Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_i386 bug

REFERENTIENAAM

    mkvmerge - Voegt multimedia stromen in een Matroska(TM) bestand in.

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvmerge [global options] {-o out} [options1] {file1}
        [[options2] {file2}] [@optionsfile]

BESCHRIJVING

    Dit programma neemt de invoer van verschillende media bestanden en
    voegt die stromen samen (allemaal of slechts een stukje) naar een
    Matroska(TM) bestand; zie de Matroska(TM)[1] website.

      Belangrijk
      The order of command line options is important. Please read the
      section "Option order" if you're new to the program.

  Global options
    -v, --verbose
      Verhoog 'uitgebreidheid'.

    -q, --quiet
      Onderdruk status uitvoer.

    -o, --output file-name
      Schrijf naar het bestand file-name. Indien splitsen aan staat, dan
      wordt dat iets anders verwerkt. Zie uitleg voor de --split optie
      voor details.

    -w, --webm
      Creëer een WebM herkenbaar bestand. mkvmerge zet dit tevens aan
      wanneer het uitvoerbestandsnaam de extensie "webm" heeft. Deze
      modus dwingt diverse beperkingen af. De enig toegestane codecs zijn
      VP8 video en Vorbis audio sporen. Géén van de volgende hoofdstuk
      markeringen zijn toegstaan. Het DocType kop item is veranderd naar
      "webm".

    --title title
      Stelt de algemene naam in voor het uitvoer bestand, b.v. de film
      naam.

    --default-language language-code
      Stelt de standaard land code in voor alle sporen tenzij die wordt
      overschreven met --language optie. De standaard code is 'onb' voor
      'onbekend'.

  Segment info handling (global options)
    --segmentinfo filename.xml
      Leest segment informatie in van een XML bestand. Dit bestand kan de
      segment familie bevatten UID, segment UID, vorige en volgend
      segment UID elementen. een voorbeeld bestand en een DTD zijn
      ingesloten in de MKVToolNix distributie.

    --segment-uid SID1,SID2,...
      Stelt het te gebruiken segment UID's in. Dit is een komma
      gesepareerde lijst van 128bit segment UID's in het gebruikelijke
      UID formaat: hex nummers met of zonder het "0x" voorzetsel, met of
      zonder spaties, exact 32 cijfers.

      Elk gecreëerd bestand bevat één segment, en elk segment heeft één
      UID. Als er meer segment UID's zijn opgegeven dan er zijn
      gecreëerd, dan zullen de extra UID's worden genegeerd. Zijn er
      minder UID's opgegeven dan er segmenten zijn gecreëerd, dan worden
      er willekeurig UID's voor hen aangemaakt.

  Chapter and tag handling (global options)
    --chapter-language language-code
      Stelt de ISO639-2 land code waarde in welke geschreven wordt voor
      elk hoofdstuk ingang. Standaard naar 'eng'. Zie de sectie over
      hoofdstukken hieronder voor details.

      Deze optie kan gebruikt worden, voor simpele hoofdstukken en voor
      bronbestanden welke hoofdstukken bevatten maar geen informatie over
      hoofdstuk talen, b.v. MP4 and OGM bestanden.

    --chapter-charset character-set
      Stelt de karakter set in, die gebruikt wordt voor de UTF-8
      conversie voor simpele hoofdstuk bestanden. Zie de sectie over
      tekst bestanden en karakter sets voor een uitleg hoe mkvmerge(1)
      converteert tussen de 'verschillende' karakter sets.

      Deze schakelaar is ook van toepassing op hoofdstukken die zijn
      gekopieerd van een bepaalde inhoudstypen, b.v. Ogg/OGM en MP4
      bestanden. Zie de sectie over hoofdstukken hieronder voor details.

    --cue-chapter-name-format format

      mkvmerge(1) ondersteunt lezen van CUE volg document(en) (cue) voor
      audio bestanden als invoer voor hoofdstukken. CUE volg
      document(en) (cue) bevatten gewoonlijk informatie over de ARTIEST
      en TITEL voor elke index ingang. mkvmerge(1) gebruikt deze twee
      reeksen om de hoofdstuknaam te construeren. Met deze optie kan het
      formaat dat voor deze naam wordt gebruikt worden geplaatst.

      Is deze optie niet opgegeven, dan zal mkvmerge(1) het standaard
      format gebruiken '%p - %t' (de artiest (performer), gevolgd door
      een spatie, een streep, wederom een spatie en de titel).

      Is het format opgegeven dan zal alles behalve de volgende meta
      karakters gekopieerd worden zoals ze zijn, en de meta karakters
      worden vervangen zoals dit:

      ·  %p is vervangen door de huidige ingangen PERFORMER (artiest)
        reeks,

      ·  %t is vervangen door de huidige ingangen TITLE (titel) reeks,

      ·  %n wordt vervangen op huidig spoor nummer en

      ·  %N wordt vervangen op huidig spoor nummer en op/aangevuld met
        een beginnend/leidende nul als het is < 10 (kleiner dan).

    --chapters file-name
      Leest hoofdstuk informatie in van een bestand file-name. Zie sectie
      over hoofdstukken kijk hieronder voor details.

    --global-tags file-name
      Leest hoofdstuk informatie in van een bestand file-name. Zie sectie
      over hoofdstukken kijk hieronder voor details.

  General output control (advanced global options)
    --track-order FID1:TID1,FID2:TID2,...
      Deze optie verandert de volgorde waarin de sporen voor een invoer
      bestand worden gereëerd. Het argument is een komma gescheiden lijst
      van gepaarde ID's. Elk paar bevat eerst het bestand ID (FID1) wat
      simpelweg een nummer van het bestand is op de commandoregel
      beginnend bij 0. Het tweede is een spoor ID (TID1) van dat bestand.
      Als sommige spoor id's worden weggelaten, dan zullen die sporen
      worden gecreëerd na diegene die met deze optie zijn gecreëerd.

    --cluster-length spec
      Limiteert het aantal data blokken of de duur van de data in elke
      cluster. De spec parameter kan één van beide zijn een nummer n
      zonder een eenheid of een nummer d vastgezet met 'ms'
      (miliseconden).

      Als er geen eenheid is gebruikt dan zal mkvmerge(1) hoogstends
      zetten n data blokken in elke cluster. Het maximum aantal blokken
      is 65535.

      Als het nummer d is vastgezet met 'ms' dan zal mkvmerge(1)
      hoogstends zetten d milliseconden aan data in elke cluster. Het
      minimum voor d is '100ms', en het maximum is '32000ms'.

      mkvmerge(1) plaatst standaard op zijn hoogst 65535 data blokken en
      5000ms aan data in een cluster.

      Programma's die een bepaald beeld proberen te zoeken, kunnen alleen
      direct naar een cluster zoeken en moeten daarna de gehele cluster
      lezen. Daarom kan het de oorzaak zijn, dat het maken van grote
      clusters kan leiden tot onnauwkeurigheid of traag zoeken.

    --no-cues
      Vertelt mkvmerge(1) geen volg document(en) (cue) te creëren en te
      schrijven wat vergelijkbaar is met een index in een AVI.
      Matroska(TM) bestanden kunnen worden afgespeeld zonder volg
      document(en) (cue), maar dat kan leiden tot onnauwkeurigheid of
      traag zoeken. Gebruik dit alleen als je echt wanhopig bent qua
      ruimte of voor test doeleinden. Zie ook de optie volg document(en)
      (cue) welke opgegeven kan worden voor elk invoer bestand.

    --clusters-in-meta-seek
      Vertelt mkvmerge(1) een meta element te creëren aan het eind van
      het bestand dat alle clusters bevat. Zie ook de sectie over de
      Matroska(TM) bestand layout.

    --disable-lacing
      Zet het aaneenkoppelen uit voor alle sporen. Dit zal de
      bestandsgrootte verhogen, speciaal wanneer er veel audio sporen
      zijn. Deze optie is niet bedoeld voor dagelijks gebruik.

    --enable-durations
      Duur schrijven voor alle blokken. Dit zal de bestandsgrootte
      verhogen en geeft geen extra waarde aan afspelers van dit moment.

    --timecode-scale factor
      Forceert de tijdcode schaal factor naar factor. Geldige bereik
      waardes zijn 1000..10000000 of de speciale waarde -1.

      Normaal zal mkvmerge(1) een waarde gebruiken van 1000000 wat
      inhoudt, dat de tijd codes en duren een precisie hebben van 1ms.
      Voor bestanden die geen video maar minstends één audio spoor
      bevatten, zal mkvmerge(1) automatisch de tijd code schaal factor
      kiezen, zodat alle tijd codes en duren een precisie hebben van één
      audio voorbeeld. Dit veroorzaakt een grotere overhead maar staat
      een betere zoek en extractie precisie toe.

      Als de speciale waarde -1 is gebruikt, dan zal mkvmerge(1) een
      voorbeeld precisie gebruiken zelfs als er een video spoor aanwezig
      is.

