Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    cheatmake - maak make wijs bepaalde bestanden niet opnieuw te bouwen

SAMENVATTING

    cheatmake [hidechangebestand] [show] [whybestand]

BESCHRIJVING

    cheatmake wordt gebruikt om tijd te sparen bij opnieuw compileren. Het
    kan make wijsmaken bepaalde bestanden over te slaan die niet belangrijk
    genoeg zijn gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer u
    commentaar in een bestand hebt gewijzigd maar geen code.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OPTIES

    hidechange bestand
      Verbergt het feit dat het bestand was gewijzigd door het tijdstip
      van laatste wijziging in het verleden te zetten. Wees hier
      voorzichtig mee!

    tonen
      Toont welke bestanden make nu nodig vindt om opnieuw te bouwen

    why bestand
      Legt uit waarom make het bestand opnieuw moet bouwen

OMGEVING

    Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten
    zijn als de bronmap verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig
    een submap is van de bronmap, dan zou de eenvoudige variabele
    OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

    OBJ_SUBJDIR
      Geeft aan dat de bouwmap in de gegeven submap van de bronmap is.
      Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap is
      kdesdk/obj-i386-linux, dan zou OBJ_SUBDIR moeten worden gezet op
      obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Een sed uitdrukking die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen
      in de bouwmap. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk/obj-i386-linux
      is, dan zou OBJ_REPLACEMENT gezet moeten worden op
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

    make(1)

AUTEURS

    cheatmake is geschreven door David Faure faure@kde.org. Deze man-pagina
    is gemaakt door Ben Burton bab@debian.org voor het Debian GNU/Linux®
    systeem (maar mag worden gebruikt door anderen).

[FIXME: source]         8 maart 2003           CHEATMAKE(1)