Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    create_makefile - Maakt Makefile.in en Makefile aan uit een Makefile.am

SAMENVATTING

    create_makefile [relatief_pad/Makefile] [relatief_pad]

BESCHRIJVING

    create_makefile maakt de bestanden Makefile.in en Makefile aan in een
    submap met een bestand Makefile.am. Dit script spaart tijd vergeleken
    met het geheel opnieuw uitvoeren van configure

    Merk op dat u het pad naar de gewenste Makefile Makefile.am moet
    opgeven (hoewel de uiteindelijke /Makefile mag worden weggelaten).

    Dit script kan worden uitgevoerd vanuit de topmap (die configure) bevat
    of vanuit een van zijn submappen.

    Als de bronmap verschillende is van de bouwmap (zie de onderstaande
    omgevingsvariabelen), dan wordt aangenomen dat de bestanden Makefile.am
    en Makefile.in onder de bronmap thuishoren en dat het bestand Makefile
    onder de bouwmapthuishoort.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OMGEVING

    Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten
    zijn als de bronmap verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig
    een submap is van de bronmap, dan zou de eenvoudige variabele
    OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

    OBJ_SUBJDIR
      Geeft aan dat de bouwmap zich in de gegeven submap van de bronmap
      bevindt. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap is
      kdesdk/obj-i386-linux, dan zou OBJ_SUBDIR ingesteld moeten worden
      op obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Een sed expressie die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen in
      de bouwmap. Bijvoorbeeld, als de bronmap ~/src/kdesdk is en de
      bouwmap is ~/src/kdesdk-obj, dan zou OBJ_REPLACEMENT ingesteld
      moeten worden op s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

    create_makefiles(1)

AUTEURS

    create_makefile is geschreven door David Faure faure@kde.org en
    anderen. Deze man-pagina is gemaakt door Ben Burton bab@debian.org voor
    het Debian GNU/Linux systeem (maar mag worden gebruikt door anderen).

[FIXME: source]         8 maart 2003         CREATE_MAKEFILE