Provided by: wicd-daemon_1.7.2.3-1_all bug

NAME

    Wicd - Vaste en draadloze netwerkverbindingen beheerder

THEORIE VAN DE WERKING

    Wicd is gemaakt om gebruikers zoveel mogelijk controle over de verbinding te laten hebben
    als mogelijk. Elk netwerk, zowel vast als draadloos, heeft zijn eigen profiel met zijn
    eigen configuratieopties en verbindingsgedrag. Wicd zal alleen met netwerken verbindingen
    die de gebruiker kiest die hij zal proberen, met een voorkeur voor een vast netwerk boven
    een draadloos netwerk.

    Voor  een  vaste  verbinding  hebben  gebruikers veel opties om te kiezen welke
    netwerkinstellingen gebruikt zullen worden. Wicd staat toe om een ongelimiteerd aantal
    vaste verbindingsprofielen te maken, waar elk zijn eigen unieke instellingen heeft. De
    gebruiker kan kiezen om te verbinden met een geselecteerd standaard profiel, kiezen met
    een pop-upvenster elke keer dat Wicd verbinding maakt, of kiezen dat Wicd automatisch het
    laatste profiel kiest van toen er handmatig verbinding werd gemaakt.

    Voor draadloze verbindingen kunnen gebruikers elk aantal draadloze netwerken kiezen om
    automatisch verbinding mee te maken; Wicd zal degene met het sterkste signaal kiezen om
    verbinding mee te maken.

    Als de gebruiker dat kiest, zal Wicd automatisch herverbinden als de verbinding verloren
    gaat. Als de laatste verbindingsstatus vast was, zal Wicd eerst met het vaste netwerk
    verbinden, en als het niet beschikbaar is, zal Wicd elk draadloos netwerk proberen waar
    automatisch verbinden aan staat. Als de laatste verbindingsstatus draadloos was, zal Wicd
    eerst proberen te verbinden met het vorige verbonden netwerk (ook als dat netwerk
    automatisch verbinden uit heeft staan), en als dat mislukt, zal het zowel de vaste
    verbinding proberen als elk draadloos netwerk waar automatisch verbinden aan staat.

    Wicd gebruikt ingebouwde Linux draadloze netwerktools, zoals ifconfig en iwconfig, om
    netwerkinformatie te krijgen en in te stellen. Er is enige flexibiliteit in het gebruik
    van DHCP, door het ondersteunen van dhclient, dhcpcd en pump. Wicd gebruikt wpa_supplicant
    voor alle draadloze coderingsinstellingen, en gebruikt een sjabloongebaseert systeem om de
    configuratiebestanden te maken die door wpa_supplicant worden gebruikt. Deze sjablonen
    kunnen worden bewerkt, en nieuwe sjablonen kunnen worden gemaakt door de gebruiker en
    geimporteerd worden naar Wicd, om verbindingen met netwerken met  ongebruikelijke
    coderingsinstellingen te maken.

STRUCTUUR

    Wicd  heeft  twee hoofdonderdelen: de daemon, die met root-rechten werkt; en de
    gebruikersinterface, die met normale gebruikersrechten werkt. Deze twee delen werken als
    gescheiden processen en gebruiken D-Bus om te communiceren.

    De daemon is verantwoordelijk voor het maken en instellen van verbindingen, lezen en
    schrijven van configuratiebestanden en logbestanden, en het  controleren  van  de
    connectiestatus. De daemon is gesplitst in twee processen, wicd-daemon.py en monitor.py.
    Alle controle van de verbindingen, inclusief het automatisch herverbinden, vinden plaats
    in monitor.py. Al het andere gebeurt door wicd-daemon.py.

    De gebruikersinterface (in wicd-client), die is opgebouwd uit een tray-icoon, een hoofd
    GUI venster en zijn dialoogvensters, haalt configuratie en netwerkinformatie van de daemon
    hetzij door het aanroepen van functies in de dbus interface van de daemon of door signalen
    te krijgen van de daemon via D-Bus. Alle configuratiewijzigingen gemaakt in  de
    gebruikersinterface worden teruggegeven aan de daemon, die de veranderingen toepast en
    naar configuratiebestanden wegschrijft.

