Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAAM

    lexgrog - hoofdinginformatie in manpagina's ontleden

SAMENVATTING

    lexgrog [-m|-c] [-fhwV] [-E encoding] bestand ...

BESCHRIJVING

    lexgrog  is  een  implementatie  van  het  traditionele  “groff
    guess”-hulpprogramma in lex. Het leest de bestandslijst  in  de
    opdrachtregel  als  man-paginabronbestanden of als gestructureerde
    “cat”-pagina's, en toont hun naam en beschrijving zoals deze in apropos
    en watis gebruikt worden.o  De lijst bevat preprocessingfilters die
    vereist zijn door de man-pagina, voor het doorgegeven wordt aan nroff
    of troff of aan beide.

    Als de invoer slecht gestructureerd is, dan zal lexgrog “parse failed”
    tonen; dit kan nuttig zijn voor externe programma's die de man-pagina's
    op juistheid controleren.  Wanneer één van lexgrog's invoerbestanden
    (lq-” is, dan wordt uit de standaardinvoer gelezen;  als  enig
    invoerbestand gecomprimeerd is, dan zal een gedecomprimeerde versie
    automatisch worden ingelezen.

OPTIES

    -m, --man
       Invoer als man-paginabronbestanden ontleden.  Dit  is  de
       standaard als --man noch --cat is opgegeven.

    -c, --cat
       Invoer  als voorgestructureerde man-pagina's ontleden (“cat
       pages”). --man en --cat hoeven niet gelijktijdig opgegeven te
       worden.

    -w, --whatis
       De naam en beschrijving van de hoofding van man-pagina's tonen
       zoals deze worden gebruikt door apropos and watis. Dit is de
       standaard als --whatis noch --filters opgegeven is.

    -f, --filters
       De lijst met filters tonen die nodig zijn om de man-pagina voor
       te bewerken voordat nroff of troff deze opmaakt.

    -E codering, --encoding codering
       De gekozen karakterset voor de pagina forceren naar codering.

    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiksfout.

    2   lexgrog kon een of meer van de invoerpagina's niet ontleden.

VOORBEELDEN

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - een interface met de online-handleidingen"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - een interface met de online-handleidingen"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - beschrijvingen man-pagina tonen"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: ontleden is mislukt

WATIS-ONTLEDING

    mandb (die dezelfde broncode als lexgrog gebruikt) ontleedt het
    NAAM-deel bovenaan iedere handleidingspagina, zoekend naar namen en
    beschrijvingen van de daarin gedocumenteerde functionaliteiten. Hoewel
    de parser vrij soepel is omdat het rekening moet houden met een aantal
    historisch gegroeide vormen, kan het soms falen bij het ophalen van de
    vereiste informatie.

    Bij gebruik van de traditionele man-macroverzameling, ziet een correcte
    NAAM-sectie er ongeveer als volgt uit:

       .SH NAAM
       foo \- applicatie die iets doet

    Sommige opmakers van man-pagina's vereisen de ‘\-’ precies zoals
    getoond; mandb is wat soepeler, maar vanwege compatibiliteit met andere
    systemen, is het toch een goed idee om de backslash te behouden.

    Aan de linkerzijde zullen verschillende namen staan, gescheiden door
    komma's.  Namen die spaties bevatten worden genegeerd om pathologisch
    gedrag bij sommige, slecht-opgemaakte NAAM-secties te voorkomen.  De
    tekst aan de rechterzijde is vrij en kan verdeeld worden over meerdere
    regels.  Als  meerdere  functionaliteiten  met  verschillende
    beschrijvingen in dezelfde man-pagina's zijn gedocumenteerd, wordt
    hiervoor de volgende vorm gebruikt:

       .SH NAAM
       foo, bar \- applicaties om iets te doen
       .br
       baz \- applicatie om niets te doen

    (In plaats van de alineascheidingsmacro .br., kan een macro die een
    nieuwe alinea begint gebruikt worden, zoals .PP.

    Bij het gebruik van een mdoc-macroverzameling die is afgeleid van het
    BSD, ziet een correcte NAAM-sectie er als volgt uit:

       .Sh NAAM
       .Nm foo
       .Nd applicatie om iets te doen

    Er zijn meerdere, veelvoorkomende redenen waarom ontleden van watis
    mislukt.  Soms vervangen de auteurs van man-pagina's ‘.SH NAME’ door
    ‘.SH MYPROGRAM’, waardoor mandb het deel niet kan vinden waaruit de
    benodigde informatie moet worden gehaald. Soms voegen auteurs wel de
    NAAM-sectie toe, maar gebruiken daarbij vrije tekst in plaats van ‘name
    \- description’.  Echter, iedere syntax die met het bovenstaande
    overeenkomt moet geaccepteerd worden.

ZIE OOK

    apropos(1), man(1), whatis(1), mandb(8)

OPMERKINGEN

    lexgrog poogt alleen bestanden met .so-verzoeken te ontleden, maar die
    kan dat alleen doen als de bestanden correct geïnstalleerd zijn in een
    man-paginastructuur.

AUTEUR

    De broncode die gebruikt wordt door lexgrog om man-pagina's te scannen
    is geschreven door:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin  Watson  schreef  de  huidige  reïncarnatie  van  de
    opdrachtregel-frontend, en ook deze man-pagina.