Provided by: wammu_0.36-1_all bug

NAAM

    wammu - programma om gegevens op je mobiele telefoon te beheren

SAMENVATTING

    wammu [options]

OMSCHRIJVING

    Deze pagina beschrijft het wammu programma. Dit programma is de grafische interface voor
    gammu.

OPTIES

    Deze programma's volgen de gebruikelijke GNU commando syntax, waarbij lange opties
    beginnen met twee streepjes ('--') en korte met één ('-'). Een overzicht van de opties
    wordt hieronder gegeven.

    -h, --help
       Geef een overzicht van de opties.

    -v, --version
       Toon programmaversie.

    -l, --local-locales
       Gebruikt lokalisatie uit de huidige map in plaats van de systeeminstelling. Dit is
       vooral nuttig voor ontwikkelen of testen van niet normaal geïnstalleerde tar
       archief versies.

    -i, --info
       Drukt de verbindingsinstellingen af en probeert met de telefoon te verbinden om wat
       elementaire gegevens te tonen. Maakt geen gebruik van de grafische interface.

    -d, --debug
       Drukt extra foutinformatie af op stderr. Werkt zowel voor grafische interface als
       voor de --info optie.

LICENTIE

    Dit programma is beschikbaar onder de GNU/GPL versie 2 licentie.

FOUTEN RAPPORTEREN

    Er zijn ongetwijfeld veel fouten in dit programma. Rapporteren hiervan aan de auteur wordt
    zeer gewaardeerd. Geef alsjeblieft ook nuttige informatie bij een foutmelding (bijv. de
    foutcode en debug-uitvoer). Fouten kunnen gemeld worden bij <http://bugs.wammu.eu/>.

ZIE OOK

    Meer informatie is beschikbaar op de website van het programma: <http://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)

AUTEUR

    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTEURSRECHT

    Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>