Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_amd64 bug

REFERENTIENAAM

    mkvmerge - Voegt multimedia stromen in een Matroska(TM) bestand in.

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvmerge [global options] {-o out} [options1] {file1} [[options2] {file2}] [@optionsfile]

BESCHRIJVING

    Dit programma neemt de invoer van verschillende media bestanden en voegt die stromen samen
    (allemaal of slechts een stukje) naar een Matroska(TM) bestand; zie de Matroska(TM)[1]
    website.

      Belangrijk
      The order of command line options is important. Please read the section "Option order"
      if you're new to the program.

  Global options
    -v, --verbose
      Verhoog 'uitgebreidheid'.

    -q, --quiet
      Onderdruk status uitvoer.

    -o, --output file-name
      Schrijf naar het bestand file-name. Indien splitsen aan staat, dan wordt dat iets
      anders verwerkt. Zie uitleg voor de --split optie voor details.

    -w, --webm
      Creëer een WebM herkenbaar bestand. mkvmerge zet dit tevens aan wanneer het
      uitvoerbestandsnaam de extensie "webm" heeft. Deze modus dwingt diverse beperkingen
      af. De enig toegestane codecs zijn VP8 video en Vorbis audio sporen. Géén van de
      volgende hoofdstuk markeringen zijn toegstaan. Het DocType kop item is veranderd naar
      "webm".

    --title title
      Stelt de algemene naam in voor het uitvoer bestand, b.v. de film naam.

    --default-language language-code
      Stelt de standaard land code in voor alle sporen tenzij die wordt overschreven met
      --language optie. De standaard code is 'onb' voor 'onbekend'.

  Segment info handling (global options)
    --segmentinfo filename.xml
      Leest segment informatie in van een XML bestand. Dit bestand kan de segment familie
      bevatten UID, segment UID, vorige en volgend segment UID elementen. een voorbeeld
      bestand en een DTD zijn ingesloten in de MKVToolNix distributie.

    --segment-uid SID1,SID2,...
      Stelt het te gebruiken segment UID's in. Dit is een komma gesepareerde lijst van
      128bit segment UID's in het gebruikelijke UID formaat: hex nummers met of zonder het
      "0x" voorzetsel, met of zonder spaties, exact 32 cijfers.

      Elk gecreëerd bestand bevat één segment, en elk segment heeft één UID. Als er meer
      segment UID's zijn opgegeven dan er zijn gecreëerd, dan zullen de extra UID's worden
      genegeerd. Zijn er minder UID's opgegeven dan er segmenten zijn gecreëerd, dan worden
      er willekeurig UID's voor hen aangemaakt.

  Chapter and tag handling (global options)
    --chapter-language language-code
      Stelt de ISO639-2 land code waarde in welke geschreven wordt voor elk hoofdstuk
      ingang. Standaard naar 'eng'. Zie de sectie over hoofdstukken hieronder voor details.

      Deze optie kan gebruikt worden, voor simpele hoofdstukken en voor bronbestanden welke
      hoofdstukken bevatten maar geen informatie over hoofdstuk talen, b.v. MP4 and OGM
      bestanden.

    --chapter-charset character-set
      Stelt de karakter set in, die gebruikt wordt voor de UTF-8 conversie voor simpele
      hoofdstuk bestanden. Zie de sectie over tekst bestanden en karakter sets voor een
      uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de 'verschillende' karakter sets.

      Deze schakelaar is ook van toepassing op hoofdstukken die zijn gekopieerd van een
      bepaalde inhoudstypen, b.v. Ogg/OGM en MP4 bestanden. Zie de sectie over hoofdstukken
      hieronder voor details.

    --cue-chapter-name-format format

      mkvmerge(1) ondersteunt lezen van CUE volg document(en) (cue) voor audio bestanden als
      invoer voor hoofdstukken. CUE volg document(en) (cue) bevatten gewoonlijk informatie
      over de ARTIEST en TITEL voor elke index ingang. mkvmerge(1) gebruikt deze twee
      reeksen om de hoofdstuknaam te construeren. Met deze optie kan het formaat dat voor
      deze naam wordt gebruikt worden geplaatst.

      Is deze optie niet opgegeven, dan zal mkvmerge(1) het standaard format gebruiken '%p -
      %t' (de artiest (performer), gevolgd door een spatie, een streep, wederom een spatie
      en de titel).

      Is het format opgegeven dan zal alles behalve de volgende meta karakters gekopieerd
      worden zoals ze zijn, en de meta karakters worden vervangen zoals dit:

      ·  %p is vervangen door de huidige ingangen PERFORMER (artiest) reeks,

      ·  %t is vervangen door de huidige ingangen TITLE (titel) reeks,

      ·  %n wordt vervangen op huidig spoor nummer en

      ·  %N wordt vervangen op huidig spoor nummer en op/aangevuld met een
        beginnend/leidende nul als het is < 10 (kleiner dan).

    --chapters file-name
      Leest hoofdstuk informatie in van een bestand file-name. Zie sectie over hoofdstukken
      kijk hieronder voor details.

    --global-tags file-name
      Leest hoofdstuk informatie in van een bestand file-name. Zie sectie over hoofdstukken
      kijk hieronder voor details.

  General output control (advanced global options)
    --track-order FID1:TID1,FID2:TID2,...
      Deze optie verandert de volgorde waarin de sporen voor een invoer bestand worden
      gereëerd. Het argument is een komma gescheiden lijst van gepaarde ID's. Elk paar bevat
      eerst het bestand ID (FID1) wat simpelweg een nummer van het bestand is op de
      commandoregel beginnend bij 0. Het tweede is een spoor ID (TID1) van dat bestand. Als
      sommige spoor id's worden weggelaten, dan zullen die sporen worden gecreëerd na
      diegene die met deze optie zijn gecreëerd.

    --cluster-length spec
      Limiteert het aantal data blokken of de duur van de data in elke cluster. De spec
      parameter kan één van beide zijn een nummer n zonder een eenheid of een nummer d
      vastgezet met 'ms' (miliseconden).

      Als er geen eenheid is gebruikt dan zal mkvmerge(1) hoogstends zetten n data blokken
      in elke cluster. Het maximum aantal blokken is 65535.

      Als het nummer d is vastgezet met 'ms' dan zal mkvmerge(1) hoogstends zetten d
      milliseconden aan data in elke cluster. Het minimum voor d is '100ms', en het maximum
      is '32000ms'.

      mkvmerge(1) plaatst standaard op zijn hoogst 65535 data blokken en 5000ms aan data in
      een cluster.

      Programma's die een bepaald beeld proberen te zoeken, kunnen alleen direct naar een
      cluster zoeken en moeten daarna de gehele cluster lezen. Daarom kan het de oorzaak
      zijn, dat het maken van grote clusters kan leiden tot onnauwkeurigheid of traag
      zoeken.

    --no-cues
      Vertelt mkvmerge(1) geen volg document(en) (cue) te creëren en te schrijven wat
      vergelijkbaar is met een index in een AVI. Matroska(TM) bestanden kunnen worden
      afgespeeld zonder volg document(en) (cue), maar dat kan leiden tot onnauwkeurigheid of
      traag zoeken. Gebruik dit alleen als je echt wanhopig bent qua ruimte of voor test
      doeleinden. Zie ook de optie volg document(en) (cue) welke opgegeven kan worden voor
      elk invoer bestand.

    --clusters-in-meta-seek
      Vertelt mkvmerge(1) een meta element te creëren aan het eind van het bestand dat alle
      clusters bevat. Zie ook de sectie over de Matroska(TM) bestand layout.

    --disable-lacing
      Zet het aaneenkoppelen uit voor alle sporen. Dit zal de bestandsgrootte verhogen,
      speciaal wanneer er veel audio sporen zijn. Deze optie is niet bedoeld voor dagelijks
      gebruik.

    --enable-durations
      Duur schrijven voor alle blokken. Dit zal de bestandsgrootte verhogen en geeft geen
      extra waarde aan afspelers van dit moment.

    --timecode-scale factor
      Forceert de tijdcode schaal factor naar factor. Geldige bereik waardes zijn
      1000..10000000 of de speciale waarde -1.

      Normaal zal mkvmerge(1) een waarde gebruiken van 1000000 wat inhoudt, dat de tijd
      codes en duren een precisie hebben van 1ms. Voor bestanden die geen video maar
      minstends één audio spoor bevatten, zal mkvmerge(1) automatisch de tijd code schaal
      factor kiezen, zodat alle tijd codes en duren een precisie hebben van één audio
      voorbeeld. Dit veroorzaakt een grotere overhead maar staat een betere zoek en
      extractie precisie toe.

      Als de speciale waarde -1 is gebruikt, dan zal mkvmerge(1) een voorbeeld precisie
      gebruiken zelfs als er een video spoor aanwezig is.

