Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ssh - biztonságos shell kliens (távoli gépre való belépésre szolgáló
    program)

ÁTTEKINTÉS

    ssh [-l login_name] hostname [parancs]

    ssh [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none]  [-e escape_char]
    [-i identity_fjl] [-l login_name] [-n] [-k] [-V] [-o opcik] [-p port]
    [-q] [-P]  [-t]  [-v]  [-x]  [-C]  [-g]  [-L port:host:hostport]
    [-R port:host:hostport] hostname [parancs]

LEÍRÁS

    Az ssh (Secure Shell) egy program, ami arra való, hogy távoli gépekre
    jelentkezzünk be és/vagy parancsokat hajtsunk végre távoli gépeken.
    Célja az, hogy helyettesítse az rlogin-t és az rsh-t, és biztonságos
    (titkosított) kapcsolatot biztosítson két gép között. X11 kapcsolatokat
    és tetszőleges TCP/IP portokat szintén lehet a biztonságos csatornára
    továbbítani (forwardolni).

    Az ssh kapcsolódik és belép a megadott hostname gépre.  A felhasználó
    több módszerrel is igazolhatja azonosságát.

    Előszor is, ha az a gép, amelyről a felhasználó belép fel van sorolva
    az /etc/hosts.equiv -ban vagy az /etc/ssh/shosts.equiv -ban a távoli
    gépen, és a felhasználói nevek megegyeznek mindkét oldalon, akkor
    rögtön beengedik. Másodszor, ha a .rhosts vagy a .shosts fájl ott van
    a felhasználó home könyvtárában a távoli gépen és tartalmaz egy sort,
    amely a kliens gép nevét tartalmazza, a felhasználó beléphet. Az
    authentikációnak (authentication - hitelesítés, amikor bizonyítod, hogy
    az vagy, akinek mondod magad - a ford. megjegyzése) ezt a formáját
    általában nem engedélyezi a szerver, mert nem biztonságos.

    A második (és elsődleges) lehetőség az authentikációra az rhosts vagy
    hosts.equiv módszer, RSA-alapú gép-authentikációval kombinálva. Ez azt
    jelenti, hogy a belépés csak akkor engedélyezett, ha az .rhosts,
    .shosts, /etc/hosts.equiv, vagy /etc/ssh/shosts.equiv, megengedi, és
    ezen  kívül  a  kliens  gép  kulcsát ellenőrizni lehet (lásd a
    $HOME/.ssh/known_hosts és  /etc/ssh/ssh_known_hosts  -t  a  FÁJLOK
    részben).  Ez az authentikációs módszer kizárja az "IP spoofing", "DNS
    spoofing" és a "routing spoofing" által kihasznált biztonsági lyukakat.
    [Megjegyzés a rendszergazdáknak: az /etc/hosts.equiv, .rhosts, és a
    rlogin/rsh protokollok általában eredendően nem biztonságosak és le
    kell tiltani őket, ha a biztonság fontos szempont.]

    Harmadik authentikációs módszerként az ssh támogatja az RSA alapú
    authentikációt. Az elrendezés a nyilvános kulcsú kriptográfián alapul:
    vannak olyan titkosítási rendszerek, ahol a titkosítás és visszafejtés
    különböző kulcsok használatával történik, és a visszafejtéshez használt
    kulcsot nem lehet a titkosításhoz használt kulcsból kikövetkeztetni. Az
    RSA egy ilyen rendszer. Az elgondolás az, hogy minden felhasználó
    készít  egy nyilvános/privát kulcspárt authentikációs célokra.  A
    szerver tudja a nyilvános kulcsot, de a privát kulcsot csak a
    felhasználó ismeri.  A $HOME/.ssh/authorized_keys fájl tartalmazza
    azokat a nyilvános kulcsokat, amelyekkel be lehet lépni.  Amikor a
    felhasználó be akar lépni, az ssh program megmondja a szervernek, hogy
    melyik kulcspárt akarja authentikációra felhasználni.  A  szerver
    ellenőrzi, hogy a kulcs engedélyezve van-e, és ha igen, akkor úgy teszi
    próbára  a felhasználót (pontosabban  az  általa  futtatott  ssh
    programot), hogy egy véletlen számot küld el neki, amit a felhasználó
    nyilvános kulcsával titkosít.  Ezt csak a megfelelő privát kulcs
    segítségével  lehet  visszafejteni.  Ezután a felhasználó kliense
    visszafejti a privát kulcsal, így bebizonyítja, hogy ismeri a a privát
    kulcsot anélkül, hogy azt elküldené a szervernek.

    Az ssh automatikusan alkalmazza az RSA authentikációs protokollt. A
    felhasználó az ssh-keygen(1) futattásával automatikusan létrehozza az ő
    RSA kulcspárját. Ezzel a privát kulcs a .ssh/identity -ba kerül, míg a
    nyilvános kulcs a  .ssh/identity.pub  -ba,  a  felhasználó  home
    könyvtárában.  A felhasználónak ezután a saját identity.pub -ját a
    .ssh/authorized_keys -ba kell másolnia a home könyvtárában a távoli
    gépen (az authorized_keys fájl megfelelt a hagyományos .rhosts fájlnak,
    és soronként egy kulcsot tartalmaz, bár a sorok nagyon hosszúak
    lehetnek). Ezután a felhasználó beléphet, anélkül hogy a jelszavát
    megadná. Az RSA authentikáció sokkal biztonságosabb mint az rhosts
    authentikáció.

