Provided by: wicd-daemon_1.7.2.3-1_all bug

NAME

    Wicd - Vaste en draadloze netwerkverbindingen beheerder

THEORIE VAN DE WERKING

    Wicd is gemaakt om gebruikers zoveel mogelijk controle over de
    verbinding te laten hebben als mogelijk. Elk netwerk, zowel vast als
    draadloos, heeft zijn eigen profiel met zijn eigen configuratieopties
    en verbindingsgedrag. Wicd zal alleen met netwerken verbindingen die
    de gebruiker kiest die hij zal proberen, met een voorkeur voor een vast
    netwerk boven een draadloos netwerk.

    Voor een vaste verbinding hebben gebruikers veel opties om te kiezen
    welke netwerkinstellingen gebruikt zullen worden. Wicd staat toe om een
    ongelimiteerd aantal vaste verbindingsprofielen te maken, waar elk zijn
    eigen unieke instellingen heeft. De gebruiker kan kiezen om te
    verbinden met een geselecteerd standaard profiel, kiezen met een pop-
    upvenster elke keer dat Wicd verbinding maakt, of kiezen dat Wicd
    automatisch het laatste profiel kiest van toen er handmatig verbinding
    werd gemaakt.

    Voor draadloze verbindingen kunnen gebruikers elk aantal draadloze
    netwerken kiezen om automatisch verbinding mee te maken; Wicd zal
    degene met het sterkste signaal kiezen om verbinding mee te maken.

    Als de gebruiker dat kiest, zal Wicd automatisch herverbinden als de
    verbinding verloren gaat. Als de laatste verbindingsstatus vast was,
    zal Wicd eerst met het vaste netwerk verbinden, en als het niet
    beschikbaar is, zal Wicd elk draadloos  netwerk  proberen  waar
    automatisch verbinden aan staat. Als de laatste verbindingsstatus
    draadloos was, zal Wicd eerst proberen te verbinden met het vorige
    verbonden netwerk (ook als dat netwerk automatisch verbinden uit heeft
    staan), en als dat mislukt, zal het zowel de vaste verbinding proberen
    als elk draadloos netwerk waar automatisch verbinden aan staat.

    Wicd gebruikt ingebouwde Linux draadloze netwerktools, zoals ifconfig
    en iwconfig, om netwerkinformatie te krijgen en in te stellen. Er is
    enige flexibiliteit in het gebruik van DHCP, door het ondersteunen van
    dhclient, dhcpcd en pump. Wicd gebruikt wpa_supplicant voor alle
    draadloze coderingsinstellingen, en gebruikt een sjabloongebaseert
    systeem om de configuratiebestanden te maken die door wpa_supplicant
    worden gebruikt. Deze sjablonen kunnen worden bewerkt, en nieuwe
    sjablonen kunnen worden gemaakt door de gebruiker en geimporteerd
    worden naar Wicd, om verbindingen met netwerken met ongebruikelijke
    coderingsinstellingen te maken.

STRUCTUUR

    Wicd heeft twee hoofdonderdelen: de daemon, die met root-rechten werkt;
    en de gebruikersinterface, die met normale gebruikersrechten werkt.
    Deze twee delen werken als gescheiden processen en gebruiken D-Bus om
    te communiceren.

    De  daemon is verantwoordelijk voor het maken en instellen van
    verbindingen, lezen en  schrijven  van  configuratiebestanden  en
    logbestanden, en het controleren van de connectiestatus. De daemon is
    gesplitst in twee processen, wicd-daemon.py en monitor.py.  Alle
    controle van de verbindingen, inclusief het automatisch herverbinden,
    vinden plaats in monitor.py. Al het andere gebeurt door wicd-daemon.py.

    De gebruikersinterface (in wicd-client), die is opgebouwd uit een tray-
    icoon,  een  hoofd  GUI  venster en zijn dialoogvensters, haalt
    configuratie en netwerkinformatie van de daemon hetzij door het
    aanroepen van functies in de dbus interface van de daemon of door
    signalen  te  krijgen  van  de  daemon  via  D-Bus.  Alle
    configuratiewijzigingen  gemaakt  in de gebruikersinterface worden
    teruggegeven aan de daemon, die de veranderingen toepast en naar
    configuratiebestanden wegschrijft.

