Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_i386 bug

REFERENTIENAAM

    mkvextract - haalt sporen uit Matroska(TM) bestanden en plaatst die in
    andere bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvextract {mode} {source-filename} [options] [extraction-spec]

BESCHRIJVING

    Dit programma haalt specifieke delen uit Matroska(TM) bestanden naar
    andere zeer bruikbare formaten. Het eerste argument, mode, vertelt
    mkvextract(1) wat eruit te halen. Momenteel wordt het uithalen
    ondersteund van sporen, markeringen, bijlagen, hoofdstukken, volg
    document(en) (cue) en tijd coderingen. Het tweede argument is de bron
    bestandsnaam. Het moet zijn een Matroska(TM) bestand. Alle volgende
    argumenten zijn opties en de 'uit te halen' sepcificaties; Die beiden
    van de geselecteerde wijze afhangen.

  Algemene opties
    De volgende opties zijn beschikbaar in alle modes en worden slechts
    éénmaal beschreven in deze sectie.

    -f, --parse-fully
      Stelt de ontleedt mode in op 'volledig'. De standaard waarde
      ontleedt niet het gehele bestand maar gebruikt de 'meta zoek'
      elemen(en) voor het lokaliseren van de vereiste elementen van een
      bronbestand. In 99% van alle gevallen is dit genoeg. Maar voor
      bestanden die het 'meta zoek' element niet bevatten of voor
      bestanden die zijn beschadigd kan deze gebruiker mode erg handig
      zijn. Een volledige scan kan een aantal minuten in beslag nemen
      terwijl een 'snelle' scan slechts enkele seconden duren.

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de
      commandoregel worden opgegeven. Standaard wordt gebruikt de
      karakter set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem
      staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden
      geconverteerd naar de uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter
      set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem staat
      aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het
      'apparaat/houder'. Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan
      worden gedaan, er zijn gevallen waarin deze optie nodig is: wanneer
      de verwerker e.e.a her-interpreteert, voordat het geschreven wordt
      naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE'
      voor de Duitse taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings
      variabelen' te gebruiken LANG, LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van
      een 'list' als een code zal voor zorgen dat mkvextract(1) een lijst
      zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska(TM) elementen
      zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier
      regels worden uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de
      informatie wordt verkregen (key version_check_url), de huidig
      uitgevoerde versie (key running_version), laatst uitgebrachte
      versie (key available_version en het ophaal adres (key
      download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er
      geen nieuwere versie beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere
      beschikbaar is en 2 indien er een fout ontstond (b.v. als de
      opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met
      ondersteuning voor libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand
      options-file. Regels met een spatie (lege ruimte) als eerste
      karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#') worden
      behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en
      einde van een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één
      waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het
      nodig is een niet commentaar regel te starten met '#'. Deze regels
      worden beschreven in de sectie over overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvextract tracks source.mkv --raw
      1:destination.raw' kunnen worden geconverteerd naar één van de
      volgende optie bestanden:

        # Extract a track from source.mkv
        tracks
        source.mkv
        # Output the track as raw data.
        --raw
        1:destination.raw

  Spoor uitpak mode
    Ingave: mkvextract tracks source-filename [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    De volgende commandoregel opties zijn beschikbaar voor elk spoor in
    'tracks' uitpak mode. Zij zullen vooraan moeten worden geplaatst in de
    spoor specificatie (zie hieronder) Zij zouden toegepast moeten zijn op.

    -c character-set
      Stelt de karakter set in waarna het volgende ondertitel tekst spoor
      geconverteerd wordt. Is alleen geldig, wanneer een volgende
      ondertitel spoor verwijst naar een tekst ondertitel spoor.
      Standaard naar UTF-8.

    --blockadd niveau
      Houd alleen de BlockAdditions tot aan dit niveau. Standaard is alle
      niveaus te houden. Deze optie heeft alleen effect op bepaalde
      codecs zoals WAVPACK4.

    --cuesheet
      Zorgt er voor dat mkvextract(1) uitpakt naar een CUE
      lijst/document/reeks van de hoofdstuk data en markeer data voor de
      volgende sporen naar een bestand waarvan de naam van het uitvoer
      spoor heeft waarna '.cue' eraan toegevoegd wordt.