    Az RSA authentikáció egy authentikációs közvetítő (agent) segítségével
    használható a legkényelmesebben. Lásd az ssh-agent(1) -et további
    információkért.

    Egy negyedik authentikációs módszerként, az ssh támogatja a TIS
    authentikációs szerveren keresztüli authentikációt. Az elképzelés az,
    hogy az ssh megkéri a TIS authsrv(8) -et, hogy authentikálja a
    felhasználót. Előfordulhat, hogy  a  felhasználói  nevek  a  TIS
    adatbázisban  nem ugyanazok mint a lokákis gépen, például ha a
    felhasználó egy smartcard -al vagy Digipass-al authentikálja magát.
    Ebben az esetben a felhasználói név az adatbázisban általában csak az
    authentikációs eszköz sorozatszámaként ismert. Az /etc/ssh/sshd_tis.map
    fájl tartalmazza a lokális felhasználók ás a neki megfelelő TIS
    adatbázis-beli nevek közötti leképezést. Ha ez a fájl nem létezik,
    vagy a felhasználó nincs benne, akkor az ssh feltételezi, hogy a
    felhasználói név és a TIS adatbázis-beli név ugyanaz.

    Ha a többi authentikációs módszer meghiúsul, az ssh jelszót kér a
    felhasználótól. A jelszót ellenőrzés céljából elküldi a távoli gépre,
    azonban mivel minden kommunikáció titkosítva van, a jelszót nem
    olvashatja el valaki, aki a hálózaton hallgatózik.

    Amikor a felhasználó azonosságát elfogadja a szerver, akkor vagy
    végrehajtja a megadott parancsot, vagy belép  a  gépbe,  és  a
    felhasználónak egy szokásos shell-t ad a távoli gépen. Minden, a
    távoli parancsal vagy shell-el történő kommunikáció automatikusan
    titkosítva lesz.

    Ha egy pszeudo-terminál volt allokálva (normális login session), a
    felhasználó kiléphet a "~." parancs segítségével és felfüggesztheti az
    ssh -t "~^Z" -vel.

    Az összes forwardolt kapcsolatot ki lehet listázni egy "~#" -el, és ha
    a session a forwardolt X11 vagy TCP/IP kapcsolatok végetérésére várva
    blokkol, akkor "~&" -el háttérbe lehet küldeni (Ezt nem szabad addig
    hasznélni, amíg a felhasználó shellje aktív, mert akkor a shell "lógni"
    fog). Az összes escape-szekvenciát "~?" -el lehet kilistázni.

    Egyetlen tilde (~) karaktert "~~" -ként lehet elküldeni (vagy úgy,
    hogy a tildét a fentiekben nem említett karakter követi).  Az escape
    karakter csak akkor van különleges karakterként interpretálva, ha
    újsort követ. Az escape karaktert meg lehet változtatni a konfigurációs
    fájlokban vagy a parancssorban.

    Ha az ssh nem foglal le egy pszeudo terminált, akkor a session átlátszó
    lesz, és lehet bináris adatok megbízható átvitelére használni.  A
    legtöbb rendszerben az escape karakter ``none'' -ra (semmire) való
    állítása a sessiont átlátszóvá teszi akkor is, ha egy tty van
    használatban.

    Egy session akkor ér véget, amikor a parancs végrehajtása vagy a shell
    a távoli gépen véget ér, és az összes X11 és TCP/IP kapcsolat lezárult.
    Az ssh a távoli program kilépési értékével (exit status) lép ki.

    Ha a felhasználó X11-et használ (a DISPLAY környezeti változó be van
    állítva), az X11 displayhez való kapcsolat automatikusan forwardolódik
    a távoli géphez, olymódon, hogy minden a shellből (vagy parancsból)
    indított X11 program a titkosított csatornán jön át, az igazi X
    szerverrel való kapcsolat pedig a lokális gépről jön létre.  A
    felhasználónak nem kell kézzel beállítania a DISPLAY -t.  Az X11
    kapcsolatok  forwardolásást  a  parancssoron vagy a konfigurációs
    fájlokban lehet beállítani.

    Az ssh által beállított DISPLAY a szerver gépre mutat, de zérónál
    nagyobb display számmal.  Ez azért van, mert az ssh egy "proxy" X
    szervert állít fel a szerver gépen a kapcsolatok titkosított csatornán
    való továbbításához.

    Az ssh automatikusan beállítja a szerveren az Xauthority adatokat is.
    Ehhez egy véletlenszerű authorizációs cookie-t generál,  amit  a
    szerveren tárol az Xauthority-ban, ellenőrzi, hogy az összes forwardolt
    kapcsolat ezzel a cookie-val jön-e, és kicseréli őket az igazi cookie-
    ra, amikor a kapcsolat megnyílik. Az igazi authentikációs cookie-t
    soha nem küldi el a szerver gépre, és semmilyen cookie-t nem küld el
    titkosítás nélkül.

    Ha egy felhasználó egy authentikációs közvetítőt (agent) használ, akkor
    a közvetítőhöz való kapcsolatot automatikusan forwardolja a távoli
    gépre, hacsak ez nincs letiltva a parancssoron vagy egy konfigurációs
    fájlban.

    Tetszőleges TCP/IP kapcsolatoknak a  biztonságos  csatornán  való
    forwardolását a parancssoron vagy egy konfigurációs fájlban lehet
    megadni. A TCP/IP forwardolásnak egy lehetséges alkalmazása  egy
    elektronikus pénztárcához való biztonságos kapcsolódás; egy másik a
    tűzfalakon való átjutás.

