Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAAM

    whatis - display manual page descriptions

SAMENVATTING

    whatis [-dlhvV] [-r|-w] [-s list] [-m system[,...]] [-M path] [-L
    locale] [-C file] name ...

BESCHRIJVING

    Each manual page has a short description available within it.  whatis
    searches  the  manual  page names and displays the manual page
    descriptions of any name matched.

    name may contain wildcards (-w)  or be a regular expression (-r).
    Using these options, it may be necessary to quote the name or escape
    (\) the special characters to stop the shell from interpreting them.

    index databases are used during the search, and are updated by the
    mandb program.  Depending on your installation, this may be run by a
    periodic cron job, or may need to be run manually after new manual
    pages have been installed.  To produce an old style text whatis
    database from the relative index database, issue the command:

    whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

    where manpath is a manual page hierarchy such as /usr/man.

OPTIES

    -d, --debug
       Foutinformatie tonen.

    -v, --verbose
       Uitgebreide waarschuwingsmeldingen tonen.

    -r, --regex
       Interpret each name as a regular expression. If a name matches
       any part of a page name, a match will be made. This option
       causes whatis to be somewhat slower due to the nature of
       database searches.

    -w, --wildcard
       Interpret  each name as a pattern containing shell style
       wildcards. For a match to be made, an expanded name must match
       the entire page name. This option causes whatis to be somewhat
       slower due to the nature of database searches.

    -l, --long
       Uitvoer niet afbreken op terminalbreedte. Normaal zal uitvoer
       afgekapt worden op de breedte van de terminal om lelijke
       resultaten van slechtgeschreven NAAM-secties te voorkomen.

    -s list, --sections list, --section list
       Search only the given manual sections.  list is a colon- or
       comma-separated list of sections.  If an entry in list is a
       simple section, for example "3", then the displayed list of
       descriptions will include pages in sections "3", "3perl", "3x",
       and so on; while if an entry in list has an extension, for
       example "3perl", then the list will only include pages in that
       exact part of the manual section.

    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
       If this system has access to other operating system's manual
       page names, they can be accessed using this option. To search
       NewOS's manual page names, use the option -m NewOS.

       The system specified can be a combination of comma delimited
       operating system names.  To include a search of the native
       operating system's manual page names, include the system name
       man in the argument string.  This option will override the
       $SYSTEM environment variable.

    -M pad, --manpath=pad
       Specificeer een alternatieve hiërarchie van man-pagina's om te
       doorzoeken, gescheiden door dubbelepunten. Standaard gebruikt
       whatis de omgevingsvariabele $MANPATH, behalve als deze leeg of
       niet-gedefinieerd is. In die gevallen wordt een passend man-pad
       bepaald op basis van uw omgevingsvariabele $PATH.  Deze optie
       gaat voor op de inhoud van $MANPATH.

    -L taalgebied, --locale=taalgebied
       whatis zal normaal uw huidige taalgebied bepalen met een aanroep
       van  de  C-functie  setlocale(3)   die   verschillende
       omgevingsvariabelen bevraagt, waaronder mogelijk $LC_MESSAGES en
       $LANG. Om de vastgestelde waarde tijdelijk te overschrijven
       gebruikt u deze optie om een taalgebied direct aan whatis door
       te geven. Merk op dat dit geen effect heeft totdat het zoeken
       naar  de pagina's daadwerkelijk begint.  Uitvoer zoals de
       hulptekst zal altijd getoond worden in de taal die in eerste
       instantie bepaald is.

    -C bestand, --config-file=bestand
       Gebruik dit gebruikersconfiguratiebestand in plaats van de
       standaard van ~/.manpath.

    -h, --help
       Een hulptekst tonen en stoppen.

    -V, --version
       Versieinformatie tonen.

STOPSTATUS

    0   Programma correct uitgevoerd.

    1   Gebruiks-, syntax- of configuratiebestandfout.

    2   Uitvoeringsfout.

    16   Er is niets gevonden dat overeenkomt met de opgegeven criteria.

OMGEVING

    SYSTEM Wanneer $SYSTEM is opgegeven, heeft dit hetzelfde effect als het
       opgegeven van optie -m als argument.

    MANPATH
       Wanneer $MANPATH is opgegeven, wordt de waarde geïnterpreteerd
       als een zoekpad van dubbelepuntgescheiden  hiërarchie  van
       man-pagina's.

    MANWIDTH
       Wanneer $MANWIDTH is opgegeven, wordt de waarde gebruikt als de
       breedte van de terminal (zie de optie --long).  Als deze niet
       opgegeven is, wordt de terminalbreedte berekend met een ioctl(2)
       indien beschikbaar, of de waarde van $COLUMNS, of wordt er
       teruggevallen op 80 karakters.

BESTANDEN

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een traditionele, algemene index-database-cache.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Een algemene index-database-cache, in overeenstemming met FHS.

    /usr/share/man/.../whatis
       Een traditionele watis-tekstdatabase.

ZIE OOK

    apropos(1), man(1), mandb(8)

AUTEUR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).