Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - commandoregel-client voor het KDE-adresboek

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave]
         [-ic codec] [-if format] [-if-opts format-opties]
         [-oc codec] [-of format] [-of-opts format-opties]
         [invoer-gegevens]

BESCHRIJVING

    kabcclient staat commandoregel toegang tot het KDE-adresboek,
    bijvoorbeeld in shell-scripts. Het ondersteunt invoer vanaf stdin of
    via extra commandoregel-argumenten. Uitvoer gaat altijd naar stdout.

OPTIES

    Werkwijzen

      -A, --add
        Een nieuw contactpersoon toevoegen aan het adresboek

      -R, --remove
        Een bestaand contactpersoon verwijderen uit het adresboek

      -M, --merge
        Mengt invoergegevens met een bestaand contactpersoon in het
        adresboek. Dit voegt elke nieuwe informatie toe aan het
        bestaande

      -S, --search
        Zoekt in het adresboek naar contacten die overeenkomen

      -L, --list
        Toont alle contactpersonen in het adresboek

    Invoeropties

      -ic, --input-codec
        Laat invoertekst passeren door een gespecificeerde
        tekstcodering. Zie -ic help voor additionele informatie over
        invoercodecs. Standaard is local die de codec voor de huidige
        taalregio(5)-instellingen zal gebruiken

      -if, --input-format
        Ontleedt de invoertekst volgens gegeven formatteringsregels.
        Zie -if help voor beschikbare formats. Standaard is zoeken

      In plaats van invoertekst lezen, kan kabcclient een dialoog tonen
      voor het selecteren van contacten met gebruik van het invoerformat
        dialoog

      -if-opts, --input-format-options
        Additionele opties voor het gekozen invoerformat. Kan optioneel
        zijn maar ook verplicht, afhankelijk van het format. Zie
        -if-opts help voor beschikbare formatopties

    Uitvoeropties

      -oc, --output-codec
        Laat uitvoertekst passeren door een gespecificeerde
        tekstcodering. Zie -oc help voor additionele informatie over
        uitvoercodecs. Standaard is local die de codec voor de huidige
        taalregio(5)-instellingen zal gebruiken.

      -of, --output-format
        Formatteert de uitvoertekst volgens gegeven
        formatteringsregels. Zie -of help voor beschikbare formats.
        Standaard is vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Additionele opties voor het gekozen uitvoerformat. Kan
        optioneel zijn maar ook verplicht, afhankelijk van het format.
        Zie -of-opts help voor beschikbare formatopties

    Extra opties

      --match-case
        Gebruikt hoofdlettergevoelige overeenkomsten bij het
        vergelijken van ingevoerde tekst met de contactpersonen

      --nosave
        Voer informatiewijzigingsbewerkingen uit zoals -A, -R of -M
        alleen in het geheugen, maar schrijf deze wijzigingen niet
        terug naar het adresboek

UITGANGCODES

    Zoals gebruikelijk betekent een afsluitstatus van nul succes.
    Afhankelijk van de gekozen bewerkingsmodus geeft een niet-nul
    afsluitstatus een bepaald probleem aan dat het programma tegenkwam

    TOEVOEGEN

      1
        Lezen van de invoertekst is mislukt

      2
        Een bruikbare contactpersoon aanmaken van de invoertekst is
        mislukt, bijv. geen gegevens of fout geformatteerde gegevens
        voor het gekozen invoerformat

      3
        Opslaan van de wijzigingen in het adresboek is mislukt. Dit kan
        bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door andere programma's die het
        adresboek nu blokkeren.

    VERWIJDEREN

      1
        Lezen van de invoertekst is mislukt

      2
        Het programma kon geen enkel contactpersoonitem uit het
        adresboek verwijderen. Dit kan worden veroorzaakt doordat het
        ontleden van de invoertekst is mislukt, waardoor er geen
        overeenkomend contactpersoonitem in het adresboek is gevonden
        of meer dan één item. In het laatste geval wordt er een
        foutboodschap naar stderr gestuurd

      3
        Opslaan van de wijzigingen in het adresboek is mislukt. Dit kan
        bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door andere programma's die het
        adresboek nu blokkeren.

    SAMENVOEGEN

      1
        Lezen van de invoertekst is mislukt

      2
        Het programma kon de invoer met geen enkel contactpersoonitem
        uit het adresboek mengen. Dit kan worden veroorzaakt doordat
        het ontleden van de invoertekst is mislukt, waardoor er geen
        overeenkomend contactpersoonitem in het adresboek is gevonden
        of meer dan één item. In het laatste geval wordt er een
        foutboodschap naar stderr gestuurd

      3
        Opslaan van de wijzigingen in het adresboek is mislukt. Dit kan
        bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door andere programma's die het
        adresboek nu blokkeren.

      ZOEKEN, 1
        Lezen van de invoertekst is mislukt

      2
        Het programma kon geen enkel overeenkomend contactpersoonitem
        in het adresboek vinden. Dit kan worden veroorzaakt doordat het
        ontleden van de invoertekst is mislukt of geen overeenkomend
        contactpersoonitem in het adresboek is gevonden

VOORBEELDEN

    Zoek naar contactpersoonitems met Joe in ofwel de naam of het
    e-mailadres

      kabcclient -S Joe

    Doe het zelfde maar gebruik hoofdlettergevoelig zoeken

      kabcclient --match-case -S Joe

    Doe hetzelfde maar lees de invoertekst van stdin

      echo "Joe" | kabcclient --match-case -S

    Probeer een nieuwe contactpersoon toe te voegen uit een geformatteerd
    e-mailadres

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Doe hetzelfde, maar sla de wijzigingen op het adresboek

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Tonen van de beschikbare formats

      kabcclient -if help

    Tonen van de beschikbare uitvoerformats

      kabcclient -of help

    Tonen van de beschikbare opties voor het 'e-mail' uitvoerformat

      kabcclient -of email -of-opts help

    Toon alle e-mailadressen voor alle contactpersonen die 'Marilyn'
    bevatten

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Alle contactpersonen verwijderen die de gebruiker heeft geselecteerd in
    de selectiedialoog voor contactpersonen

      kabcclient --remove -if dialog

    Geselecteerde contactpersonen exporteren naar een VCard-bestand
    (standaard uitvoerformat)

      kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

AUTEUR

    Deze gebruikerspagina is geschreven door Kevin Krammer
    <kevin.krammer@gmx.at>. Toestemming wordt gegeven om dit document te
    kopiëren, te verspreiden en/of te wijzigen onder de bepalingen van de
    GNU General Public License, Version 2 of een latere versie zoals
    gepubliceerd door de Free Software Foundation.

    Op Debian systemen kan de complete tekst van de GNU General Public
    License worden gevonden in /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Auteur