Provided by: kde-l10n-nl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE vertaler voor XML

SAMENVATTING

    meinproc4 [--help] [Algemene-opties] [Qt-opties] [KDE-opties] [--cache bestand] [--check]
         [--htdig] [--srcdir] [--param key=waarde] [[[-o] | [--output]] bestand]
         [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook_file

BESCHRIJVING

    meinproc4 converteert DocBook-bestanden naar HTML.

ALGEMENE OPTIES

    --author
      Auteurinformatie tonen.

    --help
      Hulp over de opties tonen.

    --help-all
      Alle opties tonen.

    --help-kde
      KDE-specifieke opties tonen.

    --help-qt
      Qt-specifieke opties tonen.

    --license
      Licentie-informatie tonen.

    -v--version
      Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

    --cache bestand
      Bufferbestand aanmaken voor het document

    --check
      Geldigheid van het document controleren

        De uitvoer kan enigszins uitdagend zijn, omdat één kleine fout een waterval van fouten kan veroorzaken.
        De truc is om naar de eerste fout te kijken, die verbeteren, het bestand opslaan en meinproc4 opnieuw uitvoeren.

    --htdig
      Een ht://dig-compatible index aanmaken

    -o, --output bestand
      Gehele document uitvoeren naar bestand.

    --stdout
      Gehele document uitvoeren naar stdout.

    --stylesheet xsl
      Te gebruiken stijlblad

    --srcdir map
      Stel de hoofdmap in om te zoeken naar kdelibs

    --param key=waarde
      Stel parameters in om door te geven aan het stijlblad.

GEBRUIK

    De meest gewone manier om meinproc4 uit te voeren is gewoon als

      meinproc4 docbook-bestand

    waar docbook-bestand meestal index.docbook is. Dit commando maakt HTML-pagina's aan uit
    het DocBook-bestand. Opmerking: deze pagina's zijn alleen in te zien in de op KDE
    gebaseerde browsers (zoals Konqueror).

    Als u de HTML-uitvoer in een andere browser wilt zien (bijvoorbeeld, als u het online
    zet), gebruik dan

      meinproc4 --stylesheet stylesheet-naam docbook-bestand

    waar stylesheet-naam het volledige pad is naar een van de XSL-stijlbladen in
    $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Om uitvoer te maken dat geschikt is voor het
    web, kunt u het commando kde-web.xsl of kde-chunk-online.xsl gebruiken. Zie het bestand
    README in die map voor meer details.

ZIE OOK

    kdeopties(7), qtopties(7)

FOUTEN/BUGS

    Er zijn waarschijnlijk vele bugs. Gebruik bugs.kde.org[1] om ze te rapporteren.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org