmire) való állítása a sessiont átlátszóvá teszi akkor is, ha egy tty van
    használatban.

    Egy session akkor ér véget, amikor a parancs végrehajtása vagy a shell a távoli gépen
    véget ér, és az összes X11 és TCP/IP kapcsolat lezárult. Az ssh a távoli program kilépési
    értékével (exit status) lép ki.

    Ha a felhasználó X11-et használ (a DISPLAY környezeti változó be van állítva), az X11
    displayhez való kapcsolat automatikusan forwardolódik a távoli géphez, olymódon, hogy
    minden a shellből (vagy parancsból) indított X11 program a titkosított csatornán jön át,
    az igazi X szerverrel való kapcsolat pedig a lokális gépről jön létre. A felhasználónak
    nem kell kézzel beállítania a DISPLAY -t.  Az X11 kapcsolatok forwardolásást  a
    parancssoron vagy a konfigurációs fájlokban lehet beállítani.

    Az ssh által beállított DISPLAY a szerver gépre mutat, de zérónál nagyobb display számmal.
    Ez azért van, mert az ssh egy "proxy" X szervert állít fel a szerver gépen a kapcsolatok
    titkosított csatornán való továbbításához.

    Az ssh automatikusan beállítja a szerveren az Xauthority adatokat is.  Ehhez egy
    véletlenszerű authorizációs cookie-t generál, amit a szerveren tárol az Xauthority-ban,
    ellenőrzi, hogy az összes forwardolt kapcsolat ezzel a cookie-val jön-e, és kicseréli őket
    az igazi cookie-ra, amikor a kapcsolat megnyílik. Az igazi authentikációs cookie-t soha
    nem küldi el a szerver gépre, és semmilyen cookie-t nem küld el titkosítás nélkül.

    Ha egy felhasználó egy authentikációs közvetítőt (agent) használ, akkor a közvetítőhöz
    való kapcsolatot automatikusan forwardolja a távoli gépre, hacsak ez nincs letiltva a
    parancssoron vagy egy konfigurációs fájlban.

    Tetszőleges  TCP/IP  kapcsolatoknak  a  biztonságos csatornán való forwardolását a
    parancssoron vagy egy konfigurációs fájlban lehet megadni. A TCP/IP forwardolásnak egy
    lehetséges alkalmazása egy elektronikus pénztárcához való biztonságos kapcsolódás; egy
    másik a tűzfalakon való átjutás.

    Az ssh automatikusan fenntart és ellenőriz egy adatbázist, amely tartalmazza az összes
    olyan gép RSA-alapú azonosítását, amellyel valaha is használva volt. Az adatbázis az
    .ssh/known_hosts -ban van, a felhasználó home könyvtárában. Ezen kívül az ismert gépeket
    az /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban is leellenőrzi. Minden új gép automatikusan hozzáadódik
    a felhasználó fájljához. Ha egy gép nyilvános kulcsa megváltozik, az ssh figyelmeztet és
    megtiltja a jelszóval való belépést, nehogy a felhasználó jelszavát egy "trójai faló"
    lopja el. Ennek a mechanizmusnak egy másik célja a "középen a támadó" (man-in-the-middle
    attack)  megakadályozása,  amely  egyébként  meghiúsítaná  a  titkosítást.  A
    StrictHostKeyChecking opciót (lásd az  alábbiakban)  lehet  arra  használni,  hogy
    megakadályozzuk az olyan gépre való belépést, amelyeknek a kulcsa nem ismert vagy
    megváltozott.

OPCÍÓK

    -a   Megtiltja az authentikációs közvetítő (agent) forwardolását.  Ezt egy gépektől
       függő módon a konfigurációs fájlban is meg lehet adni.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       A  session titkosításának a módját adja meg.  Az idea az alapértelmezett.
       Biztonságosnak tartják. A des az adattitkosítási szabvány (data  encryption
       standard), de feltörhető a kormányzatok, nagyobb vállalatok és a fontosabb
       bűnüldoző szervek által. A 3des (triple-des) egy titkosítás-visszafejtés-titkosítás
       három  különboző  kulcsal.  Valószínűleg biztonságosabb mint a DES.  Ez az
       alapértelmezett, ha valamelyik oldal nem támogatja az IDEA-t.  A blowfish Bruce
       Schneier által kitalált titkosítási algoritmus, ami 128 bites kulcsokat használ.
       Az arcfour egy 1995-ben az Usenet News-ben publikált algoritmus. Úgy tartják, hogy
       ez ugyanaz mint az RSA Data Security által használt RC4 titkosítás (az RC4 az RSA
       Data Security bejegyzett védjegye). Ez a  jelenleg  támogatott  leggyorsabb
       algoritmus.  none esetén egyáltalán nincs titkosítás - ezt csak hibakeresésre
       szánták, és a kapcsolat nem biztonságos.

