Provided by: fakeroot_1.18.2-1_amd64 bug

NAAM

    fakeroot - voert een commando uit in een omgeving die root-privileges fingeert voor het
    manipuleren van bestanden

SYNTAX

    fakeroot [-l|--lib bibliotheek] [--faked binair-bestand-faked] [-i te-laden-bestand] [-s
    te-bewaren-bestand] [-u|--unknown-is-real ] [-b|--fd-base ] [-h|--help ] [-v|--version ]
    [--] [commando]

BESCHRIJVING

    fakeroot voert een commando uit in een omgeving waarin het voor dit commando lijkt alsof
    het root-privileges heeft voor het bewerken van bestanden. Zo kunnen gebruikers in
    archieven (zoals tar, ar, .deb enz.) bestanden opnemen met eigenaar en toegangsrechten
    die normaal gesproken alleen root mag instellen. Zonder fakeroot zou men root-toegang
    nodig hebben om de bestanden in het archief aan te maken met de juiste toegangsrechten en
    eigenaar en ze dan in te pakken, of men zou de archieven direct, dus zonder gebruik te
    maken van het archiveerprogramma, moeten opbouwen.

    fakeroot werkt door de bibliotheekfuncties voor bestandsbewerking (chmod(2), stat(2) enz.)
    te vervangen door namaakfuncties, die het effect dat zou zijn opgetreden als de gebruiker
    echt root was, nabootsen. Deze `omhulselfuncties' (wrapper functions) bevinden zich in een
    gedeelde bibliotheek, /usr/lib/libfakeroot.so*, die wordt geladen via het mechanisme
    LD_PRELOAD van de dynamische lader. (Zie ld.so(8).)

    Bent u van plan met behulp van fakeroot programmatuurpakketten te maken, probeer dan eerst
    het fakeroot-pakket zelf opnieuw op te bouwen. De regel `build' in het bestand
    debian/rules bevat namelijk een aantal tests (die vooral fouten in oude versies van
    fakeroot  opsporen).  Als  deze tests niet slagen (omdat u bijvoorbeeld bepaalde
    libc5-programma's op uw systeem heeft), dan zullen andere pakketten die u met behulp van
    fakeroot opbouwt waarschijnlijk ook niet goed werken. Dit kan dan echter veel moeilijker
    te ontdekken zijn.

    Onthoud ook dat u beter niet de binaire bestanden zelf  kunt  bouwen  in  een
    fakeroot-omgeving. Vooral configure en dergelijke werken vaak niet goed als het systeem
    zich plotseling anders gaat gedragen. (Bovendien  wissen  deze  programma's  soms
    omgevingsvariabelen die fakeroot nodig kan hebben.)

OPTIES

    -l bibliotheek, --lib bibliotheek
       Een andere omhulselbibliotheek gebruiken.

    --faked binary
       Een ander binair bestand als faked(1) gebruiken.

    [--] commando
       Een willekeurig commando dat u in een fakeroot-omgeving wilt uitvoeren. Gebruik
       ‘--’ als uw commando eigen opties bevat die het uitlezen van opties door fakeroot
       in de war zouden kunnen sturen.

    -s te-bewaren-bestand
       De fakeroot-omgeving in het te-bewaren-bestand opslaan bij afsluiten. Door dit
       bestand aan de optie -i mee te geven kunt u later de omgeving herstellen. U moet
       echter niet tussentijds buiten de fakeroot-omgeving enige bewerking uitvoeren op de
       bestanden, anders zal dit bestand gaan `lekken' en zal fakeroot zich onvoorspelbaar
       gedragen. Toch kan deze mogelijkheid nuttig zijn. U kunt bijvoorbeeld met rsync(1)
       reservekopieën maken van hele mappen, compleet met informatie over gebruikers,
       groepen   en   apparaten,   zonder   root  te  hoeven  worden.  Zie
       /usr/share/doc/fakeroot/README.saving voor meer informatie.