  File splitting, linking and appending (more global options)
    --split specification
      Splits het uitvoer bestand na een opgegeven grootte of tijd. Opmerking, sporen kunnen
      alléén direct voor een sleutel beeld gesplitst worden. Vanwege het bufferen zal
      mkvmerge(1) als een splitspunt wordt bereikt, direct voor het volgende sleutel beeld
      gaan splitsen. Daarom kunnen de splitspunten enigzins afwijken van wat de gebruiker op
      gaf.

      Op het moment ondersteunt mkvmerge(1) drie verschillende modes.

      1. Splitsen op grootte.

        Syntax: --split [size:]d[k|m|g]

        Voorbeelden: --split size:700m of --split 150000000

        The parameter d may end with 'k', 'm' or 'g' to indicate that the size is in KB,
        MB or GB respectively. Otherwise a size in bytes is assumed. After the current
        output file has reached this size limit a new one will be started.

        De 'size:' mag vanwege de verenigbaarheid (compatibiliteit) weggelaten worden.

      2. Splitsen na een duur van.

        Syntax: --split [duration:]HH:MM:SS.nnnnnnnnn|ds

        Voorbeeld: --split duration:00:60:00.000 of --split 3600s

        De parameter moet één van beiden de vormen hebben HH:MM:SS.nnnnnnnnn voor het
        specificeren van de duur tot in de precisie van een nanoseconde of een nummer d
        gevolgd door een letter 's' voor de duur in seconden. HH is het aantal uren, MM
        het aantal minuten, SS het aantal seconden en nnnnnnnnn het aantal nanoseconden.
        Zowel de uren alsmede de nanoseconden mogen weggelaten worden. Er mogen tot aan
        negen nummers opgegeven worden na de decimale punt. Nadat de duur van van de
        huidige inhoud deze limiet bereikt heeft, wordt er een nieuw uitvoer bestand
        gestart.

        De 'duration:' mag vanwege de verenigbaarheid (compatibiliteit) weggelaten worden.

      3. Splitsen na een specifieke tijdcode.

        Syntax: --split timecodes:A[,B[,C...]]

        Voorbeeld: --split timecodes:00:45:00.000,01:20:00.250,6300s

        De parameters A, B, C etc. moeten allen dezelfde indeling hebben als de duur (zie
        hierboven). De lijst van tijd codes is komma gesepareerd. Nadat de uitvoer stroom
        zijn huidige splits tijdcode limiet heeft bereikt wordt er een nieuw bestand
        gereëerd. Daarna wordt het volgende splits punt gebruikt van de gebruikte lijst.

        Het 'timecodes:' voorvoegsel mag niet wegelaten worden.

      For this splitting mode the output filename is treated differently than for the normal
      operation. It may contain a printf like expression '%d' including an optional field
      width, e.g. '%02d'. If it does then the current file number will be formatted
      appropriately and inserted at that point in the filename. If there is no such pattern
      then a pattern of '-%03d' is assumed right before the file's extension: '-o
      output.mkv' would result in 'output-001.mkv' and so on. If there's no extension then
      '-%03d' will be appended to the name.

    --link
      Bestanden linken aan een ander tijdens het splitsen van het uitvoer bestand. Zie de
      sectie op bestand linken/verbinden onderstaand voor details.

    --link-to-previous segment-UID
      Verbindt het laatste uitvoerbestand met het segment UID ingegeven door segment-UID
      parameter. Zie de sectie op bestand linken/verbinden onderstaand voor details.

    --link-to-next segment-UID
      Verbindt het laatste uitvoerbestand met het segment UID ingegeven door segment-UID
      parameter. Zie de sectie op bestand linken/verbinden onderstaand voor details.

    --append-mode mode
      Calculeert hoe tijd codes worden berekend wanneer die worden toevoegd aan een bestand.
      De parameter mode kan twee waardes bevatten: 'file' welke ook standaard is en 'track'.

      Wanneer mkvmerge een spoor toevoegt (genoemd 'track2_1' vanaf nu) van een tweede
      bestand (genoemd 'file2') naar een spoor (genoemd 'track1_1') van het eerste bestand
      (genoemd 'file1') dan moet het alle tijd codes compenseren voor 'track2_1' met een
      bepaalde hoeveelheid. Voor 'file' mode is deze hoeveelheid de hoogste tegengekomen
      tijd code in 'file1'. zelfs wanneer die tijd code van een ander spoor is dan
      'track1_1'. In spoor mode de is compensatie de hoogste tijd code van 'track1_1'.

      Helaas kan mkvmerge niet detecteren welke mode betrouwbaar is. Daarom zet het de
      standaard waarde naar 'file' mode. 'file' mode werkt gewoonlijk beter voor bestanden
      indien die onafhankelijk van elkaar werden gemaakt; b.v. het toevoegen van AVI of MP4
      bestanden. 'track' mode zou beter werken voor bronnen die hoofdzakelijk een deel van
      één groot bestand zijn, b.v. voor VOB en EVO bestanden.

      Hoofdstuk sporen worden altijd behandeld alsof 'file' mode actief is en zelfs wanneer
      'track' mode actueel is.

    --append-to SFID1:STID1:DFID1:DTID1[,...]
      Deze optie controleert welk spoor aan welk ander spoor moet worden toegevoegd (bestand
      wordt dubbel zo groot). Elke specificatie bevat vier ID's: een bestand ID, een spoor
      ID, een tweede bestand ID en een tweede spoor ID. Het eerste paar, "source file ID" en
      "source track ID", identificeert het spoor dat moet worden toegevoegd. Het tweede
      paar, "destination file ID" en "destination track ID", identificeert het spoor waaraan
      de eerste is toegevoegd.

      Als deze optie weggelaten wordt dan wordt een standaard indeling gebruikt. Deze
      standaard indeling voegt elk spoor van het huidige bestand toe aan een spoor van het
      vorige bestand met hetzelfde spoor ID. Dit staat het makkelijk toevoegen toe indien
      een film gesplitst is in twee delen en beide bestanden dezelfde aantal sporen en spoor
      ID's hebben, met het commando mkvmerge -o output.mkv part1.mkv +part2.mkv.

    +
      Een enkele '+' veroorzaakt dat het volgende bestand wordt bijgevoegd (bestand wordt
      dubbel zo groot) i.p.v toegevoegd. De '+' kan worden ingegeven voor elk volgende
      bestandsnaam. Daarom zijn de volgende twee commando's gelijkwaardig:

        $ mkvmerge -o full.mkv file1.mkv + file2.mkv
        $ mkvmerge -o full.mkv file1.mkv +file2.mkv

    =
      Normaal kijkt mkvmerge naar bestanden in dezelfde map welke dezelfde basis naam
      bevatten maar alleen verschillen van volgordenummer (b.v. 'VTS_01_1.VOB',
      'VTS_01_2.VOB', 'VTS_01_3.VOB' etc). Deze optie, een enkele '=' maakt dat mkvmerge
      niet kijkt naar die extra bestanden.

      De '=' kan ook worden ingegeven voor elk volgende bestandsnaam. Daarom zijn de
      volgende twee commando's gelijkwaardig:

        $ mkvmerge -o full.mkv = file1.mkv
        $ mkvmerge -o full.mkv =file1.mkv

  Attachment support (more global options)
    --attachment-description description
      Normale tekst beschrijving van de volgende bijlage. Is van toepassing op het volgende
      --attach-file of --attach-file-once optie.

    --attachment-mime-type MIME type

      MIME type van de volgende bijlage. Is van toepassing op de volgende --attach-file of
      --attach-file-once optie. Een lijst van officiële herkende MIME typen kan gevonden
      worden b.v. op de IANA[2] thuisbasis. Het MIME type is verplicht voor een bijlage.

    --attachment-name name
      Stelt de naam in voor deze bijlage welke wordt opgeslagen in het uitvoer bestand. Als
      deze optie niet is opgegeven dan zal de naam worden afgeleid van de naam van de
      bijlage zoals gegeven met de --attach-file of de --attach-file-once optie.

    --attach-file file-name, --attach-file-once file-name
      Creëert een bestandsbijlage binnenin het Matroska(TM) bestand. Het MIME type moet
      ingesteld zijn voordat deze optie gebruikt kan worden. Het verschil tussen deze twee
      vormen is, dat tijdens het splitsen van de bestanden vastgemaakt met --attach-file aan
      alle uitvoerbestanden zijn vastgemaakt terwijl degene vastgemaakt met de
      --attach-file-once alleen zijn vastgemaakt aan het eerste bestand. Is splitsen niet
      gebruikt dan doen beide hetzelfde.

      mkvextract(1) kan worden gebruikt om bestanden uit een Matroska(TM) bestand te halen.

  Options that can be used for each input file
    -a, --audio-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de audio sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke verkregen kunnen
      worden met de --identify schakelaar. Zij zijn simpelweg niet de spoor nummers (zie
      sectie spoor ID's). Standaard: Kopieer alle audio sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    -d, --video-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de video sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke kunnen worden
      verkregen met de --identify schakelaar. Zij zijn simpelweg niet de spoor nummers (sie
      sectie spoor ID's). Standaard: Kopieer alle video sporen..

