Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_i386 bug

REFERENTIENAAM

    mkvinfo - Informatie uitprinten over elementen in Matroska(TM)
    bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvinfo [options] {source-filename}

BESCHRIJVING

    Dit programma lijst alle elementen die een Matroska(TM) bestand bevat.
    De uitvoer kan gelimiteerd worden naar een lijst van sporen inclusief
    de informatie over de gebruikte codecs.

    -g, --gui
      Start de GUI. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer mkvinfo is
      gecompileerd met GUI ondersteuning.

    -c, --checksums
      Berekend en toont de Adler32 controleer som. Alleen zinvol voor
      foutzoeken.

    -s, --summary
      Toon slechts een grove samenvatting van wat mkvinfo(1) vindt en
      niet elk element.

    -t, --track-info
      Toont statiustieken voore elk spoor in 'stille' mode. Zet tevens
      'stille mode' naar 1 als niveau daarvoor 0 was.

    -x, --hexdump
      Toont de eerste 16 bytes van elk beeld als een hex dump.

    -X, --full-hexdump
      Toont alle bytes van elk beeld als een hex dump.

    -z, --size
      Toon de grootte van elk element inclusief kophoofd

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de
      commandoregel worden opgegeven. Standaard wordt gebruikt de
      karakter set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem
      staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden
      geconverteerd naar de uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter
      set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem staat
      aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het
      'apparaat/houder'. Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan
      worden gedaan er zijn gevallen waarin deze optie nodig is: wanneer
      de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het geschreven wordt
      naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE'
      voor de Duitse taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings
      variabelen' te gebruiken LANG, LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van
      een 'list' als een code zal er voor zorgen dat mkvextract(1) een
      lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreider. Zie sectie over uitgebreide niveaus voor een
      beschrijving welke informatie wordt uitgevoerd op welk niveau.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier
      regels worden uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de
      informatie wordt verkregen (key version_check_url), de huidig
      uitgevoerde versie (key running_version), laatst uitgebrachte
      versie (key available_version en het ophaal adres (key
      download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er
      geen nieuwere versie beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere
      beschikbaar is en 2 indien er een fout ontstond (b.v. als de
      opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met
      ondersteuning voor libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand
      options-file. Regels met een spatie (lege ruimte) als eerste
      karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#') worden
      behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en
      einde van een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één
      waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het
      nodig is een niet commentaar regel te starten met '#'. Deze regels
      worden beschreven in de sectie over overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvinfo -v -v input.mkv --redirect-output
      info.txt' kon worden geconverteert naar het volgende optie bestand:

        # Be more verbose
        -v
        -v
        # Parse input.mkv
        input.mkv
        # and write the output to info.txt
        --redirect-output
        info.txt

UITGEBREIDE NIVEAU'S

    De optie -v kan worden gebruikt om mkvinfo(1)'s uitgebreide niveau te
    verhogen en meer informatie te printen over het huidige bestand.

    Op niveau 0 print mkvinfo(1) de spoor koppen die het vindt en hun
    typen. mkvinfo(1) verlaat zo snel mogelijk wanneer de koppen volledig
    zijn ontleed (meer technisch: zo snel mogelijk wanneer de eerste
    cluster wordt tegengekomen). Op dit niveau worden de zoek kop ingangen
    en volg document(en) (cue) niet getoond -- zelfs niet wanneer die aan
    het begin bevinden van de spoor informatie.

    Op niveau 1 print mkvinfo(1) ook alle Matroska(TM) tegengekomen
    elementen van het complete bestand elementen behalve de zoek koppen en
    de volg document(en) (cue) ingangen. Als de samenvattingsmode aan is
    dan zal mkvinfo(1) het beeld positie eveneens uitvoeren.

    Op niveau 2 print mkvinfo(1) tevens de zoek kop ingangen, de volg
    document(en) (cue)l ingangen en de bestandspositie waarbij elk
    Matroska(TM) element kan worden gevonden.

    Op niveau 3 en hoger zal mkvinfo(1) enige informatie printen welke niet
    direct aan een Matroska(TM) element is gekoppeld. Alle overige
    elementen printen alleen info over de elementen die zojuist werden
    gevonden. Niveau 3 voegt meta informatie toe voor een makkelijkere fout
    opsporing (lees als: bedoelt voor ontwikkelaars). Alle niveau 3
    geschreven regels bevatten zich tussen [ ] om ze makkelijker te
    herkennen..

VERLAAT CODES

    mkvinfo(1) verlaat met één van de drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat alles succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvinfo(1) minimaal één waarschuwing doen
      uitgaan, maar ging door. Een waarschuwing wordt voorafgegaan met de
      tekst 'Warning:'.

    ·  2 -- Deze fout code wordt gegeven nadat er een fout optrad.
      mkvinfo(1) breekt direct af na het geven van dit waarschuw bericht.
      Fout! bereik in berichten, van een verkeerd commandoregel argument
      over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken' bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten
    worden overgeslagen. De regels voor het overslaan zijn simpel: elk
    karakter dat overgeslagen dient te worden wordt vervangen door een
    backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes
    '\2', ':' becomes '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash)
    itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis
    basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/