    -e ch|^ch|none
       Beállítja a pty-vel  rendelkező  session-ök  számára  az  escape  karaktert
       (alapértelmezett: ~).  Ez csak a sor elején számít escape karakternek. A pont
       által követett escape karakter bezárja a kapcsolatot, a control-Z által követve
       felfüggeszti a kapcsolatot, és önmaga által követve egyszer küldi el az escape
       karaktert. A karakternek a ´none´ -ra való állítása letilt minden escape-t és
       teljesen átlászóvá teszi a session-t.

    -f   A háttérbe teszi az ssh -t az authentikáció befejezése és a forwardolások
       létrehozása után. Ez hasznos ha az ssh jelszót vagy jelmondatot (passphrase) kér,
       de a felhasználó a háttérben akarja futtatni. Szkriptekben is hasznos lehet. Ez az
       opció a -n opciót is magában foglalja.  A távoli gépeken levő X11 programok
       elindításának az ajánlott módja valami "ssh -f gép xterm" szerű.

    -i identity_fájl
       Megadja,  hogy  melyik  fájlból  legyen  kiolvasva  a privát kulcs az RSA
       authentikációhoz. Az alapértelmezett  a  .ssh/identity  a  felhasználó  home
       könyvtárában.  Identity fájlokat gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is
       meg lehet adni. Lehetséges több -i opciót is megadni (és a konfigurációs fájlokban
       is lehet több privát kulcs).

    -k   Letiltja a kerberos ticket-ek forwardolását. Ezt szintén meg lehet adni gépektől
       függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -l login_name
       Meghatározza, hogy milyen felhasználói néven lépjen be a távoli gépre. Ezt szintén
       meg lehet adni gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -n   A /dev/null -ból irányítja át a stdin-t (vagyis gyakorlatilag megakadályozza a
       stdin-ról való olvasást) Ezt használni kell, amikor az ssh a háttérben fut.  Egy
       szokásos trükk ezt a távoli gépen levő X11 programok futtatására használni.
       Például "ssh -n shadows.cs.hut.fi  emacs  &"  egy  emacs-ot  indít  el  a
       shadows.cs.hut.fi -n, és a X11 kapcsolat automatikusan forwardolódik a titkosított
       csatornán. Az ssh program a háttérbe kerül. (Ez nem működik, ha az ssh -nak
       jelszóra vagy jelmondatra van szüksége; erre lásd az -f opciót.)

    -o 'opciók'
       Ezt arra lehet használni, hogy a konfigurációs fájlok formátumában adjunk meg
       opciókat. Ez olyan opciók esetén hasznos, amelyeknek nincs külön parancssoron
       használható flag-jük. Az így megadott opcióknak ugyanaz a formátumuk mint egy
       konfigurációs fájl-beli sornak.

    -p port
       Megadja, hogy a távoli gép melyik portjára csatlakozzunk. Ezt szintén meg lehet
       adni gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -q   Csendes (quiet) üzemmód. Ilyenkor a figyelmeztetések és a diagnosztikai üzenetek
       nem íródnak ki, csak a végzetes hibák.

    -P   Nem privilégizált portot használ. Ilyenkor nem tudod az rhosts vagy a rsarhosts
       authentikációt használni, de át tud menni olyan tűzfalakon, amelyek nem engednek át
       privilégizált forrás-portról induló csomagokat.

    -t   Kényszeríti a pseudo-tty  lefoglalást.  Ezt  például  távoli  gépeken  futó
       képernyő-alapú programok futtatására lehet használni (például amelyek menüket
       használnak).

    -v   Bőbeszédő (verbose) üzemmód. Ilyenkor az ssh debugging üzeneteket ír ki a
       működéséről. Ez a kapcsolatfelépítéssel, authentikációval és a konfigurációval
       kapcsolatos problémák hibakeresésénél hasznos.

    -V   Csak kiírja a verziószámot és kilép.