    Az ssh automatikusan fenntart és ellenőriz egy adatbázist, amely
    tartalmazza az összes olyan gép RSA-alapú azonosítását, amellyel valaha
    is használva volt.  Az adatbázis az .ssh/known_hosts -ban van, a
    felhasználó home könyvtárában.  Ezen kívül az ismert gépeket az
    /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban  is  leellenőrzi.  Minden  új  gép
    automatikusan  hozzáadódik  a felhasználó fájljához.  Ha egy gép
    nyilvános kulcsa megváltozik, az ssh figyelmeztet és megtiltja a
    jelszóval való belépést, nehogy a felhasználó jelszavát egy "trójai
    faló" lopja el. Ennek a mechanizmusnak egy másik célja a "középen a
    támadó" (man-in-the-middle attack) megakadályozása, amely egyébként
    meghiúsítaná a titkosítást. A StrictHostKeyChecking opciót (lásd az
    alábbiakban) lehet arra használni, hogy megakadályozzuk az olyan gépre
    való belépést, amelyeknek a kulcsa nem ismert vagy megváltozott.

OPCÍÓK

    -a   Megtiltja az authentikációs közvetítő (agent) forwardolását.
       Ezt egy gépektől függő módon a konfigurációs fájlban is meg
       lehet adni.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       A session titkosításának a módját adja meg.  Az idea az
       alapértelmezett.   Biztonságosnak  tartják.  A  des  az
       adattitkosítási szabvány  (data  encryption  standard),  de
       feltörhető a kormányzatok, nagyobb vállalatok és a fontosabb
       bűnüldoző szervek által. A 3des (triple-des) egy titkosítás-
       visszafejtés-titkosítás három különboző kulcsal. Valószínűleg
       biztonságosabb mint a DES. Ez az alapértelmezett, ha valamelyik
       oldal nem támogatja az IDEA-t. A blowfish Bruce Schneier által
       kitalált titkosítási algoritmus, ami 128  bites  kulcsokat
       használ.  Az arcfour egy 1995-ben az Usenet News-ben publikált
       algoritmus. Úgy tartják, hogy ez ugyanaz mint az RSA Data
       Security által használt RC4 titkosítás (az RC4 az RSA Data
       Security bejegyzett védjegye). Ez  a  jelenleg  támogatott
       leggyorsabb algoritmus. none esetén egyáltalán nincs titkosítás
       - ezt csak hibakeresésre szánták,  és  a  kapcsolat  nem
       biztonságos.

    -e ch|^ch|none
       Beállítja a pty-vel rendelkező session-ök számára az escape
       karaktert (alapértelmezett: ~). Ez csak a sor elején számít
       escape karakternek.  A pont által követett escape karakter
       bezárja a kapcsolatot, a control-Z által követve felfüggeszti a
       kapcsolatot, és önmaga által követve egyszer küldi el az escape
       karaktert. A karakternek a ´none´ -ra való állítása letilt
       minden escape-t és teljesen átlászóvá teszi a session-t.

    -f   A háttérbe teszi az ssh -t az authentikáció befejezése és a
       forwardolások létrehozása után. Ez hasznos ha az ssh jelszót
       vagy jelmondatot (passphrase) kér, de a felhasználó a háttérben
       akarja futtatni. Szkriptekben is hasznos lehet. Ez az opció a
       -n opciót is magában foglalja.  A távoli gépeken levő X11
       programok elindításának az ajánlott módja valami "ssh -f gép
       xterm" szerű.

    -i identity_fjl
       Megadja, hogy melyik fájlból legyen kiolvasva a privát kulcs az
       RSA authentikációhoz. Az alapértelmezett a .ssh/identity a
       felhasználó home könyvtárában. Identity fájlokat gépektől függő
       módon a konfigurációs fájlokban is meg lehet adni.  Lehetséges
       több -i opciót is megadni (és a konfigurációs fájlokban is lehet
       több privát kulcs).

    -k   Letiltja a kerberos ticket-ek forwardolását.  Ezt szintén meg
       lehet adni gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -l login_name
       Meghatározza, hogy milyen felhasználói néven lépjen be a távoli
       gépre. Ezt szintén meg lehet adni gépektől függő módon a
       konfigurációs fájlokban is.

    -n   A /dev/null -ból irányítja át a stdin-t (vagyis gyakorlatilag
       megakadályozza a stdin-ról való olvasást) Ezt használni kell,
       amikor az ssh a háttérben fut. Egy szokásos trükk ezt a távoli
       gépen levő X11 programok futtatására használni. Például "ssh -n
       shadows.cs.hut.fi  emacs  &"  egy  emacs-ot  indít  el  a
       shadows.cs.hut.fi -n, és  a  X11  kapcsolat  automatikusan
       forwardolódik  a titkosított csatornán.  Az ssh program a
       háttérbe kerül. (Ez nem működik, ha az ssh -nak jelszóra vagy
       jelmondatra van szüksége; erre lásd az -f opciót.)

    -o 'opcik'
       Ezt  arra  lehet  használni,  hogy a konfigurációs fájlok
       formátumában adjunk meg opciókat. Ez olyan opciók  esetén
       hasznos, amelyeknek nincs külön parancssoron használható flag-
       jük. Az így megadott opcióknak ugyanaz a formátumuk mint egy
       konfigurációs fájl-beli sornak.

    -p port
       Megadja, hogy a távoli gép melyik portjára csatlakozzunk. Ezt
       szintén meg lehet adni gépektől függő módon a konfigurációs
       fájlokban is.