    -i te-laden-bestand
       Een eerder met -s bewaarde fakeroot-omgeving laden uit het te-laden-bestand. Let
       erop dat met deze optie het bestand niet bijgewerkt wordt; gebruik daarvoor ook -s.
       Het is veilig om voor zowel -i als -s hetzelfde bestand aan te geven binnen een
       enkele aanroep van fakeroot.

    -u, --unknown-is-real
       De echte eigenaren handhaven van bestanden die niet eerder bij fakeroot bekend
       waren, in plaats van te doen alsof deze eigendom waren van root:root.

    -b fd Het basisnummer van file descriptors aangeven (alleen TCP-modus). fd geeft het
       minimale file descriptor-nummer aan dat voor TCP-verbindingen gebruikt kan worden;
       dit kan belangrijk zijn om conflicten te vermijden met de file descriptors die door
       de onder fakeroot uitgevoerde programma's gebruikt worden.

    -h   Hulp tonen.

    -v   Versie tonen.

VOORBEELDEN

    Hieronder ziet u een voorbeeldsessie met fakeroot. Merk op dat binnen de nagebootste
    root-omgeving de bestandsbewerkingen die root-privileges vereisen lijken te slagen, maar
    in het echt niet worden uitgevoerd.

    $ whoami
    joost
    $ fakeroot /bin/bash
    # whoami
    root
    # mknod hda3 b 3 1
    # ls -ld hda3
    brw-r--r-- 1 root root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
    # chown joost:root hda3
    # ls -ld hda3
    brw-r--r-- 1 joost root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
    # ls -ld /
    drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
    # chown joost:users /
    # chmod a+w /
    # ls -ld /
    drwxrwxrwx 22 joost users 600 2007-01-20 23:58 /
    # exit
    $ ls -ld /
    drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
    $ ls -ld hda3
    -rw-r--r-- 1 joost users 0 2007-01-21 12:06 hda3

    Alleen de bewerkingen die de gebruiker joost toch al mocht uitvoeren, gebeuren ook echt.

    fakeroot is speciaal geschreven zodat gebruikers Debian GNU/Linux-pakketten (in het
    deb(5)-formaat) kunnen maken zonder daarvoor root-privileges nodig te hebben. Dit doet u
    met commando's als dpkg-buildpackage -rfakeroot of debuild -rfakeroot (in feite is
    -rfakeroot tegenwoordig standaard in debuild, dus die parameter kunt u weglaten).

VEILIGHEIDSASPECTEN

    fakeroot is een normaal programma, zonder setuid. Het verhoogt de privileges van de
    gebruiker niet, en verlaagt dus ook niet de veiligheid van het systeem.

BESTANDEN

    /usr/lib/libfakeroot/libfakeroot.so* De gedeelde bibliotheek met de omhulselfuncties.

OMGEVING

    FAKEROOTKEY
       De sleutel om met de fakeroot-daemon te communiceren. Ieder programma dat wordt
       gestart met de juiste LD_PRELOAD en een FAKEROOTKEY van een momenteel draaiende
       daemon wordt automatisch verbonden met die daemon, en krijgt hetzelfde `valse'
       zicht op de toegangsrechten/eigenaren van het bestandssysteem (ervan uitgaande dat
       de daemon en het programma dat de verbinding maakt werden opgestart door dezelfde
       gebruiker).

    LD_LIBRARY_PATH

    LD_PRELOAD
       Fakeroot werkt door systeemaanroepen te `omhullen' (`wrappen'). Dit wordt mogelijk
       gemaakt door LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot en LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0 in te
       stellen. Deze bibliotheek wordt vóór de C-bibliotheek van het systeem geladen, en
       dus wordt het grootste deel van de bibliotheekfuncties erdoor afgevangen. Als u
       ofwel LD_LIBRARY_PATH ofwel LD_PRELOAD moet instellen vanuit een fakeroot-omgeving,
       dan moeten deze na de al ingestelde paden worden ingesteld, bijvoorbeeld:
       LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/pad/naar/de/map/

