Provided by: wicd-daemon_1.7.2.3-1_all bug

NAAM

    wicd-wired-settings.conf - stelt Wicd's vaste netwerkinstellingen in

BESCHRIJVING

    Dit bestand bevat configuratie-informatie voor vaste netwerkinterfaces voor Wicd.
    Dit bestand staat hier: /etc/wicd/wired-settings.conf

INSTELLINGEN

    default = <0|1>
       Deze optie bepaalt of dit profiel als standaard gebruikt moet worden.
       0 = gebruik dit profiel niet standaard.
       1 = gebruik dit profiel standaard.

    beforescript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd gaat verbinden. Dit
       script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory
       staan die alleen schrijfbaar is door root.

    afterscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden nadat Wicd een verbinding heeft
       gelegd. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar
       zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory
       staan die alleen schrijfbaar is door root.

    predisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd de verbinding
       verbreekt.  Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar
       zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory
       staan die alleen schrijfbaar is door root.

    postdisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden na dat Wicd de verbinding heeft
       verbroken. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar
       zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory
       staan die alleen schrijfbaar is door root.

    ip = <None|ip_addres>
       Gebruik deze optie als je een vast ip-adres voor je systeem hebt.

    netmask = <None|netwerk_masker>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een vast ip-adres is
       ingesteld.

    broadcast = <None|broadcast_adres>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een vast ip-adres is
       ingesteld.

    gateway = <None|gateway_adres>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er hierboven een vast ip-adres is
       ingesteld.

    use_static_dns = <True|False>
       True = gebruik vaste DNS servers in plaats van accepteren wat de dhcp server
       aanbied.

    use_global_dns = <True|False>
       True = gebruik de globale DNS servers die in wicd-manager-settings.conf(5) staan.
       Deze optie is alleen van toepassing als "use_static_dns = True"

    dns1 = <None|ip_adres>
       Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"

    dns2 = <None|ip_adres>
       Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"

    dns3 = <None|ip_adres>
       Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"

ZIE OOK

    wicd(8), wicd-curses(8), wicd-manager-settings.conf(5), wicd-wireless-settings.conf(5).

                      wicd-1.7.2.3        WICD-WIRED-SETTINGS.CONF(5)