    -q   Csendes (quiet) üzemmód. Ilyenkor a figyelmeztetések és a
       diagnosztikai üzenetek nem íródnak ki, csak a végzetes hibák.

    -P   Nem privilégizált portot használ. Ilyenkor nem tudod az rhosts
       vagy a rsarhosts authentikációt használni, de át tud menni olyan
       tűzfalakon, amelyek nem engednek át privilégizált forrás-portról
       induló csomagokat.

    -t   Kényszeríti a pseudo-tty lefoglalást. Ezt például távoli gépeken
       futó képernyő-alapú programok futtatására  lehet  használni
       (például amelyek menüket használnak).

    -v   Bőbeszédő  (verbose)  üzemmód.  Ilyenkor  az ssh debugging
       üzeneteket ír ki a működéséről. Ez a kapcsolatfelépítéssel,
       authentikációval és a konfigurációval kapcsolatos problémák
       hibakeresésénél hasznos.

    -V   Csak kiírja a verziószámot és kilép.

    -g   Megengedi, hogy távoli gépek lokális port-forwardoló portokra
       kapcsolódjanak. Alapértelmezés szerint csak a localhostról lehet
       a lokálisan lekötött (bind) portokra csatlakozni.

    -x   Letiltja az X11 forwardolást.  Ezt szintén meg lehet adni
       gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -C   Az összes adat (beleértve a stdin-t, stdout-ot, stderr-t és a
       forwardolt X11 és TCP/IP kapcsolatokat) tömörítve lesz. A
       tömörítési algoritmus ugyanaz mint a gzip által használt, és a
       "szintjét" a CompressionLevel opcióval (lásd alább)  lehet
       beállítani.  A tömörítés hasznos modemvonalakon és egyéb lassú
       kapcsolatok esetén, de a gyors hálózatok esetén csak lassítani
       fogja a dolgokat.  Ezt szintén meg lehet adni gépektől függő
       módon a konfigurációs fájlokban is, lásd a Compress opciót
       alább.

    -L port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a lokális (kliens) gépről egy távoli
       gépre. Ez úgy működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port
       -on várakozzon (listen) a lokális oldalon, és valahányszor egy
       kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos csatornán
       keresztül forwardolja, és a host:hostport -re a távoli gépről
       lép be.  A port-forwardolást a konfigurációs  fájlban  is
       specifikálni lehet.  Csak a root forwardolhat privilégizált
       portokat.

    -R port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a távoli (szerver) gépről egy lokális
       gépre. Ez úgy működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port
       -on várakozzon (listen) a távoli oldalon, és valahányszor egy
       kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos csatornán
       keresztül forwardolja, és a host:hostport -re a lokális gépről
       lép  be.  A port-forwardolást a konfigurációs fájlban is
       specifikálni lehet. A távoli gépen rootként kell belépnünk, ha
       privilégizált portokat akarunk forwardolni.

KONFIGURÁCIÓS FÁJLOK

    Az ssh a következő forrásokból veszi a konfigurácós adatait (ebben a
    sorrendben): parancssorbeli opciók, felhasználó konfigurációs fájlai
    ($HOME/.ssh/config),  és  a  renszerszintű  konfigurációs  fájl
    (/etc/ssh/ssh_config). Minden paraméter az így kapott első értéket
    kapja.  A konfigurációs fájlok "Host" specifikációk által behatárolt
    részeket tartalmaznak, és egy adott rész csak azokra a gépekre
    vonatkozik, amelyek illeszkednek a specifikációban megadott mintára. A
    parancssoron megadott gépnév kerül illesztésre.

    Mivel minden paraméter az első értéket kapja, az inkább egy adott gépre
    specifikus deklarációkat a fájl elején érdemes megadni, az általánosabb
    default-okat pedig a végén.

    A konfigurációs fájlnak a következő formátuma van:

       Az üres sorok és a ´#´ -el kezdődő sorok megjegyzések.

       Egyébként pedig egy sor formátuma "kulcsszó argumentumok" vagy
       "kulcsszó = argumentumok". A lehetséges kulcsszavakat és a
       jelentésüket lásd az alábbiakban (megjegyzés: a konfigurációs
       fájlokban különbség van a kisbetű és a nagybetű közott, de a
       kulcsszavaknál ez nem számít):

    Host  Az ezt követő deklarációkat korlátozza, hogy csak a kulcsszó
       után következő mintára illeszkedő gépnevekre legyen érvényes
       (egészen a következő Host kulcsszóig). A ´*´ és a ´?´ wildcard-
       ként használható a mintákban. Ha a minta egyetlen ´*´ -ből áll,
       akkor az az összes gépre vonatkozó globális defaultot jelent. A
       gépnév ilyenkor a parancssoron megadott hostname argumentum
       (vagyis  a  név  nincs  kanonikus  alakba  hozva  az
       illeszkedésvizsgálat előtt).

    BatchMode
       Ha  ez  "yes"  -re van állítva, akkor a jelszó/jelmondat
       megkérdezése letiltódik. Ezt akkor hasznos, ha szkriptekből vagy
       egyéb automatizált eszközökből hívod, és nincs felhasználó, aki
       megadhatná a jelszót.  Az argumentum "yes" vagy "no" kell
       legyen.

    Cipher Meghatározza  a  session titkosításához használat módszert.
       Jelenleg az idea, des, 3des, blowfish, arcfour és none vannal
       támogatva.  A alapértelmezett az "idea" (vagy a "3des" ha az
       "idea"-t nem támogatja mindkét gép). A "none" esetén nincs
       titkosítás - ezt csak hibakeresésre szabad használni, mert
       ilyenkor a kapcsolat nem biztonságos.

