Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    swappo - Wisselt de msgid en msgstr om in een PO-bestand

SAMENVATTING

    swappo [bestandsnaam.po]

BESCHRIJVING

    swappo leest het gegeven PO-bestand in en wisselt voor iedere tekst de
    msgid en de msgstr om. Het resultaat is een PO-bestand dat vertaalbaar
    is in de omgekeerde richting. Wanneer in een PO-bestand van Engels naar
    Nederlands vertaald wordt, zal het resultaat van Nederlands naar Engels
    vertalen.

    Het nieuwe PO-bestand zal naar de standaard uitvoer geschreven wordt.
    Het oorspronkelijke PO-bestand zal niet gewijzigd worden.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van
    KDE

ZIE OO

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTEURS

    De PO-XML-hulpmiddelen zijn geschreven door Stephan Kulow coolo@kde.org

    Deze manpage was geschreven door Ben Burtonbab@debian.org

AUTEUR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Auteur.

[FIXME: source]         7 april 2003            SWAPPO(1)