Provided by: mkvtoolnix_5.1.0-1ubuntu1_amd64 bug

REFERENTIENAAM

    mkvpropedit - Modificeren van eigenschappen van een bestaande Matroska(TM) bestanden
    zonder een volledige samenvoeging

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvpropedit [options] {source-filename} {actions}

BESCHRIJVING

    Dit programma analyseert een bestaand Matroska(TM) bestand en kan sommige eigenschappen
    veranderen. Dan schrijft het deze veranderingen naar het bestaande bestand. Onder de
    eigenschappen die kunnen worden veranderd, zijn de segment informatie elementen (b.v. de
    titel) en de spoor koppen (b.v.de taal code, 'standaard spoor' markering of de naam).

    Opties:

    -l, --list-property-names
      Lijst alle bekende bewerkbare eigenschap namen, hun type (string, integer, boolean
      etc) en een korte beschrijving. Nadien stopt het programma. Daarom hoeft de parameter
      source-filename niet te worden ingegeven.

    -p, --parse-mode mode
      Stelt de ontleedt mode in. De parameter 'mode' kan zijn of 'fast' (wat ook standaard
      is) of 'full'. De 'fast' mode ontleedt niet het gehele bestand, maar gebruikt de meta
      zoek elementen voor lokaliseren van de benodigde elementen van een bron bestand. In
      99% van alle gevallen is dat voldoende. Maar voor bestanden die geen meta zoek element
      bevatten of zij die beschadigd zijn, zou de gebruiker moeten opgeven de 'full'
      ontleedt mode. Een volledige scan kan enige minuten duren terwijl een snelle scan
      slechts enkele seconden duurt.

    Akties:

    -e, --edit selector
      Zet de Matroska(TM) bestand sectie (segment informatie of bepaalde sporen koppen) die
      alle volgen voeg toe, zet en verwijder acties die er op werken. Deze optie kan
      meerdere keren worden gebruikt om wijzigingen aan meer dan één element te maken.

      Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

      Zie de sectie over bewerk selecteurs/kiezer voor een volledige beschrijving van de
      ingave's.

    -a, --add name=value
      Voegt eigenschap name toe met de waarde value. De eigenschap wordt toegevoegd zelfs
      wanneer deze reeds bestaat. Opmerking: dat de meeste eigenschappen uniek zijn en niet
      nog een keer mogen voorkomen.

    -s, --set name=value
      Zet alle voorgekomen van de eigenschap name naar de waarde value. Als een dergelijke
      eigenschap niet bestaat dan wordt deze toegevoegd.

    -d, --delete name
      Verwijdert alle voorgekomen eigenschappen name. Opmerking: sommige eigenschappen zijn
      vereist en kunnen niet worden verwijderd.

    -t, --tags selector:filename
      Add or replace tags in the file with the ones from filename or remove them if filename
      is empty. mkvpropedit(1) reads the same XML tag format that mkvmerge(1) reads as
      well.

      The selector must be one of the words all, global or track. For all mkvpropedit(1)
      will replace or remove all tags in a file. With global only global tags will be
      replaced or removed.

      With track mkvpropedit(1) will replace tags for a specific track. Additionally the
      tags read from filename will be assigned to the same track. The track is specified in
      the same way edit selectors are specified (see below), e.g. --tags
      track:a1:new-audio-tags.xml.

    -c, --chapters filename
      Add or replace chapters in the file with the ones from filename or remove them if
      filename is empty. mkvpropedit(1) reads the same XML and simple chapter formats that
      mkvmerge(1) reads as well.

    Andere opties:

    --command-line-charset (karakter-set)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    --output-charset (karakter-set)
      Stelt de karakter set in waarnaar de reeksen dienen te worden geconverteerd naar de
      uitvoer. Standaard wordt gebruikt de karakter set die afhankelijk is van wat er in uw
      besturingssysteem staat aangegeven (lokatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v naar het 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan er zijn gevallen waarin
      deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a her-interpreteert voordat het
      geschreven wordt naar het uitvoer bestand. De karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forceert de vertaling voor de te gebruiken taal code (b.v. 'de_DE' voor de Duitse
      taal). Hoewel het de voorkeur heeft de 'omgevings variabelen' te gebruiken LANG,
      LC_MESSAGES en LC_ALL. Opvragen van een 'list' als een code zal voor zorgen dat
      mkvextract(1) een lijst zal uitvoeren van alle beschikbaren vertalingen.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska(TM) elementen zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    --check-for-updates
      Controleert online op nieuwere versie's via ophalen op adres
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Vier regels worden
      uitgevoerd in key=value stijl: het adres van waar de informatie wordt verkregen (key
      version_check_url), de huidig uitgevoerde versie (key running_version), laatst
      uitgebrachte versie (key available_version en het ophaal adres (key download_url).

      Nadien sluit het programma af met een afsluitwaarde van 0 als er geen nieuwere versie
      beschikbaar is, met een 1 als er een nieuwere beschikbaar is en 2 indien er een fout
      ontstond (b.v. als de opwaardeer info niet verkregen kon worden).

      Deze optie is alleeen beschikbaar indien het gebouwd is met ondersteuning voor
      libcurl.

