Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sync - Memóriabufferek szinkronizálása a lemezzel

ÁTTEKINTÉS

    sync [--help] [--version]

LEíRÁs

    A sync minden memóriában bufferelt adatot kiír a lemezre. Ez magában
    foglalja a módosított szuperblokkokat, inode-okat és a késleltetett
    írási műveleteket (de nem korlátozódik ezekre).

    Ezt a kernelnek kell megvalósítania; a sync nem tesz mást, csak
    meghívja a sync(2) rendszerhívást.

    A kernel az adatokat a memóriában tárolja, hogy elkerülje (a relatív
    lassú) lemezírásokat és -olvasásokat. Ez növeli a teljesítményt, de ha
    a  számítógép  összeomlik,  annak  eredménye  adatvesztés  vagy
    fájlrendszersérülés lehet. A sync biztosítja, hogy a memóriából minden
    a lemezre kerüljön.

    A sync -et mindig meg kell hívni, ha a processzort nem megszokott módon
    állítjuk le (pl. mielőtt kernel pánikot okozunk egy új kernel-kód
    debuggolása közben). A processzort általában a shutdown(8) , reboot(8)
    vagy  halt(8)  parancsok  valamelyikével kell leállítani, amelyek
    megpróbálják a rendszert egy tétlen állapotba hozni a sync(2) meghívása
    előtt.  (Ezeknek  a parancsoknak többféle megvalósítása létezik;
    ellenőrizd a dokumentációkat; bizonyos rendszereken a reboot(8) és a
    halt(8) nem hívható közvetlenül.)

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help A szabványos kimenetre kiírja a felhasználási útmutatót és
       sikeresen visszatér.

    --version
       A szabványos kimenetre verzió-információt ír ki és sikeresen
       visszatér.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel
    bírnak.

MEGFELELÉS

    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉSEK

    Linux rendszeren a sync csak azt garantálja, hogy a megváltozott
    adatblokkok kiírása időzítésre kerül: a valóságban egy kis időt vehet
    igénybe, mielőtt minden blokk ténylegesen a lemezre íródik.  A
    reboot(8) és halt(8) parancsok ezt úgy veszik figyelembe, hogy néhány
    másodpercet várnak a sync(2) meghívása után.

    Ez a kézikönyvoldal a sync azon verzióját írja  le,  amely  a
    fileutils-4.0 csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek.
    Javításokat, bővítéseket a <aeb@cwi.nl> címre lehet küldeni (angolul).
    A programhibákat (szintén angolul) a <fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu>
    címre lehet jelenteni.

LÁSD MÉG

    sync(2), halt(8), reboot(8), update(8)

MAGYAR FORDíTÁS

    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>