Provided by: dwdiff_2.0.2-1build1_i386 bug

NAAM

    dwdiff - afgebakend woord verschil programma

OVERZICHT

    dwdiff [OPTIES] <OUD BESTAND> <NIEUW BESTAND>
    dwdiff [OPTIES] --diff-input [<DIFF BESTAND>]

BESCHRIJVING

    dwdiff is een programma dat het verschil tussen twee bestanden bepaalt
    in woorden, in plaats van in regels. Het verschilt van wdiff in dat het
    de gebruiker toestaat om te specificeren wat witruimte is, en in dat
    het een optionele lijst van afbakeningskarakters kan  gebruiken.
    Afbakeningskarakters worden behandeld als of ze afzonderlijke woorden
    zijn, zelfs als er geen witruimte is gelaten tussen het karakter en het
    voorafgaande of volgende woord. dwdiff is grotendeels commando-regel
    compatibel met wdiff. Slechts the --autopager, --terminal en --avoid-
    wraps opties worden niet ondersteund.

    De standaard uitvoer van dwdiff is de nieuwe tekst, met daarin
    gemarkeerde verwijderde en ingevoegde stukken. Er zijn commando-regel
    opties beschikbaar om de uitvoer te veranderen.

OPTIES

    dwdiff accepteert de volgende opties (In alle karaktersequenties worden
    eerst de \-escapecodes verwerkt.  Alle  standaard  codes  worden
    ondersteund, evenals de \u en \U Unicode escapecodes):

    -h, --help
       Toon een kort help bericht.

    -v, --version
       Toon versie en auteursrecht informatie.

    -d <delimiters>, --delimiters=<delimiters>
       Specificeer de lijst van afbakeningskarakters.

    -P, --punctuation>
       Gebruik alle leestekens als afbakeningskarakters. De set van
       leestekens is locale-afhankelijk.

    -W <whitespace>, --whitespace=<whitespace>
       Specificeer de lijst van witruimte karakters.

    --diff-input
       Interpreteer de invoer als de uitvoer van diff in het Unified
       Diff formaat (meestal geproduceerd door diff -u). In dit geval
       is er maar één invoerbestand toegestaan. Deze optie maakt het
       mogelijk om de diff uitvoer te herformateren met dwdiff, en is
       bijvoorbeeld nuttig om de uitvoer van svn diff na te bewerken.

    -1, --no-deleted
       Toon de woorden die verwijderd zijn uit het eerste bestand niet.

    -2, --no-inserted
       Toon de woorden die ingevoegd zijn in het tweede bestand niet.

    -3, --no-common
       Toon de woorden die in beide bestanden voorkomen niet.

    -L[<width>], --line-numbers[=<width>]
       Toon regelnummers aan het begin van iedere regel. De getoonde
       regelnummers zijn respectievelijk het regelnummer in het oude
       bestand en het regelnummer in het nieuwe bestand. Het optionele
       <width> argument is het minimum aantal posities per regelnummer.

    -C<num>, --context=<num>
       Toon <num> regels context voor en na veranderingen. Voegt een
       regel met alleen -- toe tussen ieder blok veranderingen.

    -s, --statistics
       Toon statistieken bij het afsluiten van het programma. De
       getoonde getallen zijn de aantallen woorden in beide bestanden,
       het aantal verwijderde woorden, het aantal ingevoegde woorden,
       en het aantal veranderde woorden. Het aantal veranderde woorden
       wordt geteld als het aantal woorden dat is verwijderd in het
       eerste bestand, en als het aantal vervangende woorden uit het
       tweede bestand. Al deze getallen worden ook uitgedrukt als een
       percentage van het totaal aantal woorden van het bestand waaruit
       ze afkomstig waren.

    -i, --ignore-case
       Negeer het verschil tussen hoofdletters en kleine letters bij
       het vergelijken van woorden. Deze optie is alleen beschikbaar
       als het onderliggende diff programma deze optie biedt.

    -I, --ignore-formatting
       Negeer verschillen in opmaak van karakters. Deze optie schakelt
       naar het gebruik van de Unicode compatibiliteitsdecompositie van
       karakters in plaats van  de  canonieke  decompositie.  De
       compatibiliteitsdecompositie  gooit  opmaak  informatie weg.
       Bijvoorbeeld, de ligatuur fi wordt vertaald naar twee losse
       letters voor de vergelijking. Echter, ook super- en subscript
       worden ook als gelijk gezien, evenals verschillende rotaties van
       hetzelfde karakter.

    -c[<spec>], --color[=<spec>]
       Kleurenmodus. De optionele specificatie <spec> kan gebruikt
       worden om de gebruikte kleuren aan te passen. <spec> bestaat uit
       [<verwijderd>],[<toegevoegd>]. Als een van beide ontbreekt wordt
       zijn standaard kleur gebruikt (respectievelijk helder rood en
       helder  groen).  Beide  delen  van  <spec>  bestaan  uit
       [<voorgrond>][:<achtergrond>].  Een  lijst  met  toelaatbare
       kleurnamen kan worden verkregen door het woord ``list'' te
       gebruiken op de plaats van <spec>. Alternatief  kan  een
       willekeurige escapecode om attributen te zetten worden gebruikt
       als kleur door er e: voor te zetten

       De standaard markeringen voor het begin en het einde van
       verwijderde  en  toegevoegde tekst worden onderdrukt, maar
       markeringen die op de commando-regel zijn gespecificeerd zullen
       worden afgedrukt.

