Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdesu - Voert een programma uit met verhoogde toegangsrechten

SAMENVATTING

    kdesu [-c commando] [-d] [-f bestand] [-i pictogramnaam] [-n] [-p
       prioriteit] [-r] [-s] [-t] [-u user] [--noignorebutton] [--attach
       winid]

    kdesu [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    KDE su is een grafische frontend voor het UNIX® su commando voor de K
    Desktop Environment. Het stelt u in staat om een programma te sterten
    als een andere gebruiker door het wachtwoord voor die gebruiker te
    leveren. KDE su is een programma zonder privileges; het gebruikt het
    systeemcommando su.

    KDE su heeft één extra functie: het kan optioneel wachtwoorden voor u
    onthouden. Als u deze functie wilt gebruiken hoeft u het wachtwoord
    slechts één keer in te voeren voor elk commando.

    Dit programma is bedoelt om te worden gestart vanaf de commandoreghel
    of vanuit een .desktop bestand.

    Omdat kdesu niet langer geïnstalleerd is in
    $(kde4-config --prefix)/bin maar in kde4-config --path libexec en
    daarom niet in uw Path, moet u $(kde4-config --path libexec)kdesu
    gebruiken om kdesu te starten.

OPTIES

    -c commando
      Dit specificeert het commando dat gedraaid zal worden als root. Er
      moet één argument in. Dus, als u, bijvoorbeeld, een nieuwe
      bestandsbeheerder wilt starten, kunt u op de prompt het volgende
      invoeren: $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Debug-informatie tonen.

    -f bestand
      Met deze optie kunt u KDE su efficiënt gebruiken in .desktop
      bestanden. Het vertelt KDE su om het bestand gespecificeerd door de
      bestand te lezen. Als dit bestand schrijfbaar is door de huidige
      gebruiker, zal KDE su het commando als de huidige gebruiker
      uitvoeren. Als het niet schrijfbaar is, zal het commando uitgevoerd
      worden door de gebruiker gebruiker (standaard is dat root).

      bestand wordt op de volgende manier bekeken: als bestand met een
      "/" begint, wordt het gezien als een absolute bestandsnaam. Anders
      wordt het gezien als de naam van een globaal
      KDE-configuratiebestand.

    -i pictogramnaam
      Geeft het pictogram op dat in het wachtwoordvenster gebruikt moet
      worden. U kunt volstaan met de naam zonder extensie.

    -n
      Sla het wachtwoord niet op. Dit schakelt het keuzevakje Wachtwoord
      onthouden in het dialoogvenster uit.

    -p prioriteit
      Stel de prioriteit in. De prioriteit is een getal tussen 0 en 100,
      met 100 als hoogste prioriteit en 0 als laagste. De standaard is
      50.

    -r
      Realtime scheduling gebruiken.

    -s
      Stop de kdesu-daemon. Dit is de daemon die wachtwoorden die werken
      op de achtergrond in een cache bewaart. Deze functie kan ook worden
      uitgeschakeld met de optie -n bij het initieel opstarten van KDE
      su.

    -t
      Schakel terminaluitvoer in. Dit schakelt wachtwoord opslaan uit.
      Dit is grotendeels bedoeld voor debugging; als u een console
      applicatie wilt draaien, gebruik dan het standaard commando su.

    -u gebruiker
      Hoewel KDE su het meest gebruikt wordt om een commando als
      hoofdgebruiker (root) te starten, kunt u elke gebruikersnaam met
      bijbehorend wachtwoord opgeven.

    --noignorebutton
      Geen knop 'Negeren' tonen.

    --attach winid
      Zorgt er voor dat het venster zich gedraagt als dialoogvenster voor
      een X11-toepassing die wordt gespecificeerd via winid.

ZIE OOK

    su(1)

    Meer uitgebreide informatie vindt u in help:/kdesu (voer deze URL in in
    Konqueror of typ khelpcenter help:/kdesu in op de opdrachtregel)

VOORBEELDEN

    Om kfmclient als gebruiker jim te starten en het Konqueror-pictogram in
    de wachtwoorddialoog te tonen:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTEURS

    KDE su is geschreven door Geert Jansen jansen@kde.org en Pietro Iglio
    iglio@fub.it.

AUTEUR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Auteur.