Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_amd64 bug

REFERENTIENAAM

    mkvextract - haalt sporen uit Matroska(TM) bestanden en plaatst die in andere bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvextract {mode} {source-filename} [options] [extraction-spec]

BESCHRIJVING

    Dit programma haalt specifieke delen uit Matroska(TM) bestanden naar andere zeer bruikbare
    formaten. Het eerste argument, mode, vertelt mkvextract(1) wat eruit te halen. Momenteel
    wordt het uithalen ondersteund van sporen, markeringen, bijlagen, hoofdstukken, volg
    document(en) (cue) en tijd coderingen. Het tweede argument is de bron bestandsnaam. Het
    moet zijn een Matroska(TM) bestand. Alle volgende argumenten zijn opties en de 'uit te
    halen' sepcificaties; Die beiden van de geselecteerde wijze afhangen.

  Algemene opties
    De volgende opties zijn beschikbaar in alle modes en worden slechts éénmaal beschreven in
    deze sectie.

    -f, --parse-fully
      Stelt de ontleedt mode in op 'volledig'. De standaard waarde ontleedt niet het gehele
      bestand maar gebruikt de 'meta zoek' elemen(en) voor het lokaliseren van de vereiste
      elementen van een bronbestand. In 99% van alle gevallen is dit genoeg. Maar voor
      bestanden die het 'meta zoek' element niet bevatten of voor bestanden die zijn
      beschadigd kan deze gebruiker mode erg handig zijn. Een volledige scan kan een aantal
      minuten in beslag nemen terwijl een 'snelle' scan slechts enkele seconden duren.

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden geconverteerd naar de
      uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in uw
      besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan, er zijn gevallen
      waarin deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a her-interpreteert, voordat het
      geschreven wordt naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE' voor de Duitse
      taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings variabelen' te gebruiken LANG,
      LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van een 'list' als een code zal voor zorgen dat
      mkvextract(1) een lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska(TM) elementen zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier regels worden
      uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de informatie wordt verkregen (key
      version_check_url), de huidig uitgevoerde versie (key running_version), laatst
      uitgebrachte versie (key available_version en het ophaal adres (key download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er geen nieuwere versie
      beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere beschikbaar is en 2 indien er een fout
      ontstond (b.v. als de opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met ondersteuning voor
      libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand options-file. Regels met een
      spatie (lege ruimte) als eerste karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#')
      worden behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en einde van
      een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het nodig is een niet
      commentaar regel te starten met '#'. Deze regels worden beschreven in de sectie over
      overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvextract tracks source.mkv --raw 1:destination.raw' kunnen worden
      geconverteerd naar één van de volgende optie bestanden:

        # Extract a track from source.mkv
        tracks
        source.mkv
        # Output the track as raw data.
        --raw
        1:destination.raw

  Spoor uitpak mode
    Ingave: mkvextract tracks source-filename [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    De volgende commandoregel opties zijn beschikbaar voor elk spoor in 'tracks' uitpak mode.
    Zij zullen vooraan moeten worden geplaatst in de spoor specificatie (zie hieronder) Zij
    zouden toegepast moeten zijn op.

    -c character-set
      Stelt de karakter set in waarna het volgende ondertitel tekst spoor geconverteerd
      wordt. Is alleen geldig, wanneer een volgende ondertitel spoor verwijst naar een tekst
      ondertitel spoor. Standaard naar UTF-8.

    --blockadd niveau
      Houd alleen de BlockAdditions tot aan dit niveau. Standaard is alle niveaus te houden.
      Deze optie heeft alleen effect op bepaalde codecs zoals WAVPACK4.

    --cuesheet
      Zorgt er voor dat mkvextract(1) uitpakt naar een CUE lijst/document/reeks van de
      hoofdstuk data en markeer data voor de volgende sporen naar een bestand waarvan de
      naam van het uitvoer spoor heeft waarna '.cue' eraan toegevoegd wordt.

    --raw
      Pakt de raw dat uit naar een bestand zonder enige inhoud data er omheen. Niet zoals
      --fullraw dit merkteken markeren, veroorzaakt niet dat de inhoud van CodecPrivate
      element geschreven wordt naar het bestand. Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs
      diegenen die mkvextract(1) niet eens ondersteunt, maar het resulterende bestand kan
      onbruikbaar zijn.

