Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kde4-config - Toont de KDE installatiepaden

SAMENVATTING

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
          [--version] [--types] [--path type] [--userpath type] [--install type]

BESCHRIJVING

    kde4-config is een commandoregelprogramma dat gebruikt wordt om informatie over de KDE
    installatie of gebruikerspaden te verkrijgen.

    Gebruik dit programma om te bepalen waar de verschillende aspecten van de KDE-installatie
    verblijven op uw systeem.

OPTIES

    --expandvars
      expandeer ${prefix} en ${exec_prefix} in de uitvoer

    --prefix
      Gecompileerd in prefix voor KDE-bibliotheken

    --exec-prefix
      Gecompileerd in exec_prefix voor KDE-bibliotheken

    --libsuffix
      Gecompileerd in library path suffix

    --localprefix
      Prefix in $HOME gebruikt voor het schrijven van bestanden

    --version
      Gecompileerd in version string voor KDE-bibliotheken

    --types
      Toon een lijst met alle beschikbare KDE-gegevensbrontypen

    --path type
      Zoekpad voor het gespecificeerde type

    --userpath type
      Gebruikerspad voor de typen: desktop|autostart|document

    --install type
      Prefix voor het installeren van hulpbronbestanden naar

VOORBEELDEN

    Toon de hoogste KDE-installatiemap:

    % kde4-config --prefix

    Toon een lijst met alle gegevensbrontypes:

    % kde4-config --types

    Toon het pad van geïnstalleerde achtergrondafbeeldingen:

    % kde4-config --path wallpaper

ZIE OOK

    kdeoptions(7)

FOUTEN/BUGS

    Niets bekend.

AUTEUR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Auteur.