  File splitting, linking and appending (more global options)
    --split specification
      Splits het uitvoer bestand na een opgegeven grootte of tijd.
      Opmerking, sporen kunnen alléén direct voor een sleutel beeld
      gesplitst worden. Vanwege het bufferen zal mkvmerge(1) als een
      splitspunt wordt bereikt, direct voor het volgende sleutel beeld
      gaan splitsen. Daarom kunnen de splitspunten enigzins afwijken van
      wat de gebruiker op gaf.

      Op het moment ondersteunt mkvmerge(1) drie verschillende modes.

      1. Splitsen op grootte.

        Syntax: --split [size:]d[k|m|g]

        Voorbeelden: --split size:700m of --split 150000000

        The parameter d may end with 'k', 'm' or 'g' to indicate that
        the size is in KB, MB or GB respectively. Otherwise a size in
        bytes is assumed. After the current output file has reached
        this size limit a new one will be started.

        De 'size:' mag vanwege de verenigbaarheid (compatibiliteit)
        weggelaten worden.

      2. Splitsen na een duur van.

        Syntax: --split [duration:]HH:MM:SS.nnnnnnnnn|ds

        Voorbeeld: --split duration:00:60:00.000 of --split 3600s

        De parameter moet één van beiden de vormen hebben
        HH:MM:SS.nnnnnnnnn voor het specificeren van de duur tot in de
        precisie van een nanoseconde of een nummer d gevolgd door een
        letter 's' voor de duur in seconden. HH is het aantal uren, MM
        het aantal minuten, SS het aantal seconden en nnnnnnnnn het
        aantal nanoseconden. Zowel de uren alsmede de nanoseconden
        mogen weggelaten worden. Er mogen tot aan negen nummers
        opgegeven worden na de decimale punt. Nadat de duur van van de
        huidige inhoud deze limiet bereikt heeft, wordt er een nieuw
        uitvoer bestand gestart.

        De 'duration:' mag vanwege de verenigbaarheid (compatibiliteit)
        weggelaten worden.

      3. Splitsen na een specifieke tijdcode.

        Syntax: --split timecodes:A[,B[,C...]]

        Voorbeeld: --split timecodes:00:45:00.000,01:20:00.250,6300s

        De parameters A, B, C etc. moeten allen dezelfde indeling
        hebben als de duur (zie hierboven). De lijst van tijd codes is
        komma gesepareerd. Nadat de uitvoer stroom zijn huidige splits
        tijdcode limiet heeft bereikt wordt er een nieuw bestand
        gereëerd. Daarna wordt het volgende splits punt gebruikt van de
        gebruikte lijst.

        Het 'timecodes:' voorvoegsel mag niet wegelaten worden.

      For this splitting mode the output filename is treated differently
      than for the normal operation. It may contain a printf like
      expression '%d' including an optional field width, e.g. '%02d'. If
      it does then the current file number will be formatted
      appropriately and inserted at that point in the filename. If there
      is no such pattern then a pattern of '-%03d' is assumed right
      before the file's extension: '-o output.mkv' would result in
      'output-001.mkv' and so on. If there's no extension then '-%03d'
      will be appended to the name.

    --link
      Bestanden linken aan een ander tijdens het splitsen van het uitvoer
      bestand. Zie de sectie op bestand linken/verbinden onderstaand voor
      details.

    --link-to-previous segment-UID
      Verbindt het laatste uitvoerbestand met het segment UID ingegeven
      door segment-UID parameter. Zie de sectie op bestand
      linken/verbinden onderstaand voor details.

    --link-to-next segment-UID
      Verbindt het laatste uitvoerbestand met het segment UID ingegeven
      door segment-UID parameter. Zie de sectie op bestand
      linken/verbinden onderstaand voor details.

    --append-mode mode
      Calculeert hoe tijd codes worden berekend wanneer die worden
      toevoegd aan een bestand. De parameter mode kan twee waardes
      bevatten: 'file' welke ook standaard is en 'track'.

      Wanneer mkvmerge een spoor toevoegt (genoemd 'track2_1' vanaf nu)
      van een tweede bestand (genoemd 'file2') naar een spoor (genoemd
      'track1_1') van het eerste bestand (genoemd 'file1') dan moet het
      alle tijd codes compenseren voor 'track2_1' met een bepaalde
      hoeveelheid. Voor 'file' mode is deze hoeveelheid de hoogste
      tegengekomen tijd code in 'file1'. zelfs wanneer die tijd code van
      een ander spoor is dan 'track1_1'. In spoor mode de is compensatie
      de hoogste tijd code van 'track1_1'.

      Helaas kan mkvmerge niet detecteren welke mode betrouwbaar is.
      Daarom zet het de standaard waarde naar 'file' mode. 'file' mode
      werkt gewoonlijk beter voor bestanden indien die onafhankelijk van
      elkaar werden gemaakt; b.v. het toevoegen van AVI of MP4 bestanden.
      'track' mode zou beter werken voor bronnen die hoofdzakelijk een
      deel van één groot bestand zijn, b.v. voor VOB en EVO bestanden.

      Hoofdstuk sporen worden altijd behandeld alsof 'file' mode actief
      is en zelfs wanneer 'track' mode actueel is.

    --append-to SFID1:STID1:DFID1:DTID1[,...]
      Deze optie controleert welk spoor aan welk ander spoor moet worden
      toegevoegd (bestand wordt dubbel zo groot). Elke specificatie bevat
      vier ID's: een bestand ID, een spoor ID, een tweede bestand ID en
      een tweede spoor ID. Het eerste paar, "source file ID" en "source
      track ID", identificeert het spoor dat moet worden toegevoegd. Het
      tweede paar, "destination file ID" en "destination track ID",
      identificeert het spoor waaraan de eerste is toegevoegd.

      Als deze optie weggelaten wordt dan wordt een standaard indeling
      gebruikt. Deze standaard indeling voegt elk spoor van het huidige
      bestand toe aan een spoor van het vorige bestand met hetzelfde
      spoor ID. Dit staat het makkelijk toevoegen toe indien een film
      gesplitst is in twee delen en beide bestanden dezelfde aantal
      sporen en spoor ID's hebben, met het commando mkvmerge -o
      output.mkv part1.mkv +part2.mkv.

    +
      Een enkele '+' veroorzaakt dat het volgende bestand wordt
      bijgevoegd (bestand wordt dubbel zo groot) i.p.v toegevoegd. De '+'
      kan worden ingegeven voor elk volgende bestandsnaam. Daarom zijn de
      volgende twee commando's gelijkwaardig:

        $ mkvmerge -o full.mkv file1.mkv + file2.mkv
        $ mkvmerge -o full.mkv file1.mkv +file2.mkv

    =
      Normaal kijkt mkvmerge naar bestanden in dezelfde map welke
      dezelfde basis naam bevatten maar alleen verschillen van
      volgordenummer (b.v. 'VTS_01_1.VOB', 'VTS_01_2.VOB', 'VTS_01_3.VOB'
      etc). Deze optie, een enkele '=' maakt dat mkvmerge niet kijkt naar
      die extra bestanden.

      De '=' kan ook worden ingegeven voor elk volgende bestandsnaam.
      Daarom zijn de volgende twee commando's gelijkwaardig:

        $ mkvmerge -o full.mkv = file1.mkv
        $ mkvmerge -o full.mkv =file1.mkv

  Attachment support (more global options)
    --attachment-description description
      Normale tekst beschrijving van de volgende bijlage. Is van
      toepassing op het volgende --attach-file of --attach-file-once
      optie.

    --attachment-mime-type MIME type

      MIME type van de volgende bijlage. Is van toepassing op de volgende
      --attach-file of --attach-file-once optie. Een lijst van officiële
      herkende MIME typen kan gevonden worden b.v. op de IANA[2]
      thuisbasis. Het MIME type is verplicht voor een bijlage.

    --attachment-name name
      Stelt de naam in voor deze bijlage welke wordt opgeslagen in het
      uitvoer bestand. Als deze optie niet is opgegeven dan zal de naam
      worden afgeleid van de naam van de bijlage zoals gegeven met de
      --attach-file of de --attach-file-once optie.

    --attach-file file-name, --attach-file-once file-name
      Creëert een bestandsbijlage binnenin het Matroska(TM) bestand. Het
      MIME type moet ingesteld zijn voordat deze optie gebruikt kan
      worden. Het verschil tussen deze twee vormen is, dat tijdens het
      splitsen van de bestanden vastgemaakt met --attach-file aan alle
      uitvoerbestanden zijn vastgemaakt terwijl degene vastgemaakt met de
      --attach-file-once alleen zijn vastgemaakt aan het eerste bestand.
      Is splitsen niet gebruikt dan doen beide hetzelfde.

      mkvextract(1) kan worden gebruikt om bestanden uit een Matroska(TM)
      bestand te halen.

  Options that can be used for each input file
    -a, --audio-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de audio sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke
      verkregen kunnen worden met de --identify schakelaar. Zij zijn
      simpelweg niet de spoor nummers (zie sectie spoor ID's). Standaard:
      Kopieer alle audio sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    -d, --video-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de video sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke
      kunnen worden verkregen met de --identify schakelaar. Zij zijn
      simpelweg niet de spoor nummers (sie sectie spoor ID's). Standaard:
      Kopieer alle video sporen..