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    -s, --subtitle-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de ondertitel sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke kunnen worden
      verkregen met de --identify schakelaar. Zij zijn simpelweg niet de spoor nummers (zie
      sectie spoor ID's). Standaard: Kopieer alle ondertitel sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    -b, --button-tracks [!]n,m,...
      Kopieer de knop sporenn, m etc. De nummers zijn track ID's welke kunnen worden
      verkregen met de --identify schakelaar. Zij zijn simpelweg niet de spoor nummerss (zie
      sectie spoor ID's). Standaard: Kopieer alle knop sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    --track-tags [!]n,m,...
      Kopieer de markeringen voor sporen n, m etc. De nummers zijn track ID's welke kunnen
      worden verkregen met de --identify schakelaar (zie sectie spoor ID's). Zij zijn
      simpelweg niet de spoor nummers. Standaard: Kopieer alle markering sporen.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    -m, --attachments [!]n[:all|first],m[:all|first],...
      Kopieer de bijlagen met de ID's n, m etc, naar allen of alleen het eerste uitvoer
      bestand. Elk ID kan opgevolgd worden door ':all' (welke standaard is, als geen van
      twee is opgegeven) of ':first'. Als het splitsen actief is, dan zullen die bijlagen
      waarvan de ID's zijn gespecificeerd met ':all' worden gekopieerd naar alle
      resulterende uitvoer bestanden, terwijl de anderen alleen gekopieerd worden naar het
      eerste uitvoerbestand. Als splitsen niet actief is, dan hebben beide varianten
      hetzelfde effect .

      Standaard is, kopieer alle bijlagen naar alle uitvoer bestanden.

      If the IDs are prefixed with ! then the meaning is reversed: copy everything but the
      IDs listed after the !.

    -A, --no-audio
      Kopieer geen enkel audio spoor van dit bestand.

    -D, --no-video
      Kopieer geen enkel video spoor van dit bestand.

    -S, --no-subtitles
      Kopieer geen enkel ondertitel spoor van dit bestand.

    -B, --no-buttons
      Kopieer geen enkel knop spoor van dit bestand.

    -T, --no-track-tags
      Kopieer geen enkel spoor-specifieke markeringen van dit bestand.

    --no-chapters
      Kopieer geen hoofdstukken van dit bestand.

    -M, --no-attachments
      Kopieer geen bijlagen van dit bestand.

    --no-global-tags
      Kopieer geen globale markeringen van dit bestand.

    --chapter-charset character-set
      Stelt de karakter set in, die gebruikt wordt voor de conversie naar UTF-8 voor de
      hoofdstuk informatie die zich bevindt in het bronbestand. Zie de sectie overtekst
      bestanden en karakter set's voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de
      karakter set's.

    --chapter-language language-code
      Zet de ISO639-2 taal code, welke wordt geschreven voor elk hoofdstuk ingang. Deze
      optie kan gebruikt worden, voor bronbestanden welke hoofdstuk informatie bevatten maar
      géén informatie over de talen, b.v. for MP4 en OGM bestanden.

    -y, --sync TID:d[,o[/p]]
      Stelt de tijd code's bij van het spoor met het id TID met d ms. De spoor ID's zijn
      hetzelfde als degene gegeven met --identify (zie sectie spoor ID's).

      o/p: Stel de tijd code's bij met o/p om lineaire driften te corrigeren. p standaard
      naar 1 indien weggelaten. Beide o en p kunnen een veranderbaar nummer zijn.

      Standaard: geen handmatige sync correctie (wat hetzelfde is als d = 0 en o/p = 1.0).

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

    --cues TID:none|iframes|all
      Controle voor welke sporen cue (index) ingangen worden gereëerd voor een opgegeven
      spoor (zie sectie Spoor ID's). 'none' remt het creëren van volg document(en) (cue) af.
      Voor 'iframes' alléén blokken zonder voor of achteruit referenties ( = I beelden in
      video sporen) worden ingevoerd in het 'volg document(en) (cue)'. 'all' zorgt ervoor
      dat mkvmerge(1) aanmaakt, volg document(en) (cue) voor alle blokken welke het bestand
      erg groot maakt.

      Standaard is 'iframes' voor video sporen en 'none' voor alle anderen. Zie ook opties
      --no-cues welke verwezenlijken het creëren van volg document(en) (cue) ongeacht de
      --cues gebruikte opties.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

    --default-track TID[:bool]
      Zet de 'standaard' markering voor een gegeven spoor (zie sectie spoor ID's) als het
      optionele argument bool niet aanwezig is. Als de gebruiker niet zelf uitdrukkelijk een
      spoor selecteert, dan zou de afspeler een spoor prefereren dat zijn 'standaard'
      markering heeft. Alleen één spoor van elk soort (audio, video, ondertitels, knoppen)
      kunnen deze 'standaard' markering gezet hebben. Indien een gebruiker geen spoor wenst
      te hebben met een standaard spoor markering gezet, dan moet hij zetten bool naar 0
      voor alle sporen.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

    --forced-track TID[:bool]
      Stelt de 'geforceerde' markering in voor een gegeven spoor (zie sectie spoor ID's) als
      het optionele argument bool niet aanwezig is. En afspeler moet alle sporen afspelen
      waarvan deze markering is gezet 1.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

    --blockadd TID:level
      Houd alleen de BlockAdditions tot aan niveau level voor het opgegeven spoor. Standaard
      is alle niveau's. Deze optie heeft alleen effect op sommige codecs zoals WAVPACK4.

    --track-name TID:name
      Stelt het spoor naam in van een gegeven spoor (zie sectie spoor ID's) naar naam.

    --language TID:language
      Stelt de taal in voor het opgegeven spoor (zie sectie spoor ID's). Beide ISO639-2 taal
      codes en ISO639-1 land codes zijn toegestaan. De land code wordt automatisch vertaald
      naar taal code. Alle talen inclusief hun ISO639-2 codes kunnen uitgelijst worden met
      --list-languages optie.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

    -t, --tags TID:file-name
      Leest de markeringen in van het spoor met het nummer TID van het bestand file-name.
      Zie de sectie over markeringen hieronder voor details.

    --aac-is-sbr TID[:0|1]
      Vertelt mkvmerge(1) dat het spoor met het ID TID een SBR AAC is (ook bekend als HE-AAC
      of een AAC+). Deze optie is nodig als a) een bron bestand een AAC bestand is (niet
      voor een Matroska(TM) bestand) en b) het AAC bestand bevat SBR AAC data. De reden voor
      deze schakelaar is, dat het normaal technisch niet mogelijk is, automatisch te
      vertellen dat AAC data van SBR AAC data zonder deze volledig te decoderen van eenAAC
      beeld. Aangezien er verscheidene octrooi/patent kwesties zijn met AAC decoders zal
      mkvmerge(1) nooit dit decodeer stadium bevatten. Dus voor SBR AAC bestanden is deze
      schakelaar een vereiste. Het resulterende bestand zou niet correct afgespeeld kunnen
      worden of zelfs helemaal niet, wanneer deze schakelaar werd weggelaten.

      Als het bron bestand een Matroska(TM) bestand is, dan zou de CodecID genoeg moeten
      zijn om deze SBR AAC te detecteren. Hoewel, als de CodecID verkeerd is, dan kan deze
      schakelaar gebruikt worden om dat te corrigeren.

      Als mkvmerge verkeerd detecteert dat een AAC bestand een SBR is, dan kan je toevoegen
      ':0' aan het spoor ID.

    --timecodes TID:file-name
      Leest de te gebruiken tijd code's in voor een specifiek spoor ID van file-name. Deze
      krachtige tijd code's heffen de tijd code's die mkvmerge(1) normaal berekend op. Lees
      de sectie over externe tijd code bestanden.

    --default-duration TID:x
      Forceert de standaard duur van een gegeven spoor naar de gegeven waarde. Tevens de
      spoor tijdcode aanpast zodat die overeenkomt met de standaard duur. Het argument x
      moet zijn vastgezet met 's', 'ms', 'us', 'ns' of 'fps' om te specificeren de standaard
      duur in seconden, milliseconden, microseconden, nanoseconden of respectievelijk de
      ''beelden per seconde' (fps). Het aantal x kan zelf een veranderbaar nummer ziijn of
      een fractie.

      Als de standaard duur niet is geforceerd, dan zal mkvmerge proberen te achterhalen de
      standaard spoor duur van de houder en/of de gebruikte codec. Eén geval waarin deze
      optie in gebruik is, is bij het toevoegen van AVC/h.264 elementaire stromen, omdat
      deze géén informatie bevatten over de standaard aantal beelden per seconde (fps) of
      een standaard duur van elk beeld. Voor dergelijke bestanden neemt mkvmerge(1) aan een
      standaard duur van '25fps' tenzij dit overegeld is.