    -l, --less-mode
       Als -p, maar voer het doorhalen ook uit op verwijderde witruimte
       karakters.

    -p, --printer
       Gebruik doorhalen met een liggend streepje en dik gedrukte tekst
       om veranderingen te benadrukken. Dit is geïmplementeerd door
       eerst een liggend streepje of een duplicaat van het karakter af
       te drukken, gevolgd door een backspace karakter, gevolgd door
       het karakter zelf. Op de meeste terminals heeft dit geen effect.
       Het less(1) programma zal echter doorgehaalde en dik gedrukte
       tekst laten zien.

       De standaard markeringen voor het begin en het einde van
       verwijderde  en  toegevoegde tekst worden onderdrukt, maar
       markeringen die op de commando-regel zijn gespecificeerd zullen
       worden afgedrukt.

    -m[<num>], --match-context[=<num>]
       Gebruik <num> woorden context voor en na ieder woord voor
       vergelijking. Woorden in de oude tekst komen dan alleen overeen
       met woorden in de nieuwe tekst als de woorden er omheen eveneens
       overeenkomen. Dit verbeterd de uitvoer van dwdiff voor grote
       aanpassingen met veel voorkomende woorden. Echter, het gebruik
       van context vergroot de benodigde schijfruimte en vergt meer
       rekentijd. De standaard waarde voor deze optie is 1. Zet deze
       optie op 0 om het gedrag van versies voor 1.5 te gebruiken.

    --aggregate-changes
       Laat nabije veranderingen versmelten tot één verandering, als
       context woorden gebruikt worden (zie --match-context). Deze
       optie verminderd de benodigde rekentijd door de veranderingen
       die het diff programma rapporteerd niet nader te verfijnen.

    -A <algorithm>, --algorithm=<algorithm>
       Kies het algoritme dat gebruikt wordt om de verschillen te
       bepalen. Er zijn drie mogelijke waarden voor algorithm: best,
       welke een minimaal aantal verschillen probeert te vinden,
       normal, welke enige optimaliteit uitruilt voor snelheid, en
       fast, welke er van uit gaat dat er slechts enkele wijzigingen
       zijn op een lange tekst. Standaard wordt het normal algoritme
       gebruikt.

    -S[<marker>], --paragraph-separator[=<marker>]
       Toon toegevoegde of verwijderde blokken van regels met alleen
       maar witruimte karakters. Een speciale markering wordt aan de
       uitvoer toegevoegd om deze blokken aan te geven. De standaard
       markering is <-->.

    --wdiff-output
       Maak uitvoer die overeenkomt met die van het wdiff programma.
       dwdiff maakt gebruik van een ander uitvoer algoritme, welke een
       meer intuïtieve uitvoer produceert.

    -w <string>, --start-delete=<string>
       Tekenreeks om het begin van verwijderde tekst te markeren.

    -x <string>, --stop-delete=<string>
       Tekenreeks om het einde van verwijderde tekst te markeren.

    -y <string>, --start-insert=<string>
       Tekenreeks om het begin van toegevoegde tekst te markeren.

    -z <string>, --stop-insert=<string>
       Tekenreeks om het einde van toegevoegde tekst te markeren.

    -R, --repeat-markers
       Herhaal de begin en eind markeringen aan het begin en het eind
       van een regel als de verandering over een regeleinde loopt.

    Een enkel minteken (-) als bestandsnaam kan worden gebruikt om aan te
    geven dat de tekst van de standaard invoer moet worden gelezen. Slechts
    één bestand kan van standaard invoer worden gelezen. Om te voorkomen
    dat dwdiff een bestandsnaam die begint met een minteken interpreteert
    als een optie kan een dubbel minteken (--) opgegeven worden, waarna
    dwdiff alle volgende argumenten als bestandsnamen zal interpreteren.

BUGS

    Als u denkt een bug gevonden te hebben, controleer dan dat u de
    nieuwste versie van dwdiff [http://os.ghalkes.nl/dwdiff.html] gebruikt.
    Als u een bug wil rapporteren, voeg dan een minimaal voorbeeld dat het
    probleem demonstreert toe aan uw melding.

AUTEUR

    G.P. Halkes <dwdiff@ghalkes.nl>

COPYRIGHT

    Copyright © 2006-2011 G.P. Halkes and others
    dwdiff is gelicenseerd onder de GNU General Public License version 3.
    Voor meer informatie over de licentie, zie het bestand COPYING in de
    documentatie  map.  Op  Un*x  systemen  is  dit   meestal
    /usr/share/doc/dwdiff-2.0.2.

ZIE OOK

    dwfilter(1), wdiff(1), diff(1)