    Omdat de gebruikersinterface alleen verbindings- en configuratieinfo vraagt van de daemon,
    is het mogelijk om Wicd helemaal zonder de GUI te gebruiken. Bovendien is de daemon
    gestart door Wicd's init script tijdens het starten van het systeem (voordat er gebruikers
    inloggen), waardoor Wicd gebruikt kan worden door "headless" systemen.

TIPS

    Kiezen van alternatieve tools
    Wicd ondersteund een aantal alternatieven als het gaat om de netwerktools van Linux. In
    het "External Programs" tab van het Voorkeuren menu kun je kiezen voor jouw voorkeur DHCP
    client, link detectie tools en routing tools als de standaardtools niet handig zijn voor
    jouw distributie of systeem.

    Eigen scripts
    Als het nodig is om een eigen commando uit te voeren voor of na het verbinding maken of
    verbreken van een netwerk, dan ondersteund Wicd dit; maar je moet wel een grafische sudo
    helper geïnstalleerd hebben (op dit moment worden kdesu, gksu en ktsuss ondersteund).
    Als je geen grafische sudo helper geïnstalleerd hebt, heb je nog steeds de mogelijkheid om
    eigen  scripts  te gebruiken, maar je moet ze handmatig maken.  Zie wicd-wired-
    settings.conf(5) en/of wicd-wireless-settings.conf(5) voor meer informatie hoe je dat moet
    doen.

    Automatisch verbinding maken met netwerken
    Wicd gebruikt het BSSID om een individueel netwerk te herkennen (en dus om te beslissen of
    het er automatisch mee moet verbinden). Zit je op een netwerk dat veel verschillende
    access-points heeft die allemaal dezelfde ESSID hebben (veel universiteiten hebben zulke
    netwerken), dan is er een optie in de "Geavanceerde instellingen") om "Gebruik deze
    instellingen voor alle netwerken met deze ESSID". Met deze optie zal Wicd automatisch met
    dat netwerk verbinden, onafhankelijk van welk access-point het ziet.

BESTANDEN

    /etc/wicd/manager-settings.conf
    Dit bestand bevat algemene instellingen van Wicd.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/wired-settings.conf
    Dit bestand bevat instellingen voor de vaste interface.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/wireless-settings.conf
    Dit bestand bevat instellingen gerelateerd tot de draadloze interface.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/encryption/templates/
    Deze directory bevat verschillende sjablonen voor  gecodeerde  (WEP,  WPA,  etc.)
    verbindingen. Als geen daarvan aan jouw behoeften voldoet, kun je je eigen maken en aan
    deze directory toevoegen. Als je dit doet, neem alsjeblieft contact op met de makers van
    Wicd (zie hieronder).

    /var/lib/wicd/configurations/
    Deze directory bevat individuele configuratiebestanden voor elke gecodeerde verbinding die
    je maakt met Wicd.

    /var/log/wicd/
    Deze directory bevat logbestanden van Wicd's activiteiten. Kijk in de log als je problemen
    hebt met de verbinding of met andere dingen.

ZIE OOK

    wicd-manager-settings.conf(5),     wicd-wired-settings.conf(5),     wicd-wireless-
    settings.conf(5), wicd-curses(8), ifconfig(8), iwconfig(8), wpa_supplicant(8), route(8),
    ip(8), mii-tool(8), ethtool(8), dhclient(8), dhcpcd(8), pump(8).

WICD AUTEURS

    Adam Blackburn <compwiz18@gmail.com>
    Dan O'Reilly <oreilldf@gmail.com>
    Andrew Psaltis <ampsaltis@gmail.com> (curses client)
    David Paleino <d.paleino@gmail.com>

MANPAGE AUTEURS

    Robby Workman <rworkman@slackware.com>
    Ayke van Laethem <aykevanlaethem@gmail.com> (Nederlandse vertaling)

                      wicd-1.7.2.3                  WICD(8)