Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAAM

    gramps - Genealogisch Onderzoek en Analyse Beheersysteem.

SAMENVATTING

    gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-O|--open= GEGEVENSBESTAND
    [-f|--format= FORMAAT]] [-i|--import= BESTAND [-f|--format= FORMAAT]]
    [-i|--import=  ...]  [-e|--export= BESTAND [-f|--format= FORMAAT]]
    [-a|--action= ACTIE] [-p|--options=  OPTIESTRING]]  [  BESTAND  ]
    [--version]

BESCHRIJVING

    Gramps is een Free/OpenSource genealogisch programma dat in Python,
    geschreven is en gebruik maakt van de GTK+/GNOME interface. Gramps zal
    voor iedereen die al gewerkt heeft met andere genealogische programma's
    zoals Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM) of GNU
    Geneweb.  Importeren  vanuit  het  gekende  GEDCOM-formaat wordt
    ondersteund. Dit formaat wordt wereldwijd gebruikt door bijna alle
    genealogische software.

OPTIES

    grampsBESTAND
       Wanneer  BESTAND opgegeven wordt (zonder vlaggen) als een
       familiestamboom of als een familistamboommap, dan wordt dit
       bestand geopend en een interactieve sessie wordt gestart. Indien
       BESTAND een bestandsformaat dat door Gramps herkent wordt, zal
       een lege familiestamboom aangemaakt worden. De bestandsnaam
       wordt gebaseerd op de BESTAND naam en de gegevens worden in dit
       bestand geïmporteerd. Met resterende opties wordt geen rekening
       gehouden. Deze wijze van opstarten is zeer bruikbaar om Gramps
       te gebruiken voor genealogische gegevens via een webbrowser.
       Deze opstartmethode kan gelijk welk gegevensformaat eigen aan
       Gramps behandelen, zie onder.

    -f,--format= FORMAAT
       Expliciet een formaat opgeven voor BESTAND door de optie -i, of
       -e mee te geven. Indien de -f optie niet opgegeven wordt voor
       BESTAND, wordt het formaat gebaseerd op de bestandsextensie of
       het MIME-type.

       Formaten beschikbaar voor uitvoer zijn gramps-xml (guessed if
       FILE ends with .gramps), gedcom (guessed if FILE ends with
       .ged), or any file export available through the Gramps plugin
       system.

       Formats available for import are grdb, gramps-xml, gedcom,
       gramps-pkg (guessed if FILE ends with .gpkg), and geneweb
       (guessed if FILE ends with .gw).

       Formats available for export are gramps-xml, gedcom, gramps-pkg,
       wft (guessed if FILE ends with .wft), geneweb, and iso (never
       guessed, always specify with -f option).

    -O,--open= DATABASE
       Open DATABASE which must be an existing database directory or
       existing family tree name.  If no action, import or export
       options are given on the command line then an interactive
       session is started using that database.

    -i,--import= FILE
       Import data from FILE. If you haven't specified a database then
       a temporary database is used; this is deleted when you exit
       gramps.

       When more than one input file is given, each has to be preceded
       by -i flag. The files are imported in the specified order, i.e.
       -i FILE1 -i FILE2 and -i FILE2 -i FILE1 might produce different
       gramps IDs in the resulting database.

    -e,--export= FILE
       Export data into FILE. For iso format, the FILE is actually the
       name of directory the gramps database will be written into. For
       gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg, and geneweb, the FILE is
       the name of the resulting file.

       When more than one output file is given, each has to be preceded
       by -e flag. The files are written one by one, in the specified
       order.

    -a,--action= ACTION
       Perform ACTION on the imported data. This is done after all
       imports are successfully completed. Currently available actions
       are summary (same as Reports->View->Summary), check (same as
       Tools->Database  Processing->Check  and Repair), and report
       (generates report, needs the OPTIONSTRING supplied by the -p
       flag).

       The  report  option  string  should satisfy the following
       conditions:
       It must not contain any spaces.  If some arguments need to
       include spaces, the string should be enclosed with quotation
       marks. Option string must list pairs of option names and
       values. Withing a pair, option name and value must be separated
       by the equality sign. Different pairs must be separated by
       commas.

