Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    qtdoc - Opent een Qt(TM)-documentatiepagina in Konqueror

SAMENVATTING

    qtdoc [klassenaam]

BESCHRIJVING

    qtdoc opent een documentatiepagina van Qt(TM) in Konqueror. Wanneer een
    klassenaam is gegeven, zal het de documentatiepaginapagina voor die
    klasse openen. Het zal anders de hoofdpagina tonen van de documentatie.
    klassenaam is hoofdlettergevoelig.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE.

OMGEVING

    QTDIR
      De map waarin Qt(TM) is geïnstalleerd. De hoofdpagina van de
      documentatie wordt verwacht onder $QTDIR/doc/html/.

VOORBEELDEN

    Om de documentatie te tonen voor de klasse QString:

      qtdoc QString

ZIE OOK

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTEURS

    De manpage werd geschreven door Ben Burtonbab@debian.org

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]         8 april 2003             QTDOC(1)