    --raw
      Pakt de raw dat uit naar een bestand zonder enige inhoud data er
      omheen. Niet zoals --fullraw dit merkteken markeren, veroorzaakt
      niet dat de inhoud van CodecPrivate element geschreven wordt naar
      het bestand. Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs diegenen die
      mkvextract(1) niet eens ondersteunt, maar het resulterende bestand
      kan onbruikbaar zijn.

    --fullraw
      Pakt de raw data uit naar een bestand zonder enige inhoud data er
      omheen. De inhoud van het CodecPrivate element zal eerst naar het
      bestand worden geschreven als het spoor zo'n hoofd element bevat.
      Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs diegene die mkvextract(1)
      niet eens ondersteunt, maar het resulterende bestand kan
      onbruikbaar zijn.

    TID:outname
      Extraheert het spoor met het ID TID naar het bestand outname als
      een dergelijk spoor bestaat in het bronbestand. Deze optie kan
      meerdere keren geven worden. De spo(o)r(en) ID's zijn hetzelfde als
      diegene die met mkvmerge(1)'s --identify optie worden verkregen.

      Eke uitvoernaam zou slechts éénmaal mogen worden gebruikt. De
      uitzonderingen zijn RealAudio en RealVideo sporen. Als je dezelfde
      naam gebruikt voor verschillende sporen dan zullen die sporen in
      hetzelfde bestand bewaard worden. Voorbeeld:

        $ mkvextract tracks input.mkv 1:output-two-tracks.rm 2:output-two-tracks.rm

  Markeeringen extraheer mode
    Ingave: mkvextract tags source-filename [options]

    De geëxtraheerde markeringen zijn geschreven naar het apparaat/houder
    tenzij de uitvoer is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor
    details).

  Bijlagen extraheer mode
    Ingave: mkvextract attachments source-filename [options] AID1:outname1
    [AID2:outname2 ...]

    AID:outname
      Zorgt voor het uitpakken van bijlage met het ID AID naar het
      bestand outname als een dergelijke bijlage bestaat in het
      bronbestand. Als de outname wordt leeggelaten dan wordt de naam
      gebruikt die zich binnenin het Matroska(TM) bronbestand bevindt.
      Deze optie kan meerdere malen worden gegeven. De ID's van de
      bijlagen zijn het zelfde als diegene die worden gecreëerd met
      mkvmerge(1)'s --identify optie.

  Hoofdstuk uitpak mode
    Ingave: mkvextract chapters source-filename [options]

    -s, --simple
      Exporteert de hoofdstuk informatie in een simpel tekst formaat
      gebruikt in de OGM hulpmiddelen (CHAPTER01=..., CHAPTER01NAME=...).
      In deze mode wordt sommige informatie overgeslagen. Standaard is de
      hoofdstuk uitvoer naar XML formaat.

    De geëxtraheerde hoofdstukken zijn geschreven naar het apparaat/houder
    tenzij de uitvoer is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor
    details).

  Volg document(en) (cue) extraheer mode
    Ingave: mkvextract cuesheet source-filename [options]

    De geëxtraheerde volg document(en) (cue) zijn geschreven naar het
    apparaat/houder tenzij de uitvoer is omgeleid (zie de sectie over
    uitvoer omleiden voor details).

  Tijdcode extraheer mode
    Ingave: mkvextract timecodes_v2 source-filename [options]
    TID1:dest-filename1 [TID2:dest-filename2 ...]

    De geëxtraheerde hoofdstukken zijn geschreven naar het apparaat/houder
    tenzij de uitvoer is omgeleid (zie de sectie over uitvoer omleiden voor
    details).

    TID:outname
      Extraheert tijdcodes voor het spoor met het ID TID naar het bestand
      outname als een dergelijk spoor bestaat in het bronbestand. Deze
      optie kan meerdere keren geven worden. De spo(o)r(en) ID's zijn
      hetzelfde als diegene die met mkvmerge(1)'s --identify optie worden
      verkregen.

      Voorbeeld:

        $ mkvextract timecodes_v2 input.mkv 1:tc-track1.txt 2:tc-track2.txt

UITVOER OMLEIDEN

    Verschillende extractie modes veroorzaken dat mkvextract(1) de
    geëxtraheerde data wegschrijft naar het apparaat/houder. In algemene
    zin, zijn er twee manieren om deze data naar een bestand te schrijven:
    één verzorgd door een 'schil' en één verzorgd door mkvextract(1) zelf.

