Provided by: dwdiff_2.0.2-1build1_i386 bug

NAAM

    dwfilter - herformateer tekst met dwdiff voor verdere verwerking

OVERZICHT

    dwfilter  [OPTIES]  <OUD  BESTAND>  <NIEUW  BESTAND> <NABEWERKER>
    [NABEWERKER OPTIES]

BESCHRIJVING

    dwfilter herformateert de tekst in het oude bestand volgens de inhoud
    van het nieuwe bestand (of vice versa) en geeft vervolgens het
    geherformateerde oude bestand en het nieuwe bestand aan een volgend
    filter. De belangrijkste functie is het mogelijk maken om programma's
    als meld and kdiff3 te gebruiken, zelfs als een bestand geherformateerd
    is na bewerking. Een verdere functie is het maken van kleine verschil
    bestanden zelfs als het nieuwe bestand geherformateerd is.

OPTIES

    -r, --reverse
       Herformateer het nieuwe bestand volgens de inhoud van het oude
       bestand in plaats van de standaard operatie waarbij het oude
       bestand wordt geherformateerd volgens de inhoud van het nieuwe
       bestand.

    dwfilter accepteerd de volgende dwdiff opties:

    -d <delimiters>, --delimiters=<delimiters>
    -P, --punctuation>
    -W <whitespace>, --whitespace=<whitespace>
    -i, --ignore-case
    -I, --ignore-formatting
    -D <option>, --diff-option=<option>
    -C<num>, --context=<num>
    -m<num>, --match-context=<num>
    --aggregate-changes
    --wdiff-output

    Zie de dwdiff handleiding voor de betekenis.

    Een enkel minteken (-) als bestandsnaam kan worden gebruikt om aan te
    geven dat de tekst van de standaard invoer moet worden gelezen. Slechts
    één bestand kan van standaard invoer worden gelezen. Om te voorkomen
    dat dwfilter een bestandsnaam die begint met een minteken interpreteert
    als een optie kan een dubbel minteken (--) opgegeven worden, waarna
    dwfilter alle volgende argumenten als bestandsnamen zal interpreteren.

BUGS

    Als u denkt een bug gevonden te hebben, controleer dan dat u de
    nieuwste versie van dwdiff [http://os.ghalkes.nl/dwdiff.html] gebruikt.
    Als u een bug wil rapporteren, voeg dan een minimaal voorbeeld dat het
    probleem demonstreert toe aan uw melding.

AUTEUR

    G.P. Halkes <dwdiff@ghalkes.nl>

COPYRIGHT

    Copyright © 2006-2010 G.P. Halkes
    dwdiff is gelicenseerd onder de GNU General Public License version 3.
    Voor meer informatie over de licentie, zie het bestand COPYING in de
    documentatie  map.  Op  Un*x  systemen  is  dit   meestal
    /usr/share/doc/dwdiff-2.0.2.

ZIE OOK

    dwdiff(1), diff(1), meld(1), kdiff3(1)