Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdesu - Voert een programma uit met verhoogde toegangsrechten

SAMENVATTING

    kdesu [-c commando] [-d] [-f bestand] [-i pictogramnaam] [-n] [-p prioriteit] [-r] [-s]
       [-t] [-u user] [--noignorebutton] [--attach winid]

    kdesu [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    KDE su is een grafische frontend voor het UNIX® su commando voor de K Desktop Environment.
    Het stelt u in staat om een programma te sterten als een andere gebruiker door het
    wachtwoord voor die gebruiker te leveren. KDE su is een programma zonder privileges; het
    gebruikt het systeemcommando su.

    KDE su heeft één extra functie: het kan optioneel wachtwoorden voor u onthouden. Als u
    deze functie wilt gebruiken hoeft u het wachtwoord slechts één keer in te voeren voor elk
    commando.

    Dit programma is bedoelt om te worden gestart vanaf de commandoreghel of vanuit een
    .desktop bestand.

    Omdat kdesu niet langer geïnstalleerd is in
    $(kde4-config --prefix)/bin maar in kde4-config --path libexec en daarom niet in uw Path,
    moet u $(kde4-config --path libexec)kdesu gebruiken om kdesu te starten.

OPTIES

    -c commando
      Dit specificeert het commando dat gedraaid zal worden als root. Er moet één argument
      in. Dus, als u, bijvoorbeeld, een nieuwe bestandsbeheerder wilt starten, kunt u op de
      prompt het volgende invoeren: $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Debug-informatie tonen.

    -f bestand
      Met deze optie kunt u KDE su efficiënt gebruiken in .desktop bestanden. Het vertelt
      KDE su om het bestand gespecificeerd door de bestand te lezen. Als dit bestand
      schrijfbaar is door de huidige gebruiker, zal KDE su het commando als de huidige
      gebruiker uitvoeren. Als het niet schrijfbaar is, zal het commando uitgevoerd worden
      door de gebruiker gebruiker (standaard is dat root).

      bestand wordt op de volgende manier bekeken: als bestand met een "/" begint, wordt het
      gezien als een absolute bestandsnaam. Anders wordt het gezien als de naam van een
      globaal KDE-configuratiebestand.

    -i pictogramnaam
      Geeft het pictogram op dat in het wachtwoordvenster gebruikt moet worden. U kunt
      volstaan met de naam zonder extensie.

    -n
      Sla het wachtwoord niet op. Dit schakelt het keuzevakje Wachtwoord onthouden in het
      dialoogvenster uit.

    -p prioriteit
      Stel de prioriteit in. De prioriteit is een getal tussen 0 en 100, met 100 als hoogste
      prioriteit en 0 als laagste. De standaard is 50.

    -r
      Realtime scheduling gebruiken.

    -s
      Stop de kdesu-daemon. Dit is de daemon die wachtwoorden die werken op de achtergrond
      in een cache bewaart. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld met de optie -n bij
      het initieel opstarten van KDE su.

    -t
      Schakel terminaluitvoer in. Dit schakelt wachtwoord opslaan uit. Dit is grotendeels
      bedoeld voor debugging; als u een console applicatie wilt draaien, gebruik dan het
      standaard commando su.

    -u gebruiker
      Hoewel KDE su het meest gebruikt wordt om een commando als hoofdgebruiker (root) te
      starten, kunt u elke gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord opgeven.

    --noignorebutton
      Geen knop 'Negeren' tonen.

    --attach winid
      Zorgt er voor dat het venster zich gedraagt als dialoogvenster voor een X11-toepassing
      die wordt gespecificeerd via winid.

ZIE OOK

    su(1)

    Meer uitgebreide informatie vindt u in help:/kdesu (voer deze URL in in Konqueror of typ
    khelpcenter help:/kdesu in op de opdrachtregel)

VOORBEELDEN

    Om kfmclient als gebruiker jim te starten en het Konqueror-pictogram in de
    wachtwoorddialoog te tonen:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTEURS

    KDE su is geschreven door Geert Jansen jansen@kde.org en Pietro Iglio iglio@fub.it.

AUTEUR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Auteur.