Provided by: manpages-pl-dev_20060617-4_all bug

NAZWA

    trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double trunc(double x);
    float truncf(float x);
    long double truncl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej nie większej co do wartości
    bezwzględnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite, nieskończone lub
    NaN, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Brak.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      2001-05-31                  TRUNC(3)