    -g   Megengedi, hogy távoli gépek lokális port-forwardoló portokra kapcsolódjanak.
       Alapértelmezés szerint csak a localhostról lehet a lokálisan lekötött (bind)
       portokra csatlakozni.

    -x   Letiltja az X11 forwardolást. Ezt szintén meg lehet adni gépektől függő módon a
       konfigurációs fájlokban is.

    -C   Az összes adat (beleértve a stdin-t, stdout-ot, stderr-t és a forwardolt X11 és
       TCP/IP kapcsolatokat) tömörítve lesz. A tömörítési algoritmus ugyanaz mint a gzip
       által használt, és a "szintjét" a CompressionLevel opcióval (lásd alább) lehet
       beállítani. A tömörítés hasznos modemvonalakon és egyéb lassú kapcsolatok esetén,
       de a gyors hálózatok esetén csak lassítani fogja a dolgokat. Ezt szintén meg lehet
       adni gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is, lásd a Compress opciót
       alább.

    -L port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a lokális (kliens) gépről egy távoli gépre. Ez úgy
       működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port -on várakozzon (listen) a lokális
       oldalon, és valahányszor egy kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos
       csatornán keresztül forwardolja, és a host:hostport -re a távoli gépről lép be.  A
       port-forwardolást a konfigurációs fájlban is specifikálni lehet. Csak a root
       forwardolhat privilégizált portokat.

    -R port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a távoli (szerver) gépről egy lokális gépre. Ez úgy
       működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port -on várakozzon (listen) a távoli
       oldalon, és valahányszor egy kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos
       csatornán keresztül forwardolja, és a host:hostport -re a lokális gépről lép be. A
       port-forwardolást a konfigurációs fájlban is specifikálni lehet.  A távoli gépen
       rootként kell belépnünk, ha privilégizált portokat akarunk forwardolni.

KONFIGURÁCIÓS FÁJLOK

    Az ssh a következő forrásokból veszi a konfigurácós adatait (ebben a sorrendben):
    parancssorbeli opciók, felhasználó konfigurációs fájlai ($HOME/.ssh/config),  és  a
    renszerszintű konfigurációs fájl (/etc/ssh/ssh_config). Minden paraméter az így kapott
    első értéket kapja. A konfigurációs fájlok "Host" specifikációk által behatárolt részeket
    tartalmaznak, és egy adott rész csak azokra a gépekre vonatkozik, amelyek illeszkednek a
    specifikációban megadott mintára. A parancssoron megadott gépnév kerül illesztésre.

    Mivel minden paraméter az első értéket kapja, az inkább egy adott gépre specifikus
    deklarációkat a fájl elején érdemes megadni, az általánosabb default-okat pedig a végén.

    A konfigurációs fájlnak a következő formátuma van:

       Az üres sorok és a ´#´ -el kezdődő sorok megjegyzések.

       Egyébként pedig egy sor formátuma "kulcsszó argumentumok" vagy "kulcsszó =
       argumentumok". A lehetséges kulcsszavakat és a jelentésüket lásd az alábbiakban
       (megjegyzés: a konfigurációs fájlokban különbség van a kisbetű és a nagybetű
       közott, de a kulcsszavaknál ez nem számít):

    Host  Az ezt követő deklarációkat korlátozza, hogy csak a kulcsszó után következő mintára
       illeszkedő gépnevekre legyen érvényes (egészen a következő Host kulcsszóig). A ´*´
       és a ´?´ wildcard-ként használható a mintákban. Ha a minta egyetlen ´*´ -ből áll,
       akkor az az összes gépre vonatkozó globális defaultot jelent. A gépnév ilyenkor a
       parancssoron megadott hostname argumentum (vagyis a név nincs kanonikus alakba
       hozva az illeszkedésvizsgálat előtt).

    BatchMode
       Ha ez "yes" -re van állítva, akkor a jelszó/jelmondat megkérdezése letiltódik. Ezt
       akkor hasznos, ha szkriptekből vagy egyéb automatizált eszközökből hívod, és nincs
       felhasználó, aki megadhatná a jelszót. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    Cipher Meghatározza a session titkosításához használat módszert. Jelenleg az idea, des,
       3des, blowfish, arcfour és none vannal támogatva.  A alapértelmezett az "idea"
       (vagy a "3des" ha az "idea"-t nem támogatja mindkét gép). A "none" esetén nincs
       titkosítás - ezt csak hibakeresésre szabad használni, mert ilyenkor a kapcsolat nem
       biztonságos.

