Provided by: manpages-pl-dev_20060617-4_all bug

NAZWA

    ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie
    mniejsza od argumentu

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double ceil (double x);
    float ceilf(float x);
    long double ceill(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x w górę do najbliższej liczby całkowitej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite lub nieskończone,
    zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i ERANGE. Jeśli x wynosi NaN, to zwracana jest
    wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia (które  może
    spowodować ustawienie errno na ERANGE lub spowodować wyjątek). W praktyce wynik nie może
    spowodować przepełnienia na żadnej współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest po
    prostu bezsensowna. (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić tylko gdy wartość maksymalna
    wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy. Według standardu IEEE-754 dla 32 i
    64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych wartość maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp.
    1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    Funkcja ceil() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Pozostałe funkcje pochodzą
    z C99.

ZOBACZ TAKŻE

    floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      2001-05-31                  CEIL(3)