      Deze optie kan ook gebruikt worden om de FPS (beelden per seconde) te veranderen van
      video sporen zonder een extern tijdcode bestand te hoeven gebruiken.

    --nalu-size-length TID:n
      Forceert de NALU lengte grootte naar n bytes. Deze parameter wordt alleen gebruikt als
      de AVC/h.264 elementaire stroom inpakker is gebruikt. Indien weggelaten is de
      standaard waarde 4 bytes, maar er zijn bestanden die beelden of delen bevatten die
      kleiner zijn dan 65536 bytes. Voor dergelijke bestanden kan je deze parameter
      gebruiken en de grootte verminderen naar 2.

    --compression TID:n
      Selecteert de te gebruiken compressie methode in voor het spoor. Opmerking: de
      afspeler dient deze methode ook te ondersteunen. Geldige waarden zijn 'none', 'zlib',
      'lzo'/'lxo1x', 'bz2'/'bzlib' en 'mpeg4_p2'/'mpeg4p2'. De waarden 'lzo'/'lxo1x' en
      'bz2'/'bzlib' zijn alléén beschikbaar als mkvmerge(1) is gecompileerd met de
      ondersteuning voor de liblzo(TM) respectievelijk bzlib(TM) compressie bibliotheken.

      De compressie methode 'mpeg4_p2'/'mpeg4p2' is een speciale compressie methode genoemd
      'header removal' die is alléén beschikbaar voorMPEG4 deel 2 video sporen.

      Standaard voor sommige ondertitels zijn 'zlib' compressie. Deze compressie wordt door
      bijna alle afspelers ondersteund zoniet allen. Ondersteuning voor andere compressie
      methoden anders dan 'none' is niet verzekerd.

  Options that only apply to video tracks
    -f, --fourcc TID:FourCC
      Forceert de FourCC naar de opgegeven waarde. Werkt alléén voor video sporen in de 'MS
      verenigbare mode'.

    --display-dimensions TID:widthxheight

      Matroska(TM) bestanden bevatten twee waarden die de scherm eigenschappen instelt
      waarnaar een afspeler met afspelen naar toe zou moeten schalen: scherm breedte en
      scherm hoogte. Deze waaren worden ingesteld met deze optie, b.v. '1:640x480'.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is --aspect-ratio of de
      --aspect-ratio-factor optie (zie hieronder). Deze opties zijn wederzijds - exclusief.

    --aspect-ratio TID:ratio|width/height

      Matroska(TM) bestanden bevatten twee waarden die de scherm eigenschappen instelt
      waarnaar een afspeler met afspelen naar toe zou moeten schalen: scherm breedte en
      scherm hoogte. Met deze optie zal mkvmerge(1) automatisch calculeren de scherm breedte
      en de scherm hoogte gebaseerd, op de orginele beelden/plaatjes breedte en hoogte en de
      opgegeven verwachte verhouding met deze optie. De verhouding kan één van beiden zijn
      een veranderbaar nummer verhouding of als een fractie 'breedte/hoogte', b.v. '16/9'.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is --aspect-ratio-factor
      of --display-dimensions opties (zie hieronder en hierboven). Deze opties zijn
      wederzijds - exclusief.

    --aspect-ratio-factor TID:factor|n/d
      Een andere manier om de verwachtte verhouding te specificeren is een factor. De
      orginele verwachtte verhouding factor wordt eerst vermeningvuldigd met deze factor en
      daarna gebruikt als doel verhouding.

      Een andere manier om de te gebruiken waarden te specificeren is --aspect-ratio of
      --display-dimensions opties (zie boven). Deze opties zijn wederzijds - exclusief.

    --cropping TID:left,top,right,bottom
      Stelt de video spoor uitsnij paramters in naar een gegeven waarden.

    --stereo-mode TID:n|keyword
      Stelt de video mode in voor het video spoor met het spoor ID TID. Deze mode kan zijn
      een nummer n tussen 0 en 14 of één van de volgende:

      'mono', 'side_by_side_left_first', 'top_bottom_right_first', 'top_bottom_left_first',
      'checkerboard_right_first', 'checkerboard_left_first', 'row_interleaved_right_first',
      'row_interleaved_left_first', 'column_interleaved_right_first',
      'column_interleaved_left_first', 'anaglyph_cyan_red', 'side_by_side_right_first',
      'anaglyph_green_magenta', 'both_eyes_laced_left_first', 'both_eyes_laced_right_first'.

  Options that only apply to text subtitle tracks
    --sub-charset TID:character-set
      Stelt de karakter set conversie in naar UTF-8 voor UTF-8 ondertitels van een opgegeven
      spoor ID. Indien niet opgegeven, dan worden de huidig verkregen besturingssysteem
      lokatie gebruikt. Opmerking: een karakter set voor ondertitels is niet nodig wanneer
      er gelezen wordt vanuit een Matroska(TM) bestand of van Kate stromen, omdat deze
      altijd zijn opgeslagen in het UTF-8 format. Zie de sectie over tekst bestanden en
      karakter sets voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de verschillende
      karakter sets.

      Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt voor een invoer bestand, is van
      toepassing op verschillende sporen door het spoor ID elke keer te selecteren.

  Other options
    -i, --identify file-name
      Zal mkvmerge(1) (met een sonde) een enkel bestand aftasten en het type rapporteren, de
      sporen in het bestand en hun spoor ID's. Als deze optie wordt gebruikt dan is de enige
      andere toegestane optie de bestandsnaam.

    -I, --identify-verbose file-name
      Zal mkvmerge(1) (met een sonde) een enkel bestand aftasten en het type rapporteren, de
      sporen in het bestand en hun spoor ID's. Als deze optie wordt gebruikt dan is de enige
      andere toegestane optie de bestandsnaam.

      Deze optie maakt dat mkvmerge(1) extra informatie uitvoert over de inhoud en elk
      spoor. De extra informatie staat tussen haken ( [] ). Het bevat een spatie gescheiden
      sleutel/waarde paar, waar de sleutel en waarde's zijn gescheiden door een dubbel punt
      (:).

      Elke waarde wordt overgeslagen conform de regels beschreven in de sectie over
      overslaan van speciale karakters in een tekst.

    -l, --list-types
      Somt invoer bestandstypen op.

    --list-languages
      Somt alle talen en hun ISO639-2 code's op welke gebruikt kunnen worden met de
      --language optie.

    --priority priority
      Stelt de proces prioriteit in waarmee mkvmerge(1) zijn werk doet. Geldige waarden zijn
      'lowest', 'lower', 'normal', 'higher' en 'highest'. Is niets ingegeven dan wordt
      'normal' gebruikt. Op unix achtige systemen zal mkvmerge(1) gebruiken de nice(2)
      functie. Daarom kan alléén de 'super' gebruiker die gebruiken 'higher' en 'highest'.
      Op Windows zijn alle waarden voor iedereen beschikbaar.

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter dat wordt geplaatst om de reeksen om te zetten die op de
      commandoregel worden ingeven. Het is standaard aan het karakter van het systeem en
      afhankelijk van de besturingssysteem lokatie. Deze instellingen zijn van toepassing op
      argumenten van de volgende opties: --title, --track-name en --attachment-description.

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden geconverteerd naar de
      uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in uw
      besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan er zijn gevallen waarin
      deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het
      geschreven wordt naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE' voor de Duitse
      taal). Het heeft de voorkeur de 'omgevings variabelen' te gebruiken LANG, LC_MESSAGES
      en LC_ALL Hoewel opvragen van een 'list' voor een land code zal er voor zorgen dat
      mkvextract(1) een lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand options-file. Regels met een
      spatie (lege ruimte) als eerste karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#')
      worden behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en einde van
      een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het nodig is een niet
      commentaar regel te starten met '#'. Deze regels worden beschreven in de sectie over
      overslaan van tekst.

      Note that backslashes must always be escaped. Hash marks ('#') must be escaped if they
      should not start a comment.

      De commandoregel 'mkvmerge -o "mijn bestand.mkv" -A "een film.avi" geluid.ogg' kan
      geconverteerd worden naar het volgende optie bestand:

        # Write to the file "c:\Matroska\my file.mkv" on Windows.
        -o
        c:\\Matroska\\my file.mkv
        # Set the title to '#65'.
        --title
        \h65
        # Only take the video from "a movie.avi".
        -A
        a movie.avi
        sound.ogg

    --capabilities
      Somt informtie op over optionele mogelijkheden die zijn gecompileerd en sluit af. De
      eerste uitvoer regel zal de versie informatie zijn. Alle volgende informatie regels
      bevatten exact één woord, waarvan de aanwezigheid aangeeft welke eigenschapen er
      binnenin zijn gecompileerd. Deze mogelijkheden zijn:

      ·  'BZ2' -- de bzlib(TM) compressie bibliotheek. Heeft effect op de beschikbare
        compressie methoden voor de --compression optie.

      ·  'LZO' -- de lzo(TM) compressie bibliotheek. Heeft effect op de beschikbare
        compressie methoden voor de --compression optie.