    Omdat de gebruikersinterface alleen verbindings- en configuratieinfo
    vraagt van de daemon, is het mogelijk om Wicd helemaal zonder de GUI te
    gebruiken.  Bovendien is de daemon gestart door Wicd's init script
    tijdens het starten van het systeem (voordat er gebruikers inloggen),
    waardoor Wicd gebruikt kan worden door "headless" systemen.

TIPS

    Kiezen van alternatieve tools
    Wicd  ondersteund  een aantal alternatieven als het gaat om de
    netwerktools van Linux. In het "External Programs" tab van het
    Voorkeuren menu kun je kiezen voor jouw voorkeur DHCP client, link
    detectie tools en routing tools als de standaardtools niet handig zijn
    voor jouw distributie of systeem.

    Eigen scripts
    Als het nodig is om een eigen commando uit te voeren voor of na het
    verbinding maken of verbreken van een netwerk, dan ondersteund Wicd
    dit; maar je moet wel een grafische sudo helper geïnstalleerd hebben
    (op dit moment worden kdesu, gksu en ktsuss ondersteund).
    Als je geen grafische sudo helper geïnstalleerd hebt, heb je nog steeds
    de mogelijkheid om eigen scripts te gebruiken, maar je moet ze
    handmatig maken. Zie wicd-wired-settings.conf(5) en/of wicd-wireless-
    settings.conf(5) voor meer informatie hoe je dat moet doen.

    Automatisch verbinding maken met netwerken
    Wicd gebruikt het BSSID om een individueel netwerk te herkennen (en dus
    om te beslissen of het er automatisch mee moet verbinden). Zit je op
    een netwerk dat veel verschillende access-points heeft die allemaal
    dezelfde ESSID hebben (veel universiteiten hebben zulke netwerken), dan
    is er een optie in de "Geavanceerde instellingen") om "Gebruik deze
    instellingen voor alle netwerken met deze ESSID". Met deze optie zal
    Wicd automatisch met dat netwerk verbinden, onafhankelijk van welk
    access-point het ziet.

BESTANDEN

    /etc/wicd/manager-settings.conf
    Dit bestand bevat algemene instellingen van Wicd.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/wired-settings.conf
    Dit bestand bevat instellingen voor de vaste interface.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/wireless-settings.conf
    Dit bestand bevat instellingen gerelateerd tot de draadloze interface.
    Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

    /etc/wicd/encryption/templates/
    Deze directory bevat verschillende sjablonen voor gecodeerde (WEP, WPA,
    etc.) verbindingen. Als geen daarvan aan jouw behoeften voldoet, kun je
    je eigen maken en aan deze directory toevoegen. Als je dit doet, neem
    alsjeblieft contact op met de makers van Wicd (zie hieronder).

    /var/lib/wicd/configurations/
    Deze  directory bevat individuele configuratiebestanden voor elke
    gecodeerde verbinding die je maakt met Wicd.

    /var/log/wicd/
    Deze directory bevat logbestanden van Wicd's activiteiten. Kijk in de
    log als je problemen hebt met de verbinding of met andere dingen.

ZIE OOK

    wicd-manager-settings.conf(5),  wicd-wired-settings.conf(5),  wicd-
    wireless-settings.conf(5), wicd-curses(8), ifconfig(8), iwconfig(8),
    wpa_supplicant(8),  route(8),  ip(8),  mii-tool(8),  ethtool(8),
    dhclient(8), dhcpcd(8), pump(8).

WICD AUTEURS

    Adam Blackburn <compwiz18@gmail.com>
    Dan O'Reilly <oreilldf@gmail.com>
    Andrew Psaltis <ampsaltis@gmail.com> (curses client)
    David Paleino <d.paleino@gmail.com>

MANPAGE AUTEURS

    Robby Workman <rworkman@slackware.com>
    Ayke van Laethem <aykevanlaethem@gmail.com> (Nederlandse vertaling)

                 wicd-1.7.2.3             WICD(8)