       Most of the report options are specific for every report.
       However, there some common options.

       name=reportname
       This mandatory option determines which report will be generated.
       If the supplied report_name does not correspond to any available
       report, the error message will be printed followed by the list
       of available reports.

       show=all
       This will produce the list of names for all options available
       for a given report.

       show=optionname
       This will print the description of the functionality supplied by
       optionname, as well as what are the acceptable types and values
       for this option.

       Use the above options to find out everything about a given
       report.

    When more than one output action is given, each has to be preceded by
    -a flag. The actions are performed one by one, in the specified order.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Enables debug logs for development and testing. Look at the
       source code for details

    --version
       Prints the version number of gramps and then exits

werking

    Indien het eerste argument in de opdrachtregel niet start met dash (dus
    geen vlag) dan zal Gramps trachten om het bestand te openen met een
    naam die in het eerste argument werd opgegeven. Vervolgens wordt een
    interactieve sessie gestart en de  overige  argumenten  van  de
    opdrachtregel worden genegeerd.

    If the -O flag is given, then gramps will try opening the supplied
    database and then work with that data, as instructed by the further
    command line parameters.

    With or without the -O flag, there could be multiple imports, exports,
    and actions specified further on the command line by using -i, -e, and
    -a flags.

    The order of -i, -e, or -a options does not matter. The actual order
    always is: all imports (if any) -> all actions (if any) -> all exports
    (if any). But opening must always be first!

    If no -O or -i option is given, gramps will launch its main window and
    start the usual interactive session with the empty database, since
    there is no data to process, anyway.

    If no -o or -a options are given, gramps will launch its main window
    and start the usual interactive session with the database resulted from
    all  imports. This database resides in the import_db.grdb under
    ~/.gramps/import directory.

    The error encountered during import, export, or action, will be either
    dumped to stdout (if these are exceptions handled by gramps) or to
    stderr (if these are not handled). Use usual shell redirections of
    stdout and stderr to save messages and errors in files.

EXAMPLES

    To open an existing family tree and import an xml file into it, one
    may type:
       gramps -O 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    The above changes the opened family tree, to do the same, but import
    both in a temporary family tree and start an interactive session, one
    may type:
       gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    To import four databases (whose formats can be determined from their
    names) and then check the resulting database for errors, one may type:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a
       check

    To explicitly specify the formats in the above example, append
    filenames with appropriate -f options:
       gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i
       ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check

    To record the database resulting from all imports, supply -e flag (use
    -f if the filename does not allow gramps to guess the format):
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/new-package -f gramps-pkg

    To import three databases and start interactive gramps session with the
    result:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps

    Finally, to start normal interactive session type:
       gramps

CONCEPTEN

    Ondersteuning van een op python-gebaseerd plugin systeem. Dit laat toe
    om verslagen, hulpgereedschappen en vensterfilters toe te voegen zonder
    dat het hoofdprogramma dient aangepast.

    De klassieke uitdrukken zijn mogelijk, maar daar bovenover kunnen de
    meeste verslagen ook gebruik maken van OpenOffice.org, AbiWord, HTML,
    of LaTeX. Zo kunnen gebruikers het formaat wijzigen naar eigen wens.

GEKENDE BUGS EN BEPERKINGEN

BESTANDEN

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

AUTEURS

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Deze man pagina werd oorspronkelijk geschreven door:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    voor het Debian GNU/Linux systeem.

    Deze man pagina wordt momenteel onderhouden door:
    Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

    Deze nederlandstalige man pagina wordt momenteel onderhouden door:
    Erik De Richter <frederik.de.richter@pandora.be>

DOCUMENTATIE

    De gebruikersdocumentatie is beschikbaar via de normale GNOME Help
    browser in de vorm van een Gramps-handleiding. De handleiding is ook
    beschikbaar in XML-formaat:  gramps-manual.xml  onder  doc/gramps-
    manual/$LANG in de officiële brondistributie.

    De  ontwikkelingsdocumentatie  kan  gevonden  worden  op  de
    http://developers.gramps-project.org webstek.