Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Een programma om een gegeven set van bladwijzers te mengen in de lijst
    van bladwijzers van de gebruiker.

SAMENVATTING

    kbookmarkmerger [Qt-opties...] [KDE-opties...] {map}

BESCHRIJVING

    kbookmarkmerger is een programma voor het mengen van een gegeven set bladwijzers in de set
    bladwijzers van de gebruiker; als de gebruiker nog geen bladwijzers heeft aangemaakt, dan
    wordt een nieuwe lijst bladwijzers aangemaakt en de gegeven bladwijzers er ingevoegd.
    kbookmarkmerger houdt bij welke bestanden in een vorige keer zijn gemengd, zodat geen
    bladwijzer meer dan één keer geïnstalleerd wordt in de bladwijzers van de gebruiker.In het
    geval dat KDE draait, terwijl kbookmarkmerger wordt uitgevoerd zal het
    KDE-bladwijzersubsysteem worden geïnformeerd van elke wijziging in de bladwijzers van de
    gebruiker, zodat alle programma's die die informatie gebruiken (bijv. Konqueror) de
    wijzigingen direct ter beschikking hebben.

    De traditioneel gebruikte benadering om zoiets te bereiken was het gebruik van een
    zorgvuldig opgezet skelet van thuismappen bij het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount
    om zo de gebruiker te voorzien van een standaard set bladwijzers. Het probleem met deze
    benadering is dat nadat het gebruikersaccount is aangemaakt, er geen nieuwe bladwijzers
    kunnen worden gepropageerd.

    Dit mechanisme is bruikbaar voor systeembeheerders die een bladwijzer, die naar een
    bepaald document verwijst, willen propageren (bijvoorbeeld belangrijke notities over het
    systeem) aan alle gebruikers. Distributeurs kunnen het ook bruikbaar vinden voor
    commentaar bij software pakketten die zijn geleverd met bladwijzerbestanden die
    kbookmarkmerger mengt in de lijst met bladwijzers van de gebruikers bij het installeren
    van het pakket. Op die manier kan documentatie die met een software pakket wordt
    meegeleverd gemakkelijk en zichtbaar beschikbaar zijn meteen nadat het pakket is
    geïnstalleerd.

    De enige parameter die kbookmarkmerger vereist is de naam van een map die gescand zal
    worden op bladwijzerbestanden. Alle bestanden in de gegeven map zullen beschouwd worden om
    te worden gemengd in de bladwijzers van de gebruiker. De bestanden in de gegeven map
    zouden geldige XBEL bestanden moeten zijn.

ZIE OOK

    Konqueror handleiding[1]

VOORBEELDEN

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Mengt alle bladwijzerbestanden opgeslagen in /usr/local/extra-bookmarks in de lijst
    bladwijzers van joe.

STANDAARDEN

      XBEL specificatie[2]

RESTRICTIES

    Bij het bepalen van of een gegeven bladwijzerbestand al gemengd is in de lijst van
    bladwijzers van de gebruiker of niet, zal kbookmarkmerger kijken naar de bestandsnaam van
    het bladwijzerbestand - de inhoud wordt in het geheel niet gecontroleerd. Dit betekent dat
    het wijzigen van een bladwijzerbestand dat al was gemengd in de lijst met bladwijzers van
    een gebruiker niet nog eens het mengen zal starten.

    Merk ook op dat in het geval een gebruiker een bladwijzer wijzigt die was gemengd in zijn
    setup, het originele bladwijzerbestand ongewijzigd zal blijven.

AUTEUR

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTEUR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Auteur.

OPMERKINGEN

    1. Konqueror handleiding
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL specificatie
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/