Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tune2fs - ext2 fájlrendszer jellemzőinek beállítása

ÁTTEKINTÉS

    tune2fs [ -l ] [ -c csatolsok_maximlis_szma ] [ -e hibakezels ] [
    -i   kt_ellenrzs_kztt_eltelt_id_hossza   ]    [    -m
    lefoglalt_blokkok_szzalkarnya ] [ -r lefoglalt_blokkok_szma ] [ -s
    sparse-super-flag ] [ -u lefoglalt_terlet_felhasznlja ] [  -g
    lefoglalt_terlet_csoportja ] [ -C csatolsok_szma ] [ -L ktet_neve ]
    [ -M utols_csatols_helye ] [ -U UUID - azonost ] eszköznév

LEÍRÁS

    tune2fs ext2 fájlrendszer jellemzőinek beállítása

    Soha ne  használd  a  programot  olvasásra  ÉS  írásra  csatolt
    fájlrendszeren!

OPCIÓK

    -c csatolsok_maximlis_szma
       beállítja a két ellenőrzés közötti csatolások maximális számát.

    -e hibakezels
       a kernel hibakezelési módszerét állítja be. Értéke a következők
       egyike lehet:
          continue    Folytatja a normál használatot.
          remount-ro   Csak olvashatóként újracsatolja a kötetet.
          panic     Kernel pánikot generál.

    -g lefoglalt_terlet_csoportja
       beállítja azt a csoportot, amelynek tagjai írhatnak a lefoglalt
       területre. Értéke egy szám, a csoport numerikus azonosítója.

    -i kt_ellenrzs_kztt_eltelt_id_hossza[d|m|w]
       az itt beállított idő eltelte után a következő csatoláskor újabb
       ellenőrzést kell végezni. Ha a szám után nincs betű, vagy 'd'
       betű van, akkor az érték napok számát jelenti, ha 'w', akkor
       hetek számát, ha 'm', akkor hónapok számát. Nulla megadása
       esetén nem lesz időtől függő ellenőrzés.

    -l   kilistázza a superblokk tartalmát

    -m lefoglalt_blokkok_szzalkarnya
       beállítja a lefoglalt blokkok százalékos méretét.

    -r lefoglalt_blokkok_szma
       beállítja a lefoglalt blokkok számát.

    -s sparse_super_flag
       beállítja  vagy törli a sparse_superblock jelzőt. Ezzel a
       funkcióval nagyobb fájlrendszereken lehet helyet  spórolni.
       Figyelem! A Linux 2.0 sorozatú kernelei nem kezelik tökéletesen
       ezt a funkciót. A 2.1-es kerneleknél is így lehet, ezért ha nem
       muszáj ne használd!

    -u lefoglalt_terlet_felhasznlja
       beállítja azt a felhasználót, aki írhat a lefoglalt területre.
       Értéke egy szám, a felhasználó numerikus azonosítója.

    -C csatolsok_szma
       az eddigi csatolások számát állítja be.

    -L ktet_neve
       beállítja a kötet nevét.

    -M utols_csatols_helye
       beállítja az utolsó csatolás könyvtárának nevét.

    -U UUID
       beállítja a fájlrendszer azonosítóját. Egy tipikus azonosító így
       néz ki: "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16". Az érték lehet
       "null" is, de lehet "random" is, ha véletlen számot szeretnénk
       generálni.

HIBÁK

    Jelenleg nincs ismert hiba, de véletlen hibák előfordulhatnak.

FIGYELEM!

    Óvatosan használd ezt a programot, mert ezzel közvetlenül változtatod a
    fájlrendszerek jellemzőit.

SZERZŐ

    A tune2fs programot Remy Card <card@masi.ibp.fr>, az ext2 fájlrendszer
    fejlesztője  készítette.  A program az ext2fs függvénykonyvtárat
    használja, melynek készítője Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.
    Ezt az ismertetőt Christian Kuhtz <chk@data-hh.Hanse.DE> írta.
    Az időtől függő ellenőrzést Uwe Ohse <uwe@tirka.gun.de> készítette.

ELÉRHETŐSÉG

    A tune2fs program megtalálható az ftp.ibp.fr és a tsx-11.mit.edu
    anonymous ftp szervereken a /pub/linux/packages/ext2fs könyvtárban.

LÁSD MÉG

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Hermann Benedek (bence@intercom.hu)