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    -s, --subtitle-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de ondertitel sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's
      welke kunnen worden verkregen met de --identify schakelaar. Zij
      zijn simpelweg niet de spoor nummers (zie sectie spoor ID's).
      Standaard: Kopieer alle ondertitel sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    -b, --button-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de knop sporenn, m etc. De nummers zijn track ID's welke
      kunnen worden verkregen met de --identify schakelaar. Zij zijn
      simpelweg niet de spoor nummerss (zie sectie spoor ID's).
      Standaard: Kopieer alle knop sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    --track-tags [!]n,m,...
      Kopieer de markeringen voor sporen n, m etc. De nummers zijn track
      ID's welke kunnen worden verkregen met de --identify schakelaar
      (zie sectie spoor ID's). Zij zijn simpelweg niet de spoor nummers.
      Standaard: Kopieer alle markering sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    -m, --attachments [!]n[:all|first],m[:all|first],...
      Kopieer de bijlagen met de ID's n, m etc, naar allen of alleen het
      eerste uitvoer bestand. Elk ID kan opgevolgd worden door ':all'
      (welke standaard is, als geen van twee is opgegeven) of ':first'.
      Als het splitsen actief is, dan zullen die bijlagen waarvan de ID's
      zijn gespecificeerd met ':all' worden gekopieerd naar alle
      resulterende uitvoer bestanden, terwijl de anderen alleen
      gekopieerd worden naar het eerste uitvoerbestand. Als splitsen niet
      actief is, dan hebben beide varianten hetzelfde effect .

      Standaard is, kopieer alle bijlagen naar alle uitvoer bestanden.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy
      everything but the IDs listed after the !.

    -A, --no-audio
      Kopieer geen enkel audio spoor van dit bestand.

    -D, --no-video
      Kopieer geen enkel video spoor van dit bestand.

    -S, --no-subtitles
      Kopieer geen enkel ondertitel spoor van dit bestand.

    -B, --no-buttons
      Kopieer geen enkel knop spoor van dit bestand.

    -T, --no-track-tags
      Kopieer geen enkel spoor-specifieke markeringen van dit bestand.

    --no-chapters
      Kopieer geen hoofdstukken van dit bestand.

    -M, --no-attachments
      Kopieer geen bijlagen van dit bestand.

    --no-global-tags
      Kopieer geen globale markeringen van dit bestand.

    --chapter-charset character-set
      Stelt de karakter set in, die gebruikt wordt voor de conversie naar
      UTF-8 voor de hoofdstuk informatie die zich bevindt in het
      bronbestand. Zie de sectie overtekst bestanden en karakter set's
      voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de karakter
      set's.

    --chapter-language language-code
      Zet de ISO639-2 taal code, welke wordt geschreven voor elk
      hoofdstuk ingang. Deze optie kan gebruikt worden, voor
      bronbestanden welke hoofdstuk informatie bevatten maar géén
      informatie over de talen, b.v. for MP4 en OGM bestanden.

    -y, --sync TID:d[,o[/p]]
      Stelt de tijd code's bij van het spoor met het id TID met d ms. De
      spoor ID's zijn hetzelfde als degene gegeven met --identify (zie
      sectie spoor ID's).

      o/p: Stel de tijd code's bij met o/p om lineaire driften te
      corrigeren. p standaard naar 1 indien weggelaten. Beide o en p
      kunnen een veranderbaar nummer zijn.

      Standaard: geen handmatige sync correctie (wat hetzelfde is als d =
      0 en o/p = 1.0).

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

    --cues TID:none|iframes|all
      Controle voor welke sporen cue (index) ingangen worden gereëerd
      voor een opgegeven spoor (zie sectie Spoor ID's). 'none' remt het
      creëren van volg document(en) (cue) af. Voor 'iframes' alléén
      blokken zonder voor of achteruit referenties ( = I beelden in video
      sporen) worden ingevoerd in het 'volg document(en) (cue)'. 'all'
      zorgt ervoor dat mkvmerge(1) aanmaakt, volg document(en) (cue) voor
      alle blokken welke het bestand erg groot maakt.

      Standaard is 'iframes' voor video sporen en 'none' voor alle
      anderen. Zie ook opties --no-cues welke verwezenlijken het creëren
      van volg document(en) (cue) ongeacht de --cues gebruikte opties.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

    --default-track TID[:bool]
      Zet de 'standaard' markering voor een gegeven spoor (zie sectie
      spoor ID's) als het optionele argument bool niet aanwezig is. Als
      de gebruiker niet zelf uitdrukkelijk een spoor selecteert, dan zou
      de afspeler een spoor prefereren dat zijn 'standaard' markering
      heeft. Alleen één spoor van elk soort (audio, video, ondertitels,
      knoppen) kunnen deze 'standaard' markering gezet hebben. Indien een
      gebruiker geen spoor wenst te hebben met een standaard spoor
      markering gezet, dan moet hij zetten bool naar 0 voor alle sporen.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

    --forced-track TID[:bool]
      Stelt de 'geforceerde' markering in voor een gegeven spoor (zie
      sectie spoor ID's) als het optionele argument bool niet aanwezig
      is. En afspeler moet alle sporen afspelen waarvan deze markering is
      gezet 1.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

    --blockadd TID:level
      Houd alleen de BlockAdditions tot aan niveau level voor het
      opgegeven spoor. Standaard is alle niveau's. Deze optie heeft
      alleen effect op sommige codecs zoals WAVPACK4.

    --track-name TID:name
      Stelt het spoor naam in van een gegeven spoor (zie sectie spoor
      ID's) naar naam.

    --language TID:language
      Stelt de taal in voor het opgegeven spoor (zie sectie spoor ID's).
      Beide ISO639-2 taal codes en ISO639-1 land codes zijn toegestaan.
      De land code wordt automatisch vertaald naar taal code. Alle talen
      inclusief hun ISO639-2 codes kunnen uitgelijst worden met
      --list-languages optie.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

    -t, --tags TID:file-name
      Leest de markeringen in van het spoor met het nummer TID van het
      bestand file-name. Zie de sectie over markeringen hieronder voor
      details.

    --aac-is-sbr TID[:0|1]
      Vertelt mkvmerge(1) dat het spoor met het ID TID een SBR AAC is
      (ook bekend als HE-AAC of een AAC+). Deze optie is nodig als a) een
      bron bestand een AAC bestand is (niet voor een Matroska(TM)
      bestand) en b) het AAC bestand bevat SBR AAC data. De reden voor
      deze schakelaar is, dat het normaal technisch niet mogelijk is,
      automatisch te vertellen dat AAC data van SBR AAC data zonder deze
      volledig te decoderen van eenAAC beeld. Aangezien er verscheidene
      octrooi/patent kwesties zijn met AAC decoders zal mkvmerge(1) nooit
      dit decodeer stadium bevatten. Dus voor SBR AAC bestanden is deze
      schakelaar een vereiste. Het resulterende bestand zou niet correct
      afgespeeld kunnen worden of zelfs helemaal niet, wanneer deze
      schakelaar werd weggelaten.

      Als het bron bestand een Matroska(TM) bestand is, dan zou de
      CodecID genoeg moeten zijn om deze SBR AAC te detecteren. Hoewel,
      als de CodecID verkeerd is, dan kan deze schakelaar gebruikt worden
      om dat te corrigeren.

      Als mkvmerge verkeerd detecteert dat een AAC bestand een SBR is,
      dan kan je toevoegen ':0' aan het spoor ID.

    --timecodes TID:file-name
      Leest de te gebruiken tijd code's in voor een specifiek spoor ID
      van file-name. Deze krachtige tijd code's heffen de tijd code's die
      mkvmerge(1) normaal berekend op. Lees de sectie over externe tijd
      code bestanden.

    --default-duration TID:x
      Forceert de standaard duur van een gegeven spoor naar de gegeven
      waarde. Tevens de spoor tijdcode aanpast zodat die overeenkomt met
      de standaard duur. Het argument x moet zijn vastgezet met 's',
      'ms', 'us', 'ns' of 'fps' om te specificeren de standaard duur in
      seconden, milliseconden, microseconden, nanoseconden of
      respectievelijk de ''beelden per seconde' (fps). Het aantal x kan
      zelf een veranderbaar nummer ziijn of een fractie.

      Als de standaard duur niet is geforceerd, dan zal mkvmerge proberen
      te achterhalen de standaard spoor duur van de houder en/of de
      gebruikte codec. Eén geval waarin deze optie in gebruik is, is bij
      het toevoegen van AVC/h.264 elementaire stromen, omdat deze géén
      informatie bevatten over de standaard aantal beelden per seconde
      (fps) of een standaard duur van elk beeld. Voor dergelijke
      bestanden neemt mkvmerge(1) aan een standaard duur van '25fps'
      tenzij dit overegeld is.