    ClearAllForwardings
       Kitörli az összes forwardolást, miután beolvasta az összes konfigurációs fájlt, és
       a parancssort is. Ez arra jó, hogy a  konfigurációs  fájlokban  található
       forwardolásokat letiltsd, amikor egy második kapcsolatot akarsz létrehozni egy
       olyan géppel, amelynek a konfigurációs fájlában a forwardolás be van állítva.  Az
       scp ezt alapértelmezés szerint beállítja, így működni fog még akkor is, ha a
       konfigurációs fájban forwardolások vannak beállítva.

    Compression
       Meghatározza hogy legyen-e tömörítés használva. Az argumentum "yes" vagy "no" kell
       legyen.

    CompressionLevel
       Meghatározza a tömörítés szintjét, ha a tömörítés engedélyezve van. Az argumentum
       egy 1 (gyors) és 9 (lassú, de a legjobb) közötti szám kell legyen.  Az
       alapértelmezett szint 6, ami jó a legtöbb alkalmazás szempotjából. Ezeknek az
       értékeknek a jelentése ugyanaz, mint a GNU GZIP esetén.

    ConnectionAttempts
       Meghatározza, hogy hányszor próbálkozzon (másodpercenként egyszer), mielőtt az rsh-
       val próbálkozna, vagy kilépne. Az argumentum egy egész szám kell legyen. Ez hasznos
       lehet szkriptekben, ha a kapcsolatfelvétel néha nem sikerül.

    EscapeChar
       Beállítja az escape karaktert (az alapértelmezett: ~).  Az escape karaktert a
       parancssoron is be lehet állítani. Az argumentum egy betű által követett ´^´ kell
       legyen, vagy ``none'', hogy az escape karaktert teljesen letiltsuk (és így a
       kapcsolatot átlátszóvá tegyük a bináris adatok számára)

    FallBackToRsh
       Meghatározza, hogy ha az ssh kapcsolat nem sikerül "connection refused" hiba miatt
       (amit valószínüleg az okoz, hogy a másik gépen nem fut az sshd ), akkor az rsh
       legyen-e használva automatikusan helyette (egy megfelelő figyelmeztetés után, mely
       szerint a session nem lesz titkosítva). Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    ForwardAgent
       Meghatározza, hogy egy authentikációs közvetítővel való kapcsolat (ha  van)
       forwardolva legyen-e a távoli gépre. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    ForwardX11
       Meghatározza , hogy az X11 kapcsolatok automatikusan át legyenek-e irányítva a
       biztonságos csatornára a DISPLAY beállításával egyidejűleg.  Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.

    GatewayPorts
       Meghatározza, hogy távoli gépek kapcsolódhatnak-e a lokálisan forwardolt portokra.
       Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    GlobalKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a /etc/ssh/ssh_known_hosts helyett melyik fájl legyen használva.

    HostName
       Meghatátozza annak a gépnek az igazi nevét, amelyikre be akarunk lépni.  Ez arra
       jó, hogy rövidített neveket használjunk. A default a parancssoron megadott név. A
       numerikus IP címek szintén engedélyezve vannak (a parancssoron is, és a HostName
       specifikációkban is).

    IdentityFile
       Meghatározza, hogy a felhasználó RSA authentikációs kulcsa melyik fájlból legyen
       kiolvasva (az alapértelmezett az .ssh/identity a felhasználó home könyvtárában).
       Ezenkívül egy esetleges authentikációs közvetítő által megadott identitások is
       felhasználódnak. A fájl neve tertalmazhatja a tildét, hogy a felhasználó home
       könyvtárát jelezze. Több identitás-fájlt is meg lehet adni a konfigurációs
       fájlokban, ilyenkor ezek az adott sorrendben lesznek kipróbálva.

    KeepAlive
       Meghatározza, hogy a rendszer küldjön-e "maradj élve" (keepalive) üzeneteket a
       túloldalnak. Ha küld, akkor a kapcsolat megszünése, vagy a gépek egyikének a
       meghalása megfelelően észlelődik. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a kapcsolatok
       megszakadnak akkor is ha a hálózat csak ideiglenesen nem működik, és van aki ezt
       idegesítőnek tartja.