    ClearAllForwardings
       Kitörli az összes forwardolást, miután beolvasta az összes
       konfigurációs fájlt, és a parancssort is. Ez arra jó, hogy a
       konfigurációs fájlokban található forwardolásokat  letiltsd,
       amikor egy második kapcsolatot akarsz létrehozni egy olyan
       géppel, amelynek a konfigurációs fájlában a forwardolás be van
       állítva.  Az scp ezt alapértelmezés szerint beállítja, így
       működni fog még akkor  is,  ha  a  konfigurációs  fájban
       forwardolások vannak beállítva.

    Compression
       Meghatározza hogy legyen-e tömörítés használva. Az argumentum
       "yes" vagy "no" kell legyen.

    CompressionLevel
       Meghatározza a tömörítés szintjét, ha a tömörítés engedélyezve
       van.  Az argumentum egy 1 (gyors) és 9 (lassú, de a legjobb)
       közötti szám kell legyen. Az alapértelmezett szint 6, ami jó a
       legtöbb  alkalmazás szempotjából.  Ezeknek az értékeknek a
       jelentése ugyanaz, mint a GNU GZIP esetén.

    ConnectionAttempts
       Meghatározza, hogy  hányszor  próbálkozzon  (másodpercenként
       egyszer), mielőtt az rsh-val próbálkozna, vagy kilépne. Az
       argumentum egy egész szám kell legyen. Ez hasznos  lehet
       szkriptekben, ha a kapcsolatfelvétel néha nem sikerül.

    EscapeChar
       Beállítja az escape karaktert (az alapértelmezett: ~). Az
       escape karaktert a parancssoron is be lehet állítani.  Az
       argumentum egy betű által követett ´^´ kell legyen, vagy
       ``none'', hogy az escape karaktert teljesen letiltsuk (és így a
       kapcsolatot átlátszóvá tegyük a bináris adatok számára)

    FallBackToRsh
       Meghatározza, hogy ha az ssh kapcsolat nem sikerül "connection
       refused" hiba miatt (amit valószínüleg az okoz, hogy a másik
       gépen nem fut az sshd ), akkor az rsh legyen-e használva
       automatikusan helyette (egy megfelelő figyelmeztetés után, mely
       szerint a session nem lesz titkosítva). Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.

    ForwardAgent
       Meghatározza, hogy  egy  authentikációs  közvetítővel  való
       kapcsolat (ha van) forwardolva legyen-e a távoli gépre. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    ForwardX11
       Meghatározza , hogy az X11 kapcsolatok  automatikusan  át
       legyenek-e  irányítva  a  biztonságos csatornára a DISPLAY
       beállításával egyidejűleg. Az argumentum "yes" vagy "no" kell
       legyen.

    GatewayPorts
       Meghatározza, hogy távoli gépek kapcsolódhatnak-e a lokálisan
       forwardolt portokra. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    GlobalKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a /etc/ssh/ssh_known_hosts helyett melyik
       fájl legyen használva.

    HostName
       Meghatátozza annak a gépnek az igazi nevét, amelyikre be akarunk
       lépni. Ez arra jó, hogy rövidített neveket használjunk. A
       default a parancssoron megadott név. A numerikus IP címek
       szintén engedélyezve vannak (a parancssoron is, és a HostName
       specifikációkban is).

    IdentityFile
       Meghatározza, hogy a felhasználó RSA authentikációs kulcsa
       melyik fájlból legyen  kiolvasva  (az  alapértelmezett  az
       .ssh/identity a felhasználó home könyvtárában). Ezenkívül egy
       esetleges authentikációs közvetítő által megadott identitások is
       felhasználódnak.  A fájl neve tertalmazhatja a tildét, hogy a
       felhasználó home könyvtárát jelezze. Több identitás-fájlt is meg
       lehet adni a konfigurációs fájlokban, ilyenkor ezek az adott
       sorrendben lesznek kipróbálva.

    KeepAlive
       Meghatározza, hogy  a  rendszer  küldjön-e  "maradj  élve"
       (keepalive) üzeneteket a túloldalnak. Ha küld, akkor a kapcsolat
       megszünése, vagy a gépek egyikének a meghalása megfelelően
       észlelődik.  Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a kapcsolatok
       megszakadnak akkor is ha a hálózat csak ideiglenesen nem
       működik, és van aki ezt idegesítőnek tartja.

       A alapértelmezett az hogy "yes" (küldjön ilyeneket), és a kliens
       észre fogja venni ha a szerver vagy a hálózat lehal. Ez fontos a
       scriptekben, és sok felhasználó szintén szereti.

       A  keepalives-ek letiltásához ezt az értéket "no"-ra kell
       állítani mind a szerver, mind a kliens konfigurációs fájljaiban.

    KerberosAuthentication
       Meghatározza, hogy legyen-e Kerberos V5 authentikáció használva.

    KerberosTgtPassing
       Meghatározza, hogy legyen-e egy Kerberos V5 TGT a szervernek
       elküldve.

    LocalForward
       Azt állítja be, hogy egy lokális TCP/IP port forwardolva legyen
       a biztonságos csatornán keresztül a megadott gép megadott
       portjára.  Az első argumentum egy portszám kell legyen, a
       második meg egy gép:port. Egyszerre több forwardolást is be
       lehet állítani, és további forwardolásokat lehet a parancssoron
       hozzáadni. Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.

