Provided by: manpages-pl-dev_20060617-4_all bug

NAZWA

    toupper, tolower - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);

    int tolower(int c);

OPIS

    toupper() przekształca literę c na wielką literę, o ile to możliwe.

    tolower() przekształca literę c na małą literę, o ile to możliwe.

    Jeśli c nie jest wartością unsigned char lub ma wartość EOF, zachowanie tych funkcji jest
    nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość przekształconej litery, lub c gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ZGODNE Z

    ANSI C, BSD 4.3

BŁĘDY

    Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery zależy od ustawień bieżącego locale. Na
    przykład  domyślne  locale  "C"  nie zna umlautów, więc nie jest wykonywane ich
    przekształcenie.

    W niektórych nieangielskich locale występują małe litery bez odpowiadających im liter
    wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

    isalpha(3), setlocale(3), locale(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.