Provided by: man-db_2.6.1-2_amd64 bug

NAAM

    apropos - namen en beschrijvingen van de man-pagina's doorzoeken

SAMENVATTING

    apropos [-dalhvV] [-e|-w|-r] [-s list] [-m system[,...]] [-M path] [-L locale] [-C file]
    keyword ...

BESCHRIJVING

    Iedere man-pagina bevat een korte beschrijving. apropos doorzoekt de beschrijvingen op
    trefwoord.

    trefwoord is meestal een reguliere expressie, alsof (-r) is gebruikt; het kan jokertekens
    bevatten (-w) of overeenkomen met het exacte trefwoord (-e). Bij gebruik van deze opties
    kan het nodig zijn om speciale karakters in trefwoord te omsluiten met aanhalingstekens of
    vooraf te laten gaan door een backslash (\) om te voorkomen dat de shell ze interpreteert.

    De standaardzoekregels maken het mogelijk te zoeken op de overeenkomstige paginanaam en
    woordgrenzen in de beschrijving.

    De database, doorzocht door apropos is bijgewerkt door programma mandb. Afhankelijk van
    uw installatie kan dit worden uitgevoerd met een periodieke cron-opdracht of handmatig na
    de installatie van nieuwe man-pagina's.

OPTIES

    -d, --debug
       Foutinformatie tonen.

    -v, --verbose
       Uitgebreide waarschuwingsmeldingen tonen.

    -r, --regex
       Ieder trefwoord moet geïnterpreteerd worden als een reguliere expressie. Dit is
       het standaardgedrag.  Ieder trefwoord wordt afzonderlijk vergeleken met  de
       paginanamen en de beschrijvingen. Er kan een overeenkomst zijn met ieder deel van
       beide. Deze overeenkomst is niet beperkt tot woordgrenzen.

    -w, --wildcard
       Ieder trefwoord wordt geïnterpreteerd als een patroon die shell-achtige jokertekens
       bevat.  Ieder trefwoord wordt afzonderlijk vergeleken met de paginanamen en de
       beschrijvingen. Als --exact opgegeven wordt, zal er alleen een overeenkomst
       gevonden worden als een (geëxpandeerd) trefwoord overeenkomt met de volledige
       beschrijving of paginanaam. In andere gevallen mag het trefwoord ook overeenkomen
       op woordgrenzen in de beschrijving.

    -e, --exact
       Ieder  trefwoord  zal  exact  vergeleken  worden met de paginanamen en de
       beschrijvingen.

    -a, --and
       Alleen items tonen die overeenkomen met alle opgegeven trefwoorden. Standaard
       worden items die met enig trefwoord overeenkomt getoond.

    -l, --long
       Uitvoer niet afbreken op terminalbreedte. Normaal zal uitvoer afgekapt worden op
       de breedte van de terminal om lelijke resultaten van slechtgeschreven NAAM-secties
       te voorkomen.

    -s list, --sections list, --section list
       Search only the given manual sections. list is a colon- or comma-separated list of
       sections. If an entry in list is a simple section, for example "3", then the
       displayed list of descriptions will include pages in sections "3", "3perl", "3x",
       and so on; while if an entry in list has an extension, for example "3perl", then
       the list will only include pages in that exact part of the manual section.

    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
       Als  dit  systeem  toegang  heeft  tot  man-paginabeschrijvingen van andere
       besturingssystemen, dan kunnen ze met deze optie doorzocht worden.  Om NieuwOS's
       man-pagina's te doorzoeken, gebruikt u optie -m NieuwOS.

       Het opgegeven systeem kan een combinatie van besturingssystemen zijn, gescheiden
       door komma's. Om ook de watis-beschrijvingen van het eigen besturingssysteem te
       doorzoeken, neemt u de systeemnaam man in het argument op. Deze optie zal voorgaan
       op de omgevingsvariabele $SYSTEM.

    -M pad, --manpath=pad
       Specificeer een alternatieve hiërarchie van man-pagina's om te  doorzoeken,
       gescheiden door dubbelepunten.  Standaard gebruikt apropos de omgevingsvariabele
       $MANPATH, behalve als deze leeg of niet-gedefinieerd is. In die gevallen wordt een
       passend man-pad bepaald op basis van uw omgevingsvariabele $PATH. Deze optie gaat
       voor op de inhoud van $MANPATH.

    -L taalgebied, --locale=taalgebied
       apropos zal normaal uw huidige taalgebied bepalen met een aanroep van de C-functie
       setlocale(3)  die verschillende omgevingsvariabelen bevraagt, waaronder mogelijk
       $LC_MESSAGES en $LANG.  Om de vastgestelde waarde tijdelijk te overschrijven
       gebruikt u deze optie om een taalgebied direct aan apropos door te geven. Merk op
       dat dit geen effect heeft totdat het zoeken naar de pagina's daadwerkelijk begint.
       Uitvoer zoals de hulptekst zal altijd getoond worden in de taal die in eerste
       instantie bepaald is.

    -C bestand, --config-file=bestand
       Gebruik dit gebruikersconfiguratiebestand in plaats van  de  standaard  van
       ~/.manpath.

    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiks-, syntax- of configuratiebestandfout.

    2   Uitvoeringsfout.

    16   Er is niets gevonden dat overeenkomt met de opgegeven criteria.

OMGEVING

    SYSTEM Wanneer $SYSTEM is opgegeven, heeft dit hetzelfde effect als het opgegeven van
       optie -m als argument.

    MANPATH
       Wanneer $MANPATH is opgegeven, wordt de waarde geïnterpreteerd als een zoekpad van
       dubbelepuntgescheiden hiërarchie van man-pagina's.

    MANWIDTH
       Wanneer $MANWIDTH is opgegeven, wordt de waarde gebruikt als de breedte van de
       terminal (zie de optie --long).  Als deze niet opgegeven  is,  wordt  de
       terminalbreedte berekend met een ioctl(2) indien beschikbaar, of de waarde van
       $COLUMNS, of wordt er teruggevallen op 80 karakters.

    POSIXLY_CORRECT
       Wanneer $POSIXLY_CORRECT is opgegeven, zelfs met een nulwaarde,  wordt  de
       standaardzoekopdracht  apropos  uitgevoerd als een reguliere expressie (-r).
       Momenteel is dit hoe dan ook het standaardgedrag.

BESTANDEN

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een traditionele, algemene index-database-cache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een algemene index-database-cache, in overeenstemming met FHS.

    /usr/share/man/.../whatis
       Een traditionele watis-tekstdatabase.

ZIE OOK

    man(1), whatis(1), mandb(8)

AUTEUR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).