    NumberOfPasswordPrompts

       Meghatározza, hogy az ssh hányszor kérje el a jelszót mielőtt
       feladná.  Mivel a szerver szintén limitálja a próbálkozások
       számát (jelenleg 5 a maximum), ezért hatástalan ennél nagyobb
       értékre állítani. Az alapértelmezett érték egy.

    PasswordAuthentication
       Meghatározza  legyen-e  jelszó-authentikáció használva.  Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    PasswordPromptHost
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli gép neve a jelszó
       promptban. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    PasswordPromptLogin
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli login név a jelszó
       promptban. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    Port  Meghatározza, hogy a távoli gépen milyen porton probálkozzon. A
       default 22.

    ProxyCommand
       Meghatározza, hogy milyen parancs segítségével kapcsolódjunk egy
       szerverre. A parancs-string a sor végéig tart, a /bin/sh hajtja
       végre. A parancs-stringben a %h helyére a szerver gép neve
       kerül, %p helyére pedig a portszám.  A parancs szinte bármi
       lehet, a stdin-ről kell olvasnia, és a stdout-re írnia. Végül
       egy valamilyen gépen futó sshd szerverre kell kapcsolódnia, vagy
       "sshd -i" -t kell futtatnia valahol. A gép-kulcs kezelése a
       szerver gép HostName-ja segítségével (aminak a defaultja a
       felhasználó által beírt név) történik. (Megjegyzés: az ssh -t
       lehet úgy konfigurálni, hogy a SOCKS rendszert támogassa: ehhez
       fordításkor a --with-socks4 vagy --with-socks5 opciókat kell
       megadni).

    RemoteForward
       Azt állítja be, hogy egy távoli TCP/IP port forwardolva legyen a
       biztonságos csatornán keresztül a megadott lokális gép megadott
       portjára. Az első argumentum egy portszám kell legyen, a
       második meg egy gép:port.  Egyszerre több forwardolást is be
       lehet állítani, és további forwardolásokat lehet a parancssoron
       hozzáadni. Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.

    RhostsAuthentication
       Meghatározza, hogy az rhosts authentikáció ki legyen-e próbálva.
       Megjegyzés: ez a deklaráció csak  a  kliens  viselkedését
       befolyásolja, és a biztonságra semmi hatása nincs. Az rhosts
       authentikációval való próbálkozás letiltása csökkentheti az
       authentikációs időt lassú kapcsolatok esetén, ha az rhosts
       authentikáció nincs használatban. A  legtöbb  szerver  nem
       engedélyezi az az rhosts authentikációt, mert az nem biztonságos
       (lásd RhostsRSAAuthentication) Az argumentum "yes" vagy "no"
       kell legyen.

    RhostsRSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA gép-authentikációval kombinált rhosts
       authentikáció  ki  legyen-e  próbálva.  Ez  az  elsődleges
       authentikációs módszer a legtöbb esetben. Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.

    RSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA authentikáció ki legyen-e próbálva.
       Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen. Az RSA authentikáció
       csak akkor lesz megpróbálva, ha egy identity fájl létezik, vagy
       ha egy authentikációs közvetítő fut.

    StrictHostKeyChecking
       Ha ez a flag "yes" - re van állítva, akkor az ssh soha nem fogja
       a gép-kulcsokat a $HOME/.ssh/known_hosts fájlhoz automatikusan
       hozzáadni,  és  megtagadja, hogy olyan gépekre lépjen be,
       amelyeknek a kulcsa megváltozott. Ez maximális védelmet nyújt a
       trójai faló típusú támadások ellen. Ugyanakkor eléggé idegesítő
       tud lenni, ha nincs egy jó /etc/ssh/ssh_known_hosts fájlod
       installálva  és  gyakran  próbálsz új gépekre kapcsolódni.
       Gyakorlatilag ez az opció arra kényszeríti a felhasználót, hogy
       kézzel adja hozzá az összes új gépet.  Általában "ask"-ra
       állítják ezt az opciót, és  az  új  gépek  automatikusan
       hozzáadódnak az ismert gépeket tartalmazó fájlhoz, miután a
       felhasználó megerősítette, hogy valóban ezt akarja. Ha ez
       "no"-ra van állítva, akkor az új gépek automatikusan adódnak
       hozzá az ismert gépeket tartalmazó fájlhoz. Az ismert gépek
       kulcsai minden esetben automatikusan ellenőrizve lesznek. Az
       argumentum "yes", "no" vagy "ask" kell legyen.

    TISAuthentication
       Meghatározza, hogy megpróbálkozzunk-e TIS authentikációval.  Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    UsePrivilegedPort
       Meghatározza, hogy használjunk-e privilégizált portokat, amikor
       a másik oldalhoz hozzákapcsolódunk. Az alapértelmezett az, hogy
       "yes", ha az rhosts authentikációk engedélyezve vannak.

    User  Meghatározza, hogy milyen felhasználóként lépjen be. Ez akkor
       lehet hasznos, ha a különböző gépeken más-más a felhasználói
       neved,  és  nem  akarod azzal veszíteni az időt, hogy a
       parancssoron adod meg a felhasználói nevet.

    UserKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a $HOME/.ssh/known_hosts helyett milyen fájlt
       használjunk.

    UseRsh Meghatározza, hogy egy adott gépre rögtön az rlogin/rsh legyen-e
       használva. Előfordulhat, hogy egy gép egyáltalán nem támogatja
       az ssh protokollt. Ilyenkor ssh rögtön elindítja az rsh -t. Az
       összes többi opció (kivéve a HostName-t) ignorálva lesz.  Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.

    XAuthLocation
       Meghatározza a elérési utat a xauth programhoz.