    --fullraw
      Pakt de raw data uit naar een bestand zonder enige inhoud data er omheen. De inhoud
      van het CodecPrivate element zal eerst naar het bestand worden geschreven als het
      spoor zo'n hoofd element bevat. Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs diegene die
      mkvextract(1) niet eens ondersteunt, maar het resulterende bestand kan onbruikbaar
      zijn.

    TID:outname
      Extraheert het spoor met het ID TID naar het bestand outname als een dergelijk spoor
      bestaat in het bronbestand. Deze optie kan meerdere keren geven worden. De spo(o)r(en)
      ID's zijn hetzelfde als diegene die met mkvmerge(1)'s --identify optie worden
      verkregen.

      Eke uitvoernaam zou slechts éénmaal mogen worden gebruikt. De uitzonderingen zijn
      RealAudio en RealVideo sporen. Als je dezelfde naam gebruikt voor verschillende sporen
      dan zullen die sporen in hetzelfde bestand bewaard worden. Voorbeeld:

        $ mkvextract tracks input.mkv 1:output-two-tracks.rm 2:output-two-tracks.rm

  Markeeringen extraheer mode
    Ingave: mkvextract tags source-filename [options]

    De geëxtraheerde markeringen zijn geschreven naar het apparaat/houder tenzij de uitvoer is
    omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor details).

  Bijlagen extraheer mode
    Ingave: mkvextract attachments source-filename [options] AID1:outname1 [AID2:outname2 ...]

    AID:outname
      Zorgt voor het uitpakken van bijlage met het ID AID naar het bestand outname als een
      dergelijke bijlage bestaat in het bronbestand. Als de outname wordt leeggelaten dan
      wordt de naam gebruikt die zich binnenin het Matroska(TM) bronbestand bevindt. Deze
      optie kan meerdere malen worden gegeven. De ID's van de bijlagen zijn het zelfde als
      diegene die worden gecreëerd met mkvmerge(1)'s --identify optie.

  Hoofdstuk uitpak mode
    Ingave: mkvextract chapters source-filename [options]

    -s, --simple
      Exporteert de hoofdstuk informatie in een simpel tekst formaat gebruikt in de OGM
      hulpmiddelen (CHAPTER01=..., CHAPTER01NAME=...). In deze mode wordt sommige informatie
      overgeslagen. Standaard is de hoofdstuk uitvoer naar XML formaat.

    De geëxtraheerde hoofdstukken zijn geschreven naar het apparaat/houder tenzij de uitvoer
    is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor details).

  Volg document(en) (cue) extraheer mode
    Ingave: mkvextract cuesheet source-filename [options]

    De geëxtraheerde volg document(en) (cue) zijn geschreven naar het apparaat/houder tenzij
    de uitvoer is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor details).

  Tijdcode extraheer mode
    Ingave: mkvextract timecodes_v2 source-filename [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    De geëxtraheerde hoofdstukken zijn geschreven naar het apparaat/houder tenzij de uitvoer
    is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor details).

    TID:outname
      Extraheert tijdcodes voor het spoor met het ID TID naar het bestand outname als een
      dergelijk spoor bestaat in het bronbestand. Deze optie kan meerdere keren geven
      worden. De spo(o)r(en) ID's zijn hetzelfde als diegene die met mkvmerge(1)'s
      --identify optie worden verkregen.

      Voorbeeld:

        $ mkvextract timecodes_v2 input.mkv 1:tc-track1.txt 2:tc-track2.txt

UITVOER OMLEIDEN

    Verschillende extractie modes veroorzaken dat mkvextract(1) de geëxtraheerde data
    wegschrijft naar het apparaat/houder. In algemene zin, zijn er twee manieren om deze data
    naar een bestand te schrijven: één verzorgd door een 'schil' en één verzorgd door
    mkvextract(1) zelf.

