Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_i386 bug

REFERENTIENAAM

    mkvpropedit - Modificeren van eigenschappen van een bestaande
    Matroska(TM) bestanden zonder een volledige samenvoeging

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvpropedit [options] {source-filename} {actions}

BESCHRIJVING

    Dit programma analyseert een bestaand Matroska(TM) bestand en kan
    sommige eigenschappen veranderen. Dan schrijft het deze veranderingen
    naar het bestaande bestand. Onder de eigenschappen die kunnen worden
    veranderd, zijn de segment informatie elementen (b.v. de titel) en de
    spoor koppen (b.v.de taal code, 'standaard spoor' markering of de
    naam).

    Opties:

    -l, --list-property-names
      Lijst alle bekende bewerkbare eigenschap namen, hun type (string,
      integer, boolean etc) en een korte beschrijving. Nadien stopt het
      programma. Daarom hoeft de parameter source-filename niet te worden
      ingegeven.

    -p, --parse-mode mode
      Stelt de ontleedt mode in. De parameter 'mode' kan zijn of 'fast'
      (wat ook standaard is) of 'full'. De 'fast' mode ontleedt niet het
      gehele bestand, maar gebruikt de meta zoek elementen voor
      lokaliseren van de benodigde elementen van een bron bestand. In 99%
      van alle gevallen is dat voldoende. Maar voor bestanden die geen
      meta zoek element bevatten of zij die beschadigd zijn, zou de
      gebruiker moeten opgeven de 'full' ontleedt mode. Een volledige
      scan kan enige minuten duren terwijl een snelle scan slechts enkele
      seconden duurt.

    Akties:

    -e, --edit selector
      Zet de Matroska(TM) bestand sectie (segment informatie of bepaalde
      sporen koppen) die alle volgen voeg toe, zet en verwijder acties
      die er op werken. Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt om
      wijzigingen aan meer dan één element te maken.

      Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

      Zie de sectie over bewerk selecteurs/kiezer voor een volledige
      beschrijving van de ingave's.

    -a, --add name=value
      Voegt eigenschap name toe met de waarde value. De eigenschap wordt
      toegevoegd zelfs wanneer deze reeds bestaat. Opmerking: dat de
      meeste eigenschappen uniek zijn en niet nog een keer mogen
      voorkomen.

    -s, --set name=value
      Zet alle voorgekomen van de eigenschap name naar de waarde value.
      Als een dergelijke eigenschap niet bestaat dan wordt deze
      toegevoegd.

    -d, --delete name
      Verwijdert alle voorgekomen eigenschappen name. Opmerking: sommige
      eigenschappen zijn vereist en kunnen niet worden verwijderd.

    -t, --tags selector:filename
      Add or replace tags in the file with the ones from filename or
      remove them if filename is empty. mkvpropedit(1) reads the same
      XML tag format that mkvmerge(1) reads as well.

      The selector must be one of the words all, global or track. For all
      mkvpropedit(1) will replace or remove all tags in a file. With
      global only global tags will be replaced or removed.

      With track mkvpropedit(1) will replace tags for a specific track.
      Additionally the tags read from filename will be assigned to the
      same track. The track is specified in the same way edit selectors
      are specified (see below), e.g. --tags
      track:a1:new-audio-tags.xml.

    -c, --chapters filename
      Add or replace chapters in the file with the ones from filename or
      remove them if filename is empty. mkvpropedit(1) reads the same
      XML and simple chapter formats that mkvmerge(1) reads as well.

    Andere opties:

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de
      commandoregel worden opgegeven. Standaard wordt gebruikt de
      karakter set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem
      staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden
      geconverteerd naar de uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter
      set die afhankelijk is van wat er in uw besturingssysteem staat
      aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het
      'apparaat/houder'. Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan
      worden gedaan er zijn gevallen waarin deze optie nodig is: wanneer
      de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het geschreven wordt
      naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE'
      voor de Duitse taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings
      variabelen' te gebruiken LANG, LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van
      een 'list' als een code zal voor zorgen dat mkvextract(1) een lijst
      zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska(TM) elementen
      zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier
      regels worden uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de
      informatie wordt verkregen (key version_check_url), de huidig
      uitgevoerde versie (key running_version), laatst uitgebrachte
      versie (key available_version en het ophaal adres (key
      download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er
      geen nieuwere versie beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere
      beschikbaar is en 2 indien er een fout ontstond (b.v. als de
      opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met
      ondersteuning voor libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand
      options-file. Regels met een spatie (lege ruimte) als eerste
      karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#') worden
      behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en
      einde van een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één
      waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het
      nodig is een niet commandoregel te starten met een '#' de regels
      worden beschreven in de sectie over overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvpropedit source.mkv --edit track:a2 --set
      name=Comments' kon niet worden geconverteerd naar het volgende
      optie bestand:

        # Modify source.mkv
        source.mkv
        # Edit the second audio track
        --edit
        track:a2
        # and set the title to 'Comments'
        --set
        title=Comments

BEWERK SELECTEURS/KIEZERS

    De optie --edit zet het Matroska(TM) bestand sectie (segment informatie
    of de bepaalde sporen knoppen) die alle volgen voeg toe, zet en
    verwijder acties die er op werken. Dit blijft geldig todat de volgende
    optie --edit is gevonden. Het argument naar deze optie wordt genoemd de
    bewerk selecteur/kiezer.

    Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

  Segment informatie
    De segment informatie kan worden geselecteerd met één van deze drie
    woorden: 'info', 'segment_info' of 'segmentinfo'. het bevat
    eigenschappen zoals, segment titel of het segment UID.

  Spoor koppen
    Spoor koppen kunnen worden geselecteerd met een ietwat complexere
    selectie. Alle variaties starten met 'track:'. De spoor kop
    eigenschappen bevatten elementen zoals de taal code, 'default track'
    markering of het spoor naam.

    track:n
      Als de parameter n een nummer is dan zal het n'de spoor worden
      geselecteerd. De spoor volgorde is hezelfde als mkvmerge(1)'s
      --identify optie uitvoert.

    track:tn
      Als de parameter start met één karakter t gevolgd door een n dan
      zal het de n'de spoor van een specifiek spoor type geselecteerd
      worden. Het spoor type parameter t moet één van deze vier karakters
      zijn: 'a' voor een audio spoor, 'b' voor een knop spoor, 's' voor
      een ondertitel spoor en 'v' voor een video spoor. De spoor volgorde
      is hetzelfde wanneer mkvmerge(1)'s --identify de optie uitvoert.

    track:=uid
      Als de parameter start met een '=' gevolgd door een nummer uid dan
      het spoor van wie het spoor UID element gelijk is met uid. Spoor
      UID's kan verkregen worden met mkvinfo(1).

    track:@number
      Als de parameter start met een '@' gevolgd door een nummer number
      dan het spoor het van wie het spoornummer element gelijk is met
      number. Spoornummer kan verkregen worden met mkvinfo(1).

  Opmerkingen
    Door de aard van de spoor bewerk selecteur/kiezer, is het mogelijk dat
    verschillende selecteurs/kiezers eigenlijk overeenkomen met dezelfde
    spoor koppen. In zulke gevallen, zullen alle acties voor die bewerk
    selecteurs/kiezers in die volgorde worden gecombineerd en uitgevoerd
    worden in de volgorde waarin ze zijn opgegeven op de commandoregel.

VOORBEELDEN

    Het volgende voorbeeld bewerkt een bestand genaamd 'film.mkv'. Het zet
    het segment titel en modificeert de taal code van een audio en
    ondertitel spoor. Opmerking: Ddat dit voorbeeld kan worden verkort door
    het weglaten van de eerste optie --edit omdat bewerken van het segment
    informatie element in elk geval standaard is voor alle opties welke
    worden gevonden voor de eerste --edit optie.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit info --set "title=The movie" --edit track:a1 --set language=fre --edit track:a2 --set language=ita

    Het tweede voorbeeld, verwijdert de 'standaard spoor markering' van het
    eerste ondertitel spoor en plaatst het voor de tweede. Opmerking: Dat
    mkvpropedit(1), integenstelling tot mkvmerge(1), niet instelt de
    'standaard spoor markering' van andere sporen naar '0' als het
    automatisch is ingesteld op '1' voor een verschillend spoor.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

    Replacing the tags for the second subtitle track in a file looks like
    this:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags track:s2:new-subtitle-tags.xml

    Removing all tags requires leaving out the file name:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags all:

    Replacing the chapters in a file looks like this:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters new-chapters.xml

    Removing all chapters requires leaving out the file name:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters ''

VERLAAT CODES

    mkvpropedit(1) verlaat met één van drie verlaat codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat het modificeren succesvol
      voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvpropedit(1) minstends één waarschuwing
      uitgegeven, maar extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt
      vooraf bepaald met de tekst 'Warning:'. Afhankelijk van de
      'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht zijn. De
      gebruiker wordt geadviseerd, om zowel de waarschuwing als de
      resulterende bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze afsluit code wordt gebruikt nadat er een fout ontstond.
      mkvpropedit(1) breekt direct af na het geven van dit waarschuw
      bericht. Fout berichten, bereik van een verkeerd commandoregel
      argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken' bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten
    worden overgeslagen. De regels voor het overslaan zijn simpel: elk
    karakter dat overgeslagen dient te worden wordt vervangen door een
    backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes
    '\2', ':' becomes '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash)
    itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis
    basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/