      Deze optie kan ook gebruikt worden om de FPS (beelden per seconde)
      te veranderen van video sporen zonder een extern tijdcode bestand
      te hoeven gebruiken.

    --nalu-size-length TID:n
      Forceert de NALU lengte grootte naar n bytes. Deze parameter wordt
      alleen gebruikt als de AVC/h.264 elementaire stroom inpakker is
      gebruikt. Indien weggelaten is de standaard waarde 4 bytes, maar er
      zijn bestanden die beelden of delen bevatten die kleiner zijn dan
      65536 bytes. Voor dergelijke bestanden kan je deze parameter
      gebruiken en de grootte verminderen naar 2.

    --compression TID:n
      Selecteert de te gebruiken compressie methode in voor het spoor.
      Opmerking: de afspeler dient deze methode ook te ondersteunen.
      Geldige waarden zijn 'none', 'zlib', 'lzo'/'lxo1x', 'bz2'/'bzlib'
      en 'mpeg4_p2'/'mpeg4p2'. De waarden 'lzo'/'lxo1x' en 'bz2'/'bzlib'
      zijn alléén beschikbaar als mkvmerge(1) is gecompileerd met de
      ondersteuning voor de liblzo(TM) respectievelijk bzlib(TM)
      compressie bibliotheken.

      De compressie methode 'mpeg4_p2'/'mpeg4p2' is een speciale
      compressie methode genoemd 'header removal' die is alléén
      beschikbaar voorMPEG4 deel 2 video sporen.

      Standaard voor sommige ondertitels zijn 'zlib' compressie. Deze
      compressie wordt door bijna alle afspelers ondersteund zoniet
      allen. Ondersteuning voor andere compressie methoden anders dan
      'none' is niet verzekerd.

  Options that only apply to video tracks
    -f, --fourcc TID:FourCC
      Forceert de FourCC naar de opgegeven waarde. Werkt alléén voor
      video sporen in de 'MS verenigbare mode'.

    --display-dimensions TID:widthxheight

      Matroska(TM) bestanden bevatten twee waarden die de scherm
      eigenschappen instelt waarnaar een afspeler met afspelen naar toe
      zou moeten schalen: scherm breedte en scherm hoogte. Deze waaren
      worden ingesteld met deze optie, b.v. '1:640x480'.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is
      --aspect-ratio of de --aspect-ratio-factor optie (zie hieronder).
      Deze opties zijn wederzijds - exclusief.

    --aspect-ratio TID:ratio|width/height

      Matroska(TM) bestanden bevatten twee waarden die de scherm
      eigenschappen instelt waarnaar een afspeler met afspelen naar toe
      zou moeten schalen: scherm breedte en scherm hoogte. Met deze optie
      zal mkvmerge(1) automatisch calculeren de scherm breedte en de
      scherm hoogte gebaseerd, op de orginele beelden/plaatjes breedte en
      hoogte en de opgegeven verwachte verhouding met deze optie. De
      verhouding kan één van beiden zijn een veranderbaar nummer
      verhouding of als een fractie 'breedte/hoogte', b.v. '16/9'.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is
      --aspect-ratio-factor of --display-dimensions opties (zie hieronder
      en hierboven). Deze opties zijn wederzijds - exclusief.

    --aspect-ratio-factor TID:factor|n/d
      Een andere manier om de verwachtte verhouding te specificeren is
      een factor. De orginele verwachtte verhouding factor wordt eerst
      vermeningvuldigd met deze factor en daarna gebruikt als doel
      verhouding.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is
      --aspect-ratio of --display-dimensions opties (zie boven). Deze
      opties zijn wederzijds - exclusief.

    --cropping TID:left,top,right,bottom
      Stelt de video spoor uitsnij paramters in naar een gegeven waarden.

    --stereo-mode TID:n|keyword
      Stelt de video mode in voor het video spoor met het spoor ID TID.
      Deze mode kan zijn een nummer n tussen 0 en 14 of één van de
      volgende:

      'mono', 'side_by_side_left_first', 'top_bottom_right_first',
      'top_bottom_left_first', 'checkerboard_right_first',
      'checkerboard_left_first', 'row_interleaved_right_first',
      'row_interleaved_left_first', 'column_interleaved_right_first',
      'column_interleaved_left_first', 'anaglyph_cyan_red',
      'side_by_side_right_first', 'anaglyph_green_magenta',
      'both_eyes_laced_left_first', 'both_eyes_laced_right_first'.

  Options that only apply to text subtitle tracks
    --sub-charset TID:character-set
      Stelt de karakter set conversie in naar UTF-8 voor UTF-8
      ondertitels van een opgegeven spoor ID. Indien niet opgegeven, dan
      worden de huidig verkregen besturingssysteem lokatie gebruikt.
      Opmerking: een karakter set voor ondertitels is niet nodig wanneer
      er gelezen wordt vanuit een Matroska(TM) bestand of van Kate
      stromen, omdat deze altijd zijn opgeslagen in het UTF-8 format. Zie
      de sectie over tekst bestanden en karakter sets voor een uitleg hoe
      mkvmerge(1) converteert tussen de verschillende karakter sets.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer
      bestand, is van toepassing op verschillende sporen door het spoor
      ID elke keer te selecteren.

  Other options
    -i, --identify file-name
      Zal mkvmerge(1) (met een sonde) een enkel bestand aftasten en het
      type rapporteren, de sporen in het bestand en hun spoor ID's. Als
      deze optie wordt gebruikt dan is de enige andere toegestane optie
      de bestandsnaam.

    -I, --identify-verbose file-name
      Zal mkvmerge(1) (met een sonde) een enkel bestand aftasten en het
      type rapporteren, de sporen in het bestand en hun spoor ID's. Als
      deze optie wordt gebruikt dan is de enige andere toegestane optie
      de bestandsnaam.

      Deze optie maakt dat mkvmerge(1) extra informatie uitvoert over de
      inhoud en elk spoor. De extra informatie staat tussen haken ( [] ).
      Het bevat een spatie gescheiden sleutel/waarde paar, waar de
      sleutel en waarde's zijn gescheiden door een dubbel punt (:).

      Elke waarde wordt overgeslagen conform de regels beschreven in de
      sectie over overslaan van speciale karakters in een tekst.

    -l, --list-types
      Somt invoer bestandstypen op.

    --list-languages
      Somt alle talen en hun ISO639-2 code's op welke gebruikt kunnen
      worden met de --language optie.

    --priority priority
      Stelt de proces prioriteit in waarmee mkvmerge(1) zijn werk doet.
      Geldige waarden zijn 'lowest', 'lower', 'normal', 'higher' en
      'highest'. Is niets ingegeven dan wordt 'normal' gebruikt. Op unix
      achtige systemen zal mkvmerge(1) gebruiken de nice(2) functie.
      Daarom kan alléén de 'super' gebruiker die gebruiken 'higher' en
      'highest'. Op Windows zijn alle waarden voor iedereen beschikbaar.

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter dat wordt geplaatst om de reeksen om te zetten
      die op de commandoregel worden ingeven. Het is standaard aan het
      karakter van het systeem en afhankelijk van de besturingssysteem
      lokatie. Deze instellingen zijn van toepassing op argumenten van de
      volgende opties: --title, --track-name en --attachment-description.

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden
      geconverteerd naar de uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter
      set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem staat
      aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het
      'apparaat/houder'. Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan
      worden gedaan er zijn gevallen waarin deze optie nodig is: wanneer
      de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het geschreven wordt
      naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE'
      voor de Duitse taal). Het heeft de voorkeur de 'omgevings
      variabelen' te gebruiken LANG, LC_MESSAGES en LC_ALL Hoewel
      opvragen van een 'list' voor een land code zal er voor zorgen dat
      mkvextract(1) een lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren
      vertalingen.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand
      options-file. Regels met een spatie (lege ruimte) als eerste
      karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#') worden
      behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en
      einde van een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één
      waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het
      nodig is een niet commentaar regel te starten met '#'. Deze regels
      worden beschreven in de sectie over overslaan van tekst.

      Note that backslashes must always be escaped. Hash marks ('#') must
      be escaped if they should not start a comment.

      De commandoregel 'mkvmerge -o "mijn bestand.mkv" -A "een film.avi"
      geluid.ogg' kan geconverteerd worden naar het volgende optie
      bestand:

        # Write to the file "c:\Matroska\my file.mkv" on Windows.
        -o
        c:\\Matroska\\my file.mkv
        # Set the title to '#65'.
        --title
        \h65
        # Only take the video from "a movie.avi".
        -A
        a movie.avi
        sound.ogg

    --capabilities
      Somt informtie op over optionele mogelijkheden die zijn
      gecompileerd en sluit af. De eerste uitvoer regel zal de versie
      informatie zijn. Alle volgende informatie regels bevatten exact één
      woord, waarvan de aanwezigheid aangeeft welke eigenschapen er
      binnenin zijn gecompileerd. Deze mogelijkheden zijn:

      ·  'BZ2' -- de bzlib(TM) compressie bibliotheek. Heeft effect op
        de beschikbare compressie methoden voor de --compression optie.

