Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    cxxmetric - Eenvoudige statistieken over broncode voor C en C++

SAMENVATTING

    cxxmetric [bestand]

BESCHRIJVING

    cxxmetric telt het aantal regel code, commentaar en blanko ruimte en berekent
    verschillende andere statistieken voor elk gegeven broncodebestand. Broncodebestanden
    moeten in C of C++ zijn.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]              7 april 2003               CXXMETRIC(1)