Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    demangle - Maak door C++ gemangelde namen voor symbolen ongedaan

SAMENVATTING

    demangle

BESCHRIJVING

    demangle leest een lijst met C++ gemangelde symboolnamen vanaf standaardinvoer en
    converteert deze namen naar een goed leesbare vorm naar standaarduitvoer.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

VOORBEELD

    Maak een bestand genaamd namen die de volgende gemangelde symboolnamen bevatten:

      _ZNK6Object10metaObjectEv
      _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
      _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Deze namen kunnen dan als volgt worden ontmageld:

      example$ demangle < namen
      Object::metaObject() const
      QPtrList<Arrow>::clear()
      construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

ZIE OOK

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]              7 april 2003                DEMANGLE(1)