Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    plasmapkg - Plasma-pakketten installeren, verwijderen of weergeven

SAMENVATTING

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type type] [-i, --install pad] [-u,
         --upgrade pad] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove
         naam] [-p, --packageroot pad] [KDE algemene opties]
         [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    plasmapkg is een commandoregelhulpmiddel om Plasma-pakketten te
    installeren, in een lijst te tonen of te verwijderen .

OPTIES

    -g, --global
      Voor installeren of verwijderen, van toepassing op pakketten die
      beschikbaar gemaakt zijn voor alle gebruikers.

    -t, --type type
      Het type pakket, bijv. thema, bureaubladachtergrond, plasmoid,
      gegevens-engine, startprogramma, indelingssjabloon, etc.
      [plasmoid].

    -i, --install pad
      Installeer het pakket in “pad”.

    -u, --upgrade pad
      Het pakket opwaarderen in “pad”.

    -l, --list
      Alle geïnstalleerde pakketten tonen

    -r, --remove naam
      Verwijder het pakket genaamd “naam”.

    -p, --packageroot pad
      Absoluut pad naar de hoofdmap van het pakket. Indien niet opgegeven
      zullen de standaard gegevensmappen voor deze KDE-sessie worden
      doorzocht.

ZIE OOK

    Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op
    help:/plasma-desktop (ofwel voer deze URL in in Konqueror of voer uit
    khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTEURS

    plasmapkg is geschreven door Aaron Seigo aseigo@kde.org.