Provided by: manpages-ja_0.5.0.0.20110915-1_all bug

BREV

    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld  loptext  med  adressat  i  position  T0
       (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hoverstalld loptext med adressat i  position  T4  (passar
       forsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strang
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dar lagger man lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSO

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    mm(7)