KÖRNYEZET

    Az ssh normális esetben a következő környezeti változókat állítja be:

    DISPLAY
       A DISPLAY változó az X11 szerver helyére utal. Ezt az ssh
       automatikusan egy "gépnév:n" alakra állítja be, ahol a gépnév
       annak a gépnek a neve, ahol a shell fut, és n egy >= 1 egész
       szám. Az ssh ezt arra használja, hogy az X11 kapcsolatokat a
       biztonságos csatornán forwadolja.  Jobb, ha a felhasználó nem
       állítja be maga a DISPLAY-t expliciten, mert ez azt eredményezi,
       hogy az X11 kapcsolat nem lesz biztonságos. (és a felhasználó
       kénytelen lesz magának bemásolni a szükséges authorizációs
       cookie-kat).

    HOME  A felhasználó home könyvtára.

    LOGNAME
       Az USER szinonimája - az olyan rendszerekkel való kompatibilitás
       céljából, amelyek ezt a változót használják.

    MAIL  A felhasználó mailbox-a.

    PATH  Egy olyan alapértelmezett PATH-ra van  beállítva,  amelyet
       fordítás  közben  lehet  megadni az ssh -nak, vagy egyes
       rendszerekben  az  /etc/environment  -ban   vagy   az
       /etc/default/login -ban.

    SSH_AUTH_SOCK
       Ha létezik, arra van használva, hogy egy olyan unix-domain
       sockethez vezető path-ot jelezzen, ami egy  authentikációs
       közvetítővel (avgy lokális megfelelőjével) való kapcsolathoz
       kell.

    SSH_CLIENT
       A kapcsolat kliens részét jelzi. Ez a változó három space-el
       határolt értéket tartalmaz: kliens ip-cím, kliens portszám és
       szerver portszám.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Ez az eredeti parancssor kényszerített parancsfuttatás esetén.
       Arra lehet használni, hogy elérd az argumentumokat stb. a
       túloldalról.

    SSH_TTY
       Ez a jelenlegi shellel vagy parancsal társított tty nevére (egy
       eszközhöz vezető útvonalra) van állítva. Ha a jelenlegi session-
       nak nincs tty-je, ez a változó nincs beálítva.

    TZ   Az időzóna (timezone) változó a jelenlegi időzónát jelzi, ha az
       be volt állítva a démon indításakor. (A démon átadja ezt az
       értéket az új kapcsolatoknak.)

    USER  A belépett felhasználó neve.

    Ezeken  kívül  az  ssh  elolvassa  az  /etc/environment  és
    $HOME/.ssh/environment, fájlokat, és VLTOZNV=rtk formátumú sorokat
    ad a környezethez.  Egyes rendszereken további mechanizmusok  is
    létezhetnek a környezet beállítására, így például az /etc/default/login
    Solaris-on.

FÁJLOK

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Olyan gépek kulcsai, amelyikbe a felhasználó belépett (és
       nincsenek benne a /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban). Lásd még az
       sshd kézikönyvlapot.

    $HOME/.ssh/random_seed
       A véletlenszám-generátor inicializálásához használt fájl. Ez a
       fájl  fontos  adatokat  tartalmaz, a felhasználónak legyen
       írási/olvasási joga rá, de másoknak semmi. Ez a fájl akkor
       keletkezik, amikor egy program első ízben fut, és automatikusan
       változik.  A felhasználónak sohasem kell  elolvasnia  vagy
       módódítania ezt a fájlt.

    $HOME/.ssh/identity
       A felhasználó RSA authentikációs identitását tartalmazza. Ez a
       fájl fontos adatokat tartalmaz,  a  felhasználónak  legyen
       írási/olvasási joga rá, de másoknak semmi. Ennek a kulcsnak a
       generálásákor egy jelmondatot is meg lehet adni, ez a jelmondat
       arra használható, hogy ennek a fájlnak az érzékeny részét
       titkosítsa az IDEA segítségével

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Az authentikációra használt nyilvános kulcsot tartalmazza (az
       identitás-fájl nyilvános részét olvasható formában) ennek a
       fájlnak a tartalmát a $HOME/.ssh/authorized_keys fájlhoz kell
       hozzáadni  minden olyan gépen, amelyikre RSA authentikáció
       segítségével akarsz belépni. Ez a fájl nem érzékeny, és lehet
       (de nem szükségszerű) mindenki által olvashatóvá tenni. Ezt a
       fájlt soha nem használják automatikusan, és nincs is szükség rá,
       csak a felhasználó kényelme kedvéért van ott.

    $HOME/.ssh/config
       Ez a konfigurációs fájl a felhasználóra jellemző beállításokat
       tartalmazza. A fájl formátuma a fentiekben van leírva. Ezt a
       fájlt az ssh kliensek használják.  Általában ez a fájl nem
       tartalmaz érzékeny információkat, de az ajánlott jogosultságok
       írás/olvasás a felhasználónak, és semmi jog másoknak.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Azokat az RSA kulcsokat tartalmazza, amelyek használhatók arra,
       hogy segítségével e felhasználóként be lehessen lépni. Ennek a
       fájlnak  a  formátuma az sshd kézikönyvlapban van leírva.
       Legegyszerűbb esetben a formátum ugyanaz mint a .pub identitás
       fájlok esetén.