    De in het schil ingebouwde omleidingsmechanisme wordt gebruikt door het
    toevoegen '> output-filename.ext' op de commandoregel. Voorbeeld:

      $ mkvextract tags source.mkv > tags.xml

    mkvextract(1)'s eigen omleiding wordt aangehaald met --redirect-output
    option. Voorbeeld:

      $ mkvextract tags source.mkv --redirect-output tags.xml

      Opmerking
      Met Windows zal je waarschijnlijk moeten gebruiken
      --redirect-output optie omdat, cmd.exe soms een speciaal karakter
      interpreteert nog voordat ze geschreven worden naar een uitvoer
      bestand met als resultaat een 'gebroken' uitvoer.

UITVOER BESTANDSFORMATEN

    De beslissing over het uitvoer formaat is gebasseerd op het spoor type,
    niet op de gebruikte extensie van de uitvoer bestandsnaam. De volgende
    spoor typen worden momenteel onderstend:

    V_MPEG4/ISO/AVC

      H.264 / AVC video sporen worden geschreven naar H.264 elementaire
      stromen welke verder verwerkt kunnen worden b.v. MP4Box(TM) van
      het GPAC(TM) pakket.

    V_MS/VFW/FOURCC
      Vaste FPS video sporen met deze CodecID worden geschreven naar AVI
      bestanden.

    V_REAL/*

      RealVideo(TM) sporen worden geschreven naar RealMedia(TM)
      bestanden.

    A_MPEG/L3, A_AC3
      Deze worden uitgepakt naar MP3 en AC3 bestanden.

    A_PCM/INT/LIT
      Raw PCM data zal naar een WAV bestand geschreven worden.

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Alle AAC bestanden zullen geschreven worden in een AAC bestand met
      ADTS koppen voor elk pakket. De ADTS koppen bevatten géén verouderd
      nadrukgebiedsveld.

    A_VORBIS
      Vorbis audio zal worden geschreven naar een OggVorbis(TM) bestand.

    A_REAL/*

      RealAudio(TM) sporen worden geschreven naar RealMedia(TM)
      bestanden.

    A_TTA1

      TrueAudio(TM) sporen worden geschreven naar TTA bestanden.
      Opmerking: door een limitatie in Matroska(TM)'s tijdcode precisie
      zal de geëxtraheerde bestandskop verschillendl zijn aangaande deze
      twee velden: data_length (de totale nummers van voorbeelden in het
      bestand) en de CRC.

    S_TEXT/UTF8
      Simpele tekst ondertitels worden geschreven in SRT bestanden.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS

      SSA en ASS tekst ondertitels worden respectievelijk geschreven als
      SSA/ASS bestanden.

    S_KATE

      Kate(TM) de stromen zullen binnen een Ogg(TM) bestand worden
      geschreven.

    Markeringen
      Markeringen worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat
      is hetzelfde dat mkvmerge(1) ondersteunt voor het lezen van
      markeringen.

    Bijlagen
      Bijlagen worden geschreven naar de uitvoer zoals ze zijn. Geen
      enkele conversie (welke conversie dan ook) wordt uitgevoerd.

    Hoofdstukken
      Hoofdstukken worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat
      is hetzelfde welke mkvmerge(1) ondersteunt voor het lezen van
      hoofdstukken. Alternatief is een 'uitgekleedde versie' welke
      uitvoert naar het simpele OGM stijl formaat.

    Tijd codes
      Tijd codes worden het eerst gesorteerd en daarna gechreven als en
      tijdcode v2 volgbaar bestandformaat, klaar om aangevoerd te worden
      naar mkvmerge(1). Het extraheren naar andere formaten (v1, v3 en
      v4) zijn niet onderstend.

VERLAAT CODES

    mkvextract(1) sluit af met drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat de extractie succesvol is
      voltooid.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvextract(1) minstends één waarschuwing
      uitgegeven, maar extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt
      vooraf bepaald met de tekst 'Warning:'. Afhankelijk van de
      'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht zijn. De
      gebruiker wordt geadviseerd om zowel de waarschuwing als de
      resulterende bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze verlaat code wordt gebruikt nadat een fout is ontstaan.
      mkvextract(1) breekt direct af na het uitgeven van de waarschuwing.
      Fout berichten, bereik van verkeerde commandoregel argumenten tot
      aan lees/schrijf fouten naar gebroken bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten
    worden overgeslagen. De regels voor het overslaan zijn simpel: elk
    karakter dat overgeslagen dient te worden wordt vervangen door een
    backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes
    '\2', ':' becomes '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash)
    itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis
    basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/