       A alapértelmezett az hogy "yes" (küldjön ilyeneket), és a kliens észre fogja venni
       ha a szerver vagy a hálózat lehal. Ez fontos a scriptekben, és sok felhasználó
       szintén szereti.

       A keepalives-ek letiltásához ezt az értéket "no"-ra kell állítani mind a szerver,
       mind a kliens konfigurációs fájljaiban.

    KerberosAuthentication
       Meghatározza, hogy legyen-e Kerberos V5 authentikáció használva.

    KerberosTgtPassing
       Meghatározza, hogy legyen-e egy Kerberos V5 TGT a szervernek elküldve.

    LocalForward
       Azt állítja be, hogy egy lokális TCP/IP port forwardolva legyen a biztonságos
       csatornán keresztül a megadott gép megadott portjára.  Az első argumentum egy
       portszám kell legyen, a második meg egy gép:port. Egyszerre több forwardolást is
       be lehet állítani, és további forwardolásokat lehet a parancssoron hozzáadni.
       Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.

    NumberOfPasswordPrompts

       Meghatározza, hogy az ssh hányszor kérje el a jelszót mielőtt feladná. Mivel a
       szerver szintén limitálja a próbálkozások számát (jelenleg 5 a maximum), ezért
       hatástalan ennél nagyobb értékre állítani. Az alapértelmezett érték egy.

    PasswordAuthentication
       Meghatározza  legyen-e jelszó-authentikáció használva. Az argumentum "yes" vagy
       "no" kell legyen.

    PasswordPromptHost
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli gép neve a jelszó promptban.  Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    PasswordPromptLogin
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli login név a jelszó promptban. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    Port  Meghatározza, hogy a távoli gépen milyen porton probálkozzon. A default 22.

    ProxyCommand
       Meghatározza, hogy milyen parancs segítségével kapcsolódjunk egy szerverre. A
       parancs-string a sor végéig tart, a /bin/sh hajtja végre. A parancs-stringben a %h
       helyére a szerver gép neve kerül, %p helyére pedig a portszám.  A parancs szinte
       bármi lehet, a stdin-ről kell olvasnia, és a stdout-re írnia. Végül egy valamilyen
       gépen futó sshd szerverre kell kapcsolódnia, vagy "sshd -i" -t kell futtatnia
       valahol.  A gép-kulcs kezelése a szerver gép HostName-ja segítségével (aminak a
       defaultja a felhasználó által beírt név) történik. (Megjegyzés: az ssh -t lehet
       úgy konfigurálni, hogy a SOCKS rendszert támogassa: ehhez fordításkor a --with-
       socks4 vagy --with-socks5 opciókat kell megadni).

    RemoteForward
       Azt állítja be, hogy egy távoli TCP/IP port forwardolva legyen a biztonságos
       csatornán keresztül a megadott lokális gép megadott portjára. Az első argumentum
       egy portszám kell legyen, a második meg egy gép:port. Egyszerre több forwardolást
       is be lehet állítani, és további forwardolásokat lehet a parancssoron hozzáadni.
       Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.

    RhostsAuthentication
       Meghatározza, hogy az rhosts authentikáció ki legyen-e próbálva. Megjegyzés: ez a
       deklaráció csak a kliens viselkedését befolyásolja, és a biztonságra semmi hatása
       nincs. Az rhosts authentikációval való próbálkozás letiltása csökkentheti az
       authentikációs időt lassú kapcsolatok esetén, ha az rhosts authentikáció nincs
       használatban. A legtöbb szerver nem engedélyezi az az rhosts authentikációt, mert
       az nem biztonságos (lásd RhostsRSAAuthentication) Az argumentum "yes" vagy "no"
       kell legyen.

    RhostsRSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA gép-authentikációval kombinált rhosts authentikáció ki
       legyen-e próbálva. Ez az elsődleges authentikációs módszer a legtöbb esetben. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    RSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA authentikáció ki legyen-e próbálva. Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen. Az RSA authentikáció csak akkor lesz megpróbálva, ha egy
       identity fájl létezik, vagy ha egy authentikációs közvetítő fut.