      ·  'LZO' -- de lzo(TM) compressie bibliotheek. Heeft effect op de
        beschikbare compressie methoden voor de --compression optie.

      ·  'FLAC' -- lezen raw FLAC bestanden en behandelen van FLAC
        sporen in andere inhoudsmaten, b.v. Ogg(TM) of Matroska(TM).

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier
      regels worden uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de
      informatie wordt verkregen (key version_check_url), de huidig
      uitgevoerde versie (key running_version), laatst uitgebrachte
      versie (key available_version en het ophaal adres (key
      download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er
      geen nieuwere versie beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere
      beschikbaar is en 2 indien er een fout ontstond (b.v. als de
      opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met
      ondersteuning voor libcurl.

GEBRUIK

    Voor elk bestand kan de gebruiker selecteren welke sporen mkvmerge(1)
    zou moeten nemen. Zij zitten allemaal in het bestand gespecificeerd met
    -o. Een lijst met bekende (en ondersteunde) bron formaten kunnen
    verkregen worden met de -l optie.

      Belangrijk
      The order of command line options is important. Please read the
      section "Option order" if you're new to the program.

OPTIE VOLGORDE

    Voor sommige optie's is de volgorde waarin zij zijn opgegeven
    belangrijk. Optie's mislukken in twee categorieën:

    1. Opties die het programma beinvloeden en niet verbonden zijn aan
      enig invoerbestand. Dez omvatten maar zijn niet beperkt tot
      --command-line-charset, --output of --title. Deze mogen waar dan
      ook op de commandoregel staan.

    2. Opties die één enkel invoerbstand beïnvloedden of spoor in een
      invoerbestand. Deze optie's zijn allen van toepassing op het
      invoerbestand op de commandoregel. Alle optie's naar hetzelfde
      invoerbestand (of naar sporen in hetzelfde invoerbestand) mogen in
      elke volgorde geschreven worden zolang deze voor het
      invoerbestandsnaam staan. Voorbeelden die een invoerbestand
      beïnvloedden zijn --no-chapters of --chapter-charset. Voorbeelden
      voor een enkel spoor --default-duration of --language.

    De optie's worden uitgevoerd van links naar rechts. Indien er een optie
    meerdere keren is, binnen hetzelfde gebied, dan wordt de laatste
    gebruikt. Daarom zal de titel gezet worden naar "Iets anders" in het
    volgende voorbeeld:

      $ mkvmerge -o output.mkv --title 'Dit én Dat' input.avi --title 'Iets anders'

    Het volgende voorbeeld toont dat het gebruiken van de optie --language
    tweemaal OK is, omdat zij andere gebieden gebruiken. Alhoewel zij tot
    hetzelfde spoor ID behoren maar van verschillende invoer bestanden en
    daarom verschillende gebieden hebben:

      $ mkvmerge -o output.mkv --language 0:fre français.ogg --language 0:deu deutsch.ogg

VOORBEELDEN

    Laten we aannemen dat je een bestand genoemd hebt mijn film.avi en het
    audio spoor in een ander bestand, b.v. 'mijn film.wav'. Dan wil je
    eerst de audio coderen naar OggVorbis(TM):

      $ oggenc -q4 -omijn film.ogg mijn film.wav

    Na een paar minuten kan je het video en audio samenvoegen:

      $ mkvmerge -o mijn film-met-geluid.mkv mijn film.avi mijn film.ogg

    Als jouw AVI reeds een audio spoor bevat dan wordt ook die gekopieerd
    (als mkvmerge(1) dat audio formaat ondersteunt). Om dat te voorkomen
    doe simpel

      $ mkvmerge -o mijn film-met-geluid.mkv -A mijn film.avi mijn film.ogg

    Na een paar minuten van wikken en wegen rip je een ander audio spoor,
    b.v. de regiseur zijn commentaar of een andere taal naar 'mijn
    film-voegtoe-geluid.wav'. Codeer het opnieuw en voeg het samen met het
    andere bestand:

      $ oggenc -q4 -oMyMovie-add-audio.ogg MyMovie-add-audio.wav
      $ mkvmerge -o MM-complete.mkv MyMovie-with-sound.mkv MyMovie-add-audio.ogg

    Hetzelfde resultaat kan worden verkregen met

      $ mkvmerge -o MM-complete.mkv -A mijn film.avi mijn film.ogg mijn film-voegtoe-geluid.ogg

    Nu mplayer(TM) opstarten en geniet. Als je meerdere audio sporen hebt
    (of zelfs video sporen) dan kan je aangeven aan mplayer(TM) welk spoor
    af te spelen met de '-vid' en '-aid' opties. Deze zijn 0 gebaseerd en
    maken geen onderscheid tussen video en audio.

    Indien het nodig is een audio spoor te synchroniseren kan je dat héél
    makkelijk doen. Achterhaal eerst welk spoor ID het Vorbis spoor bevat

      $ mkvmerge --identify outofsync.ogg

    Nu kan je dat ID gebruiken voor de volgende commandoregel:

      $ mkvmerge -o goodsync.mkv -A source.avi -y 12345:200 outofsync.ogg

    Dit zou toevoegen 200ms aan stilte aan het begin van het spoor met het
    ID 12345 genomen van 'outofsync.ogg'.

    Sommige films starten correct gesynchroniseerd maar langzaam aan
    verloopt dat. Voor dit soort films kan je een vertraag factor opgeven
    die worden toegevoegd aan alle tijd codes -- Er wordt géén data
    toegvoegd of verwijderd. Dus, als je die factor te klein of te groot
    maakt dan krijg je een slecht resultaat. Een voorbeeld is, dat een
    episode die ik heb getranscodeerd met 0.2 seconden uit sync aan het
    eind van de film, welke 77340 beelden lang was. Bij 29.97fps seconden
    ongeveer corresponderen met 0.2 seconden. 6 beelden. Dus ik deed

      $ mkvmerge -o goodsync.mkv -y 23456:0,77346/77340 outofsync.mkv

    Het resultaat was goed.

    De sync opties kunnen ook op de zelfde manier gebruikt worden voor
    ondertitels.

    Voor tekst ondertitels kan je één van beide Windows programma's
    gebruiken (zoals SubRipper(TM)) of het subrip(TM) pakket te vinden in
    transcode(1)'s bronnen in de 'contrib/subrip' map. Het algemene proces
    is:

    1. pak een raw ondertiteling uit van de bron:

        $ tccat -i /path/to/copied/dvd/ -T 1 -L | tcextract -x ps1 -t vob -a 0x20 | subtitle2pgm -o mymovie

    2. converteer het resultaat PGM beeld/plaatje naar tekst met het
      'GOCR' programma:

        $ pgm2txt mymovie

    3. spellingscontrole voor de resulterende tekst bestanden:

        $ ispell -d american *txt

    4. converteer de tekst bestanden naar een SRT bestand:

        $ srttool -s -w -i mymovie.srtx -o mymovie.srt

    Het resultaat bestand kan gebruikt worden als een ander invoerbestand
    voor mkvmerge(1):

      $ mkvmerge -o mymovie.mkv mymovie.avi mymovie.srt

    Als je een taal wilt opgeven voor een gegeven spoor kan dit héél
    makkelijk gedaan worden. Zoek eerst de ISO639-2 code voor jouw taal.
    mkvmerge(1) kan alle code's uitlijsten voor je:

      $ mkvmerge --list-languages

    Zoek in de lijst naar de taal die je nodig hebt. Laten we aannemen dat
    je twee audio sporen aan het Matroska(TM) bestand wilt invoegen en je
    hun taalcodes wilt instellen terwijl hun spoor ID's zijn 2 en 3. Dit
    kan gedaan worden met

      $ mkvmerge -o with-lang-codes.mkv --language 2:ger --language 3:dut without-lang-codes.mkv

    Zoals je kunt zien, kan je de --language schakelaar meerdere keren
    gebruiken.

    Misschien zou je het ook fijn vinden dat de afpeler standaard de
    Nederlandse taal gebruikt. Als je ook nog extra ondertitelingen hebt
    zoals b.v. Engels, Frans, en je wilt dat de afpeler de Franse als
    standaard gebruikt. Kan je dit doen met

      $ mkvmerge -o with-lang-codes.mkv --language 2:ger --language 3:dut --default-track 3 without-lang-codes.mkv --language 0:eng english.srt --default-track 0 --language 0:fre french.srt

    Als je de taal of de standaard spoor markering niet ziet, welke je had
    opgegeven in mkvinfo(1)'s uitvoer lees dan a.u.b. de sectie over
    standaard waarden.