    @options-file
      Leest extra commandoregel argumenten in van een bestand options-file. Regels met een
      spatie (lege ruimte) als eerste karakter, zijn gemarkeerd als een hash (waarde) ('#')
      worden behandeld als commentaar en genegeerd. Een spatie aan het begin en einde van
      een regel worden verwijderd. Elke regel mag excact één waarde bevatten

      Verschillende karakters kunnen worden overgeslagen, b.v. als het nodig is een niet
      commandoregel te starten met een '#' de regels worden beschreven in de sectie over
      overslaan van tekst.

      De commandoregel 'mkvpropedit source.mkv --edit track:a2 --set name=Comments' kon niet
      worden geconverteerd naar het volgende optie bestand:

        # Modify source.mkv
        source.mkv
        # Edit the second audio track
        --edit
        track:a2
        # and set the title to 'Comments'
        --set
        title=Comments

BEWERK SELECTEURS/KIEZERS

    De optie --edit zet het Matroska(TM) bestand sectie (segment informatie of de bepaalde
    sporen knoppen) die alle volgen voeg toe, zet en verwijder acties die er op werken. Dit
    blijft geldig todat de volgende optie --edit is gevonden. Het argument naar deze optie
    wordt genoemd de bewerk selecteur/kiezer.

    Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

  Segment informatie
    De segment informatie kan worden geselecteerd met één van deze drie woorden: 'info',
    'segment_info' of 'segmentinfo'. het bevat eigenschappen zoals, segment titel of het
    segment UID.

  Spoor koppen
    Spoor koppen kunnen worden geselecteerd met een ietwat complexere selectie. Alle variaties
    starten met 'track:'. De spoor kop eigenschappen bevatten elementen zoals de taal code,
    'default track' markering of het spoor naam.

    track:n
      Als de parameter n een nummer is dan zal het n'de spoor worden geselecteerd. De spoor
      volgorde is hezelfde als mkvmerge(1)'s --identify optie uitvoert.

    track:tn
      Als de parameter start met één karakter t gevolgd door een n dan zal het de n'de spoor
      van een specifiek spoor type geselecteerd worden. Het spoor type parameter t moet één
      van deze vier karakters zijn: 'a' voor een audio spoor, 'b' voor een knop spoor, 's'
      voor een ondertitel spoor en 'v' voor een video spoor. De spoor volgorde is hetzelfde
      wanneer mkvmerge(1)'s --identify de optie uitvoert.

    track:=uid
      Als de parameter start met een '=' gevolgd door een nummer uid dan het spoor van wie
      het spoor UID element gelijk is met uid. Spoor UID's kan verkregen worden met
      mkvinfo(1).

    track:@number
      Als de parameter start met een '@' gevolgd door een nummer number dan het spoor het
      van wie het spoornummer element gelijk is met number. Spoornummer kan verkregen worden
      met mkvinfo(1).

  Opmerkingen
    Door de aard van de spoor bewerk selecteur/kiezer, is het mogelijk dat verschillende
    selecteurs/kiezers eigenlijk overeenkomen met dezelfde spoor koppen. In zulke gevallen,
    zullen alle acties voor die bewerk selecteurs/kiezers in die volgorde worden gecombineerd
    en uitgevoerd worden in de volgorde waarin ze zijn opgegeven op de commandoregel.

VOORBEELDEN

    Het volgende voorbeeld bewerkt een bestand genaamd 'film.mkv'. Het zet het segment titel
    en modificeert de taal code van een audio en ondertitel spoor. Opmerking: Ddat dit
    voorbeeld kan worden verkort door het weglaten van de eerste optie --edit omdat bewerken
    van het segment informatie element in elk geval standaard is voor alle opties welke worden
    gevonden voor de eerste --edit optie.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit info --set "title=The movie" --edit track:a1 --set language=fre --edit track:a2 --set language=ita

    Het tweede voorbeeld, verwijdert de 'standaard spoor markering' van het eerste ondertitel
    spoor en plaatst het voor de tweede. Opmerking: Dat mkvpropedit(1), integenstelling tot
    mkvmerge(1), niet instelt de 'standaard spoor markering' van andere sporen naar '0' als
    het automatisch is ingesteld op '1' voor een verschillend spoor.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

    Replacing the tags for the second subtitle track in a file looks like this:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags track:s2:new-subtitle-tags.xml

    Removing all tags requires leaving out the file name:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags all:

    Replacing the chapters in a file looks like this:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters new-chapters.xml

    Removing all chapters requires leaving out the file name:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters ''

VERLAAT CODES

    mkvpropedit(1) verlaat met één van drie verlaat codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat het modificeren succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvpropedit(1) minstends één waarschuwing uitgegeven, maar
      extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt vooraf bepaald met de tekst
      'Warning:'. Afhankelijk van de 'tegengekomen' kwesties kan het resltaat goed of slecht
      zijn. De gebruiker wordt geadviseerd, om zowel de waarschuwing als de resulterende
      bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze afsluit code wordt gebruikt nadat er een fout ontstond. mkvpropedit(1)
      breekt direct af na het geven van dit waarschuw bericht. Fout berichten, bereik van
      een verkeerd commandoregel argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken'
      bestanden.

OVERSLAAN VAN SPECIALE KARAKTER(S) IN TEKST

    Er zijn een paar plaatsen waar speciale karakters zouden of moeten worden overgeslagen. De
    regels voor het overslaan zijn simpel: elk karakter dat overgeslagen dient te worden wordt
    vervangen door een backslash "\" gevolgd door een ander karakter.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes '\2', ':' becomes
    '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash) itself becomes '\\'.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mmg(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

NOTEN

    1. MKVToolNix
      http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/