    StrictHostKeyChecking
       Ha ez a flag "yes" - re van állítva, akkor az ssh soha nem fogja a gép-kulcsokat a
       $HOME/.ssh/known_hosts fájlhoz automatikusan hozzáadni, és megtagadja, hogy olyan
       gépekre lépjen be, amelyeknek a kulcsa megváltozott. Ez maximális védelmet nyújt a
       trójai faló típusú támadások ellen.  Ugyanakkor eléggé idegesítő tud lenni, ha
       nincs egy jó /etc/ssh/ssh_known_hosts fájlod installálva és gyakran próbálsz új
       gépekre kapcsolódni.  Gyakorlatilag ez az opció arra kényszeríti a felhasználót,
       hogy kézzel adja hozzá az összes új gépet.  Általában "ask"-ra állítják ezt az
       opciót, és az új gépek automatikusan hozzáadódnak az ismert gépeket tartalmazó
       fájlhoz, miután a felhasználó megerősítette, hogy valóban ezt akarja. Ha ez "no"-ra
       van állítva, akkor az új gépek automatikusan adódnak hozzá az ismert gépeket
       tartalmazó fájlhoz. Az ismert gépek kulcsai  minden  esetben  automatikusan
       ellenőrizve lesznek. Az argumentum "yes", "no" vagy "ask" kell legyen.

    TISAuthentication
       Meghatározza, hogy megpróbálkozzunk-e TIS authentikációval. Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.

    UsePrivilegedPort
       Meghatározza, hogy használjunk-e privilégizált portokat, amikor a másik oldalhoz
       hozzákapcsolódunk. Az alapértelmezett az, hogy "yes", ha az rhosts authentikációk
       engedélyezve vannak.

    User  Meghatározza, hogy milyen felhasználóként lépjen be. Ez akkor lehet hasznos, ha a
       különböző gépeken más-más a felhasználói neved, és nem akarod azzal veszíteni az
       időt, hogy a parancssoron adod meg a felhasználói nevet.

    UserKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a $HOME/.ssh/known_hosts helyett milyen fájlt használjunk.

    UseRsh Meghatározza, hogy egy adott gépre rögtön az rlogin/rsh legyen-e használva.
       Előfordulhat, hogy egy gép egyáltalán nem támogatja az ssh protokollt. Ilyenkor ssh
       rögtön elindítja az rsh -t. Az összes többi opció (kivéve a HostName-t) ignorálva
       lesz. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    XAuthLocation
       Meghatározza a elérési utat a xauth programhoz.

KÖRNYEZET

    Az ssh normális esetben a következő környezeti változókat állítja be:

    DISPLAY
       A DISPLAY változó az X11 szerver helyére utal. Ezt az ssh automatikusan egy
       "gépnév:n" alakra állítja be, ahol a gépnév annak a gépnek a neve, ahol a shell
       fut, és n egy >= 1 egész szám.  Az ssh ezt arra használja, hogy az X11
       kapcsolatokat a biztonságos csatornán forwadolja.  Jobb, ha a felhasználó nem
       állítja be maga a DISPLAY-t expliciten, mert ez azt eredményezi, hogy az X11
       kapcsolat nem lesz biztonságos. (és a felhasználó kénytelen lesz magának bemásolni
       a szükséges authorizációs cookie-kat).

    HOME  A felhasználó home könyvtára.

    LOGNAME
       Az USER szinonimája - az olyan rendszerekkel való kompatibilitás céljából, amelyek
       ezt a változót használják.

    MAIL  A felhasználó mailbox-a.

    PATH  Egy olyan alapértelmezett PATH-ra van beállítva, amelyet fordítás közben lehet
       megadni az ssh -nak, vagy egyes rendszerekben az /etc/environment -ban vagy az
       /etc/default/login -ban.

    SSH_AUTH_SOCK
       Ha létezik, arra van használva, hogy egy olyan unix-domain sockethez vezető path-ot
       jelezzen, ami egy authentikációs közvetítővel (avgy lokális megfelelőjével) való
       kapcsolathoz kell.

    SSH_CLIENT
       A kapcsolat kliens részét jelzi. Ez a változó három space-el határolt értéket
       tartalmaz: kliens ip-cím, kliens portszám és szerver portszám.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Ez  az eredeti parancssor kényszerített parancsfuttatás esetén.  Arra lehet
       használni, hogy elérd az argumentumokat stb. a túloldalról.

    SSH_TTY
       Ez a jelenlegi shellel vagy parancsal társított tty nevére (egy eszközhöz vezető
       útvonalra) van állítva. Ha a jelenlegi session-nak nincs tty-je, ez a változó nincs
       beálítva.

    TZ   Az időzóna (timezone) változó a jelenlegi időzónát jelzi, ha az be volt állítva a
       démon indításakor. (A démon átadja ezt az értéket az új kapcsolatoknak.)