      ·  'FLAC' -- lezen raw FLAC bestanden en behandelen van FLAC sporen in andere
        inhoudsmaten, b.v. Ogg(TM) of Matroska(TM).

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier regels worden
      uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de informatie wordt verkregen (key
      version_check_url), de huidig uitgevoerde versie (key running_version), laatst
      uitgebrachte versie (key available_version en het ophaal adres (key download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er geen nieuwere versie
      beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere beschikbaar is en 2 indien er een fout
      ontstond (b.v. als de opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met ondersteuning voor
      libcurl.

GEBRUIK

    Voor elk bestand kan de gebruiker selecteren welke sporen mkvmerge(1) zou moeten nemen.
    Zij zitten allemaal in het bestand gespecificeerd met -o. Een lijst met bekende (en
    ondersteunde) bron formaten kunnen verkregen worden met de -l optie.

      Belangrijk
      The order of command line options is important. Please read the section "Option order"
      if you're new to the program.

OPTIE VOLGORDE

    Voor sommige optie's is de volgorde waarin zij zijn opgegeven belangrijk. Optie's
    mislukken in twee categorieën:

    1. Opties die het programma beinvloeden en niet verbonden zijn aan enig invoerbestand.
      Dez omvatten maar zijn niet beperkt tot --command-line-charset, --output of --title.
      Deze mogen waar dan ook op de commandoregel staan.

    2. Opties die één enkel invoerbstand beïnvloedden of spoor in een invoerbestand. Deze
      optie's zijn allen van toepassing op het invoerbestand op de commandoregel. Alle
      optie's naar hetzelfde invoerbestand (of naar sporen in hetzelfde invoerbestand) mogen
      in elke volgorde geschreven worden zolang deze voor het invoerbestandsnaam staan.
      Voorbeelden die een invoerbestand beïnvloedden zijn --no-chapters of
      --chapter-charset. Voorbeelden voor een enkel spoor --default-duration of --language.

    De optie's worden uitgevoerd van links naar rechts. Indien er een optie meerdere keren is,
    binnen hetzelfde gebied, dan wordt de laatste gebruikt. Daarom zal de titel gezet worden
    naar "Iets anders" in het volgende voorbeeld:

      $ mkvmerge -o output.mkv --title 'Dit én Dat' input.avi --title 'Iets anders'

    Het volgende voorbeeld toont dat het gebruiken van de optie --language tweemaal OK is,
    omdat zij andere gebieden gebruiken. Alhoewel zij tot hetzelfde spoor ID behoren maar van
    verschillende invoer bestanden en daarom verschillende gebieden hebben:

      $ mkvmerge -o output.mkv --language 0:fre français.ogg --language 0:deu deutsch.ogg

VOORBEELDEN

    Laten we aannemen dat je een bestand genoemd hebt mijn film.avi en het audio spoor in een
    ander bestand, b.v. 'mijn film.wav'. Dan wil je eerst de audio coderen naar OggVorbis(TM):

      $ oggenc -q4 -omijn film.ogg mijn film.wav

    Na een paar minuten kan je het video en audio samenvoegen:

      $ mkvmerge -o mijn film-met-geluid.mkv mijn film.avi mijn film.ogg

    Als jouw AVI reeds een audio spoor bevat dan wordt ook die gekopieerd (als mkvmerge(1) dat
    audio formaat ondersteunt). Om dat te voorkomen doe simpel

      $ mkvmerge -o mijn film-met-geluid.mkv -A mijn film.avi mijn film.ogg

    Na een paar minuten van wikken en wegen rip je een ander audio spoor, b.v. de regiseur
    zijn commentaar of een andere taal naar 'mijn film-voegtoe-geluid.wav'. Codeer het opnieuw
    en voeg het samen met het andere bestand:

      $ oggenc -q4 -oMyMovie-add-audio.ogg MyMovie-add-audio.wav
      $ mkvmerge -o MM-complete.mkv MyMovie-with-sound.mkv MyMovie-add-audio.ogg

    Hetzelfde resultaat kan worden verkregen met

      $ mkvmerge -o MM-complete.mkv -A mijn film.avi mijn film.ogg mijn film-voegtoe-geluid.ogg

    Nu mplayer(TM) opstarten en geniet. Als je meerdere audio sporen hebt (of zelfs video
    sporen) dan kan je aangeven aan mplayer(TM) welk spoor af te spelen met de '-vid' en
    '-aid' opties. Deze zijn 0 gebaseerd en maken geen onderscheid tussen video en audio.

    Indien het nodig is een audio spoor te synchroniseren kan je dat héél makkelijk doen.
    Achterhaal eerst welk spoor ID het Vorbis spoor bevat

      $ mkvmerge --identify outofsync.ogg

    Nu kan je dat ID gebruiken voor de volgende commandoregel:

      $ mkvmerge -o goodsync.mkv -A source.avi -y 12345:200 outofsync.ogg

    Dit zou toevoegen 200ms aan stilte aan het begin van het spoor met het ID 12345 genomen
    van 'outofsync.ogg'.

    Sommige films starten correct gesynchroniseerd maar langzaam aan verloopt dat. Voor dit
    soort films kan je een vertraag factor opgeven die worden toegevoegd aan alle tijd codes
    -- Er wordt géén data toegvoegd of verwijderd. Dus, als je die factor te klein of te groot
    maakt dan krijg je een slecht resultaat. Een voorbeeld is, dat een episode die ik heb
    getranscodeerd met 0.2 seconden uit sync aan het eind van de film, welke 77340 beelden
    lang was. Bij 29.97fps seconden ongeveer corresponderen met 0.2 seconden. 6 beelden. Dus
    ik deed

      $ mkvmerge -o goodsync.mkv -y 23456:0,77346/77340 outofsync.mkv

    Het resultaat was goed.

    De sync opties kunnen ook op de zelfde manier gebruikt worden voor ondertitels.

    Voor tekst ondertitels kan je één van beide Windows programma's gebruiken (zoals
    SubRipper(TM)) of het subrip(TM) pakket te vinden in transcode(1)'s bronnen in de
    'contrib/subrip' map. Het algemene proces is:

    1. pak een raw ondertiteling uit van de bron:

        $ tccat -i /path/to/copied/dvd/ -T 1 -L | tcextract -x ps1 -t vob -a 0x20 | subtitle2pgm -o mymovie

    2. converteer het resultaat PGM beeld/plaatje naar tekst met het 'GOCR' programma:

        $ pgm2txt mymovie

    3. spellingscontrole voor de resulterende tekst bestanden:

        $ ispell -d american *txt

    4. converteer de tekst bestanden naar een SRT bestand:

        $ srttool -s -w -i mymovie.srtx -o mymovie.srt

    Het resultaat bestand kan gebruikt worden als een ander invoerbestand voor mkvmerge(1):

      $ mkvmerge -o mymovie.mkv mymovie.avi mymovie.srt

    Als je een taal wilt opgeven voor een gegeven spoor kan dit héél makkelijk gedaan worden.
    Zoek eerst de ISO639-2 code voor jouw taal. mkvmerge(1) kan alle code's uitlijsten voor
    je:

      $ mkvmerge --list-languages

    Zoek in de lijst naar de taal die je nodig hebt. Laten we aannemen dat je twee audio
    sporen aan het Matroska(TM) bestand wilt invoegen en je hun taalcodes wilt instellen
    terwijl hun spoor ID's zijn 2 en 3. Dit kan gedaan worden met

      $ mkvmerge -o with-lang-codes.mkv --language 2:ger --language 3:dut without-lang-codes.mkv

    Zoals je kunt zien, kan je de --language schakelaar meerdere keren gebruiken.

    Misschien zou je het ook fijn vinden dat de afpeler standaard de Nederlandse taal
    gebruikt. Als je ook nog extra ondertitelingen hebt zoals b.v. Engels, Frans, en je wilt
    dat de afpeler de Franse als standaard gebruikt. Kan je dit doen met

      $ mkvmerge -o with-lang-codes.mkv --language 2:ger --language 3:dut --default-track 3 without-lang-codes.mkv --language 0:eng english.srt --default-track 0 --language 0:fre french.srt

    Als je de taal of de standaard spoor markering niet ziet, welke je had opgegeven in
    mkvinfo(1)'s uitvoer lees dan a.u.b. de sectie over standaard waarden.

    Zet de compressie uit voor een invoer bestand

      $ mkvmerge -o no-compression.mkv --compression -1:none MyMovie.avi --compression -1:none mymovie.srt

SPOOR ID'S

    Sommige opties voor mkvmerge(1) hebben een spoor ID nodig om te specificeren op welk spoor
    zij zouden moeten worden toegepast. Die spoor ID's worden getoond door de lezers bij het
    samenvoegen van het huidige invoer bestand, of als mkvmerge(1) is opgeroepen met de
    --identify optie. Een voorbeeld van een dergelijke uitvoer:

      $ mkvmerge -i v.mkv
      File 'v.mkv': container: Matroska(TM)
      Track ID 1: video (V_MS/VFW/FOURCC, DIV3)
      Track ID 2: audio (A_MPEG/L3)

    Verwar de spoor ID's niet met welke zijn toegewezen aan spo(o)r(en) in het uitvoer MKV
    bestand met het spoor ID van het invoerbestand. Alleen het invoerbestand spoor ID's worden
    gebruikt voor optie's die deze waarde nodig hebben.

