Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    create_makefiles - Maakt alle Makefile's onder een map opnieuw

SAMENVATTING

    create_makefiles [map]

BESCHRIJVING

    create_makefiles maakt alle Makefile's in map en zijn (recursief)
    submappen uit de overeenkomstige Makefile.am sjablonen.

    Dit script moet worden uitgevoerd vanuit de topmap (die configure)
    bevat. Dit script bespaart tijd vergeleken met het geheel opnieuw
    uitvoeren van 'configure'.

    Als de bronmap verschillend is van de bouwmap (zie de onderstaande
    omgevingsvariabelen), dan wordt aangenomen dat elk bestand Makefile.am
    en Makefile.in onder de bronmap thuishoren en dat elk bestand Makefile
    onder de bouwmapthuishoort.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OMGEVING

    Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten
    zijn als de bronmap verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig
    een submap is van de bronmap, dan zou de eenvoudige variabele
    OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

    OBJ_SUBJDIR
      Geeft aan dat de bouwmap zich in de gegeven submap van de bronmap
      bevindt. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap
      kdesdk/obj-i386-linux is, dan zou OBJ_SUBDIR ingesteld moeten
      worden op obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Een sed-expressie die wordt gebruikt om de bronmap in de bouwmap om
      te vormen. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk/obj-i386-linux is,
      dan zou OBJ_REPLACEMENT ingesteld moeten worden op
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

    create_makefile(1) make(2)

AUTEURS

    create_makefiles is geschreven door David Faure faure@kde.org.

    Deze manpagina is gemaakt door Ben Burton bab@debian.org voor het
    Debian GNU/Linux systeem (maar kan worden gebruikt door anderen).

                              CREATE_MAKEFILES()