Provided by: wicd-daemon_1.7.2.3-1_all bug

NAAM

    wicd-wired-settings.conf - stelt Wicd's vaste netwerkinstellingen in

BESCHRIJVING

    Dit bestand bevat configuratie-informatie voor vaste netwerkinterfaces
    voor Wicd.
    Dit bestand staat hier: /etc/wicd/wired-settings.conf

INSTELLINGEN

    default = <0|1>
       Deze optie bepaalt of dit profiel als standaard gebruikt moet
       worden.
       0 = gebruik dit profiel niet standaard.
       1 = gebruik dit profiel standaard.

    beforescript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd
       gaat verbinden. Dit script moet een Bourne-compatibel script
       zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    afterscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden nadat Wicd een
       verbinding heeft gelegd. Dit script moet een Bourne-compatibel
       script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    predisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd
       de verbinding verbreekt. Dit script moet een Bourne-compatibel
       script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    postdisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden na dat Wicd de
       verbinding  heeft verbroken.  Dit script moet een Bourne-
       compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    ip = <None|ip_addres>
       Gebruik deze optie als je een vast ip-adres voor je systeem
       hebt.

    netmask = <None|netwerk_masker>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een
       vast ip-adres is ingesteld.

    broadcast = <None|broadcast_adres>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een
       vast ip-adres is ingesteld.

    gateway = <None|gateway_adres>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een
       vast ip-adres is ingesteld.

    use_static_dns = <True|False>
       True = gebruik vaste DNS servers in plaats van accepteren wat de
       dhcp server aanbied.

    use_global_dns = <True|False>
       True = gebruik de globale DNS servers die in wicd-manager-
       settings.conf(5) staan. Deze optie is alleen van toepassing als
       "use_static_dns = True"

    dns1 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

    dns2 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

    dns3 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

ZIE OOK

    wicd(8), wicd-curses(8), wicd-manager-settings.conf(5), wicd-wireless-
    settings.conf(5).

                 wicd-1.7.2.3   WICD-WIRED-SETTINGS.CONF(5)