    USER  A belépett felhasználó neve.

    Ezeken kívül az ssh elolvassa az /etc/environment és $HOME/.ssh/environment, fájlokat, és
    VÁLTOZÓNÉV=érték formátumú sorokat ad a környezethez.  Egyes rendszereken  további
    mechanizmusok is létezhetnek a környezet beállítására, így például az /etc/default/login
    Solaris-on.

FÁJLOK

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Olyan gépek kulcsai, amelyikbe a felhasználó belépett (és nincsenek benne a
       /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban). Lásd még az sshd kézikönyvlapot.

    $HOME/.ssh/random_seed
       A véletlenszám-generátor inicializálásához használt fájl.  Ez a fájl fontos
       adatokat tartalmaz, a felhasználónak legyen írási/olvasási joga rá, de másoknak
       semmi. Ez a fájl akkor keletkezik, amikor egy program első ízben fut, és
       automatikusan változik. A felhasználónak sohasem kell elolvasnia vagy módódítania
       ezt a fájlt.

    $HOME/.ssh/identity
       A felhasználó RSA authentikációs identitását tartalmazza.  Ez a fájl fontos
       adatokat tartalmaz, a felhasználónak legyen írási/olvasási joga rá, de másoknak
       semmi.  Ennek a kulcsnak a generálásákor egy jelmondatot is meg lehet adni, ez a
       jelmondat arra használható, hogy ennek a fájlnak az érzékeny részét titkosítsa az
       IDEA segítségével

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Az authentikációra használt nyilvános kulcsot tartalmazza (az identitás-fájl
       nyilvános részét  olvasható  formában)  ennek  a  fájlnak  a  tartalmát  a
       $HOME/.ssh/authorized_keys fájlhoz kell hozzáadni minden olyan gépen, amelyikre RSA
       authentikáció segítségével akarsz belépni. Ez a fájl nem érzékeny, és lehet (de
       nem szükségszerű) mindenki által olvashatóvá tenni.  Ezt a fájlt soha nem
       használják automatikusan, és nincs is szükség rá, csak a felhasználó kényelme
       kedvéért van ott.

    $HOME/.ssh/config
       Ez a konfigurációs fájl a felhasználóra jellemző beállításokat tartalmazza. A fájl
       formátuma a fentiekben van leírva. Ezt a fájlt az ssh kliensek használják.
       Általában  ez a fájl nem tartalmaz érzékeny információkat, de az ajánlott
       jogosultságok írás/olvasás a felhasználónak, és semmi jog másoknak.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Azokat az RSA kulcsokat tartalmazza, amelyek használhatók arra, hogy segítségével e
       felhasználóként  be  lehessen  lépni. Ennek a fájlnak a formátuma az sshd
       kézikönyvlapban van leírva. Legegyszerűbb esetben a formátum ugyanaz mint a .pub
       identitás fájlok esetén.

       Ez a fájl nem tartalmaz nagyon érzékeny információkat, de az ajánlott jogosultságok
       írás/olvasás a felhasználónak, és semmi jog másoknak.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Az ismert gépek kulcsainak rendszerszintű listája. Ezt a fájlt a rendszergazdának
       kell  elkészítenie,  hogy  a hálózaton belüli összes gép nyilvános kulcsát
       tartalmazza. Ennek a fájlnak mindenki által olvashatónak kell lennie.  Ha egy
       gépnek több neve is van, akkor az összes ilyen gépnevet fel kell sorolni, vesszővel
       elválasztva. A formátumot az sshd kézikönyvlap írja le.

       Belépéskor a kanonikus gépnév (amit a nameserver visszaad) az, amit az sshd a
       kliens gép identitásának a megállapítására használ belépéskor; a többi névre azért
       van szükség, mert az ssh nem konvertálja a felhasználó által megadott nevet
       kanonikus névvé, mielőtt egy kulcsot ellenőrizne, mivel egyébként valaki, aki
       hozzáfér a nameserver-hez, átverhetné a gép-authentikációt.

    /etc/ssh/ssh_config
       A rendszerszintű konfigurációs fájl. Ez a fájl defaultokat specifikál olyan értékek
       számára, amelyek nincsenek a felhasználó konfigurációs fájljában, vagy olyan
       felhasználóknak, akiknek nincs konfigurációs fájljuk.  Ennek a fájlnak mindenki
       által olvashatónak kell lennie.

