Provided by: man-db_2.6.1-2_amd64 bug

NAAM

    lexgrog - hoofdinginformatie in manpagina's ontleden

SAMENVATTING

    lexgrog [-m|-c] [-fhwV] [-E encoding] bestand ...

BESCHRIJVING

    lexgrog is een implementatie van het traditionele “groff guess”-hulpprogramma in lex. Het
    leest de bestandslijst in de opdrachtregel  als  man-paginabronbestanden  of  als
    gestructureerde “cat”-pagina's, en toont hun naam en beschrijving zoals deze in apropos en
    watis gebruikt worden.o De lijst bevat preprocessingfilters die vereist zijn door de
    man-pagina, voor het doorgegeven wordt aan nroff of troff of aan beide.

    Als de invoer slecht gestructureerd is, dan zal lexgrog “parse failed” tonen; dit kan
    nuttig zijn voor externe programma's die de man-pagina's op juistheid controleren.
    Wanneer één van lexgrog's invoerbestanden (lq-” is, dan wordt uit de standaardinvoer
    gelezen; als enig invoerbestand gecomprimeerd is, dan zal een gedecomprimeerde versie
    automatisch worden ingelezen.

OPTIES

    -m, --man
       Invoer als man-paginabronbestanden ontleden. Dit is de standaard als --man noch
       --cat is opgegeven.

    -c, --cat
       Invoer als voorgestructureerde man-pagina's ontleden (“cat pages”). --man en --cat
       hoeven niet gelijktijdig opgegeven te worden.

    -w, --whatis
       De naam en beschrijving van de hoofding van man-pagina's tonen zoals deze worden
       gebruikt door apropos and watis. Dit is de standaard als --whatis noch --filters
       opgegeven is.

    -f, --filters
       De lijst met filters tonen die nodig zijn om de man-pagina voor te bewerken voordat
       nroff of troff deze opmaakt.

    -E codering, --encoding codering
       De gekozen karakterset voor de pagina forceren naar codering.

    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiksfout.

    2   lexgrog kon een of meer van de invoerpagina's niet ontleden.

VOORBEELDEN

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - een interface met de online-handleidingen"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - een interface met de online-handleidingen"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - beschrijvingen man-pagina tonen"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: ontleden is mislukt

WATIS-ONTLEDING

    mandb (die dezelfde broncode als lexgrog gebruikt) ontleedt het NAAM-deel bovenaan iedere
    handleidingspagina, zoekend naar namen en beschrijvingen van de daarin gedocumenteerde
    functionaliteiten. Hoewel de parser vrij soepel is omdat het rekening moet houden met een
    aantal historisch gegroeide vormen, kan het soms falen bij het ophalen van de vereiste
    informatie.

    Bij gebruik van de traditionele man-macroverzameling, ziet een correcte NAAM-sectie er
    ongeveer als volgt uit:

       .SH NAAM
       foo \- applicatie die iets doet

    Sommige opmakers van man-pagina's vereisen de ‘\-’ precies zoals getoond; mandb is wat
    soepeler, maar vanwege compatibiliteit met andere systemen, is het toch een goed idee om
    de backslash te behouden.

    Aan de linkerzijde zullen verschillende namen staan, gescheiden door komma's. Namen die
    spaties bevatten worden genegeerd om pathologisch gedrag bij sommige, slecht-opgemaakte
    NAAM-secties te voorkomen.  De tekst aan de rechterzijde is vrij en kan verdeeld worden
    over meerdere regels. Als meerdere functionaliteiten met verschillende beschrijvingen in
    dezelfde man-pagina's zijn gedocumenteerd, wordt hiervoor de volgende vorm gebruikt:

       .SH NAAM
       foo, bar \- applicaties om iets te doen
       .br
       baz \- applicatie om niets te doen

    (In plaats van de alineascheidingsmacro .br., kan een macro die een nieuwe alinea begint
    gebruikt worden, zoals .PP.

    Bij het gebruik van een mdoc-macroverzameling die is afgeleid van het BSD, ziet een
    correcte NAAM-sectie er als volgt uit:

       .Sh NAAM
       .Nm foo
       .Nd applicatie om iets te doen

    Er zijn meerdere, veelvoorkomende redenen waarom ontleden van watis mislukt. Soms
    vervangen de auteurs van man-pagina's ‘.SH NAME’ door ‘.SH MYPROGRAM’, waardoor mandb het
    deel niet kan vinden waaruit de benodigde informatie moet worden gehaald. Soms voegen
    auteurs wel de NAAM-sectie toe, maar gebruiken daarbij vrije tekst in plaats van ‘name \-
    description’.  Echter,  iedere  syntax die met het bovenstaande overeenkomt moet
    geaccepteerd worden.

ZIE OOK

    apropos(1), man(1), whatis(1), mandb(8)

OPMERKINGEN

    lexgrog poogt alleen bestanden met .so-verzoeken te ontleden, maar die kan dat alleen doen
    als de bestanden correct geïnstalleerd zijn in een man-paginastructuur.

AUTEUR

    De broncode die gebruikt wordt door lexgrog om man-pagina's te scannen is geschreven door:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin Watson schreef de huidige reïncarnatie van de opdrachtregel-frontend, en ook deze
    man-pagina.