Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjscmd - KDE KJSEmbed interpreter

SAMENVATTING

    kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] |
       [-no-kde]] [bestand]

BESCHRIJVING

    kjscmd is een hulpmiddel voor het uitvoeren van KJSEmbed-scripts vanaf
    de commandoregel. Het draait de scripts in het genoemde bestand met
    gebruik van KJSEmbed. Het accepteert geen - (stdin) als een bestand.

PROGRAMMA-OPTIES

    -e,--exec
      Voer het script in bestand uit zonder gui-ondersteund.

    -i,--interactive
      start de interactieve kjs-interpretator.

    -n,--no-kde
      start zonder KDE KApplicatie-ondersteuning.

GEBRUIK

    De meest gebruikelijke manier om kjscmd uit te voeren is eenvoudig als

      kjscmd bestand

    Als er geen parameter bestand wordt gebruikt, dan voert het een
    voorgedefinieerde testscript uit die de startsnelheid van kjscmd meet.

ZIE OOK

    kjs(1)

FOUTEN/BUGS

    Er zijn waarschijnlijk vele bugs. Gebruik bugs.kde.org[1] om ze te
    rapporteren.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org