Provided by: wipe_0.22-1_amd64 bug

İSİM

    wipe - dosyaların manyetik ortamdan güvenli bir şekilde silinmesini sağlar

ÖZET

    wipe [-f][-c][-r][-q][-i] <filespec>

UYARI

    Bu türkçe elkitabı sayfası ingilizce olanından daha eskidir ve programa son eklenen bir
    kaç seçeneğe değinmemektedir.

AÇIKLAMA

    Manyetik ortamdan silindiği düşünülen bilgilerin geri alınması çoğu kişinin sandığından
    daha kolaydır. Bir dosyanın data bloklarının üzerine başka bilgiler yazılmış olsa bile,
    Manyetik Güç Mikroskopisi adı verilen ve asgari kaynaklara sahip olan herhangi bir
    düşmanın erişiminde olan bir teknik, disk'e yazılmış son iki veya üç katmanın kolayca elde
    edilmesini sağlamaktadır. Wipe yokedilecek dosyanın üzerine tekrar tekrar özel bit
    örüntüleri yazar; sistemin fsync() çağrısını ve open()'in O_SYNC parametresini kullanarak
    manyetik medya'ya bu örüntülerin aktarılmasını sağlar. Olağan konumda, 8'i eşit dağılımlı
    rasgele bit örüntüleri olmak üzere toplam 34 örüntü dosyaya üstüste yazılır. Bu örüntüler,
    Peter Gutmann'ın (pgut001@cs.auckland.ac.nz) "Bilginin Manyetik ve Katıhal Bellekten
    Güvenli Olarak Silinmesi" adlı yazısında önerilmiştir. Çok daha az güvenli olmakla
    beraber, rasgele örüntülerle sadece 4 geçiş yapan hızlı bir konum da kullanılabilir.

KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ

    -f (onay sorusunu etkisizleştir)
      Bu seçenek belirtilmediği takdirde wipe silinecek dosya ve dizinlerin sayılarını
      belirtip onay istiyecektir.  Bu onay sorusuna "yes" veya "no" cevabı vermeniz
      gerekiyor.

    -r (altdizinlere gir)
      Tüm altdizinleriyle beraber dizinlerin silinmesine olanak sağlar. Simgesel bağlar
      takip edilmez.

    -c (gerekirse dosya izin bitlerini değiştir)
      Bu  seçenek, eğer silinecek bir dosyanın (dizinin) yazma (yazma, okuma veya
      çalıştırma) izin bitleri kapalı ise izinleri değiştirmek için chmod () sistem
      çağrısını kullanılmasını sağlar.

    -i (ayrıntılı bilgi konumu)
      Bu konum stdout'a ayrıntılı bilgi yazılmasını sağlar. Olağan konumda bütün iletiler
      stderr'e yazılır.

    -s (sessiz çalışma konumu)
      Bu konumda hata iletileri ile başlangıçtaki onay sorusu dışındaki bütün iletileri
      kaldırır.

    -q (hızlı silme konumu)
      Bu konumda wipe her dosya üstünde sadece 4 geçiş yapacaktır. Bu geçişlerde rasgele
      bilgi yazacaktır.

    -a (hata durumda işlemi iptal et)
      Program kurtarılamaz bir hata durumunda EXIT_FAILURE koduyla çıkacaktır.

    -R <rasgele bilgi aygıtı VEYA rasgele tohum komutu>

      Bir tane parametre gerektiren bu seçenekle farklı bir /dev/random aygıtı veya olağan
      çıktısı MD5 öz çıkarma algoritmasıyla kıyılacak bir komut belirtebilirsiniz. Bu
      parametrenin tam anlamı -S seçeneği ile belli edilir.

    -S (rasgele tohumlama yöntemi)

      Bu seçenek tek harflik bir parametre alır; bu harf rasgele bilgi aygıtı/rasgele tohum
      komutunu parametresinin nasıl kullanılacağını belirler. Olağan rasgele bilgi aygıtı
      /dev/random'dur, farklı değerleri -R seçeneği ile belirtilebilir.

