Provided by: dos2unix_5.3.1-1_i386 bug

NAAM

    dos2unix - DOS/Mac naar Unix en vice versa tekstbestand formaat
    omzetter

OVERZICHT

      dos2unix [opties] [BESTAND ...] [-n INVOERBESTAND UITVOERBESTAND ...]
      unix2dos [opties] [BESTAND ...] [-n INVOERBESTAND UITVOERBESTAND ...]

BESCHRIJVING

    Het Dos2unix pakket bevat toepassingen "dos2unix" en "unix2dos" om
    platte tekstbestanden in DOS of Mac formaat naar Unix om te zetten en
    vice versa.

    In DOS/Windows tekstbestanden bestaat een regeleinde uit een combinatie
    van twee tekens: een 'Carriage Return' (CR) gevolgd door een 'Line
    Feed' (LF). In Unix tekstbestanden bestaat een regeleinde uit een enkel
    'Newline' teken die gelijk is aan een DOS 'Line Feed' (LF) teken. In
    Mac tekst bestanden, voor Mac OS X, bestaan regeleindes uit een enkel
    'Carriage Return' teken. Mac OS X is Unix gebaseerd en heeft dezelfde
    regeleindes als Unix.

    Binaire bestanden worden automatisch overgeslagen, behalve als de
    omzetting geforceerd wordt.

    Niet-reguliere bestanden, zoals mappen en FIFOs, worden automatisch
    overgeslagen.

    Symbolische koppelingen en hun doelen blijven standaard onaangeroerd.
    Optioneel kunnen symbolische koppelingen worden vervangen, of de
    uitvoer kan naar het doel van de symbolische koppeling worden
    geschreven. Symbolische koppelingen op Windows worden niet
    ondersteund. Windows symbolische koppelingen worden altijd vervangen,
    de doelen onaangeroerd gelaten.

    Dos2unix is gemodelleerd naar dos2unix onder SunOS/Solaris en heeft
    gelijke conversiemodi.

OPTIES

    -- Behandel alle volgende opties als bestandsnamen. Gebruik deze optie
      als je bestanden wil converteren wiens naam met een streepje
      begint. Bijvoorbeeld, om een bestand genaamd "-foo" om te zetten,
      gebruik je de volgende opdracht:

        dos2unix -- -foo

      Of in nieuw-bestand-modus:

        dos2unix -n -- -foo uit.txt

    -ascii
      Converteer alleen regeleindes. Dit is de standaard conversiemodus.

    -iso
      Conversie tussen DOS en ISO-8859-1 lettertekenreeks. Zie ook
      paragraaf CONVERSIEMODI.

    -1252
      Gebruik Windows codetabel 1252 (West-Europees).

    -437
      Gebruik DOS codetabel 437 (VS). Dit is de standaard codetabel die
      gebruikt wordt bij ISO conversie.

    -850
      Gebruik DOS codetabel 850 (West-Europees).

    -860
      Gebruik DOS codetabel 860 (Portugees).

    -863
      Gebruik DOS codetabel 863 (Canadees Frans).

    -865
      Gebruik DOS codetabel 865 (Scandinavisch).

    -7 Converteer 8 bit lettertekens naar 7 bit spatie.

    -c, --convmode CONVMODUS
      Stel conversiemodus in. Waarbij CONVMODUS een is van: ascii, 7bit,
      iso, mac met ascii als standaard instelling.

    -f, --force
      Forceer omzetting van binaire bestanden.

    -h, --help
      Laat help tekst zien.

    -k, --keepdate
      Behoud de datum van het invoerbestand in het uitvoerbestand.

    -L, --license
      Laat de software licentie zien.

    -l, --newline
      Voeg een extra regeleinde toe.

      dos2unix: Alleen DOS regeleindes worden omgezet naar twee Unix
      regeleindes. In Mac modus worden alleen Mac regeleindes omgezet
      naar twee Unix regeleindes.

      unix2dos: Aleen Unix regeleindes worden omgezet naar twee DOS
      regeleindes. In Mac modus worden Unix regeleindes omgezet naar
      twee Mac regeleindes.

    -n, --newfile INVOERBESTAND UITVOERBESTAND ...
      Nieuw-bestand-modus. Converteer bestand INVOERBESTAND en schrijf
      naar bestand UITVOERBESTAND. Bestandsnamen moeten opgegeven worden
      in paren. Jokertekens moeten NIET gebruikt worden, anders verlies
      je bestanden.

    -o, --oldfile BESTAND ...
      Oud-bestand-modus. Converteer bestand BESTAND en overschrijf het.
      Dit is de standaard modus. Jokertekens kunnen gebruikt worden.

    -q, --quiet
      Stille werking. Onderdruk alle waarschuwingen. De teruggave waarde
      is nul. Behalve wanneer verkeerde opties worden gegeven.

