Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer - Levert directe toegang tot plasma data-engines

SAMENVATTING

    plasmaengineexplorer [--list] [--height pixels] [--width pixels] [-x pixels] [-y pixels]
              [--engine data-engine] [--source data-engine] [--interval ms] [--app
              toepassing]

    plasmaengineexplorer [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    plasmaengineexplorer is een grafisch hulpmiddel die ontwikkelaars in staat stelt om Plasma
    data-engines te testen zonder het schrijven van een Plasma-applet.

    Als er geen opties zijn gegeven, start het zonder een geselecteerde data-engine. De
    vereiste data-engine kan worden geselecteerd uit een afrollijst.

    Alleen geïnstalleerde data-engines zullen worden gevonden. kbuildsycoca4 zou uitgevoerd
    moeten worden om nieuw geïnstalleerde data-engines te vinden.

OPTIES

    --list pixels
      Laat een lijst van bekende engines zien en hun beschrijving.

    --height
      Stel de hoogte van het venster in, in pixels.

    --width pixels
      Stel de breedte van het venster in, in pixels.

    -x pixels
      Stel de x (horizontale) coördinaat van de linksboven hoek van het venster in, in
      pixels.

    -y pixels
      Stel de y (verticale) coördinaat van de linksboven hoek van het venster in, in pixels.

    --engine data-engine
      Start plasmaengineexplorer met de gegeven geselecteerde data-engine. data-engine is
      de interne naam van de data-engine gegeven door het X-KDE-PluginInfo-Name-veld van het
      bureaubladbestand.

    --source data-engine
      Alleen geldig in samenhang met --engine. Vereist een specifieke bron van de
      data-engine wanneer plasmaengineexplorer wordt gestart.

    --interval tijd
      Stelt het standaard bijwerkinterval in voor vereiste bronnen op tijd milliseconden.
      Indien niet ingesteld, zal de bron op verzoek bijwerken (voor sommige bronnen is dit
      wanneer nieuwe data beschikbaar is).

      Als --source is gespecificeerd, dan is dit het bijwerkinterval dat zal worden gebruikt
      bij het aanvragen van die bron.

    --app toepassing
      Toon alleen engines verbonden met de ouderapplicatie; komt overeen met het
      X-KDE-ParentApp-item in het DataEngine's .desktop bestand.

ZIE OOK

    Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op help:/plasma-desktop (ofwel
    voer deze URL in in Konqueror of voer uit khelpcenter help:/plasma-desktop).

VOORBEELDEN

    Laadt de tijd-data-engine, die de lokale tijd toont en elke seconde wordt bijgewerkt:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTEURS

    plasmaengineexplorer is geschreven door Aaron Seigo aseigo@kde.org.