Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    LDP - wstp do Projektu Dokumentacji Linuksa, z pomoc, przewodnikami i
    dokumentami

SK/LADNIA

    Projekt Dokumentacji Linuksa (LDP) dostarcza spolecznoci linuksowej
    wiele wolnej dokumentacji w postaci zasobow takich jak przewodniki,
    odpowiedzi na czste pytania (FAQ-i), dokumenty "jak to zrobi" (HOWTO)
    oraz strony podrcznika ekranowego.

AUTORZY

    Kady dokument w archiwum LDP jest zarzdzany przez indywidualnych
    autorow, wymienionych na pocztku kadego HOWTO. W razie jakichkolwiek
    pyta  lub  wtpliwoci  dotyczcych  danego dokumentu, namawiamy do
    bezporedniego kontaktu z jego autorami.

STRONY W SIECI

    Zarowno LDP, jak i projekty tlumacze LDP maj swoje dedykowane strony
    www. Glown stron webow LDP jest
       http://www.tldp.org/
    ktor moesz doda do swoich ulubionych stron w przegldarce.

STRONY PODRCZNIKA EKRANOWEGO

    W sieci informacje na temat stron podrcznika ekranowego i ich tlumacze
    mona znale pod adresem:
       http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/man/

LISTY POCZTOWE

    LDP prowadzi wiele wiele list dyskusyjnych, takich jak

    <announce@en.tlpd.org>
       Ogloszenia projektu LDP

    <discuss@en.tldp.org>
       Ogolna dyskusja dotyczca projektu LDP

    <docbook@en.tldp.org>
       Pytania dotyczce uycia DocBook

    Informacje dotyczce zapisania si na list mona znale na stronie
    webowej..

    Jeeli w formacie DocBook interesuje Ci co wicej ni tylko prosty wygld
    Twojego dokumentu LDP, rozwa zapisanie si do listy dyskusyjnej OASIS
    DocBook.   Wicej   informacji   mona   znale   pod  adresem
    http://docbook.org/mailinglist/index.html.

PLIKI

    Wikszo dystrybucji zawiera zainstalowane pliki HOWTO i mini-HOWTO
    /usr/doc/          (stare miejsce dokumentacji)
    /usr/share/doc/       (nowe miejsce dokumentacji)
    /usr/share/doc/HOWTO/    (pliki HOWTO)
    /usr/share/doc/HOWTO/mini/ (pliki mini-HOWTO)

ZOBACZ TAKE

    info(1), man(1), xman(1x)

    Strony info czytane za pomoc emacs(1) lub info(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.