    -s, --safe
      Sla binaire bestanden over (standaard).

    -F, --follow-symlink
      Volg symbolische koppelingen en coverteer de doelen.

    -R, --replace-symlink
      Vervang symbolische koppelingen door geconverteerde bestanden
      (originele doelbestanden blijven ongewijzigd).

    -S, --skip-symlink
      Laat symbolische koppelingen en doelen ongewijzigd (standaard).

    -V, --version
      Laat versie informatie zien.

MAC MODUS

    In normale modus worden DOS regeleindes naar Unix omgezet en vice
    versa. Mac regeleindes worden niet omgezet.

    In Mac modus worden Mac regeleindes naar Unix omgezet en vice versa.
    DOS regeleindes blijven ongewijzigd.

    Om in Mac modus te draaien gebruik de schakeloptie "-c mac" of gebruik
    de opdrachten "mac2unix" of "unix2mac".

CONVERSIEMODI

    Conversie-modi ascii, 7bit, en iso zijn gelijk aan die van
    dos2unix/unix2dos onder SunOS/Solaris.

    ascii
      In modus "ascii" worden alleen regeleindes omgezet. Dit is de
      standaard modus.

      Hoewel de naam van deze modus ASCII is, wat een 7 bit standaard is,
      is de werkelijke modus 8 bit. Gebruik altijd deze modus wanneer u
      Unicode UTF-8 bestanden omzet.

    7bit
      Alle 8 bit niet-ASCII lettertekens (met waardes van 128 t/m 255)
      worden omgezet naar een 7 bit spatie.

    iso Lettertekens worden omgezet tussen een DOS lettertekenreeks
      (codetabel) en ISO lettertekenreeks ISO-8859-1 op Unix. DOS
      lettertekens zonder gelijkwaardig ISO-8859-1 teken, waarvoor geen
      omzetting mogelijk is, worden omgezet in een punt. Het zelfde geldt
      voor ISO-8859-1 tekens zonder DOS tegenhanger.

      Wanneer alleen optie "-iso" gebruikt wordt, zal dos2unix proberen
      de actieve codetabel te gebruiken. Als dat niet mogelijk is wordt
      codetabel CP437 gebruikt, die met name in de VS gebruikt word. Om
      een bepaalde codetabel te forceren gebruik opties "-850" (West-
      Europees), "-860" (Portugees), "-863" (Canadees Frans) of "-865"
      (Scandinavisch). Windows codetabel CP1252 (West-Europees) wordt ook
      ondersteund met optie "-1252". Gebruik voor andere codetabellen
      dos2unix in combinatie met iconv(1). Iconv kan omzetten tussen een
      lange lijst letterteken-coderingen.

      Enkele voorbeelden:

      Omzetten van DOS standaard codetabel naar Unix Latin-1

        dos2unix -iso -n in.txt out.txt

      Omzetten van DOS CP850 naar Unix Latin-1

        dos2unix -850 -n in.txt out.txt

      Omzetten van Windows CP1252 naar Unix Latin-1

        dos2unix -1252 -n in.txt out.txt

      Omzetten van Windows CP1252 naar Unix UTF-8 (Unicode)

        iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Windows UTF-16 (Unicode) naar Unix UTF-8 (Unicode)

        iconv -f UTF-16 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar DOS standaard code tabel

        unix2dos -iso -n in.txt out.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar DOS CP850

        unix2dos -850 -n in.txt out.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar Windows CP1252

        unix2dos -1252 -n in.txt out.txt

      Omzetten van Unix UTF-8 (Unicode) naar Windows CP1252

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > uit.txt

      Omzetten van Unix UTF-8 (Unicode) naar Windows UTF-16 (Unicode)

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > uit.txt

      Zie ook <http://czyborra.com/charsets/codepages.html> en
      <http://czyborra.com/charsets/iso8859.html>.

UNICODE

    Er bestaan verschillende Unicode coderingen. Op Unix/Linux zijn Unicode
    bestanden meestal in UTF-8 codering gecodeerd. UTF-8 is compatibel met
    ASCII. UTF-8 bestanden kunnen DOS, Unix of Mac regeleindes hebben.
    Dos2unix/unix2dos kan gerust op UTF-8 bestanden uitgevoerd worden. Op
    Windows wordt meestal UTF-16 codering gebruikt voor Unicode.
    Dos2unix/unix2dos zou niet uitgevoerd moeten worden op UTF-16
    bestanden. UTF-16 bestanden worden automatisch overgeslagen, omdat het
    binaire bestanden zijn.