    Zet de compressie uit voor een invoer bestand

      $ mkvmerge -o no-compression.mkv --compression -1:none MyMovie.avi --compression -1:none mymovie.srt

SPOOR ID'S

    Sommige opties voor mkvmerge(1) hebben een spoor ID nodig om te
    specificeren op welk spoor zij zouden moeten worden toegepast. Die
    spoor ID's worden getoond door de lezers bij het samenvoegen van het
    huidige invoer bestand, of als mkvmerge(1) is opgeroepen met de
    --identify optie. Een voorbeeld van een dergelijke uitvoer:

      $ mkvmerge -i v.mkv
      File 'v.mkv': container: Matroska(TM)
      Track ID 1: video (V_MS/VFW/FOURCC, DIV3)
      Track ID 2: audio (A_MPEG/L3)

    Verwar de spoor ID's niet met welke zijn toegewezen aan spo(o)r(en) in
    het uitvoer MKV bestand met het spoor ID van het invoerbestand. Alleen
    het invoerbestand spoor ID's worden gebruikt voor optie's die deze
    waarde nodig hebben.

    Opmerking: Dat elk invoerbestand zijn eigen spoor ID's heeft. Daarom
    het spoor ID voor bestand 'file1.ext gerapporteerd wordt door 'mkvmerge
    --identify' verander niets, ongeacht hoeveel invoerbestanden in welke
    positie dan ook 'file1.ext' wordt gebruikt.

    Spoor ID's worden toegewezen zoals dit:

    ·  AVI bestanden: Het video spoor heeft het ID 0. De audio sporen
      krijgen de ID's in oplopende volgorde beginnend bij 1.

    ·  MP4 bestanden: Als uitvoer van x264, het video spoor het ID 1
      heeft.

    ·  AAC, AC3, MP3, SRT en WAV bestanden: Het 'spoor' in dat bestand
      krijgt het ID 0.

    ·  Ogg/OGM bestanden: De spoor ID's worden toegekend volgens de
      volgorde zoals het gevonden is in het bestand startend bij 0.

    ·  Matroska(TM) bestanden: Het spoor ID is het spoornummer zoals
      gerapporteerd door mkvinfo(1). Het is niet het spoor UID.

    Het speciale spoor ID '-1' is de 'joker' en past de bepaalde schakelaar
    toe op alle sporen die van een invoerbestand worden gelezen.

    De opties die de spoor ID's gebruiken zijn degenen die de
    beschrijvingen bevatten 'TID'. De volgende optie gebruikt het spoor ID
    ook: --audio-tracks, --video-tracks, --subtitle-tracks, --button-tracks
    en --track-tags.

TEKST BESTANDEN EN KARAKTER SET CONVERSIES

      Opmerking
      Deze sectie is van toepassing op alle programma's in MKVToolNix
      zelfs wanneer alléén mkvmerge(1) genoemd wordt.

    Alle teksten in Matroska(TM) bestanden zijn gecodeerd in UTF-8. Dit
    betekend, dat mkvmerge(1) alle de te lezen tekst bestanden moet
    converteren en evenals elke ingegeven tekst op de commandoregel om elke
    karakter te zetten naar UTF-8. Teruggekoppeld betekend dit ook, dat
    mkvmerge(1)'s uitvoer terug geconverterd moet worden naar die karakter
    set van UTF-8, b.v. als een niet Engelse vertaling is gebruikt met
    --ui-languages of voor de orginele tekst uit een Matroska(TM) bestand.

    mkvmerge(1) doet deze conversie automatisch gebasseerd op de
    aanwezigheid van een Byte Order Marker (byte volgorde markering) (kort:
    BOM) of op basis van het huidige besturingssysteem lokatie. Hoe de
    karakter van de lokatie wordt 'achterhaald' hangt af van het
    besturingssysteem waarop mkvmerge(1) is opgestart.

    Tekst bestanden die starten met BOM (byte volgorde markering) zijn al
    gecodeerd in de vertegenwoordiging van UTF. mkvmerge(1) ondersteunt
    één van de volgende vijf modes: UTF-8, UTF-16 Little en Big Endian,
    UTF-32 Little en Big Endian. Tekst bestanden met een BOM (byte volgorde
    markering) worden automatisch geconverteerd naar UTF-8. Elke van de
    parameters die gezet zouden zijn voor een dergelijk bestand (b.v.
    --sub-charset) worden stilletjes genegeerd.

    Op Unix-achtige systemen gebruikt mkvmerge(1) de setlocale(3)
    besturingssysteem oproep, welke beurtelings de omgevingsvariabelen
    gebruikt LANG, LC_ALL en LC_CYPE. Het resulterende karakter set is vaak
    één van de UTF-8 of de ISO-8859-* familie en wordt gebruikt voor alle
    tekst bestand operaties en voor het coderen van reeksen op de
    commandoregel voor een uitvoer naar het apparaat/houder.

    On Windows there are actually two different character sets that
    mkvmerge(1) uses due to the way the Windows shell program cmd.exe is
    implemented. The first character set is determined by a call to the
    GetACP() system call. This character set is used as the default for
    text file conversions and for all elements displayed by the GUI
    programs in the MKVToolNix package.

    Another charset may be used if cmd.exe is used. However, reading the
    command line is done with the GetCommandLineW() function which already
    returns a Unicode string. Therefore the option --command-line-charset
    is ignored on Windows. Output to the console is done with the
    WriteConsoleW() function. Therefore the option --output-charset is only
    used on Windows if the output is redirected with --redirect-output.

    Als de volgende optie aanwezig is dan is het toegestaan de karakter set
    te specificeren:

    ·  --sub-charset voor tekst ondertitels en tekst ondertitel sporen
      opgeslagen in de houder formaat waarvan de karakter set niet
      onomtstotelijk kan worden vastgesteld (b.v. Ogg bestanden),

    ·  --chapter-charset voor tekst hoofdstuk bestanden en voor
      hoofdstukken en bestand titels opgeslagen in de houder formaat
      waarvan de karakter set niet onomtstotelijk kan worden vastgesteld
      (b.v. Ogg bestanden voor hoofdstuk informatie, spoor en bestand
      titels etc.; MP4 bestanden voor hoofdstuk informatie),

    ·  --command-line-charset voor alle ingave's op de commandoregel,

    ·  --output-charset voor alle reeksen geschreven naar het
      apparaat/houder of naar een bestand wanneer de uitvoer is omgeleid
      met de --redirect-output optie.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten
    worden overgeslagen. De regels voor het overslaan zijn simpel: elk
    karakter dat overgeslagen dient te worden wordt vervangen door een
    backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes
    '\2', ':' becomes '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash)
    itself becomes '\\'.

ONDERTITELINGEN

    Er zijn verschillende tekst ondertitel formaten welke kunnen worden
    'ingebakken' in Matroska(TM). Op het moment ondersteunt mkvmerge(1)
    alléén tekst, VobSub en Kate ondertitel formaten. Tekst ondertitels
    moet worden hergecodeerd naar UTF-8 zodat deze juist kunnen worden
    getoond door een afspeler (zie de sectie over tekst bestanden en
    karakter sets voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de
    verschillende karakter sets). Kate ondertitels zijn reeds gecodeerd met
    UTF-8 en hoeven niet ge-hercodeerd te worden.

    De volgende ondertitel formaten worden momenteel ondersteund:

    ·  Ondertitel stripper (SRT) bestand(en)

    ·  Substation Alpha (SSA) / Advanced Substation Alpha scripts (ASS)

    ·  OggKate stromen

    ·  VobSub bitmap ondertitel bestanden

BESTAND LINKEN

    Matroska(TM) ondersteunt bestand linken welke eenvoudig zegt, dat een
    specifiek bestand de voorganger of de opvolger van het huidige bestand
    is. Om precies te zijn, het zijn niet echt de bestanden die gelinkt
    zijn maar de Matroska(TM) segmenten. En de meeste bestanden bevatten
    alleen één Matroska(TM) segment de volgende uitleg gebruikt de term
    'bestand linken' hoewel 'segment linken' meer op zijn plaats zou zijn.

    Elk segment word geïndentificeerd door een uniek 128 bit lang segment
    UID. Dit UID wordt automatisch gegenereerd door mkvmerge(1). Het linken
    wordt primair gedaan via het zetten van het segment UID's (kort: SID)
    van het volgende/vorige bestand naar het segment kop informatie.
    mkvinfo(1) print deze SID's als het hen vindt.

    Als een bestand wordt gesplitst in meerdere kleinere bestanden en
    linken wordt gebruikt, dan zullen de tijd codes niet opnieuw starten op
    0 maar doorgaan op daar waar het vorige bestand eindigde. Op deze
    manier zal absolute de tijd code behouden blijven, zelfs wanneer het
    vorige bestand niet aanwezig/beschikbaar is (b.v. bij 'streaming'').
    Als er géén linken is gebruikt, dan zouden de tijd codes moeten starten
    op 0 voor elk bestand. Standaard gebruikt mkvmerge(1) bestand linken
    niet. Als je wilt kan je dit aanzetten met de --link optie. Deze optie
    is alléén nuttig wanneer ook het splitsen actief is.

    Regardless of whether splitting is active or not the user can tell
    mkvmerge(1) to link the produced files to specific SIDs. This is
    achieved with the options --link-to-previous and --link-to-next. These
    options accept a segment SID in the format that mkvinfo(1) outputs: 16
    hexadecimal numbers between 0x00 and 0xff prefixed with '0x' each, e.g.
    '0x41 0xda 0x73 0x66 0xd9 0xcf 0xb2 0x1e 0xae 0x78 0xeb 0xb4 0x5e 0xca
    0xb3 0x93'. Alternatively a shorter form can be used: 16 hexadecimal
    numbers between 0x00 and 0xff without the '0x' prefixes and without the
    spaces, e.g. '41da7366d9cfb21eae78ebb45ecab393'.