       Ez a fájl nem tartalmaz nagyon érzékeny információkat, de az
       ajánlott jogosultságok írás/olvasás a felhasználónak, és semmi
       jog másoknak.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Az ismert gépek kulcsainak rendszerszintű listája. Ezt a fájlt a
       rendszergazdának kell elkészítenie, hogy a hálózaton belüli
       összes gép nyilvános kulcsát tartalmazza.  Ennek a fájlnak
       mindenki által olvashatónak kell lennie.  Ha egy gépnek több
       neve is van, akkor az összes ilyen gépnevet fel kell sorolni,
       vesszővel elválasztva. A formátumot az sshd kézikönyvlap írja
       le.

       Belépéskor a kanonikus gépnév (amit a nameserver visszaad) az,
       amit az sshd a kliens gép identitásának a megállapítására
       használ belépéskor; a többi névre azért van szükség, mert az ssh
       nem konvertálja a felhasználó által megadott nevet kanonikus
       névvé, mielőtt egy kulcsot ellenőrizne, mivel egyébként valaki,
       aki hozzáfér a nameserver-hez, átverhetné a gép-authentikációt.

    /etc/ssh/ssh_config
       A rendszerszintű konfigurációs fájl. Ez a fájl defaultokat
       specifikál  olyan  értékek  számára,  amelyek  nincsenek a
       felhasználó konfigurációs fájljában, vagy olyan felhasználóknak,
       akiknek nincs konfigurációs fájljuk. Ennek a fájlnak mindenki
       által olvashatónak kell lennie.

    $HOME/.rhosts
       Ez a fájl az .rhosts authentikáció során van használva, mégpedig
       arra,  hogy  felsorolja  azokat a gép/felhasználó párokat,
       amelyeknek a belépés engedélyezve van. (Megjegyzés: ezt a fájlt
       használja az rlogin és az rsh is, ezért használatuk nem számít
       biztonságosnak) A fájl minden sora tartalmaz egy gépnevet (abban
       a kanonikus formában, ahogy a nameserverek adják), utána pedig
       egy azon a gépen található felhasználó felhasználói nevét,
       vesszővel  elválasztva.  Ennek  a  fájlnak  a felhasználó
       tulajdonában kell lennie, és nem szabad másoknak is írási jogot
       adni rá.

       Megjegyzés: alapértelmezés szerint az sshd sikeres RSA gép-
       authentikációt  igényel  mielőtt  megengedné  az  .rhosts
       authentikációt. Ha egy szerver géped nem tartalmazza egy kliens
       gép kulcsát az  /etc/ssh/ssh_known_hosts  -ben,  akkor  az
       $HOME/.ssh/known_hosts -be is teheted. A legegyszerűbb módja
       ennek az, hogy a szerverről belépsz a kliensre, ekkor a kliens
       gép kulcsa automatikusan hozzáadódik a $HOME/.ssh/known_hosts
       -hoz.

    $HOME/.shosts
       Ezt a fájlt pontosan ugyanúgy kell használni mint a .rhosts -t.
       Csak azért van, hogy képes legyél az rhosts authentikációt
       használni az ssh -val, anélkül, hogy megenged az rlogin-t vagy
       az rsh-t.

    /etc/hosts.equiv
       Ez  a fájl az .rhosts authentikáció során van használva.
       Kanonikus gépneveket tartalmaz, soronként egyet (a formátum
       teljes leírását lásd az sshd kézikönyvlapban). Ha egy kliens
       gép benne van ebben a fájlban, és a login nevek a szerveren és a
       kliensen megegyeznek, akkor a belépés automatikusan engedélyezve
       lesz. Ezen kívül sikeres RSA gép-authentikációra is szükség van
       normális esetben.  Ennek a fájlnak csak a root által kell
       írhatónak lennie.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Ez a fájl pontosan úgy van feldolgozva, mint a /etc/hosts.equiv.
       Arra jó, hogy megengedje az ssh belépéseket, de megtiltsa az
       rsh/rlogin belépéseket.

    /etc/ssh/sshrc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor hajtódnak végre az
       ssh által, amikor felhasználó belép, közvetlenül azelőtt, hogy a
       felhasználó shellje (vagy parancsa) elindulna.  Lásd az sshd
       kézikönyvlapot további információkért.

    $HOME/.ssh/rc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor lesznek végrehajtva
       az ssh által, amikor felhasználó belép, közvetlenül azelőtt,
       hogy a felhasználó shellje (vagy parancsa) elindulna. Lásd az
       sshd kézikönyvlapot további információkért.

INSTALLÁLÁS

    Az ssh általában suid rootként van felinstallálva. A root jogokra csak
    az rhosts authentikáció miatt van szüksége (Az rhosts authentikáció azt
    igényli, hogy a kapcsolat egy privilégizált portról kezdeményeződjön,
    és ilyen portot csak root jogokkal lehet lefoglalni) Ezen kívül
    képesnek kell lennie arra, hogy a /etc/ssh/ssh_host_key -t elolvassa,
    hogy RSA gép authentikációt tudjon használni. Lehetséges az ssh -t
    root jogok nélkül használni, de akkor az rhosts authentikációt nem
    lehet használni.  Az ssh eldobja az összes extra jogot, amint a
    kapcsolat a távoli géppel létrejött.

    Mindent megtettünk azért, hogy az ssh biztonságos legyen.  Ha ennek
    ellenére biztonsági problémát találsz, kérjük rögtön értesíts minket az
    <ssh-bugs@cs.hut.fi> címen.

SZERZŐ

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Az újabb verziókról, levelezési listákról, és a többi kapcsolódó
    témáról az ssh WWW home page-n, a http://www.cs.hut.fi/ssh címen
    találsz információt.

LÁSD MÉG

    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1), ssh-add(1), scp(1), make-ssh-
    known-hosts(1), rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>