    Mümkün olan tek harflik seçenekler şunlardır:
    r  Rasgele bilgi aygıtı/rasgele tohum komutu parametresini okunacak olağan bir dosya
      veya karakter aygıtı olarak muamele görmesini sağlar. Bu /dev/random aygıtları ve
      FIFO (ilk giren ilk çıkar kuyrukları) veya UNIX socket'ler için uygun seçimdir.
    c  Sözkonusu parametrenin bir komut olarak çalıştırılması için. Gerekli tohumlar komutun
      çıktısının MD5 ile kıyılmasından elde edilecektir. Daha ayrıntılı bilgi için
      WIPE_SEEDPIPE çevre değişkenine bakınız.
    p  Daha uygun hiç bir rasgele bilgi kaynağı yoksa daha az güvenli olan bu seçeneği
      belirtiniz: wipe gerekli tohumlarını çevre değişkenlerini, tarihi ve zamanı, program
      numarasını vs. kullanarak elde edecektir.

    -M (l|a|r|p) (sözde rasgele sayı üretici algoritması)

    Rasgele geçişlerde dosyaların üzerine rasgele rasgele bilgi katarı belirteceğiniz harfle
    aşağıdaki algoritmalarla üretilecektir:
    l  sisteminize göre C kütüphanesinin random() veya rand() üreticisini kullanır. Çoğu
      sistemde rand() doğrusal eşleşik ve dolayısıyla son derece zayıf bir üreticidir.
      rand() ile random() arasındaki seçim derlemede HAVE_RANDOM tanımlaması ile belirlenir
      (Makefile'a bakınız).
    a  Arcfour katar şifresini SRSÜ olarak kullanır. Arcfour tanınmış RC4 şifresiyle
      uyumludur: bu aynı anahtar ile tamamen aynı katarı üreteceği anlamına gelir...
    r  yeni  çıkan RC6 algoritmasını SRSÜ olarak kullanır; RC6 128 bit'lik tohumla
      anahtarlandıktan sonra, rasgele bilgi katarı sıfırlardan oluşan bir bloğun üstüste
      şifrelenmesinden elde edilir.  Doğal olarak 20 döngülük RC6 C kütüphanesinin
      random()'undan daha yavaştır; derleme zamanında WEAK_RC6 tanımını yaparsanız 20
      yerine  4  döngü  kullanılır.  Dikkat!  Patent  sorunlarından dolayı, RC6'yı
      kullanabilmeniz için Makefile'ı okuyup, orda belirtilen koşullar uygun ise wipe'ı
      ENABLE_RC6 ile derlemeniz gerekir.

      Her  durumda  SRSÜ  rasgele bilgi aygıtının çıktısıyla tohumlanır (-R ve -S
      seçeneklerine bakınız).

    -v (sürüm)
      Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

    -h (yardım)
      Bununla kısa bir yardım bilgisi gösterir.

ÖRNEKLER

    wipe -rcf /home/berke/plaintext/*

    wipe -q /dev/hda3

    wipe -rfi >wipe.log /var/log/auth.*

HATALAR/SINIRLAMALAR

    Wipe'ın sabit diskler ve disketler üzerine etkili olması gerekir; ancak bazı sabit
    disklerin cep bellekleri manyetik ortama gerekli yazımların yapılmasını engelliyebilir.
    Wipe'ı NFS üzerinden kullanmak pek mantıklı değildir. CFS altında ise (Cryptographic File
    System - Şifreli Kütük Sistemi) wipe'ın pek bir yararı olmaz; gerçek dosya sistemi
    altındaki ilgili şifreli dosyalar üzerinde wipe'ın doğrudan kullanılması çok daha yararlı
    olacaktır.

    Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise dosyaların adları, yaratılış, değişim ve erişim
    tarihleri ile boyutları ile ilgili bilgileri silen ve dosya sisteminin inceliklerinden
    bağımsız olup kullanıcı konumunda çalışabilecek bir silme programı yapmak imkansız. Bu
    ancak, çekirdeğin dosyaların güvenli olarak silinmesini sağlayan çağrılar sunmasıyla
    gerçekleşebilir. Bu durumda masumane dosya isimleri kullanmanız önerilir.

PROGRAMI YAZAN

    Wipe isimli komutçuk Berke Durak (berke@ouvaton.org) tarafından yazılmıştır ve GNU Genel
    Kamu Lisansı koşulları altında sunulmaktadır.  Wipe Peter Gutmann'ın bir yazısındaki
    bilgilere dayanmaktadır.

DOSYALAR

    /dev/urandom libc'nin random() adlı toplanır geribeslemeli sözde rasgele sayı üreticisini
    tohumlamak için kullanılıyor. Yazılan her 1024 sekizli için /dev/urandom'dan 32 bitlik bir
    tohum alınır.

GÖNDERMELER

    open(2), fsync(2), sync(8), bdflush(2), update(8), random(3)