Provided by: wicd-daemon_1.7.2.3-1_all bug

NAAM

    wicd-wired-settings.conf - stelt Wicd's draadloze netwerkinstellingen
    in

BESCHRIJVING

    Dit  bestand  bevat  configuratie-informatie  voor  de  draadloze
    netwerkinterfaces in Wicd.
    Dit bestand staat hier: /etc/wicd/wireless-settings.conf

INSTELLINGEN

    bssid = <BSSID_van_netwerk>
       Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).

    essid = <ESSID_van_netwerk>
       Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).

    hidden = <True|False>
       Deze optie stelt in of de ESSID van het netwerk broadcast is of
       niet.

    channel = <numerieke_waarde>
       Goede kanalen zijn afhankelijk van het land.
       Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).

    mode = <Master|Ad-hoc>
       Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).

    enctype = <coderings_sjabloon>
       Dit kan de  waarde  van  elk  coderingssjabloon  dat  in
       /etc/wicd/encryption/templates/ staat.

    encryption_method = WEP|WPA|WPA2>
       Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).

    key = <platte_tekst_sleutel>
       Zorg er voor dat dit bestand alleen leesbaar is door root.

    automatic = <True|False>
       Deze optie stelt in of Wicd automatisch met dit netwerk moet
       verbinden.

    ip = <None|ip_adres>
       Gebruik deze optie als je een vast ip-adres voor je systeem
       hebt.

    netmask = <None|netwerkmasker>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-
       adres hierboven is ingesteld.

    broadcast = <None|broadcast_adres>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-
       adres hierboven is ingesteld.

    gateway = <None|gateway_address>
       Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-
       adres hierboven is ingesteld.

    use_static_dns = <True|False>
       True = gebruik vaste DNS servers in plaats van accepteren wat de
       dhcp server aanbied..TP use_global_dns = <True|False> True =
       gebruik de globale DNS servers die staan in wicd-manager-
       settings.conf(5).
       Deze optie is alleen van toepassing als "use_static_dns = True"

    dns1 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

    dns2 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

    dns3 = <None|ip_adres>
       Statisch  DNS  adres  als  "use_static_dns  =  True"  en
       "use_global_dns = False"

    use_settings_globally = <0|1>
       Wicd houdt bij of er automatisch verbinding gemaakt moet worden
       gebaseert op bssid.  Dit verzekert je ervan dat je niet per
       ongeluk met een ander netwerk verbind dat niet het jouwe is maar
       hetzelfde  essid  heeft  – er zijn bijvoorbeeld een hoop
       commerciële routers in gebruik met "linksys" als de essid.
       0 = Gebruik geen globale instellingen
       1 = Gebruik globale instellingen

    beforescript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd
       gaat verbinden.  Dit script moet een Bourne-compatibel script
       zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    afterscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden nadat Wicd een
       verbinding heeft gelegd. Dit script moet een Bourne-compatibel
       script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    predisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd
       de verbinding verbreekt. Dit script moet een Bourne-compatibel
       script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

    postdisconnectscript = <None|willekeurig_script>
       Dit definieert een script dat gestart moet worden na dat Wicd de
       verbinding heeft verbroken.  Dit script moet een  Bourne-
       compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
       BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en
       in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

OVERIG

    The "use_settings_globally" option determines how  an  individual
    network's configuration stanza starts. If the option is "0" (do not
    use settings globally), then the stanza's top line will be the bssid of
    the access point (in this format):
    [00:15:3E:87:D3:68]
    If the "option is set to "1" (use settings globally), then the first
    line of the stanza will be in this format:
    [essid:UA Public Wireless Network]

SEE ALSO

    wicd(8), wicd-curses(8), wicd-manager-settings.conf(5),  wicd-wired-
    settings.conf(5).

                 wicd-1.7.2.3  WICD-WIRELESS-SETTINGS.CONF(5)