Provided by: perl-doc_5.14.2-6ubuntu2_all bug

NAME

    perlko - PerlX XXX XXX

DESCRIPTION

    PerlX XXX XX XX XXXXX !

    PerlX 5.8.0XXX XXXX/ISO 10646X XX XXXX XXX XXX. XXXX XXX XXXX XXXX XXX XX XXXX XXXX XXX
    XX XXX XXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXX. XXXXX X XXXX XXX XX XXX XX XX XX - XXX XX XXX, XX
    XXX, XXX XXX, XXX XX XXXX XXX XX XXXX, XX XX, XXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XX XXXX
    XX XX X-X XXXX XX XXX XX XX XXX XXX XXX X XX X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX X X XX XX
    XXX XXXX XX XX XXXX XXXX XX XX XX XX XXX XXXX XXXX.

    PerlX XXXXX XXXXX XX XXX XX XXXXX. XX XXXXX XXX Perl XXXX XXX UTF-8 XXXX X X XX, XX XXX
    XXX(XX XX, XXX, index, substr)X XXX XX XX XXXX XX XXX XXXXX. (X XXX XX perlunicode XXXX
    XXXXXX.) XXXXX XX XXXX XX XX XXX XXX, XXX XX XXX XX XX/X XXX XXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX
    XXX XXX XX XX XX 'Encode'X XXXXX. XXXX 'Encode'X XX XXX XXX XXX XXX XX X X XXXX.

    'Encode'X XXX XX XXX XXXX XXXXX.

    euc-kr
       US-ASCIIX KS X 1001X XX XX XXXXX XXX (XX XXXXXX
       XX.) KS X 2901X RFC 1557 XX.

    cp949
          MS-Windows 9x/MEXX XXX XX XXX. euc-krX 8,822XX
          XX XXX XX XX. aliasX uhc, windows-949, x-windows-949,
          ks_c_5601-1987. X XXX XXX XXXX XX XXXXX, Microsoft
          XXXX CP949X XXX XXX XX.

    johab
          KS X 1001:1998 XX 3XX XXX XXX. XX XXXXX cp949X
          XXXXX US-ASCIIX KS X 1001X 8,822XX XX XXX XX XX.
          XXX XXX XX XX.

    iso-2022-kr
          RFC 1557XX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX US-ASCIIX
          KS X 1001X XXXXX XX XXX euc-krX XXX XXX XXX XX.
          1997-8X XXX XXXX X XX XX XXX XXX XX.

    ksc5601-raw
          KS X 1001(KS C 5601)X GL(X, MSBX 0XX X XX) X XXX XX
          XXX. US-ASCIIX XXXX XX XXXX XXX XX X11 XXX XX
          XXX (ksc5601.1987-0. '0'X GLX XXX.)XX XXX XX XXXXX
          XX XX. KS C 5601X 1997X KS X 1001X XXX XXXX. 1998XXX X
          XX (XXX XXX XX XX XX)X XXXX.

    X XX XX XXX XXX XXXX.

    XX XX, euc-kr XXXXX X XXX UTF-8X XXXXX XXX XX XX XXX.

      perl -Mencoding=euc-kr,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euckr > file.utf8

    XXXX XXX XX X X XXXX.

      perl -Mencoding=utf8,STDOUT,euc-kr -pe1 < file.utf8 > file.euckr

     XX XXX XX XXXX X X XXX Encode XXX XX
    XXXX PerlXX XX piconvX PerlX XX XXXX.
    X XXXX X X XXX piconvX UnixX XX iconvX
    XXX X XXXX. X XXXX XXX XXXX.

     piconv -f euc-kr -t utf8 < file.euckr > file.utf8
     piconv -f utf8 -t euc-kr < file.utf8 > file.euckr

     X, 'PerlIO::encoding' XXX XX XXX XXXX XXX XX XX
    (XXX XXX XXX) XXX XX X X XXXX.

     #!/path/to/perl

     use encoding 'euc-kr', STDIN => 'euc-kr',
                STDOUT-> 'euc-kr', STDERR=>'euc-kr';

     print length("XX");    # 2 (X XXXX XX XX XXX XX)
     print length('XX');    # 4 (XX XXXX XXX XX XXX XX)
     print index("XX, XXX", "X");  # -1 ('X'X XX)
     print index('XX, XXX', 'X');  # 7 (8XXX 9XX XXXX 'X'X
                          XXXX XXX.)

  X XXX XX XXX...
     PerlX XXXX XXX XXX XXX XX XX XX, X XXX XX
    Perl XX X XXX XXXX XX, EncodeX XXX XX XX XX
    XX X XXXX. XX X XXX XX XX XXX XX XXXX.

  Perl XX XX
    XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX. X XXX XX XXX XX XXX XX XXXX XX XX XXXX.

    <http://www.perl.com/>
       O'ReillyX Perl X XXX

    <http://www.cpan.org/>
          Comprehensive Perl Archive Network

    <http://lists.perl.org/>
       Perl XXX XXX. XX XXX XXX
       perl-unicodeXX 'Encode'X XX XXX.

  PerlX X XX XXXXX XXX X X XX XXX XX XXX
    <http://www.perl.or.kr/>
       Perl XX XXX XX

    <news:han.comp.lang.perl/>
       XXX Perl XX XX

    <http://www.hanb.co.kr/search/searchResult.php?keyword=perl>
       O'ReillyXX XX XXX Perl XX XX

    <http://www.perlschool.net/>
       Perl XX XX X XX, XX XX, XX XX XXX XX

    <http://www.perl.co.kr>
       PerlX XXX CGI, DB, XX XX XX XX X XX XX

  XXXX X XXX XXX XX XX
    <http://www.unicode.org/>
       XXXX XXXX.

    <http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2>
      XXXXX UnicodeX XX ISO XXX ISO/IEC 10646 UCS(Universal Character Set)X XXX ISO/IEC
      JTC1/SC2/WG2X X XXX.

    <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html>
       XXX/XXXXX XXXXX UTF-8 XXX XX XXX(FAQ)

    http://wiki.kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html
    <http://wiki.kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html>
       XXX/XXXXX XXXXX UTF-8 XXX XX XXX(FAQ)X XXX XX

SEE ALSO

    Encode, Encode::KR, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS

    Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> XXX <jshin@mailaps.org>