Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth - Mūšis dėl Vesnoto, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas

REZIUMĖ

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMENŲ]

APRAŠYMAS

    Mūšis dėl Vesnoto yra ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas.

    Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį, rūpindamiesi savo
    aukso ir kaimų resursais. Visi daliniai turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses; kad
    nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties
    padaryti priešams. Daliniams įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa
    galingesni. Žaiskite savo gimtąja kalba ir išbandykite savo meistriškumą prieš protingą
    kompiuterinį priešininką arba prisijunkite prie  didelės  Vesnoto  tinklo  žaidėjų
    bendruomenės. Kurkite savo paties dalinius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitės jais su
    kitais.

PARAMETRAI

    --bpp skaičius
       nustato bitų vienam pikseliui vertę. Pavyzdžiui: --bpp 32

    -c, --campaign [<kampanijos_id>]
       goes directly to the campaign with id <id_campaign>. A selection menu will appear
       if no id was specified.  Note: When using this switch please ensure that you
       specify the data directory path as the final argument aswell, otherwise the game
       will take the campaign/scenario id as the data dir.

    --campaign-difficulty <sunkumas>
       The difficulty of the specified campaign (1 to max). If none specified, the
       campaign difficulty selection widget will appear.

    --campaign-scenario <scenarijaus_id>
       The id of the scenario from the specified campaign. The default is the first
       scenario.

    --config-dir pavadinimas
       sets the user configuration directory to name under $HOME or "My Documents\My
       Games" for windows. You can also specify an absolute path for the configuration
       directory outside the $HOME or "My Documents\My Games"

    --config-path
       išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina.

    --data-dir <aplankas>
       naudoja nurodytą duomenų aplanką

    -d, --debug
       įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo metu (daugiau informacijos
       apie  komandinį   režimą   rasite   viki   puslapyje   šiuo   adresu:
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)

    -e, --editor failas
       start the in-game map editor directly. If file is specified, equivalent to -l
       --load

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių per sekundę.

    -f, --fullscreen
       paleidžia žaidimą viso ekrano režimu.

    --gunzip failas.gz
       išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be .gz plėtinio.
       infile.gz bus pašalintas.

    --gzip failas
       suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip infile.gz ir pašalina infile.

    -h, --help
       išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį išvedimą ir išeina.

    -l, --load failas
       įkelia išsaugojimą failas iš standartinio išsaugojimų aplanko.  Jei taip pat
       naudojamas -e arba --editor parametras, paleidžia redaktorių su atvertu iš failo
       žemėlapiu. Jei tai yra aplankas, žemėlapių redaktorius pasileis su žemėlapių
       įkėlimo dialogu atvertu ten.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log
       domain. Available levels: error, warning, info, debug. By default the error level
       is used.

    --logdomains [filtras]
       lists defined log domains (only the ones containing filter if used) and exits

    --max-fps
       kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė turi būti tarp 1 ir
       1000, numatyta 50.

    -m, --multiplayer
       paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. Yra papildomų parametrų, kurie gali būti
       naudojami kartu su --multiplayer, kaip paaiškinta žemiau. Tik šie papildomi
       parametrai gali būti naudojami po --multiplayer.

    --no-delay
       paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai yra automatiškai
       įgalinta naudojant --nogui.

    --nocache
       išjungia žaidimo duomenų podėlį

    --nomusic
       paleidžia žaidimą be muzikos.

    --nosound
       paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos.

    --path atspausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimą ir išeina.

    --preprocess, -p[=<define1>,<define2>,...] <file/folder> <target directory>
       preprocesses a specified file/folder. The file(s) will be written in specified
       target directory: a plain cfg file and a processed cfg file. If a folder is
       specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor
       rules. The common macroses from the data/core/macros will be preprocessed before
       the specified resources. define1,define2,... - the extra defines will be added
       before processing the files. If you want to add them you must add the '=' character
       before. If 'SKIP_CORE' is in the define list the data/core won't be preprocessed.
       Example:    -p    ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial    ~/result    or
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result

    --preprocess-input-macros <šaltinio failas>
       used only by the '--preprocess' command.  Specifies a file that  contains
       [preproc_define]s to be included before preprocessing.

    --preprocess-output-macros [<išvesties failas>]
       used only by the '--preprocess' command. Will output all preprocessed macros in
       the target file. If the file is not specified the output will be  file
       '_MACROS_.cfg' in the target directory of preprocess's command. This switch should
       be typed before the --preprocess command.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600

    -s, --server [mazgas]
       jungiasi prie nurodyto kompiuterio, jei kas nurodyta; jeigu ne, jungiasi prie pirmo
       serverio, rasto nuostatose. Pavyzdys: --server server.wenoth.org

    --strict-validation
       validation errors are treated as fatal errors.

    -t, --test
       paleidžia žaidimą su mažu bandomuoju scenarijumi.

    --validcache
       daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)

    -v, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia žaidimą lango režimu.

    --with-replay
       pakartoja žaidimą įkeltą su --load parinktimi.

--multiplayer parinktys

    Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos skaičiumi. skaičių
    pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai bus 1 arba 2, bet gali būti ir
    daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų skaičiaus scenarijuje.

    --ai_confignumeris=vertė
       selects a configuration file to load for the AI controller for this side.

    --algorithmnumeris=vertė
       parenka nestandartinį algoritmą, kurį naudos DI valdiklis šiai pusei. Galimos
       vertės: idle_ai ir sample_ai.

    --controllernumeris=vertė
       parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: human ir ai.

    --era=vertė
       naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj Numatytos eros.
       Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --exit-at-end
       išeina  pasibaigus scenarijui be pergalės/pralaimėjimo dialogo rodymo, kuris
       reikalauja naudotojui nuspausti Gerai. Tai taip pat naudojama  automatiniam
       testavimui.

    --nogui
       paleidžia žaidimą be grafinės sąsajos (GUI). Privalo pasirodyti prieš --multiplayer
       tam, kad turėtų norimą poveikį.

    --parmnumeris=pavadinimas:vertė
       nustato papildomus šios pusės parametrus. Šis parametras priklauso nuo opcijų,
       panaudotų su --controller ir --algorithm. Jis turėtų būti naudingas tik žmonėms,
       kuriantiems nuosavą DI. (dar pilnai nedokumentuota)

    --scenario=vertė
       parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id.  Numatytas  scenarijaus  id  yra
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumeris=vertė
       selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by an id.
       Factions are described in the data/multiplayer.cfg file.

    --turns=vertė
       nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Numatyta 50.

IŠĖJIMO BŪSENA

    Normali išėjimo būsena yra 0. Išėjimo būsena lygi 1 nurodo paleidimo klaidą (SDL, video,
    šriftų ir t.t.). Išėjimo būsena lygi 2 nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose.

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net> ir Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos
    programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.  Nėra JOKIOS garantijos; netgi
    PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnothd(6).