BEPERKINGEN

    Versies bibliotheken
       Ieder binnen fakeroot uitgevoerd commando dient gekoppeld te zijn aan dezelfde
       versie van de C-bibliotheek als fakeroot zelf.

    open()/create()
       fakeroot `omhult' niet de functies open(), create(), enz. Dus als de gebruiker
       joost de commando's

       touch testbestand
       fakeroot
       ls -al testbestand

       uitvoert, in deze of in omgekeerde volgorde,

       fakeroot
       touch testbestand
       ls -al testbestand

       dan kan fakeroot niet weten dat in het eerste geval de eigenaar van testbestand
       eigenlijk joost zou moeten zijn terwijl in het tweede geval deze root moet zijn.
       Voor het maken van Debian-pakketten is het altijd goed om standaard alle
       `onbekende' bestanden eigenaar en groep 0 (root) te geven. Een echte oplossing voor
       dit probleem zou zijn het omhullen van open() en create(), maar dat geeft weer
       andere problemen, zoals het libtricks-pakket heeft aangetoond. Dit pakket omhulde
       veel meer functies, en wilde veel meer doen dan fakeroot. Het bleek dat slechts een
       kleine bijwerking van libc (van een versie waarin de functie stat() de functie
       open() niet aanriep, naar eentje met een stat()-functie die (in sommige gevallen)
       wel degelijk van open() gebruikt maakte) onverklaarbare `segfaults' veroorzaakte
       (dat wil zeggen, de stat() van libc6 riep de omhulde open() aan, die vervolgens de
       stat() van libc6 weer aanriep, enz.). Het oplossen van dit probleem was al niet
       makkelijk, maar bij iedere oplossing was het slechts een kwestie van tijd voordat
       een andere functie weer open() begon aan te roepen, en dan hebben we het nog niet
       eens over het aanpassen van fakeroot aan een ander besturingssysteem. Dus besloot
       ik om het aantal door fakeroot omhulde functies dan maar zo klein mogelijk te
       houden, om zo het gevaar van ‘botsingen’ in te perken.

    GNU configure (en andere soortgelijke programma's)
       Fakeroot verandert de manier waarop het systeem zich gedraagt. Programma's die het
       systeem verkennen, zoals GNU configure, kunnen hierdoor in de war raken (of anders
       kunnen zij fakeroot zo zwaar belasten dat fakeroot zelf in de war raakt). Het is
       dus niet aan te raden configure binnen fakeroot uit te voeren. Aangezien configure
       dient te worden aangeroepen in de regel `build' in debian/rules, zorgt het commando
       dpkg-buildpackage -rfakeroot er automatisch voor dat dit correct wordt afgehandeld.

FOUTEN

    Het programma omhult open() niet. Dit is op zichzelf geen fout, maar als een programma een
    commando open ("bestand", O_WRONLY, 000) uitvoert, dan iets naar het bestand bestand
    schrijft, het sluit, en dan nogmaals probeert het bestand voor uitlezen te openen, dan
    mislukt die open()-aanroep, omdat de toegangsrechten van het bestand op 000 staan. De fout
    zit erin dat als root hetzelfde doet, open() wel degelijk zal slagen, omdat de
    toegangsrechten voor root nooit worden nagetrokken. Ik heb er niettemin voor gekozen
    open() niet te omhullen, omdat open() door vele andere functies in libc wordt gebruikt
    (ook door al omhulde functies), wat kan uitmonden in oneindige lussen (nu of in de
    toekomst, wanneer de implementatie van verscheidene libc-functies enigzins verandert).

KOPIËREN

    fakeroot wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL 2.0
    of recenter).

AUTEURS

    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

VERTALING

    Martijn Dekker
       <martijn@inlv.org>

HANDLEIDINGSPAGINA

    Vooral door J.H.M. Dassen <jdassen@debian.org>. Nogal wat wijzigingen en aanvullingen door
    joost en Clint.

ZIE OOK

    faked(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1), /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG