Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tune2fs - ext2 fájlrendszer jellemzőinek beállítása

ÁTTEKINTÉS

    tune2fs  [  -l  ]  [  -c csatolások_maximális_száma ] [ -e hibakezelés ] [ -i
    két_ellenőrzés_között_eltelt_idő_hossza ] [ -m lefoglalt_blokkok_százalékaránya ] [ -r
    lefoglalt_blokkok_száma ] [ -s sparse-super-flag ] [ -u lefoglalt_terület_felhasználója ]
    [ -g lefoglalt_terület_csoportja ] [ -C csatolások_száma ] [ -L kötet_neve ] [ -M
    utolsó_csatolás_helye ] [ -U UUID - azonosító ] eszköznév

LEÍRÁS

    tune2fs ext2 fájlrendszer jellemzőinek beállítása

    Soha ne használd a programot olvasásra ÉS írásra csatolt fájlrendszeren!

OPCIÓK

    -c csatolások_maximális_száma
       beállítja a két ellenőrzés közötti csatolások maximális számát.

    -e hibakezelés
       a kernel hibakezelési módszerét állítja be. Értéke a következők egyike lehet:
          continue    Folytatja a normál használatot.
          remount-ro   Csak olvashatóként újracsatolja a kötetet.
          panic     Kernel pánikot generál.

    -g lefoglalt_terület_csoportja
       beállítja azt a csoportot, amelynek tagjai írhatnak a lefoglalt területre. Értéke
       egy szám, a csoport numerikus azonosítója.

    -i két_ellenőrzés_között_eltelt_idő_hossza[d|m|w]
       az itt beállított idő eltelte után a következő csatoláskor újabb ellenőrzést kell
       végezni. Ha a szám után nincs betű, vagy 'd' betű van, akkor az érték napok számát
       jelenti, ha 'w', akkor hetek számát, ha 'm', akkor hónapok számát. Nulla megadása
       esetén nem lesz időtől függő ellenőrzés.

    -l   kilistázza a superblokk tartalmát

    -m lefoglalt_blokkok_százalékaránya
       beállítja a lefoglalt blokkok százalékos méretét.

    -r lefoglalt_blokkok_száma
       beállítja a lefoglalt blokkok számát.

    -s sparse_super_flag
       beállítja vagy törli a sparse_superblock jelzőt. Ezzel a funkcióval nagyobb
       fájlrendszereken lehet helyet spórolni. Figyelem! A Linux 2.0 sorozatú kernelei
       nem kezelik tökéletesen ezt a funkciót. A 2.1-es kerneleknél is így lehet, ezért ha
       nem muszáj ne használd!

    -u lefoglalt_terület_felhasználója
       beállítja azt a felhasználót, aki írhat a lefoglalt területre. Értéke egy szám, a
       felhasználó numerikus azonosítója.

    -C csatolások_száma
       az eddigi csatolások számát állítja be.

    -L kötet_neve
       beállítja a kötet nevét.

    -M utolsó_csatolás_helye
       beállítja az utolsó csatolás könyvtárának nevét.

    -U UUID
       beállítja  a  fájlrendszer azonosítóját. Egy tipikus azonosító így néz ki:
       "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16".  Az érték lehet "null" is, de  lehet
       "random" is, ha véletlen számot szeretnénk generálni.

HIBÁK

    Jelenleg nincs ismert hiba, de véletlen hibák előfordulhatnak.

FIGYELEM!

    Óvatosan használd ezt a programot, mert ezzel közvetlenül változtatod a fájlrendszerek
    jellemzőit.

SZERZŐ

    A tune2fs programot Remy Card <card@masi.ibp.fr>, az ext2 fájlrendszer fejlesztője
    készítette.  A program az ext2fs függvénykonyvtárat használja, melynek készítője Theodore
    Ts'o <tytso@mit.edu>.
    Ezt az ismertetőt Christian Kuhtz <chk@data-hh.Hanse.DE> írta.
    Az időtől függő ellenőrzést Uwe Ohse <uwe@tirka.gun.de> készítette.

ELÉRHETŐSÉG

    A tune2fs program megtalálható az ftp.ibp.fr és a tsx-11.mit.edu anonymous ftp szervereken
    a /pub/linux/packages/ext2fs könyvtárban.

LÁSD MÉG

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Hermann Benedek (bence@intercom.hu)