Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    cheatmake - maak make wijs bepaalde bestanden niet opnieuw te bouwen

SAMENVATTING

    cheatmake [hidechangebestand] [show] [whybestand]

BESCHRIJVING

    cheatmake wordt gebruikt om tijd te sparen bij opnieuw compileren. Het kan make wijsmaken
    bepaalde bestanden over te slaan die niet belangrijk genoeg zijn gewijzigd. Dit kan
    bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer u commentaar in een bestand hebt gewijzigd maar geen
    code.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OPTIES

    hidechange bestand
      Verbergt het feit dat het bestand was gewijzigd door het tijdstip van laatste
      wijziging in het verleden te zetten. Wees hier voorzichtig mee!

    tonen
      Toont welke bestanden make nu nodig vindt om opnieuw te bouwen

    why bestand
      Legt uit waarom make het bestand opnieuw moet bouwen

OMGEVING

    Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten zijn als de bronmap
    verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig een submap is van de bronmap, dan zou
    de eenvoudige variabele OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

    OBJ_SUBJDIR
      Geeft aan dat de bouwmap in de gegeven submap van de bronmap is. Bijvoorbeeld, als de
      bronmap kdesdk is en de bouwmap is kdesdk/obj-i386-linux, dan zou OBJ_SUBDIR moeten
      worden gezet op obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Een sed uitdrukking die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen in de bouwmap.
      Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk/obj-i386-linux is, dan zou OBJ_REPLACEMENT gezet
      moeten worden op s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

    make(1)

AUTEURS

    cheatmake is geschreven door David Faure faure@kde.org. Deze man-pagina is gemaakt door
    Ben Burton bab@debian.org voor het Debian GNU/Linux® systeem (maar mag worden gebruikt
    door anderen).

[FIXME: source]              8 maart 2003               CHEATMAKE(1)