    $HOME/.rhosts
       Ez a fájl az .rhosts authentikáció során van használva, mégpedig arra, hogy
       felsorolja azokat a gép/felhasználó párokat, amelyeknek a belépés engedélyezve van.
       (Megjegyzés: ezt a fájlt használja az rlogin és az rsh is, ezért használatuk nem
       számít biztonságosnak) A fájl minden sora tartalmaz egy gépnevet (abban a kanonikus
       formában, ahogy a nameserverek adják), utána pedig egy azon a gépen található
       felhasználó felhasználói nevét, vesszővel elválasztva.  Ennek a  fájlnak  a
       felhasználó tulajdonában kell lennie, és nem szabad másoknak is írási jogot adni
       rá.

       Megjegyzés: alapértelmezés szerint az sshd sikeres RSA gép-authentikációt igényel
       mielőtt megengedné az .rhosts authentikációt. Ha egy szerver géped nem tartalmazza
       egy  kliens  gép  kulcsát  az  /etc/ssh/ssh_known_hosts  -ben,  akkor  az
       $HOME/.ssh/known_hosts -be is teheted.  A legegyszerűbb módja ennek az, hogy a
       szerverről belépsz a kliensre, ekkor a kliens gép kulcsa automatikusan hozzáadódik
       a $HOME/.ssh/known_hosts -hoz.

    $HOME/.shosts
       Ezt a fájlt pontosan ugyanúgy kell használni mint a .rhosts -t. Csak azért van,
       hogy képes legyél az rhosts authentikációt használni az ssh -val, anélkül, hogy
       megenged az rlogin-t vagy az rsh-t.

    /etc/hosts.equiv
       Ez a fájl az .rhosts authentikáció során van használva. Kanonikus gépneveket
       tartalmaz, soronként egyet  (a  formátum  teljes  leírását  lásd  az  sshd
       kézikönyvlapban).  Ha egy kliens gép benne van ebben a fájlban, és a login nevek a
       szerveren és a kliensen megegyeznek, akkor a belépés automatikusan engedélyezve
       lesz. Ezen kívül sikeres RSA gép-authentikációra is szükség van normális esetben.
       Ennek a fájlnak csak a root által kell írhatónak lennie.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Ez a fájl pontosan úgy van feldolgozva, mint a /etc/hosts.equiv.  Arra jó, hogy
       megengedje az ssh belépéseket, de megtiltsa az rsh/rlogin belépéseket.

    /etc/ssh/sshrc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor hajtódnak végre az ssh által, amikor
       felhasználó belép, közvetlenül azelőtt, hogy a felhasználó shellje (vagy parancsa)
       elindulna. Lásd az sshd kézikönyvlapot további információkért.

    $HOME/.ssh/rc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor lesznek végrehajtva az ssh által,
       amikor felhasználó belép, közvetlenül azelőtt, hogy a felhasználó shellje (vagy
       parancsa) elindulna. Lásd az sshd kézikönyvlapot további információkért.

INSTALLÁLÁS

    Az ssh általában suid rootként van felinstallálva. A root jogokra csak az rhosts
    authentikáció miatt van szüksége (Az rhosts authentikáció azt igényli, hogy a kapcsolat
    egy privilégizált portról kezdeményeződjön, és ilyen portot csak root jogokkal lehet
    lefoglalni) Ezen kívül képesnek kell lennie arra, hogy a /etc/ssh/ssh_host_key -t
    elolvassa, hogy RSA gép authentikációt tudjon használni. Lehetséges az ssh -t root jogok
    nélkül használni, de akkor az rhosts authentikációt nem lehet használni. Az ssh eldobja
    az összes extra jogot, amint a kapcsolat a távoli géppel létrejött.

    Mindent megtettünk azért, hogy az ssh biztonságos legyen. Ha ennek ellenére biztonsági
    problémát találsz, kérjük rögtön értesíts minket az <ssh-bugs@cs.hut.fi> címen.

SZERZŐ

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Az újabb verziókról, levelezési listákról, és a többi kapcsolódó témáról az ssh WWW home
    page-n, a http://www.cs.hut.fi/ssh címen találsz információt.

LÁSD MÉG

    sshd(8),  ssh-keygen(1),  ssh-agent(1),  ssh-add(1), scp(1), make-ssh-known-hosts(1),
    rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>