    Als splitsen wordt gebruikt, dan is het eerste bestand gelinkt naar het
    SID gegeven met --link-to-previous en het laatste bestand is gelinkt
    naar SID gegeven met --link-to-next. Als splitsen niet is gebruikt, dan
    zal één uitvoer bestand worden gelinkt met twee van de beide SIDs.

STANDAARD WAARDEN

    De Matroska(TM) de specificatie verklaart dat sommige elementen een
    standaard waarde hebben. Gewoonlijk wordt een element niet naar het
    bestand geschreven als het niet gelijk is aan de standaard waarde, dit
    om ruimte te besparen. De elementen die gebruiker zou kunnen missen in
    mkvinfo(1)'s uitvoer, zijn de lanuage (taal) en de
    defautt track flag (standaard spoor markering) elementen. De standaard
    waarde voor de language (taal) is English (is Engels) ('eng'), en de
    standaard waarde voor de standard track flag (standaard spoor
    markering) is true (waar). Als je daarom gebruikt de --language 0:eng
    voor een spoor, dan zal deze niet verschijnen in de mkvinfo(1)'s
    uitvoer.

BIJLAGEN

    Misschien wilt u ook sommige foto's samen met uw Matroska(TM) bestand
    houden of je gebruikt SSA ondertitels en je wilt een speciaal
    TrueType(TM) lettertype(n) gebruiken welke zeldzaam zijn. In deze
    gevallen kan je deze bestanden vastmaken aan het Matroska(TM) bestand.
    Zij zullen niet enkel bijgevoegd worden aan het bestand maar er
    ingevoegd worden. Een afspeler kan deze bestanden tonen (de 'foto'
    gevallen) of hen gebruiken om de ondertitels te genereren (de
    'TrueType(TM) lettertype' gevallen).

    Hier is een voorbeeld hoe een foto en een TrueType(TM) lettertype aan
    het uitvoerbestand kan vast te maken:

      $ mkvmerge -o output.mkv -A video.avi sound.ogg \
       --attachment-description "Me and the band behind the stage in a small get-together" \
       --attachment-mime-type image/jpeg \
       --attach-file me_and_the_band.jpg \
       --attachment-description "The real rare and unbelievably good looking font" \
       --attachment-type application/octet-stream \
       --attach-file really_cool_font.ttf

    Als een Matroska(TM) bestandsbijlage bevat en is gebruikt als een
    invoer bestand dan zal mkvmerge(1) de bijlage kopieeren naar een nieuw
    bestand. De selectie, welke bijlage wordt gekopieerd en welke niet kan
    veranderd worden met de opties --attachments en --no-attachments.

HOOFDSTUKKEN

    Het Matroska(TM) hoofdstuk systeem is krachtiger dan het oude bekende
    systeem vanOGM bestanden. De volledige specificatie kan gevonden worden
    op de Matroska(TM)[1] website.

    mkvmerge(1) ondersteunt twee soorten van hoofdstuk bestanden als
    invoer. Het eerste formaat, genoemd 'simpel hoofdstuk format', is
    hetzelfde format dat het OGM hulpmiddel verwacht. Het tweede format is
    een XML gebasseerd hoofdstuk format welke alle Matroska(TM)'s hoofdstuk
    functionaliteiten ondersteunt.

  Een eenvoudig hoofdstuk formaat
    Dit formaat bestaat uit twee paren van regels die respectievelijk
    starten met 'CHAPTERxx=' en 'CHAPTERxxNAME='. De eerste bevat de start
    tijdcode en de tweede bevat de titel. Hier is een voorbeeld:

      CHAPTER01=00:00:00.000
      CHAPTER01NAME=Intro
      CHAPTER02=00:02:30.000
      CHAPTER02NAME=Baby prepares to rock
      CHAPTER03=00:02:42.300
      CHAPTER03NAME=Baby rocks the house

    mkvmerge(1) zal elk paar of regels transformeren naar één Matroska(TM)
    ChapterAtom. Het plaatst geen ChapterTrackNumber Wat inhoudt, dat de
    hoofdstukken van toepassing zijn aan alle sporen in het bestand.

    Aangezien dit een tekst bestand is kan karakter set conversie nog nodig
    zijn. Zie de sectie over tekst bestanden en karakter sets voor een
    uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen karakter sets.

  Het XML gebaseerde hoofdstuk formaat
    Het XML gebaseerde hoofdstuk formaat lijkt op dit voorbeeld:

      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
      <!DOCTYPE Chapters SYSTEM "matroskachapters.dtd">
      <Chapters>
       <EditionEntry>
        <ChapterAtom>
         <ChapterTimeStart>00:00:30.000</ChapterTimeStart>
         <ChapterTimeEnd>00:01:20.000</ChapterTimeEnd>
         <ChapterDisplay>
          <ChapterString>A short chapter</ChapterString>
          <ChapterLanguage>eng</ChapterLanguage>
         </ChapterDisplay>
         <ChapterAtom>
          <ChapterTimeStart>00:00:46.000</ChapterTimeStart>
          <ChapterTimeEnd>00:01:10.000</ChapterTimeEnd>
          <ChapterDisplay>
           <ChapterString>A part of that short chapter</ChapterString>
           <ChapterLanguage>eng</ChapterLanguage>
          </ChapterDisplay>
         </ChapterAtom>
        </ChapterAtom>
       </EditionEntry>
      </Chapters>

    Met dit format zijn drie dingen mogelijk die niet mogelijk zijn met het
    simpele hoofdstuk format:

    1. De tijdmarkering voor het hoofdstuk eind kan ingegeven worden,

    2. Hoofdstukken mogen ingekapseld zijn

    3. De taal en het land mag ingesteld worden

    De mkvtoolnix distributie bevat meerdere voorbeeld bestanden in de doc
    sub map welke als basis gebruikt kan worden.

  Algemene opmerkingen
    Bij het splitsen van bestanden dan zal mkvmerge(1) tevens de
    hoofdstukken juist bijstellen. Dit betekendt, dat elk bestand slechts
    de hoofdstukingangen omvat waarop het van toepassing is, en dat de tijd
    codes worden gecompenseerd om te voldoen aan de nieuwe tijd codes van
    elk uitvoer bestand.

    mkvmerge(1) is in staat hoofdstukken te kopieeren van Matroska(TM)
    bronbestanden tenzij dit expliciet is uitgezet met de --no-chapters
    optie. De hoofdstukken van alle bronen (Matroska(TM) bestanden, Ogg
    bestanden, MP4 bestanden, hoofdstuk tekst bestanden) worden gewoonlijk
    niet samengevoegd maar eindigen als een separate ChapterEditions.
    Alleen wanneer de hoofdstukken worden gelezen van verschillende
    Matroska(TM) of XML bestanden die dezelfde editie UID's delen, zullen
    hoofdstukken samengevoegd worden tot één ChapterEdition. Als een
    dergelijke samenvoeging ook in andere situaties gewenst is, dan dient
    de gebruiker de hoofdstukken eerst te extraheren uit alle bronnen met
    mkvextract(1), handmatig de XML bestanden aaneenkoppelen en nadien
    samenvoegen.

MARKERINGEN

  Introductie
    Matroska(TM) ondersteunt een uitgebreide set markeringen welke zijn
    verouderd, een nieuw simpeler systeem welke worden gebruikt in de
    meeste overige inhoudsformaten: KEY=VALUE. Hoewel, in Matroska(TM) deze
    markeeringen ook kunnen worden ingekapseld, en beide de KEY en de VALUE
    zijn elementen van zichzelf. Het voorbeeld bestand example-tags-2.xml
    toont hoe dit nieuwe systeem te gebruiken.

  Gebied van de markeringen
    Matroska(TM) markeringen worden niet automatisch toegekend aan het hele
    bestand. Dat kunnen zij, maar zij kunnen ook op verschillende delen van
    het bestand van toepassing zijn: aan één of meerdere sporen, aan één of
    meerdere hoofdstukken, of zelfs een combinatie van beide. De
    Matroska(TM) specificaties[3] geeft meer informatie over dit feit.