    Opmerking: Dat elk invoerbestand zijn eigen spoor ID's heeft. Daarom het spoor ID voor
    bestand 'file1.ext gerapporteerd wordt door 'mkvmerge --identify' verander niets, ongeacht
    hoeveel invoerbestanden in welke positie dan ook 'file1.ext' wordt gebruikt.

    Spoor ID's worden toegewezen zoals dit:

    ·  AVI bestanden: Het video spoor heeft het ID 0. De audio sporen krijgen de ID's in
      oplopende volgorde beginnend bij 1.

    ·  MP4 bestanden: Als uitvoer van x264, het video spoor het ID 1 heeft.

    ·  AAC, AC3, MP3, SRT en WAV bestanden: Het 'spoor' in dat bestand krijgt het ID 0.

    ·  Ogg/OGM bestanden: De spoor ID's worden toegekend volgens de volgorde zoals het
      gevonden is in het bestand startend bij 0.

    ·  Matroska(TM) bestanden: Het spoor ID is het spoornummer zoals gerapporteerd door
      mkvinfo(1). Het is niet het spoor UID.

    Het speciale spoor ID '-1' is de 'joker' en past de bepaalde schakelaar toe op alle sporen
    die van een invoerbestand worden gelezen.

    De opties die de spoor ID's gebruiken zijn degenen die de beschrijvingen bevatten 'TID'.
    De volgende optie gebruikt het spoor ID ook: --audio-tracks, --video-tracks,
    --subtitle-tracks, --button-tracks en --track-tags.

TEKST BESTANDEN EN KARAKTER SET CONVERSIES

      Opmerking
      Deze sectie is van toepassing op alle programma's in MKVToolNix zelfs wanneer alléén
      mkvmerge(1) genoemd wordt.

    Alle teksten in Matroska(TM) bestanden zijn gecodeerd in UTF-8. Dit betekend, dat
    mkvmerge(1) alle de te lezen tekst bestanden moet converteren en evenals elke ingegeven
    tekst op de commandoregel om elke karakter te zetten naar UTF-8. Teruggekoppeld betekend
    dit ook, dat mkvmerge(1)'s uitvoer terug geconverterd moet worden naar die karakter set
    van UTF-8, b.v. als een niet Engelse vertaling is gebruikt met --ui-languages of voor de
    orginele tekst uit een Matroska(TM) bestand.

    mkvmerge(1) doet deze conversie automatisch gebasseerd op de aanwezigheid van een Byte
    Order Marker (byte volgorde markering) (kort: BOM) of op basis van het huidige
    besturingssysteem lokatie. Hoe de karakter van de lokatie wordt 'achterhaald' hangt af van
    het besturingssysteem waarop mkvmerge(1) is opgestart.

    Tekst bestanden die starten met BOM (byte volgorde markering) zijn al gecodeerd in de
    vertegenwoordiging van UTF. mkvmerge(1) ondersteunt één van de volgende vijf modes:
    UTF-8, UTF-16 Little en Big Endian, UTF-32 Little en Big Endian. Tekst bestanden met een
    BOM (byte volgorde markering) worden automatisch geconverteerd naar UTF-8. Elke van de
    parameters die gezet zouden zijn voor een dergelijk bestand (b.v. --sub-charset) worden
    stilletjes genegeerd.

    Op Unix-achtige systemen gebruikt mkvmerge(1) de setlocale(3) besturingssysteem oproep,
    welke beurtelings de omgevingsvariabelen gebruikt LANG, LC_ALL en LC_CYPE. Het
    resulterende karakter set is vaak één van de UTF-8 of de ISO-8859-* familie en wordt
    gebruikt voor alle tekst bestand operaties en voor het coderen van reeksen op de
    commandoregel voor een uitvoer naar het apparaat/houder.

    On Windows there are actually two different character sets that mkvmerge(1) uses due to
    the way the Windows shell program cmd.exe is implemented. The first character set is
    determined by a call to the GetACP() system call. This character set is used as the
    default for text file conversions and for all elements displayed by the GUI programs in
    the MKVToolNix package.

    Another charset may be used if cmd.exe is used. However, reading the command line is done
    with the GetCommandLineW() function which already returns a Unicode string. Therefore the
    option --command-line-charset is ignored on Windows. Output to the console is done with
    the WriteConsoleW() function. Therefore the option --output-charset is only used on
    Windows if the output is redirected with --redirect-output.

    Als de volgende optie aanwezig is dan is het toegestaan de karakter set te specificeren:

    ·  --sub-charset voor tekst ondertitels en tekst ondertitel sporen opgeslagen in de
      houder formaat waarvan de karakter set niet onomtstotelijk kan worden vastgesteld
      (b.v. Ogg bestanden),

    ·  --chapter-charset voor tekst hoofdstuk bestanden en voor hoofdstukken en bestand
      titels opgeslagen in de houder formaat waarvan de karakter set niet onomtstotelijk kan
      worden vastgesteld (b.v. Ogg bestanden voor hoofdstuk informatie, spoor en bestand
      titels etc.; MP4 bestanden voor hoofdstuk informatie),

    ·  --command-line-charset voor alle ingave's op de commandoregel,

    ·  --output-charset voor alle reeksen geschreven naar het apparaat/houder of naar een
      bestand wanneer de uitvoer is omgeleid met de --redirect-output optie.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten worden overgeslagen. De
    regels voor het overslaan zijn simpel: elk karakter dat overgeslagen dient te worden wordt
    vervangen door een backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes '\2', ':' becomes
    '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash) itself becomes '\\'.

ONDERTITELINGEN

    Er zijn verschillende tekst ondertitel formaten welke kunnen worden 'ingebakken' in
    Matroska(TM). Op het moment ondersteunt mkvmerge(1) alléén tekst, VobSub en Kate
    ondertitel formaten. Tekst ondertitels moet worden hergecodeerd naar UTF-8 zodat deze
    juist kunnen worden getoond door een afspeler (zie de sectie over tekst bestanden en
    karakter sets voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert tussen de verschillende karakter
    sets). Kate ondertitels zijn reeds gecodeerd met UTF-8 en hoeven niet ge-hercodeerd te
    worden.

    De volgende ondertitel formaten worden momenteel ondersteund:

    ·  Ondertitel stripper (SRT) bestand(en)

    ·  Substation Alpha (SSA) / Advanced Substation Alpha scripts (ASS)

    ·  OggKate stromen

    ·  VobSub bitmap ondertitel bestanden

BESTAND LINKEN

    Matroska(TM) ondersteunt bestand linken welke eenvoudig zegt, dat een specifiek bestand de
    voorganger of de opvolger van het huidige bestand is. Om precies te zijn, het zijn niet
    echt de bestanden die gelinkt zijn maar de Matroska(TM) segmenten. En de meeste bestanden
    bevatten alleen één Matroska(TM) segment de volgende uitleg gebruikt de term 'bestand
    linken' hoewel 'segment linken' meer op zijn plaats zou zijn.

    Elk segment word geïndentificeerd door een uniek 128 bit lang segment UID. Dit UID wordt
    automatisch gegenereerd door mkvmerge(1). Het linken wordt primair gedaan via het zetten
    van het segment UID's (kort: SID) van het volgende/vorige bestand naar het segment kop
    informatie. mkvinfo(1) print deze SID's als het hen vindt.

    Als een bestand wordt gesplitst in meerdere kleinere bestanden en linken wordt gebruikt,
    dan zullen de tijd codes niet opnieuw starten op 0 maar doorgaan op daar waar het vorige
    bestand eindigde. Op deze manier zal absolute de tijd code behouden blijven, zelfs wanneer
    het vorige bestand niet aanwezig/beschikbaar is (b.v. bij 'streaming''). Als er géén
    linken is gebruikt, dan zouden de tijd codes moeten starten op 0 voor elk bestand.
    Standaard gebruikt mkvmerge(1) bestand linken niet. Als je wilt kan je dit aanzetten met
    de --link optie. Deze optie is alléén nuttig wanneer ook het splitsen actief is.

    Regardless of whether splitting is active or not the user can tell mkvmerge(1) to link the
    produced files to specific SIDs. This is achieved with the options --link-to-previous and
    --link-to-next. These options accept a segment SID in the format that mkvinfo(1) outputs:
    16 hexadecimal numbers between 0x00 and 0xff prefixed with '0x' each, e.g. '0x41 0xda 0x73
    0x66 0xd9 0xcf 0xb2 0x1e 0xae 0x78 0xeb 0xb4 0x5e 0xca 0xb3 0x93'. Alternatively a shorter
    form can be used: 16 hexadecimal numbers between 0x00 and 0xff without the '0x' prefixes
    and without the spaces, e.g. '41da7366d9cfb21eae78ebb45ecab393'.

