Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    qtdoc - Opent een Qt(TM)-documentatiepagina in Konqueror

SAMENVATTING

    qtdoc [klassenaam]

BESCHRIJVING

    qtdoc opent een documentatiepagina van Qt(TM) in Konqueror. Wanneer een klassenaam is
    gegeven, zal het de documentatiepaginapagina voor die klasse openen. Het zal anders de
    hoofdpagina tonen van de documentatie. klassenaam is hoofdlettergevoelig.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OMGEVING

    QTDIR
      De map waarin Qt(TM) is geïnstalleerd. De hoofdpagina van de documentatie wordt
      verwacht onder $QTDIR/doc/html/.

VOORBEELDEN

    Om de documentatie te tonen voor de klasse QString:

      qtdoc QString

ZIE OOK

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTEURS

    De manpage werd geschreven door Ben Burtonbab@debian.org

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]              8 april 2003                 QTDOC(1)