VOORBEELDEN

    Lees invoer van 'stdin' en schrijf uitvoer naar 'stdout'.

      dos2unix
      dos2unix -l -c mac

    Omzetten en vervangen a.txt. Omzetten en vervangen b.txt.

      dos2unix a.txt b.txt
      dos2unix -o a.txt b.txt

    Omzetten en vervangen a.txt in ascii conversiemodus.

      dos2unix a.txt

    Omzetten en vervangen a.txt in ascii conversiemodus. Omzetten en
    vervangen b.txt in 7bit conversiemodus.

      dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -ascii a.txt -7 b.txt

    Omzetten a.txt van Mac naar Unix format.

      dos2unix -c mac a.txt
      mac2unix a.txt

    Omzetten a.txt van Unix naar Mac format.

      unix2dos -c mac a.txt
      unix2mac a.txt

    Omzetten en vervangen a.txt met behoud van originele datum.

      dos2unix -k a.txt
      dos2unix -k -o a.txt

    Omzetten a.txt en schrijf naar e.txt.

      dos2unix -n a.txt e.txt

    Omzetten a.txt en schrijf naar e.txt, behoud datum e.txt gelijk aan
    a.txt.

      dos2unix -k -n a.txt e.txt

    Omzetten en vervangen a.txt. Omzetten b.txt en schrijf naar e.txt.

      dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
      dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

    Omzetten c.txt en schrijf naar e.txt. Omzetten en vervangen a.txt.
    Omzetten en vervangen b.txt. Omzetten d.txt en schrijf naar f.txt.

      dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

LOKALISATIE

    LANG
      The primaire taal wordt geselecteerd met de omgevingsvariabele
      LANG. De LANG variabele bestaat uit verschillende onderdelen. Het
      eerste deel is in kleine letters de taalcode. Het tweede deel is
      optioneel en is de landcode in hoofdletters, voorafgegaan door een
      laag streepje. Er is ook een optioneel derde deel:
      lettertekenreeks-codering, voorafgegaan door een punt. Enkele
      voorbeelden voor een POSIX staandaard shell:

        export LANG=nl        Nederlands
        export LANG=nl_NL      Nederlands, Nederland
        export LANG=nl_BE      Nederlands, Belgiƫ
        export LANG=es_ES      Spaans, Spanje
        export LANG=es_MX      Spaans, Mexico
        export LANG=en_US.iso88591  Engels, VS, Latin-1 codering
        export LANG=en_GB.UTF-8   Engels, GB, UTF-8 codering

      Voor een complete lijst van taal- en landcodes zie de gettext
      handleiding:
      http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#Language-Codes
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#Language-
      Codes>

      Op Unix systemen kunt u de opdracht locale(1) gebruiken om
      specifieke lokalisatie informatie te verkrijgen.

    LANGUAGE
      Met de omgevingsvariabele LANGUAGE kunt u een prioriteitenlijst
      specificeren van talen, gescheiden door dubbele punten. Dos2unix
      geeft voorkeur aan LANGUAGE boven LANG. Bijvoorbeeld, eerst
      Nederlands en dan Duits: "LANGUAGE=nl:de". U moet eerst
      lokalisatie in werking stellen, met het instellen van LANG (of
      LC_ALL) in een waarde ongelijk aan "C", voordat u een talen
      prioriteitenlijst kunt gebruiken via de LANGUAGE variabele. Zie ook
      de gettext handleiding:
      http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#The-LANGUAGE-variable
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#The-
      LANGUAGE-variable>

      Als u een taal kiest die niet beschikbaar is worden de standaard
      Engelse berichten gebruikt.

    DOS2UNIX_LOCALEDIR
      Met de omgevingsvariabele DOS2UNIX_LOCALEDIR kan de LOCALEDIR
      gebruikt tijdens compilatie worden overstemd. LOCALEDIR wordt
      gebruikt om de taalbestanden te vinden. De GNU staandaard waarde is
      "/usr/local/share/locale". De optie "-V" laat de gebruikte
      LOCALEDIR zien.

      Voorbeeld (POSIX shell):

        export DOS2UNIX_LOCALEDIR=$HOME/share/locale

TERUGGAVE WAARDE

    Bij succes wordt nul terug gegeven. Wanneer een systeemfout optreedt
    wordt het systeemfoutnummer terug gegeven. Bij andere fouten wordt 1
    terug gegeven.

    De teruggave is altijd nul in de modus stille werking, behalve wanneer
    verkeerde opties worden gegeven.

AUTEURS

    Benjamin Lin - <blin@socs.uts.edu.au>, Bernd Johannes Wuebben (mac2unix
    modus) - <wuebben@kde.org>, Christian Wurll (voeg extra regeleinde toe)
    - <wurll@ira.uka.de>, Erwin Waterlander - <waterlan@xs4all.nl>

    Project pagina: <http://www.xs4all.nl/~waterlan/dos2unix.html>

    SourceForge pagina: <http://sourceforge.net/projects/dos2unix/>

    Freshmeat: <http://freshmeat.net/projects/dos2unix>

ZIE OOK

    iconv(1)