Provided by: manpages-pl-dev_20060617-4_all bug

NAZWA

    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct,
    isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji znaku

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);

    int isalpha(int c);

    int isascii(int c);

    int isblank(int c);

    int iscntrl(int c);

    int isdigit(int c);

    int isgraph(int c);

    int islower(int c);

    int isprint(int c);

    int ispunct(int c);

    int isspace(int c);

    int isupper(int c);

    int isxdigit(int c);

OPIS

    Funkcje te sprawdzają czy c, które jest zmienną typu unsigned char, lub wartością EOF,
    należy do określonej klasy znaków, zdeterminowanej przez bieżące locale.

    isalnum()
       sprawdza  czy  znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne (isalpha(c) ||
       isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C" jest to równoważne
       (isupper(c) || islower(c)).  W niektórych ustawieniach locale do klasy tej mogą
       należeć dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie
       są ani wielkie, ani małe.

    isascii()
       sprawdza czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy do zbioru znaków
       ASCII. Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i SVID.

    isblank()
       sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub tabulacja. Jest to
       rozszerzenie GNU.

    iscntrl()
       sprawdza czy znak jest znakiem sterującym.

    isdigit()
       sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacją.

    islower()
       sprawdza czy znak jest małą literą.

    isprint()
       sprawdza czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

    ispunct()
       sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach locale "C" i "POSIX" są to
       spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa linia, ('\n'), powrót karetki ('\r'),
       tabulacja pozioma, ('\t') i tabulacja pionowa, ('\v').

    isupper()
       sprawdza czy znak jest wielką literą.

    isxdigit()
       sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym z

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej klasy, a zero jeśli
    nie należy.

ZGODNE Z

    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank() jest rozszerzeniem
    GNU.

UWAGI

    Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od bieżących ustawień
    regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut jako wielkiej litery w
    domyślnym ustawieniu locale "C".

ZOBACZ TAKŻE

    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.