Provided by: wicd-gtk_1.7.2.3-1_all bug

NAME

    wicd-client - frontend voor de WICD daemon

BESCHRIJVING

    draadloos (en vast) verbindingen daemon front-end.

    Als wicd-curses is geïnstalleerd en je probeert wicd-client uit te
    voeren zonder een actieve X server in de huidige terminal, wicd-client
    probeert  wicd-curses in plaats daarvan te starten. Hij zal je
    waarschuwen als dit de eerste keer gebeurt.

OPTIES

    -n, --no-tray
       Start Wicd zonder het tray icon.

    -h, --help
       Print deze helptekst.

    -a, --no-animate
       Start de tray icon zonder netwerkgebruik animaties.

ZIE OOK

    wicd-curses(8) wicd(8)

                  June 2009          WICD-CLIENT(1)