Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAAM

    gramps - Genealogisch Onderzoek en Analyse Beheersysteem.

SAMENVATTING

    gramps  [-?|--help]  [--usage] [--version] [-O|--open= GEGEVENSBESTAND [-f|--format=
    FORMAAT]] [-i|--import= BESTAND [-f|--format= FORMAAT]] [-i|--import= ...]  [-e|--export=
    BESTAND [-f|--format= FORMAAT]] [-a|--action= ACTIE] [-p|--options= OPTIESTRING]] [
    BESTAND ] [--version]

BESCHRIJVING

    Gramps is een Free/OpenSource genealogisch programma dat in Python, geschreven is en
    gebruik maakt van de GTK+/GNOME interface. Gramps zal voor iedereen die al gewerkt heeft
    met andere genealogische programma's zoals Family Tree Maker (TM),  Personal Ancestral
    Files  (TM)  of GNU Geneweb.  Importeren vanuit het gekende GEDCOM-formaat wordt
    ondersteund. Dit formaat wordt wereldwijd gebruikt door bijna alle genealogische software.

OPTIES

    grampsBESTAND
       Wanneer BESTAND opgegeven wordt (zonder vlaggen) als een familiestamboom of als een
       familistamboommap, dan wordt dit bestand geopend en een interactieve sessie wordt
       gestart. Indien BESTAND een bestandsformaat dat door Gramps herkent wordt, zal een
       lege familiestamboom aangemaakt worden. De bestandsnaam wordt gebaseerd op de
       BESTAND naam en de gegevens worden in dit bestand geïmporteerd. Met resterende
       opties wordt geen rekening gehouden. Deze wijze van opstarten is zeer bruikbaar om
       Gramps te gebruiken voor genealogische gegevens via een  webbrowser.  Deze
       opstartmethode kan gelijk welk gegevensformaat eigen aan Gramps behandelen, zie
       onder.

    -f,--format= FORMAAT
       Expliciet een formaat opgeven voor BESTAND door de optie -i, of -e mee te geven.
       Indien de -f optie niet opgegeven wordt voor BESTAND, wordt het formaat gebaseerd
       op de bestandsextensie of het MIME-type.

       Formaten beschikbaar voor uitvoer zijn gramps-xml (guessed if FILE ends with
       .gramps), gedcom (guessed if FILE ends with .ged), or any file export available
       through the Gramps plugin system.

       Formats available for import are grdb, gramps-xml, gedcom, gramps-pkg (guessed if
       FILE ends with .gpkg), and geneweb (guessed if FILE ends with .gw).

       Formats available for export are gramps-xml, gedcom, gramps-pkg, wft (guessed if
       FILE ends with .wft), geneweb, and iso (never guessed, always specify with -f
       option).

    -O,--open= DATABASE
       Open DATABASE which must be an existing database directory or existing family tree
       name. If no action, import or export options are given on the command line then an
       interactive session is started using that database.

    -i,--import= FILE
       Import data from FILE. If you haven't specified a database then a temporary
       database is used; this is deleted when you exit gramps.

       When more than one input file is given, each has to be preceded by -i flag. The
       files are imported in the specified order, i.e. -i FILE1 -i FILE2 and -i FILE2 -i
       FILE1 might produce different gramps IDs in the resulting database.

    -e,--export= FILE
       Export data into FILE. For iso format, the FILE is actually the name of directory
       the gramps database will be written into. For gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg,
       and geneweb, the FILE is the name of the resulting file.

       When more than one output file is given, each has to be preceded by -e flag. The
       files are written one by one, in the specified order.

    -a,--action= ACTION
       Perform ACTION on the imported data. This is done after all imports are
       successfully completed. Currently available actions are  summary  (same  as
       Reports->View->Summary), check (same as Tools->Database Processing->Check and
       Repair), and report (generates report, needs the OPTIONSTRING supplied by the -p
       flag).

       The report option string should satisfy the following conditions:
       It must not contain any spaces. If some arguments need to include spaces, the
       string should be enclosed with quotation marks. Option string must list pairs of
       option names and values. Withing a pair, option name and value must be separated
       by the equality sign. Different pairs must be separated by commas.

