Provided by: wammu_0.36-1_all bug

NAAM

    wammu-configurator - programma om Gammu te configureren (wordt door
    Wammu gebruikt)

SAMENVATTING

    wammu-configure [opties]

OMSCHRIJVING

    Deze pagina beschrijft het wammu-configure programma. Dit programma is
    de grafische configuratie voor gammu.

OPTIES

    Deze programma's volgen de gebruikelijke GNU commando syntax, waarbij
    lange opties beginnen met twee streepjes ('--') en korte met één ('-').
    Een overzicht van de opties wordt hieronder gegeven.

    -h, --help
       Geef een overzicht van de opties.

    -v, --version
       Toon programmaversie.

    -l, --local-locales
       Gebruikt lokalisatie uit de huidige map in plaats van de
       systeeminstelling. Dit is vooral nuttig voor ontwikkelen of
       testen van niet normaal geïnstalleerde tar archief versies.

LICENTIE

    Dit programma is beschikbaar onder de GNU/GPL versie 2 licentie.

FOUTEN RAPPORTEREN

    Er zijn ongetwijfeld veel fouten in dit programma. Rapporteren hiervan
    aan de auteur wordt zeer gewaardeerd. Geef alsjeblieft ook nuttige
    informatie bij een foutmelding (bijv. de foutcode en debug-uitvoer).
    Fouten kunnen gemeld worden bij <http://bugs.wammu.eu/>.

ZIE OOK

    Meer informatie is beschikbaar op de website van het programma:
    <http://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)

AUTEUR

    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTEURSRECHT

    Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>

Mobiele telefoon beheer configurat2005-01-24        wammu-configure(1)