    De in het schil ingebouwde omleidingsmechanisme wordt gebruikt door het toevoegen '>
    output-filename.ext' op de commandoregel. Voorbeeld:

      $ mkvextract tags source.mkv > tags.xml

    mkvextract(1)'s eigen omleiding wordt aangehaald met --redirect-output option. Voorbeeld:

      $ mkvextract tags source.mkv --redirect-output tags.xml

      Opmerking
      Met Windows zal je waarschijnlijk moeten gebruiken --redirect-output optie omdat,
      cmd.exe soms een speciaal karakter interpreteert nog voordat ze geschreven worden naar
      een uitvoer bestand met als resultaat een 'gebroken' uitvoer.

UITVOER BESTANDSFORMATEN

    De beslissing over het uitvoer formaat is gebasseerd op het spoor type, niet op de
    gebruikte extensie van de uitvoer bestandsnaam. De volgende spoor typen worden momenteel
    onderstend:

    V_MPEG4/ISO/AVC

      H.264 / AVC video sporen worden geschreven naar H.264 elementaire stromen welke verder
      verwerkt kunnen worden b.v. MP4Box(TM) van het GPAC(TM) pakket.

    V_MS/VFW/FOURCC
      Vaste FPS video sporen met deze CodecID worden geschreven naar AVI bestanden.

    V_REAL/*

      RealVideo(TM) sporen worden geschreven naar RealMedia(TM) bestanden.

    A_MPEG/L3, A_AC3
      Deze worden uitgepakt naar MP3 en AC3 bestanden.

    A_PCM/INT/LIT
      Raw PCM data zal naar een WAV bestand geschreven worden.

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Alle AAC bestanden zullen geschreven worden in een AAC bestand met ADTS koppen voor
      elk pakket. De ADTS koppen bevatten géén verouderd nadrukgebiedsveld.

    A_VORBIS
      Vorbis audio zal worden geschreven naar een OggVorbis(TM) bestand.

    A_REAL/*

      RealAudio(TM) sporen worden geschreven naar RealMedia(TM) bestanden.

    A_TTA1

      TrueAudio(TM) sporen worden geschreven naar TTA bestanden. Opmerking: door een
      limitatie in Matroska(TM)'s tijdcode precisie zal de geëxtraheerde bestandskop
      verschillendl zijn aangaande deze twee velden: data_length (de totale nummers van
      voorbeelden in het bestand) en de CRC.

    S_TEXT/UTF8
      Simpele tekst ondertitels worden geschreven in SRT bestanden.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS

      SSA en ASS tekst ondertitels worden respectievelijk geschreven als SSA/ASS bestanden.

    S_KATE

      Kate(TM) de stromen zullen binnen een Ogg(TM) bestand worden geschreven.

    Markeringen
      Markeringen worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat is hetzelfde dat
      mkvmerge(1) ondersteunt voor het lezen van markeringen.

    Bijlagen
      Bijlagen worden geschreven naar de uitvoer zoals ze zijn. Geen enkele conversie (welke
      conversie dan ook) wordt uitgevoerd.

    Hoofdstukken
      Hoofdstukken worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat is hetzelfde welke
      mkvmerge(1) ondersteunt voor het lezen van hoofdstukken. Alternatief is een
      'uitgekleedde versie' welke uitvoert naar het simpele OGM stijl formaat.

    Tijd codes
      Tijd codes worden het eerst gesorteerd en daarna gechreven als en tijdcode v2 volgbaar
      bestandformaat, klaar om aangevoerd te worden naar mkvmerge(1). Het extraheren naar
      andere formaten (v1, v3 en v4) zijn niet onderstend.

VERLAAT CODES

    mkvextract(1) sluit af met drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat de extractie succesvol is voltooid.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvextract(1) minstends één waarschuwing uitgegeven, maar
      extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt vooraf bepaald met de tekst
      'Warning:'. Afhankelijk van de 'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht
      zijn. De gebruiker wordt geadviseerd om zowel de waarschuwing als de resulterende
      bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze verlaat code wordt gebruikt nadat een fout is ontstaan. mkvextract(1)
      breekt direct af na het uitgeven van de waarschuwing. Fout berichten, bereik van
      verkeerde commandoregel argumenten tot aan lees/schrijf fouten naar gebroken
      bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten worden overgeslagen. De
    regels voor het overslaan zijn simpel: elk karakter dat overgeslagen dient te worden wordt
    vervangen door een backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes '\2', ':' becomes
    '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash) itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/