       Most of the report options are specific for every report. However, there some
       common options.

       name=reportname
       This mandatory option determines which report will be generated. If the supplied
       report_name does not correspond to any available report, the error message will be
       printed followed by the list of available reports.

       show=all
       This will produce the list of names for all options available for a given report.

       show=optionname
       This will print the description of the functionality supplied by optionname, as
       well as what are the acceptable types and values for this option.

       Use the above options to find out everything about a given report.

    When more than one output action is given, each has to be preceded by -a flag. The actions
    are performed one by one, in the specified order.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Enables debug logs for development and testing. Look at the source code for details

    --version
       Prints the version number of gramps and then exits

werking

    Indien het eerste argument in de opdrachtregel niet start met dash (dus geen vlag) dan zal
    Gramps trachten om het bestand te openen met een naam die in het eerste argument werd
    opgegeven. Vervolgens wordt een interactieve sessie gestart en de overige argumenten van
    de opdrachtregel worden genegeerd.

    If the -O flag is given, then gramps will try opening the supplied database and then work
    with that data, as instructed by the further command line parameters.

    With or without the -O flag, there could be multiple imports, exports, and actions
    specified further on the command line by using -i, -e, and -a flags.

    The order of -i, -e, or -a options does not matter. The actual order always is: all
    imports (if any) -> all actions (if any) -> all exports (if any). But opening must always
    be first!

    If no -O or -i option is given, gramps will launch its main window and start the usual
    interactive session with the empty database, since there is no data to process, anyway.

    If no -o or -a options are given, gramps will launch its main window and start the usual
    interactive session with the database resulted from all imports. This database resides in
    the import_db.grdb under ~/.gramps/import directory.

    The error encountered during import, export, or action, will be either dumped to stdout
    (if these are exceptions handled by gramps) or to stderr (if these are not handled). Use
    usual shell redirections of stdout and stderr to save messages and errors in files.

EXAMPLES

    To open an existing family tree and import an xml file into it, one may type:
       gramps -O 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    The above changes the opened family tree, to do the same, but import both in a temporary
    family tree and start an interactive session, one may type:
       gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    To import four databases (whose formats can be determined from their names) and then check
    the resulting database for errors, one may type:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check

    To explicitly specify the formats in the above example, append filenames with appropriate
    -f options:
       gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-
       xml -i file4.wft -f wft -a check

    To record the database resulting from all imports, supply -e flag (use -f if the filename
    does not allow gramps to guess the format):
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/new-package -f gramps-pkg

    To import three databases and start interactive gramps session with the result:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps

    Finally, to start normal interactive session type:
       gramps

CONCEPTEN

    Ondersteuning van een op python-gebaseerd plugin systeem. Dit laat toe om verslagen,
    hulpgereedschappen en vensterfilters toe te voegen zonder dat het hoofdprogramma dient
    aangepast.

    De klassieke uitdrukken zijn mogelijk, maar daar bovenover kunnen de meeste verslagen ook
    gebruik maken van OpenOffice.org, AbiWord, HTML, of LaTeX. Zo kunnen gebruikers het
    formaat wijzigen naar eigen wens.

GEKENDE BUGS EN BEPERKINGEN

BESTANDEN

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

AUTEURS

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Deze man pagina werd oorspronkelijk geschreven door:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    voor het Debian GNU/Linux systeem.

    Deze man pagina wordt momenteel onderhouden door:
    Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

    Deze nederlandstalige man pagina wordt momenteel onderhouden door:
    Erik De Richter <frederik.de.richter@pandora.be>

DOCUMENTATIE

    De gebruikersdocumentatie is beschikbaar via de normale GNOME Help browser in de vorm van
    een Gramps-handleiding. De handleiding is ook beschikbaar in XML-formaat: gramps-
    manual.xml onder doc/gramps-manual/$LANG in de officiële brondistributie.

    De ontwikkelingsdocumentatie kan gevonden worden  op  de  http://developers.gramps-
    project.org webstek.