Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_amd64 bug

REFERENTIENAAM

    mkvinfo - Informatie uitprinten over elementen in Matroska(TM) bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvinfo [options] {source-filename}

BESCHRIJVING

    Dit programma lijst alle elementen die een Matroska(TM) bestand bevat. De uitvoer kan
    gelimiteerd worden naar een lijst van sporen inclusief de informatie over de gebruikte
    codecs.

    -g, --gui
      Start de GUI. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer mkvinfo is gecompileerd met GUI
      ondersteuning.

    -c, --checksums
      Berekend en toont de Adler32 controleer som. Alleen zinvol voor foutzoeken.

    -s, --summary
      Toon slechts een grove samenvatting van wat mkvinfo(1) vindt en niet elk element.

    -t, --track-info
      Toont statiustieken voore elk spoor in 'stille' mode. Zet tevens 'stille mode' naar 1
      als niveau daarvoor 0 was.

    -x, --hexdump
      Toont de eerste 16 bytes van elk beeld als een hex dump.

    -X, --full-hexdump
      Toont alle bytes van elk beeld als een hex dump.

    -z, --size
      Toon de grootte van elk element inclusief kophoofd

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden geconverteerd naar de
      uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in uw
      besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan er zijn gevallen waarin
      deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het
      geschreven wordt naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE' voor de Duitse
      taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings variabelen' te gebruiken LANG,
      LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van een 'list' als een code zal er voor zorgen dat
      mkvextract(1) een lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreider. Zie sectie over uitgebreide niveaus voor een beschrijving welke
      informatie wordt uitgevoerd op welk niveau.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier regels worden
      uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de informatie wordt verkregen (key
      version_check_url), de huidig uitgevoerde versie (key running_version), laatst
      uitgebrachte versie (key available_version en het ophaal adres (key download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er geen nieuwere versie
      beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere beschikbaar is en 2 indien er een fout
      ontstond (b.v. als de opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met ondersteuning voor
      libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand options-file. Regels met een
      spatie (lege ruimte) als eerste karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#')
      worden behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en einde van
      een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het nodig is een niet
      commentaar regel te starten met '#'. Deze regels worden beschreven in de sectie over
      overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvinfo -v -v input.mkv --redirect-output info.txt' kon worden
      geconverteert naar het volgende optie bestand:

        # Be more verbose
        -v
        -v
        # Parse input.mkv
        input.mkv
        # and write the output to info.txt
        --redirect-output
        info.txt

UITGEBREIDE NIVEAU'S

    De optie -v kan worden gebruikt om mkvinfo(1)'s uitgebreide niveau te verhogen en meer
    informatie te printen over het huidige bestand.

    Op niveau 0 print mkvinfo(1) de spoor koppen die het vindt en hun typen. mkvinfo(1)
    verlaat zo snel mogelijk wanneer de koppen volledig zijn ontleed (meer technisch: zo snel
    mogelijk wanneer de eerste cluster wordt tegengekomen). Op dit niveau worden de zoek kop
    ingangen en volg document(en) (cue) niet getoond -- zelfs niet wanneer die aan het begin
    bevinden van de spoor informatie.

    Op niveau 1 print mkvinfo(1) ook alle Matroska(TM) tegengekomen elementen van het complete
    bestand elementen behalve de zoek koppen en de volg document(en) (cue) ingangen. Als de
    samenvattingsmode aan is dan zal mkvinfo(1) het beeld positie eveneens uitvoeren.

    Op niveau 2 print mkvinfo(1) tevens de zoek kop ingangen, de volg document(en) (cue)l
    ingangen en de bestandspositie waarbij elk Matroska(TM) element kan worden gevonden.

    Op niveau 3 en hoger zal mkvinfo(1) enige informatie printen welke niet direct aan een
    Matroska(TM) element is gekoppeld. Alle overige elementen printen alleen info over de
    elementen die zojuist werden gevonden. Niveau 3 voegt meta informatie toe voor een
    makkelijkere fout opsporing (lees als: bedoelt voor ontwikkelaars). Alle niveau 3
    geschreven regels bevatten zich tussen [ ] om ze makkelijker te herkennen..

VERLAAT CODES

    mkvinfo(1) verlaat met één van de drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat alles succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvinfo(1) minimaal één waarschuwing doen uitgaan, maar ging
      door. Een waarschuwing wordt voorafgegaan met de tekst 'Warning:'.

    ·  2 -- Deze fout code wordt gegeven nadat er een fout optrad. mkvinfo(1) breekt direct
      af na het geven van dit waarschuw bericht. Fout! bereik in berichten, van een verkeerd
      commandoregel argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken' bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten worden overgeslagen. De
    regels voor het overslaan zijn simpel: elk karakter dat overgeslagen dient te worden wordt
    vervangen door een backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes '\2', ':' becomes
    '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash) itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/