Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Een programma om een gegeven set van bladwijzers te
    mengen in de lijst van bladwijzers van de gebruiker.

SAMENVATTING

    kbookmarkmerger [Qt-opties...] [KDE-opties...] {map}

BESCHRIJVING

    kbookmarkmerger is een programma voor het mengen van een gegeven set
    bladwijzers in de set bladwijzers van de gebruiker; als de gebruiker
    nog geen bladwijzers heeft aangemaakt, dan wordt een nieuwe lijst
    bladwijzers aangemaakt en de gegeven bladwijzers er ingevoegd.
    kbookmarkmerger houdt bij welke bestanden in een vorige keer zijn
    gemengd, zodat geen bladwijzer meer dan één keer geïnstalleerd wordt in
    de bladwijzers van de gebruiker.In het geval dat KDE draait, terwijl
    kbookmarkmerger wordt uitgevoerd zal het KDE-bladwijzersubsysteem
    worden geïnformeerd van elke wijziging in de bladwijzers van de
    gebruiker, zodat alle programma's die die informatie gebruiken (bijv.
    Konqueror) de wijzigingen direct ter beschikking hebben.

    De traditioneel gebruikte benadering om zoiets te bereiken was het
    gebruik van een zorgvuldig opgezet skelet van thuismappen bij het
    aanmaken van een nieuw gebruikersaccount om zo de gebruiker te voorzien
    van een standaard set bladwijzers. Het probleem met deze benadering is
    dat nadat het gebruikersaccount is aangemaakt, er geen nieuwe
    bladwijzers kunnen worden gepropageerd.

    Dit mechanisme is bruikbaar voor systeembeheerders die een bladwijzer,
    die naar een bepaald document verwijst, willen propageren (bijvoorbeeld
    belangrijke notities over het systeem) aan alle gebruikers.
    Distributeurs kunnen het ook bruikbaar vinden voor commentaar bij
    software pakketten die zijn geleverd met bladwijzerbestanden die
    kbookmarkmerger mengt in de lijst met bladwijzers van de gebruikers bij
    het installeren van het pakket. Op die manier kan documentatie die met
    een software pakket wordt meegeleverd gemakkelijk en zichtbaar
    beschikbaar zijn meteen nadat het pakket is geïnstalleerd.

    De enige parameter die kbookmarkmerger vereist is de naam van een map
    die gescand zal worden op bladwijzerbestanden. Alle bestanden in de
    gegeven map zullen beschouwd worden om te worden gemengd in de
    bladwijzers van de gebruiker. De bestanden in de gegeven map zouden
    geldige XBEL bestanden moeten zijn.

ZIE OOK

    Konqueror handleiding[1]

VOORBEELDEN

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Mengt alle bladwijzerbestanden opgeslagen in /usr/local/extra-bookmarks
    in de lijst bladwijzers van joe.

STANDAARDEN

      XBEL specificatie[2]

RESTRICTIES

    Bij het bepalen van of een gegeven bladwijzerbestand al gemengd is in
    de lijst van bladwijzers van de gebruiker of niet, zal kbookmarkmerger
    kijken naar de bestandsnaam van het bladwijzerbestand - de inhoud wordt
    in het geheel niet gecontroleerd. Dit betekent dat het wijzigen van een
    bladwijzerbestand dat al was gemengd in de lijst met bladwijzers van
    een gebruiker niet nog eens het mengen zal starten.

    Merk ook op dat in het geval een gebruiker een bladwijzer wijzigt die
    was gemengd in zijn setup, het originele bladwijzerbestand ongewijzigd
    zal blijven.

AUTEUR

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTEUR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Auteur.

OPMERKINGEN

    1. Konqueror handleiding
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL specificatie
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/