    Als splitsen wordt gebruikt, dan is het eerste bestand gelinkt naar het SID gegeven met
    --link-to-previous en het laatste bestand is gelinkt naar SID gegeven met --link-to-next.
    Als splitsen niet is gebruikt, dan zal één uitvoer bestand worden gelinkt met twee van de
    beide SIDs.

STANDAARD WAARDEN

    De Matroska(TM) de specificatie verklaart dat sommige elementen een standaard waarde
    hebben. Gewoonlijk wordt een element niet naar het bestand geschreven als het niet gelijk
    is aan de standaard waarde, dit om ruimte te besparen. De elementen die gebruiker zou
    kunnen missen in mkvinfo(1)'s uitvoer, zijn de lanuage (taal) en de
    defautt track flag (standaard spoor markering) elementen. De standaard waarde voor de
    language (taal) is English (is Engels) ('eng'), en de standaard waarde voor de standard
    track flag (standaard spoor markering) is true (waar). Als je daarom gebruikt de
    --language 0:eng voor een spoor, dan zal deze niet verschijnen in de mkvinfo(1)'s uitvoer.

BIJLAGEN

    Misschien wilt u ook sommige foto's samen met uw Matroska(TM) bestand houden of je
    gebruikt SSA ondertitels en je wilt een speciaal TrueType(TM) lettertype(n) gebruiken
    welke zeldzaam zijn. In deze gevallen kan je deze bestanden vastmaken aan het Matroska(TM)
    bestand. Zij zullen niet enkel bijgevoegd worden aan het bestand maar er ingevoegd worden.
    Een afspeler kan deze bestanden tonen (de 'foto' gevallen) of hen gebruiken om de
    ondertitels te genereren (de 'TrueType(TM) lettertype' gevallen).

    Hier is een voorbeeld hoe een foto en een TrueType(TM) lettertype aan het uitvoerbestand
    kan vast te maken:

      $ mkvmerge -o output.mkv -A video.avi sound.ogg \
       --attachment-description "Me and the band behind the stage in a small get-together" \
       --attachment-mime-type image/jpeg \
       --attach-file me_and_the_band.jpg \
       --attachment-description "The real rare and unbelievably good looking font" \
       --attachment-type application/octet-stream \
       --attach-file really_cool_font.ttf

    Als een Matroska(TM) bestandsbijlage bevat en is gebruikt als een invoer bestand dan zal
    mkvmerge(1) de bijlage kopieeren naar een nieuw bestand. De selectie, welke bijlage wordt
    gekopieerd en welke niet kan veranderd worden met de opties --attachments en
    --no-attachments.

HOOFDSTUKKEN

    Het Matroska(TM) hoofdstuk systeem is krachtiger dan het oude bekende systeem vanOGM
    bestanden. De volledige specificatie kan gevonden worden op de Matroska(TM)[1] website.

    mkvmerge(1) ondersteunt twee soorten van hoofdstuk bestanden als invoer. Het eerste
    formaat, genoemd 'simpel hoofdstuk format', is hetzelfde format dat het OGM hulpmiddel
    verwacht. Het tweede format is een XML gebasseerd hoofdstuk format welke alle
    Matroska(TM)'s hoofdstuk functionaliteiten ondersteunt.

  Een eenvoudig hoofdstuk formaat
    Dit formaat bestaat uit twee paren van regels die respectievelijk starten met 'CHAPTERxx='
    en 'CHAPTERxxNAME='. De eerste bevat de start tijdcode en de tweede bevat de titel. Hier
    is een voorbeeld:

      CHAPTER01=00:00:00.000
      CHAPTER01NAME=Intro
      CHAPTER02=00:02:30.000
      CHAPTER02NAME=Baby prepares to rock
      CHAPTER03=00:02:42.300
      CHAPTER03NAME=Baby rocks the house

    mkvmerge(1) zal elk paar of regels transformeren naar één Matroska(TM) ChapterAtom. Het
    plaatst geen ChapterTrackNumber Wat inhoudt, dat de hoofdstukken van toepassing zijn aan
    alle sporen in het bestand.

    Aangezien dit een tekst bestand is kan karakter set conversie nog nodig zijn. Zie de
    sectie over tekst bestanden en karakter sets voor een uitleg hoe mkvmerge(1) converteert
    tussen karakter sets.

  Het XML gebaseerde hoofdstuk formaat
    Het XML gebaseerde hoofdstuk formaat lijkt op dit voorbeeld:

      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
      <!DOCTYPE Chapters SYSTEM "matroskachapters.dtd">
      <Chapters>
       <EditionEntry>
        <ChapterAtom>
         <ChapterTimeStart>00:00:30.000</ChapterTimeStart>
         <ChapterTimeEnd>00:01:20.000</ChapterTimeEnd>
         <ChapterDisplay>
          <ChapterString>A short chapter</ChapterString>
          <ChapterLanguage>eng</ChapterLanguage>
         </ChapterDisplay>
         <ChapterAtom>
          <ChapterTimeStart>00:00:46.000</ChapterTimeStart>
          <ChapterTimeEnd>00:01:10.000</ChapterTimeEnd>
          <ChapterDisplay>
           <ChapterString>A part of that short chapter</ChapterString>
           <ChapterLanguage>eng</ChapterLanguage>
          </ChapterDisplay>
         </ChapterAtom>
        </ChapterAtom>
       </EditionEntry>
      </Chapters>

    Met dit format zijn drie dingen mogelijk die niet mogelijk zijn met het simpele hoofdstuk
    format:

    1. De tijdmarkering voor het hoofdstuk eind kan ingegeven worden,

    2. Hoofdstukken mogen ingekapseld zijn

    3. De taal en het land mag ingesteld worden

    De mkvtoolnix distributie bevat meerdere voorbeeld bestanden in de doc sub map welke als
    basis gebruikt kan worden.

  Algemene opmerkingen
    Bij het splitsen van bestanden dan zal mkvmerge(1) tevens de hoofdstukken juist
    bijstellen. Dit betekendt, dat elk bestand slechts de hoofdstukingangen omvat waarop het
    van toepassing is, en dat de tijd codes worden gecompenseerd om te voldoen aan de nieuwe
    tijd codes van elk uitvoer bestand.

    mkvmerge(1) is in staat hoofdstukken te kopieeren van Matroska(TM) bronbestanden tenzij
    dit expliciet is uitgezet met de --no-chapters optie. De hoofdstukken van alle bronen
    (Matroska(TM) bestanden, Ogg bestanden, MP4 bestanden, hoofdstuk tekst bestanden) worden
    gewoonlijk niet samengevoegd maar eindigen als een separate ChapterEditions. Alleen
    wanneer de hoofdstukken worden gelezen van verschillende Matroska(TM) of XML bestanden die
    dezelfde editie UID's delen, zullen hoofdstukken samengevoegd worden tot één
    ChapterEdition. Als een dergelijke samenvoeging ook in andere situaties gewenst is, dan
    dient de gebruiker de hoofdstukken eerst te extraheren uit alle bronnen met mkvextract(1),
    handmatig de XML bestanden aaneenkoppelen en nadien samenvoegen.

MARKERINGEN

  Introductie
    Matroska(TM) ondersteunt een uitgebreide set markeringen welke zijn verouderd, een nieuw
    simpeler systeem welke worden gebruikt in de meeste overige inhoudsformaten: KEY=VALUE.
    Hoewel, in Matroska(TM) deze markeeringen ook kunnen worden ingekapseld, en beide de KEY
    en de VALUE zijn elementen van zichzelf. Het voorbeeld bestand example-tags-2.xml toont
    hoe dit nieuwe systeem te gebruiken.

  Gebied van de markeringen
    Matroska(TM) markeringen worden niet automatisch toegekend aan het hele bestand. Dat
    kunnen zij, maar zij kunnen ook op verschillende delen van het bestand van toepassing
    zijn: aan één of meerdere sporen, aan één of meerdere hoofdstukken, of zelfs een
    combinatie van beide. De Matroska(TM) specificaties[3] geeft meer informatie over dit
    feit.

    Eén belangrijk feit is, dat markeringen gelinkt zijn naar sporen of hoofdstukken met de
    Targets Matroska(TM) markeer element, en dat de gebruikte UID's voor dit linken niet zijn,
    de spoor ID's die overal door mkvmerge(1) gebruikt worden. In plaats daarvan, zijn de
    gebruikte UID's nummers welke mkvmerge(1) automatisch uitrekent (als het spoor genomen is
    anders dan van een Matroska(TM) bestandsformat) of welke zijn gekopieerd van een
    bronbestand, als de sporen bronbestand een Matroska(TM) bestand is. Daarom is het moeilijk
    te bepalen, welke UID's te gebruiken in het markeer bestand voordat het bestand wordt
    overgedragen naar mkvmerge(1).

    mkvmerge(1) kent twee opties waarmee je markeringen kunt toevoegen aan Matroska(TM)
    bestanden: De --global-tags en de --tags opties. Het verschil is dat de vroegere optie,
    --global-tags, de markeringen zal maken die op het volledige bestand van toepassing zijn,
    door te verwijderen (welke dan ook) Targets elementen hierboven genoemd. De laatstgenoemde
    optie, --tags, voegt automatisch het UID die mkvmerge(1) genereert voor de markering
    gespecificeerd met het TID deel van de--tags opties.

