Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    fixincludes - Verlaagt het aantal #includes in de bronbestanden van KDE

SAMENVATTING

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [file] [--help]

BESCHRIJVING

    fixuifiles probeert het aantal #includes in C++-bronbestanden te verlagen. Deze procedure
    is specifiek voor KDE-bronnen en het hoeft dus niet goed te werken voor bronnen die niet
    bij KDE horen.

    De volgende probleemgevallen kunnen gevonden worden door fixuifiles:

    ·  Ingevoegde headers die niet langer meer ondersteund worden, maar enkel bestaan om
      oudere Qt/KDE-versies te ondersteunen;

    ·  Het invoegen van dezelfde header in hetzelfde bestand.

    Er is ook een experimentele modus, welke probeert één voor één een header te verwijderen
    en controleert of het bestand nog steeds compileert. Opmerking: deze experimentele modus
    past de originele broncode aan.

    De bronbestanden zullen standaard niet aangepast worden, de gevonden probleemgevallen
    zullen naar de standaard uitvoer geschreven worden.

    De lijst van C++-bestanden dient op de commandoregel opgegeven te worden. Wanneer er geen
    bestanden gegeven zijn, zullen alle C++-bronnen in de huidige map of in onderliggende
    mappen gecontroleerd worden (met uitzondering van mappen welke een Makefile.am hebben die
    -UQT_NO_COMPAT of -UKDE_NO_COMPAT bevatten).

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OPTIES

    -v, --verbose
      Veel informatie op standaard uitvoer. Extra debuginformatie zal getoond worden op de
      standaard uitvoer.

    -e, --experimental
      Experimentele modus, zoals deze hierboven werd beschreven. Deze optie neemt ook
      automatisch de optie --modify mee.

    -m, --modify
      Naast het tonen van de uitvoer op de standaard uitvoer, zullen alle probleemgevallen
      ook meteen opgelost worden in de bronbestanden.

AUTEURS

    fixuifiles is geschreven door Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]              7 april 2003              FIXINCLUDES(1)