    Eén belangrijk feit is, dat markeringen gelinkt zijn naar sporen of
    hoofdstukken met de Targets Matroska(TM) markeer element, en dat de
    gebruikte UID's voor dit linken niet zijn, de spoor ID's die overal
    door mkvmerge(1) gebruikt worden. In plaats daarvan, zijn de gebruikte
    UID's nummers welke mkvmerge(1) automatisch uitrekent (als het spoor
    genomen is anders dan van een Matroska(TM) bestandsformat) of welke
    zijn gekopieerd van een bronbestand, als de sporen bronbestand een
    Matroska(TM) bestand is. Daarom is het moeilijk te bepalen, welke UID's
    te gebruiken in het markeer bestand voordat het bestand wordt
    overgedragen naar mkvmerge(1).

    mkvmerge(1) kent twee opties waarmee je markeringen kunt toevoegen aan
    Matroska(TM) bestanden: De --global-tags en de --tags opties. Het
    verschil is dat de vroegere optie, --global-tags, de markeringen zal
    maken die op het volledige bestand van toepassing zijn, door te
    verwijderen (welke dan ook) Targets elementen hierboven genoemd. De
    laatstgenoemde optie, --tags, voegt automatisch het UID die mkvmerge(1)
    genereert voor de markering gespecificeerd met het TID deel van
    de--tags opties.

  Voorbeeld
    Laten we aannemen, dat je een markering wiilt toevoegen aan een video
    spoor gelezen van een AVI. mkvmerge --identify file.avi vertelt je,
    dat het video spoor ID (verwar dit ID niet met het UID!) 0 is. Zodat
    het jouw markeer bestand kan creëren, laat weg alle Targets elementen
    en start mkvmerge(1) op:

      $ mkvmerge -o file.mkv --tags 0:tags.xml file.avi

  Markeer bestandsformaat
    mkvmerge(1) ondersteunt een XML gebasseerde markeer bestand format. Het
    format is rijkelijk gedocumenteerd op de Matroska(TM)[3] specificaties.
    Beide, zowel het binaire alsmede de bron distributies van MKVToolNix
    komen met een voorbeeld bestand genaamd example-tags-2.xml welke
    simpelweg alle bekende markeringen opsomt en welke kunnen worden
    gebrukt als basis voor 'echte leven' markeer bestanden.

    De basis is:

    ·  Het buitenste element moet zijn <Tags>.

    ·  Eén logische markering welke binnenin één paar bevindt van <Tag>
      XML markeringen.

    ·  Spaties direct voor en na een markering worden genegeerd.

  Data typen
    Het nieuwe Matroska(TM) markeer systeem kent alléén twee data typen,
    een UTF-8 reeks en een binair type. De eerste wordt gebruikt voor
    markeer namen en het <String> element terwijl het binaire type gebruikt
    word voor het <Binary> element.

    Aangezien binaire gegevens zelf niet zouden passen in een XML bestand,
    ondersteunt mkvmerge(1) twee andere methoden om binaire data op te
    slaan. Als de inhoud van een XML markering start met '@' dan wordt de
    volgende tekst behandeld als een bestandsnaam. De corresponderende
    bestandsinhoud wordt gekopieerd in een Matroska(TM) element.

    Anders zou de gegeven data moeten zijn een gecodeerde Base64. Dit is
    een codering die binaire data codeert naar een gelimiteerde set van
    ASCII karakters en wordt gebruikt in b.v. email programma's.
    mkvextract(1) zal uitvoeren Base64 gecodeerde data voor binaire
    elementen.

    Het verouderde markeer systeem kent een paar meer data typen welke
    gevonden kunnen worden in de officiële Matroska(TM) markeer
    specificaties. Aangezien in mkvmerge(1) dit systeem niet meer wordt
    ondersteund, worden deze typen hier niet beschreven.

MATROSKA(TM) BESTAND LAYOUT

    Het Matroska(TM) layout bestand is redelijk flexibel. mkvmerge(1) zal
    een bestand genereren op een vooraf gedefinieerde manier. Het resultaat
    zal er zo uitzien:

    [EBML head] [segment {meta seek #1} [segment information] [track
    information] {attachments} {chapters} [cluster 1] {cluster 2} ...
    {cluster n} {cues} {meta seek #2} {tags}]

    De elementen in gekromde haakjes zijn optioneel en afhankelijk van de
    inhoud en de gebruikte opties. Een paar opmerkingen:

    ·  meta zoek #1 bevat slechts een klein aantal aan niveau 1 elementen,
      en alleen als deze ook werkelijk bestaan: bijlagen, hoofdstukken,
      volg document(en) (cue), markeringen, meta zoek #2. Oudere versies
      van mkvmerge(1) zijn tevens gewend om clusters binnenin het meta
      zoek element te plaatsen. Daarom was het noodzakelijk ietwat
      onnauwkeurig te gokken om genoeg ruimte te reserveren. Het faalde
      vaak. Nu worden alleen clusters opgeslagen in het meta zoek #2, en
      meta zoek #1 verwijst naar het meta zoek element #2.

    ·  Bijlage, hoofdstuk en markeer elementen zijn alléén aanwezig indien
      zij waren toegevoegd.

    Het kortst mogelijke Matroska bestand zou lijken op dit:

    [EBML head] [segment [segment information] [track information] [cluster
    1]]

    Dit kan het geval zijn voor alléén-audio bestanden.

EXTERNE TIJDCODE BESTANDEN

    mkvmerge(1) staat de gebruiker toe, de tijd codes voor een specifiek
    spoor zelf te kiezen. Dit kan worden gebruikt, om bestanden met de
    variabele video beeld verhouding te creëren of 'gaten' in audio te
    laten bevatten. Een beeld in dit geval, is de unit welke mkvmerge(1)
    separaat creëert per Matroska(TM) blok. Voor video is dit exact één
    beeld, voor audio is dit één pakket van het specifieke audio type b.v.
    voor AC3 zou dit een pakket moeten zijn inhoudende 1536 voorbeelden.

    Tijdcode bestanden die worden gebruikt wanneer de sporen aan elkaar
    worden toegevoegd, moeten alleen voor het eerste deel in een reeks van
    sporen worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld, als je twee bestanden
    toevoegt, v1.avi en v2.avi, en je wilt tijd codes gebruiken dan moet je
    commandoregel lijken op dit:

      $ mkvmerge ... --timecodes 0:my_timecodes.txt v1.avi +v2.avi

    Er zijn vier formaten die worden herkend door mkvmerge(1). De eerste
    regel bevat altijd het versie nummer. Lege regels, regels alleen
    bevattende spaties en regels beginnend met '#' worden genegeerd.

  Tijdcode bestandsformaat v1
    Dit format start met de versie regel. De tweede regel verklaart het
    aantal beelden per seconde. Alle volgende regels bevatten drie nummers
    gescheiden door een komma: het start beeld (0 is het eerste beeld), het
    eind beeld en het aantal beelden binnen dit bereik. Het FPS
    veranderbaar nummer met een punt '.' als het decimale punt. De bereiken
    kunnen 'gaten' bevatten waarvoor standaard FPS is gebruikt. een
    voorbeeld:

      # timecode format v1
      assume 27.930
      800,1000,25
      1500,1700,30

  Tijdcode formaat v2
    In dit format, bevat elke regel een tijdcode voor het corresponderende
    beeld. Deze tijdcode moet opgeven worden in milli seconden. Het mag een
    veranderbaar nummer zijn, maar het hoeft niet. Jij moet minstens zo
    veel tijdcoderegels opgeven als er aan beelden in het spoor zijn. De
    tijd codes in dit bestand moeten gesorteerd zijn. Voorbeeld voor 25fps:

      # timecode format v2
      0
      40
      80

  Tijd code formaat v3
    In dit format bevat elke regel een duur in seconden gevolgd door een
    optioneel aantal beelden per seconde. Beide kunnen een veranderbaar
    nummer zijn. Als het aantal beelden per seconde niet is opgegeven dan
    wordt het standaard aantal gebruikt. Voor audio, zou jij de codec zelf
    de tijd codes moeten laten berekenen. Daarvoor zou je moeten gebruiken
    0.0 als het aantal beelden per seconde. Je kunt ook 'gaten' creëren in
    de stromen door te gebruiken de 'gap' sleutelwoord gevolgd door de duur
    van het 'gat'. Voorbeeld voor een audio bestand:

      # timecode format v3
      assume 0.0
      25.325
      7.530,38.236
      gap, 10.050
      2.000,38.236

  Tijdcode formaat v4
    Dit format is identiek aan het v2 format. Het enige verschil is dat de
    tijd codes niet gesorteerd behoeven te zijn. Dit format zou bijna nooit
    gebruikt moeten worden.

VERLAAT CODES

    mkvinfo(1) verlaat met één van de drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat het samenvoegen succesvol
      voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvmerge(1) tenmiste één waarschuwing
      uitgevaardigd, maar het samenvoegen ging door. Een waarschuwing
      gaat vooraf met de tekst 'Warning:'. Afhankelijk van de
      'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht zijn. De
      gebruiker wordt geadviseerd om zowel de waarschuwing als de
      resulterende bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze afsluit code wordt gebruikt nadat er een fout ontstond.
      mkvmerge(1) breekt direct af na het geven van dit waarschuw
      bericht. Fout! bereik in berichten, van een verkeerd commandoregel
      argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken' bestanden.

ZIE OOK

    mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[4] thuis
    basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. Matroska(TM)
      http://www.matroska.org/

    2. IANA
      http://www.iana.org/assignments/media-types/

    3. De Matroska(TM) specificaties
      http://matroska.org/technical/specs/index.html

    4. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/