  Voorbeeld
    Laten we aannemen, dat je een markering wiilt toevoegen aan een video spoor gelezen van
    een AVI. mkvmerge --identify file.avi vertelt je, dat het video spoor ID (verwar dit ID
    niet met het UID!) 0 is. Zodat het jouw markeer bestand kan creëren, laat weg alle Targets
    elementen en start mkvmerge(1) op:

      $ mkvmerge -o file.mkv --tags 0:tags.xml file.avi

  Markeer bestandsformaat
    mkvmerge(1) ondersteunt een XML gebasseerde markeer bestand format. Het format is
    rijkelijk gedocumenteerd op de Matroska(TM)[3] specificaties. Beide, zowel het binaire
    alsmede de bron distributies van MKVToolNix komen met een voorbeeld bestand genaamd
    example-tags-2.xml welke simpelweg alle bekende markeringen opsomt en welke kunnen worden
    gebrukt als basis voor 'echte leven' markeer bestanden.

    De basis is:

    ·  Het buitenste element moet zijn <Tags>.

    ·  Eén logische markering welke binnenin één paar bevindt van <Tag> XML markeringen.

    ·  Spaties direct voor en na een markering worden genegeerd.

  Data typen
    Het nieuwe Matroska(TM) markeer systeem kent alléén twee data typen, een UTF-8 reeks en
    een binair type. De eerste wordt gebruikt voor markeer namen en het <String> element
    terwijl het binaire type gebruikt word voor het <Binary> element.

    Aangezien binaire gegevens zelf niet zouden passen in een XML bestand, ondersteunt
    mkvmerge(1) twee andere methoden om binaire data op te slaan. Als de inhoud van een XML
    markering start met '@' dan wordt de volgende tekst behandeld als een bestandsnaam. De
    corresponderende bestandsinhoud wordt gekopieerd in een Matroska(TM) element.

    Anders zou de gegeven data moeten zijn een gecodeerde Base64. Dit is een codering die
    binaire data codeert naar een gelimiteerde set van ASCII karakters en wordt gebruikt in
    b.v. email programma's. mkvextract(1) zal uitvoeren Base64 gecodeerde data voor binaire
    elementen.

    Het verouderde markeer systeem kent een paar meer data typen welke gevonden kunnen worden
    in de officiële Matroska(TM) markeer specificaties. Aangezien in mkvmerge(1) dit systeem
    niet meer wordt ondersteund, worden deze typen hier niet beschreven.

MATROSKA(TM) BESTAND LAYOUT

    Het Matroska(TM) layout bestand is redelijk flexibel. mkvmerge(1) zal een bestand
    genereren op een vooraf gedefinieerde manier. Het resultaat zal er zo uitzien:

    [EBML head] [segment {meta seek #1} [segment information] [track information]
    {attachments} {chapters} [cluster 1] {cluster 2} ... {cluster n} {cues} {meta seek #2}
    {tags}]

    De elementen in gekromde haakjes zijn optioneel en afhankelijk van de inhoud en de
    gebruikte opties. Een paar opmerkingen:

    ·  meta zoek #1 bevat slechts een klein aantal aan niveau 1 elementen, en alleen als deze
      ook werkelijk bestaan: bijlagen, hoofdstukken, volg document(en) (cue), markeringen,
      meta zoek #2. Oudere versies van mkvmerge(1) zijn tevens gewend om clusters binnenin
      het meta zoek element te plaatsen. Daarom was het noodzakelijk ietwat onnauwkeurig te
      gokken om genoeg ruimte te reserveren. Het faalde vaak. Nu worden alleen clusters
      opgeslagen in het meta zoek #2, en meta zoek #1 verwijst naar het meta zoek element
      #2.

    ·  Bijlage, hoofdstuk en markeer elementen zijn alléén aanwezig indien zij waren
      toegevoegd.

    Het kortst mogelijke Matroska bestand zou lijken op dit:

    [EBML head] [segment [segment information] [track information] [cluster 1]]

    Dit kan het geval zijn voor alléén-audio bestanden.

EXTERNE TIJDCODE BESTANDEN

    mkvmerge(1) staat de gebruiker toe, de tijd codes voor een specifiek spoor zelf te kiezen.
    Dit kan worden gebruikt, om bestanden met de variabele video beeld verhouding te creëren
    of 'gaten' in audio te laten bevatten. Een beeld in dit geval, is de unit welke
    mkvmerge(1) separaat creëert per Matroska(TM) blok. Voor video is dit exact één beeld,
    voor audio is dit één pakket van het specifieke audio type b.v. voor AC3 zou dit een
    pakket moeten zijn inhoudende 1536 voorbeelden.

    Tijdcode bestanden die worden gebruikt wanneer de sporen aan elkaar worden toegevoegd,
    moeten alleen voor het eerste deel in een reeks van sporen worden gespecificeerd.
    Bijvoorbeeld, als je twee bestanden toevoegt, v1.avi en v2.avi, en je wilt tijd codes
    gebruiken dan moet je commandoregel lijken op dit:

      $ mkvmerge ... --timecodes 0:my_timecodes.txt v1.avi +v2.avi

    Er zijn vier formaten die worden herkend door mkvmerge(1). De eerste regel bevat altijd
    het versie nummer. Lege regels, regels alleen bevattende spaties en regels beginnend met
    '#' worden genegeerd.

  Tijdcode bestandsformaat v1
    Dit format start met de versie regel. De tweede regel verklaart het aantal beelden per
    seconde. Alle volgende regels bevatten drie nummers gescheiden door een komma: het start
    beeld (0 is het eerste beeld), het eind beeld en het aantal beelden binnen dit bereik. Het
    FPS veranderbaar nummer met een punt '.' als het decimale punt. De bereiken kunnen 'gaten'
    bevatten waarvoor standaard FPS is gebruikt. een voorbeeld:

      # timecode format v1
      assume 27.930
      800,1000,25
      1500,1700,30

  Tijdcode formaat v2
    In dit format, bevat elke regel een tijdcode voor het corresponderende beeld. Deze
    tijdcode moet opgeven worden in milli seconden. Het mag een veranderbaar nummer zijn, maar
    het hoeft niet. Jij moet minstens zo veel tijdcoderegels opgeven als er aan beelden in het
    spoor zijn. De tijd codes in dit bestand moeten gesorteerd zijn. Voorbeeld voor 25fps:

      # timecode format v2
      0
      40
      80

  Tijd code formaat v3
    In dit format bevat elke regel een duur in seconden gevolgd door een optioneel aantal
    beelden per seconde. Beide kunnen een veranderbaar nummer zijn. Als het aantal beelden per
    seconde niet is opgegeven dan wordt het standaard aantal gebruikt. Voor audio, zou jij de
    codec zelf de tijd codes moeten laten berekenen. Daarvoor zou je moeten gebruiken 0.0 als
    het aantal beelden per seconde. Je kunt ook 'gaten' creëren in de stromen door te
    gebruiken de 'gap' sleutelwoord gevolgd door de duur van het 'gat'. Voorbeeld voor een
    audio bestand:

      # timecode format v3
      assume 0.0
      25.325
      7.530,38.236
      gap, 10.050
      2.000,38.236

  Tijdcode formaat v4
    Dit format is identiek aan het v2 format. Het enige verschil is dat de tijd codes niet
    gesorteerd behoeven te zijn. Dit format zou bijna nooit gebruikt moeten worden.

VERLAAT CODES

    mkvinfo(1) verlaat met één van de drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat het samenvoegen succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvmerge(1) tenmiste één waarschuwing uitgevaardigd, maar het
      samenvoegen ging door. Een waarschuwing gaat vooraf met de tekst 'Warning:'.
      Afhankelijk van de 'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht zijn. De
      gebruiker wordt geadviseerd om zowel de waarschuwing als de resulterende bestanden te
      controleren.

    ·  2 -- Deze afsluit code wordt gebruikt nadat er een fout ontstond. mkvmerge(1) breekt
      direct af na het geven van dit waarschuw bericht. Fout! bereik in berichten, van een
      verkeerd commandoregel argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken'
      bestanden.

ZIE OOK

    mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[4] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. Matroska(TM)
      http://www.matroska.org/

    2. IANA
      http://www.iana.org/assignments/media-types/

    3. De Matroska(TM) specificaties
      http://matroska.org/technical/specs/index.html

    4. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/