Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kded4 - KDE-daemon - start Sycoca-database-updates wanneer nodig.

SAMENVATTING

    kded4 [--help] [Algemene-opties] [Qt-opties] [KDE-opties] [--check]

BESCHRIJVING

    kded4 is verantwoordelijk voor het aanmaken van het sycoca-bestand, dwz. de binaire cache
    van service-typen, mime-typen en services voor een specifieke gebruiker.

    Het bekijkt de mappen die .desktop-bestanden bevatten. Wanneer een bestand wordt
    toegevoegd/verwijderd, dan wacht het 5 seconden (voor het geval van een serie wijzigingen)
    en start dan kbuildsycoca4 om de sycoca bij te werken.

    Het controleert nieuw geïnstalleerd bestanden voor bijwerken, dwz. de *.upd bestanden die
    worden gebruikt om configuratiebestanden van gebruikers bij te werken wanneer de
    bestandsformaten voor de configuratie zich wijzigen. kconf_update wordt gestart om het
    bijwerken uit te voeren.

    Wanneer de hostnaam wijzigt, dan zal het de noodzakelijke wijzigingen aan de KDE omgeving
    en de X-server maken om de juiste werking te laten doorgaan, start kdontchangethehostname
    om de wijzigingen te doen.

    Deze taken worden ook altijd uitgevoerd bij het starten van kded4 om er zeker van te zijn
    dat de configuratie van de gebruiker up-to-date is.

    Het is ook verantwoordelijk voor het starten van kded4 modules als daar om wordt gevraagd
    en initialiseert ingeschakelde kded4-modules zoals:

    Konqueror browser preloader-module
      Reduceert de opstarttijd van Konqueror.

    Mappenbewaker
      Mappen monitoren op wijzigingen.

    Hardware-detectie
      Levert een gebruikersinterface voor hardware gebeurtenissen.

    SSL-certificaat-beleid
      Levert het door de gebruiker geconfigureerde SSL-certificaat-beleid aan applicaties.

    Configuratie voor netwerk-proxy
      Automatische proxy-configuratie.

    Caching van wachtwoorden
      Tijdelijk bufferen van wachtwoorden, bijvoorbeeld: zodat een webpagina met
      HTTP-authenticatie niet elke keer om uw wachtwoord vraagt bij elke koppeling en elke
      afbeelding in de pagina. Deze wachtwoorden worden vergeten wanneer KDE wordt verlaten
      (anders dan met KWallet)

    Beleid voor geluid
      Levert het systeembeleid aan applicaties voor het geluid.

    Favicons
      Slaat website-pictogrammen op.

    Schermbeheer
      Beheert schermen en video-uitvoer.

    Cookie-depot
      Slaat netwerk-cookies op.

    Netwerkbewaker
      Bewaakt het netwerk en actualiseert de mappenweergave van de KIO-slave network:/.

    Subversion-module
      Levert de verschillende acties van subversion aan de bestandsbeheerder en andere
      software.

    Netwerkstatus
      Volgt de status van netwerkinterfaces en levert meldingen aan programma's die het
      netwerk gebruiken.

    Write-daemon
      Observeer berichten van lokale gebruikers verzonden met write(1) of wall(1).

    Bewaker van gebied voor meldingen
      Volgt toepassingen die het op D-Bus gebaseerde gebied voor meldingen willen gebruiken.

    KMixD
      KMixD mixerservice

    Systeemvak-daemon
      Volgt toepassingen die het op D-Bus gebaseerde systeemvak willen gebruiken.

    Toetsenbord-daemon
      Volgt de wijzigingen van het toetsenbord (nieuw toetsenbord, gewijzigde indeling)

    Notificatie van wijziging in URL-adres op afstand
      Levert notificatie voor wijzigingen in netwerkmappen

    Activiteitenbeheerder
      Backend voor Nepomuk activiteitenbeheerder

    Monitor voor wijzigingen in schermbeheer
      Meldt hoe het scherm is gedraaid (waar beschikbaar)

    Vrije ruimte-melder
      Geeft een waarschuwing bij een lage stand van de vrije ruimte voor uw persoonlijke
      map.

    Automatische aankoppelaar voor verwijderbare apparaten
      Koppelt automatisch apparaten aan zoals nodig is.

    Nepomuk-zoekmodule
      Helper-module voor KIO om automatisch bijwerken van zoeklijsten van Nepomuk.

    Energiebeheer
      Energiebeheer en meldingen voor batterij, scherm en CPU.

    K Remote Control-daemon
      Beheert de commando's ontvangen van de afstandbediening

    Statusmeldingenbeheerder
      Beheert services die statusmeldingen leveren aan gebruikersinterfaces.

    DNS-SD-diensten zoekbewaking
      Bewaakt het netwerk op DNS-SD-diensten.

    Uitwerpen uit apparaat
      Ontkoppelt apparaten en geeft deze automatisch vrij als hun uitwerpknop wordt
      ingedrukt.

    Tijdzone
      Levert toegang tot de tijdzones van het systeem aan toepassingen.

    Invoeracties
      Service voor invoeracties die ingestelde acties uitvoert bij toetsen indrukken.

    De modules voor initialisatie kunnen aan-/uitgezet worden met systemsettings in
    Systeembeheer > Opstarten en afsluiten > Servicebeheerder.

ALGEMENE OPTIES

    --author
      Auteurinformatie tonen.

    --help
      Hulp over de opties tonen.

    --help-all
      Alle opties tonen.

    --help-kde
      KDE specifieke opties tonen.

    --help-qt
      Qt-specifieke opties tonen.

    --license
      Licentie-informatie tonen.

    -v --version
      Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

    --check
      Controleer de Sycoca-database slechts een keer.

GEBRUIK

    Als kded4 wordt opgeroepen zonder parameters en het draait al, dan wordt de volgende
    boodschap getoond:

      KDE-daemon (kded) draait al.

    Als kded4 wordt aangeroepen met kded4 --check, dan werkt het de KDE-sycoca bij met gebruik
    van kbuildsycoca4.

ZIE OOK

    kdeopties(7), qtopties(7), kbuildsycoca4(8)

FOUTEN/BUGS

    Er zijn waarschijnlijk vele bugs. Gebruik bugs.kde.org[1] om ze te rapporteren.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org